Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 1. Konfigurowanie licencji imiennych
  1. Identyfikatory
   1. Omówienie identyfikatorów 
   2. Konfigurowanie identyfikatorów
   3. Zmiana typu identyfikatora użytkowników
   4. Potwierdzenie prawa własności domeny
  2. Jednokrotne logowanie (SSO)
   1. Konfigurowanie identyfikatorów
   2. Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą katalogu Microsoft Azure
   3. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu federacyjnego
   4. Konfigurowanie usługi federacji Google na potrzeby logowania SSO do produktów Adobe
   5. Konfigurowanie usługi Microsoft AD FS na potrzeby logowania SSO do rozwiązań Adobe
   6. Logowanie SSO — częste pytania
 2. Ustawienia
  1. Ustawienia zasobów
  2. Ustawienia uwierzytelniania
  3. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  4. Ustawienia konsoli
  5. Zarządzanie szyfrowaniem
  6. Dedykowane klucze szyfrowania | Często zadawane pytania
 3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
  1. Informacje o licencjach urządzeń współużytkowanych | Co nowego 
  2. Licencje urządzeń współużytkowanych | Przewodnik wdrożeniowy
  3. Tworzenie pakietów licencji urządzeń współużytkowanych
  4. Odzyskiwanie licencji urządzenia współużytkowanego 
  5. Przejście z licencji dla urządzeń na licencje urządzeń współużytkowanych
  6. Zarządzanie profilami licencji urządzeń współużytkowanych
  7. Pakiet narzędzi licencji urządzeń współużytkowanych
  8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 4. Zarządzanie użytkownikami
  1. Zarządzanie użytkownikami — przegląd
  2. Role administracyjne
  3. Zarządzanie użytkownikami | Pojedynczo   
  4. Zarządzanie użytkownikami | Zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV 
  5. Zarządzanie grupami użytkowników 
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu 
  7. Zarządzanie programistami 
  8. Konfigurowanie narzędzia Synchronizacja użytkowników
  9. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console 
  10. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 5. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
  1. Zarządzanie produktami w serwisie Admin Console
  2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
  3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
  4. Zarządzanie integracjami aplikacji
  5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
  6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktów 
  7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
  8. Usługi opcjonalne
 6. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych 
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie aplikacji Creative Cloud na komputer 
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Zarządzanie pakietami i ich wdrażanie
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   4. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   5. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   6. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   7. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
   3. Omówienie narzędzia AUSST
   4. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   5. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   6. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   7. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
   8. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   9. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
  6. Rozwiązywanie problemów
   1. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   2. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji" w pakiecie Creative Cloud
   4. RUM: Błąd 2
  7. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe 
   3. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej 
   4. Rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla przedsiębiorstw i zespołów do 1 TB
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów 
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
   4. Zarządzanie przesłanymi zasobami
 8. Zarządzanie usługami
  1. Czcionki niestandardowe
  2. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów 
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw 
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  3. Adobe Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Sign dla przedsiębiorstw lub zespołów
   2. Administrator subskrypcji zespołowej Adobe Sign 
   3. Zarządzanie produktem Adobe Sign w serwisie Admin Console
  4. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto | Przegląd
   2. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto | Rozpoczynanie pracy
 9. Wdrażanie rozszerzenia Adobe Asset Link
  1. Adobe Asset Link
  2. Konfigurowanie rozszerzenia Adobe Asset Link
   1. Tworzenie grupy użytkowników na potrzeby rozszerzenia Adobe Asset Link  
   2. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager 6.x Assets na potrzeby rozszerzenia Adobe Asset Link
   3. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
  3. Korzystanie z panelu Adobe Asset Link 
   1. Zarządzanie zasobami za pomocą panelu Adobe Asset Link 
   2. Adobe Asset Link dla XD
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
  2. Zmiana właściciela umowy
  3. Zarządzanie fakturami
  4. Aktualizacja danych rozliczeniowych
  5. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  6. Dodawanie produktów i licencji
  7. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
  8. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  9. Realizacja wniosku o zakup
  10. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  11. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Raporty przypisań
  2. Dzienniki zawartości
 12. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
  1. Creative Cloud dla sektora edukacji | Przewodnik wdrożeniowy
  2. Integracja produktów Adobe Creative Cloud i Spark z rozwiązaniem Canvas LMS
  3. Kivuto — często zadawane pytania
  4. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  5. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego — informacje dla instytucji edukacyjnej  
   2. Migracja zasobów z konta szkolnego
 13. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Zespoły | Sesje pomocy technicznej i sesje specjalistyczne
  3. Plany dla przedsiębiorstw | Sesje pomocy technicznej i sesje specjalistyczne
  4. Experience Cloud | Sesje pomocy technicznej i sesje specjalistyczne