Firma Adobe udostępnia tymczasowo (do 6 lipca 2020 r.) i bez dodatkowych opłat dostęp z domu do usługi Creative Cloud dla szkół i uczelni, których uczniowie i studenci korzystają obecnie z usługi w laboratoriach.

Uprawnienia do dostępu mają szkoły i uczelnie posiadające aktywny plan dla urządzeń, licencji na urządzenia współdzielone lub na numery seryjne. Dostęp z domu jest tymczasowy i stosuje się do użytkowników z identyfikatorami Adobe ID, Federated ID lub Enterprise ID w konsoli Adobe Admin Console. Licencje tymczasowe mogą być udostępniane i odbierane według uznania firmy Adobe.

W przypadku organizacji edukacyjnych, którym przyznano już tymczasowy dostęp do usługi Creative Cloud w domu, firma Adobe przedłuża dostęp do 6 lipca 2020 r. Przedłużenie następuje automatyczne i nie jest wymagane żadne działanie ze strony administratora.

Jesteś uczniem lub nauczycielem? Sprawdź nasze Najczęściej zadawane pytania dla uczniów i nauczycieli.

Warunki

Licencje tymczasowe są udzielane na podstawie istniejącej umowy o korzystanie z oprogramowania kreatywnego Adobe i będą dostępne do 6 lipca 2020 r. lub do momentu powrotu studentów na kampus, jeśli nastąpi on wcześniej.  Przypominamy, że w razie przypisania licencji tymczasowej uczniowi w miejscu, gdzie prawo wymaga zgody rodzica, bierzesz odpowiedzialność za otrzymanie tej zgody przed udostępnieniem oprogramowania uczniowi.

W dniu zakończenia oferty, użytkownicy wrócą do poziomu uprawnień sprzed złożenia wniosku o licencję tymczasową. Wszelkie utworzone zasoby będą dostępne dla studentów, ale podlegają ograniczeniom wynikającym z ich uprawnień do miejsca na przechowywanie. Licencje tymczasowe są udostępniane według uznania firmy Adobe.

Przesyłając do firmy Adobe wniosek o przyznanie użytkownikom licencji tymczasowych, wyrażasz zgodę na te warunki oraz na wcześniejsze warunki licencji. 

Składanie wniosku o dostęp

Jeśli jesteś administratorem IT w szkole, która przygotowuje się do zamknięcia, wypełnij poniższy formularz, aby zapewnić uczniom lub nauczycielom dostęp z domu. Jeśli nie możesz wyświetlić formularza na tej stronie, kliknij tutaj.

Każdy wniosek zostanie rozpatrzony, a uprawnione organizacje zostaną poinformowane pocztą elektroniczną o udzielonym dostępie.

Zapewnij dostęp uczniom i nauczycielom

Po rozpatrzeniu wniosku bieżący i nowi użytkownicy konsoli Admin Console organizacji otrzymają tymczasowy dostęp do najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer na czas trwania programu.

Uwaga:

  • Nie dodawaj ponownie użytkowników, aby umożliwić im dostęp do tej oferty.
  • Nie powiązuj użytkowników z produktem, profilem produktu lub grupą, aby zapewnić dostęp do aplikacji Creative Cloud na komputer w domu.
  • Te licencje nie są wyświetlane osobno w konsoli Admin Console. Wszyscy użytkownicy obecni w konsoli Admin Console będą mogli zalogować się i korzystać z aplikacji.

Dodaj więcej użytkowników

Użytkownicy dodani już do konsoli Admin Console otrzymają dostęp po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku przez firmę Adobe. Jeśli wszyscy użytkownicy są już obecni w konsoli Admin Console, możesz pominąć ten krok.

Możesz użyć kilku metod, aby dodać więcej użytkowników do konsoli Admin Console.W zależności od liczby dodawanych użytkowników lub bieżącej konfiguracji możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Interfejs konsoli Admin Console: Użyj interfejsu konsoli Admin Console, aby dodać do niej użytkowników. Przejdź do menu Admin Console > Użytkownicy > Dodaj użytkowników, wprowadź adresy e-mail i kliknij przycisk Zapisz. Nie trzeba wprowadzać wartości na kartach Przypisz produkt lub Przypisz grupę użytkowników. Użyj tej metody, aby dodawać użytkowników pojedynczo.
  • Prześlij plik CSV: Możesz skorzystać z pliku CSV, aby dodawać użytkowników grupowo, w liczbie nawet 5000 wierszy. Przejdź do karty Admin Console > Użytkownicy  . Kliknij menu (obok przycisku Dodaj użytkownika) i wybierz opcję Dodaj użytkowników za pomocą pliku CSV. Prześlij plik CSV zawierający listę adresów e-mail. Możesz pobrać szablon CSV z serwisu Admin Console.
  • Automatyczna synchronizacja: jeśli już korzystasz z automatycznej synchronizacji (takiej jak Adobe User Sync lub interfejs API User Management) w celu dodawania użytkowników do konsoli Admin Console, zmodyfikuj ustawienia w oprogramowaniu do zarządzania użytkownikami lub narzędziu Adobe User Sync, aby zsynchronizować uprawnionych użytkowników z konsolą Adobe Admin Console. 

Jeśli na przykład korzystasz z narzędzia User Sync, usuń konfigurację mapowania grup, ponieważ nie trzeba jednoznacznie przyznawać licencji. Można także mapować grupę katalogów do grup Adobe, która nie ma uprawnień do produktów Creative Cloud. Aby uzyskać pomoc dotyczącą narzędzia User Sync, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Adobe. 

Należy pamiętać, że przypisywanie użytkowników do uprawnień Creative Cloud dla wszystkich aplikacji lub pojedynczych aplikacji może zużyć licencje imienne oraz spowodować nadmierne wdrożenie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie użytkownikami w konsoli Adobe Admin Console.

Uwaga:

 Ta bezpłatna oferta zapewnia dostęp tylko do aplikacji na komputer. Aby uzyskać dostęp do podstawowych usług, takich jak Adobe Fonts, zaleca się również dodanie użytkowników do swojej usługi Spark for Education. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Spark for Education — poradnik wdrażania.

Sprawdź dostęp do licencji tymczasowych

Uwaga:

Zweryfikuj dostęp dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że wniosek rozpatrzono pomyślnie.

Każdy użytkownik dodany do Twojej organizacji w konsoli Admin Console powinien mieć dostęp po pomyślnym potwierdzeniu przez firmę Adobe.

  • Zaloguj się w witrynie https://creativecloud.adobe.com za pomocą konta administratora i pobierz oraz zainstaluj aplikacje.
  • Można też dodać nowe konto do organizacji w konsoli Admin Console i potwierdzić, że można zalogować się na to konto i pobrać oraz instalować aplikacje.

Jeśli szkoła lub uczelnia korzysta z identyfikatorów Federated ID lub logowania jednokrotnego (SSO), należy również upewnić się, że użytkownicy mogą zalogować się do sieci szkoły spoza kampusu lub z sieci zewnętrznych.

Powiadomienie uczniów i grona pedagogicznego

Po otrzymaniu potwierdzenia pomyślnego rozpatrzenia wniosku należy powiadomić użytkowników, że mają tymczasowy dostęp do najnowszych wersji aplikacji Creative Cloud. Użytkownicy będą musieli pobrać i zainstalować aplikacje, jeśli jeszcze ich nie mają.

 Jeśli masz już konto, związane z nim zasoby lub usługi są dostępne. 

Możesz również udostępnić te Najczęściej zadawane pytania dla studentów i nauczycieli, aby pomóc użytkownikom znaleźć odpowiedzi na typowe pytania.

Uwaga:

Firma Adobe nie powiadamia użytkowników pocztą e-mail o udostępnieniu lub wycofaniu tej oferty. Obserwuj tę stronę, aby uzyskać najnowsze informacje o ofercie i przekazać informacje użytkownikom.

Należy jednak pamiętać, że użytkownicy korzystający z identyfikatora Adobe ID po raz pierwszy mogą otrzymać wiadomości e-mail proszące o wypełnienie profili lub ustawienie haseł. Poinformuj ich z wyprzedzeniem o wiadomościach e-mail od firmy Adobe, aby nie trafiły one do folderów spamu lub śmieci.

Często zadawane pytania

Ta oferta tymczasowych licencji na aplikację Creative Cloud na komputer obejmuje tylko użytkowników edukacyjnych posiadających aktualne licencje na urządzenia współdzielone, poszczególne urządzenia lub numery seryjne.

Licencje na aplikację Creative Cloud na komputer są ważne do 6 lipca 2020 r. Firma Adobe uważnie obserwuje sytuację związaną z wirusem COVID-19 i może według własnego uznania zmienić ważność licencji.

Dostępne będą najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud na komputer. Przed instalacją przeczytaj Wymagania systemowe aplikacji.

Studenci i nauczyciele otrzymają uprawnienia do usług na konta dodane do konsoli Admin Console instytucji. Jeśli na przykład administrator przyznał użytkownikowi bezpłatną licencję Spark for Education, obejmuje to 2 GB miejsca na przechowywanie, usługę Adobe Fonts itd. 

Aplikacje mobilne i starsze wersje aplikacji (Creative Cloud 2018 lub starsze) nie są dostępne w ramach tymczasowej licencji domowej.

Zapoznaj się z sekcją dostęp dla uczniów i nauczycieli tego dokumentu.

W niektórych przypadkach użytkownicy mogą zobaczyć opcje Wypróbuj lub kup na niektórych stronach w witrynie Adobe. Mogą zignorować te opcje, ponieważ nie muszą kupować żadnych produktów ani podawać danych o płatności, aby korzystać z aplikacji.

Użytkownicy mogą bezpośrednio uruchomić zainstalowane aplikacje. Można to zrobić na przykład za pomocą menu Start systemu Windows lub programu Launcher systemu macOS. 

Użytkownicy widzą komunikat o błędzie „Nie masz dostępu do zarządzania aplikacjami. Aby włączyć zarządzanie aplikacjami, może być wymagana zgoda administratora IT” jeśli zainstalowano zarządzany pakiet aplikacji Adobe. Zobacz te instrukcje na temat instalacji pakietu samoobsługowego.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich muszą korzystać z identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID oraz otrzymać zgodę rodziców, jeśli jest to wymagane w danej jurysdykcji. Więcej informacji znajduje się w dodatkowych warunkach użytkowania dla szkół podstawowych i średnich.

Jeśli Twoja szkoła ma tylko licencje na urządzenia w ramach umowy VIP (a nie urządzenia współdzielone), należy zrealizować najpierw bezpłatną ofertę „Spark for K-12 (Primary & Secondary)” w konsoli Admin Console. Następnie można jej użyć do wdrożenia identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID dla studentów. Więcej informacji na temat realizacji oferty i wdrażania usługi Adobe Spark można znaleźć w szczegółowym poradniku

Studenci szkół wyższych mogą korzystać z identyfikatorów Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.

Tak. Istnieje kilka znanych problemów i sposobów ich obejścia, którymi można się podzielić z użytkownikami.

W razie pytań, spostrzeżeń lub opinii możesz wyrazić je w naszej Społeczności. Administratorzy IT, użytkownicy, eksperci i pracownicy firmy Adobe są członkami Społeczności i służą pomocą.  

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Adobe, Przejdź do menu Adobe Admin Console > Pomoc, aby uzyskać dostęp do opcji kontaktu i otworzyć zgłoszenie.