Tworzenie plików wsadowych i skryptów do wdrażania w firmach | CC lub C 2014

Wdrażanie wyjątków za pomocą plików wsadowych i plików skryptów

Możesz tworzyć pliki wsadowe i pliki skryptów powłoki, by uprościć proces uruchamiania Wdrażania wyjątków podczas wdrażania. 

Ogólnie rzecz biorąc, proces wdrażania wygląda następująco:

 1. (Tylko w systemie Windows) Uruchom Wdrażanie wyjątków w trybie „Pre”, by zainstalować program Acrobat.
 2. (W systemie Windows i MacOS) Zainstaluj zawartość folderu Kompilacje.
 3. (W systemie Windows i MacOS) Uruchom Wdrażanie wyjątków w trybie „Post”, by zainstalować produkty i komponenty, które muszą być instalowane po zawartości folderu Kompilacje. 

Uruchom Wdrażanie wyjątków w trybie „Pre” (program Acrobat dla systemu Windows)

 1. Utwórz pusty plik tekstowy o nazwie BeforeSetup.bat
 2. Wklej następujący kod do pustego pliku tekstowego:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Zapisz plik.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i uruchom go jako Administrator.
 3. Uruchom zawartość folderu Kompilacje.

Uruchom Wdrażanie wyjątków w trybie „post” (Windows)

 1. Wykonaj tę procedurę po zainstalowaniu zawartości folderu Kompilacje.
 2. Utwórz pusty plik tekstowy o nazwie AfterSetup.bat
 3. Wklej następujący kod do pustego pliku tekstowego:
PushD "%~dp0"
Set installdir=%~dp0
@echo off

Echo "Installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to start the installation."
PAUSE
ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
Echo "Finished installing the Creative Cloud exceptions. Press any key to finish."
PAUSE
 1. Zapisz plik.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wsadowy i uruchom go jako Administrator.

Uruchom Wdrażanie wyjątków w trybie „post” (Mac OS)

 • Uwaga: Na komputerze Mac nie ma obecnie wyjątków.
 1. Utwórz pusty plik tekstowy o nazwie Exceptions.sh.
 2. Wklej następujący kod do pustego pliku tekstowego:
#!/bin/sh

read -p "Press [Return] key to start the installation."
sudo ./ExceptionDeployer.app --workflow=install --mode=post --installLanguage=en_US
read -p "Press [Return] key to exit the installation."

Zapisz plik. Skonfiguruj skrypt jako wykonywalny. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto