Możesz uzyskać dostęp do produktów i usług Adobe dostarczonych przez szkołę lub organizację za pomocą identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID. Możliwe, że masz już osobiste lub nieużywane konto z identyfikatorem Adobe ID. Jeśli oba konta używają tego samego adresu e-mail, możesz zdecydować, z którego typu konta korzystać przy logowaniu. Oba konta mają ten sam adres e-mail, ale są oddzielnymi kontami. Żadne dane nie są udostępniane ani przesyłane automatycznie.

Aby uzyskać informacje na temat identyfikatora Enterprise ID i logowania się, zobacz artykuł Często zadawane pytania dot Enterprise ID.

Wybierz typ konta przy logowaniu

Jeśli konto Adobe ID i konto Enterprise/Federated ID używają tego samego adresu e-mail, można zdecydować, z którego typu konta korzystać przy logowaniu.

 1. Podaj swój adres e-mail na ekranie logowania. Pojawi się ekran Wyboru konta.

  Zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail
 2. Aby wybrać typ konta, kliknij opcję Adobe ID lub Enterprise ID.

  Wybierz typ konta
 3. Wpisz swoje hasło lub postępuj zgodnie z procedurą logowania organizacji.

  Uwaga:

  Upewnij się, że wprowadzasz poprawne hasło powiązane z danym typem konta.

Co oznacza zmiana typów konta

Przy logowaniu się jako użytkownik w wersji dla firm, logujesz się jako nowy użytkownik utworzony przez administratora organizacji. Można je traktować jako osobne konto, niezwiązane z obecnie używanym.

Ponieważ użytkownik wersji dla firm jest traktowany jako nowy użytkownik, dane powiązane z użytkownikiem nie są automatycznie przesyłane do konta Enterprise ID lub Federated ID. Te dane obejmują biblioteki projektów, pliki, czcionki, ustawienia aplikacji, motywy Adobe Color i portfolio Behance. Dane te są nadal dostępne na koncie Adobe ID. W razie potrzeby uzyskania dostępu do tych danych wymagane jest ręczne przeniesienie ich między kontami.

Aplikacje

Uprawnienia do aplikacji i usług są powiązane z typem konta. Wyloguj się i zaloguj ponownie, by odświeżyć uprawnienia powiązane z kontem. Jeśli masz na przykład darmowe konto Adobe ID (osobiste), aplikacje takie jak Photoshop lub Acrobat działają w trybie próbnym. W aplikacji wybierz opcję Pomoc > Wyloguj, a następnie zaloguj się ponownie, by przyznać aplikacji licencję.

Jeśli na komputerze znajduje się Aplikacja Creative Cloud na komputer, wybierz opcję   > Preferencje > Konto i kliknij polecenie Wyloguj się z usługi Creative Cloud.

Zasoby: Pliki i Market

Pliki przechowywane online są nadal powiązane z oryginalnym kontem. Aby przenieść pliki z konta Adobe ID na konto przedsiębiorstwa, pobierz pliki z istniejącego konta Adobe ID, a następnie prześlij je na konto przedsiębiorstwa.

Jeśli do synchronizacji plików używasz aplikacji Creative Cloud na komputer, folder Creative Cloud Files wygląda na pusty po przełączeniu kont. Istniejący folder Creative Cloud Files zmienia nazwę, by uniknąć konfliktu, a wszystkie zsynchronizowane wcześniej pliki są dostępne w folderze o nowej nazwie. Aby przywrócić pliki, przejdź do lokalizacji początkowej i skopiuj pliki z folderu Creative Cloud o zmienionej nazwie do folderu Creative Cloud Files.

Uwaga:

Komentarze i wersje powiązane z plikami nie są zachowywane.

Zasoby Creative Cloud Market i dane Bibliotek projektów są również przypisane do konta. Zasoby można pobrać ponownie, by tworzyć Biblioteki projektów.

Adobe Fonts

Czcionki zsynchronizowane z komputerem są dostępne tylko po zalogowaniu do aplikacji Creative Cloud na komputer. W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora Enterprise ID, czcionki zsynchronizowane z identyfikatorem Adobe ID są niedostępne. 

Możesz aktywować czcionki na komputerze. Aplikacje takie jak InDesign i Illustrator wyświetlają monit o aktywację czcionek, jeśli napotkają na brakujące czcionki w dokumentach.

Behance

Masz dwa współistniejące konta Behance, jedno powiązane z identyfikatorem Adobe ID, a drugie z identyfikatorem Enterprise ID. Nie ma bezpośredniej metody przeniesienia danych z konta Behance. Można wypróbować następujące obejście problemu:

 1. Utwórz konto Behance przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.
 2. Zaloguj się na istniejące konto za pomocą identyfikatora Adobe ID.
 3. Na nowym koncie udostępnij projekt nowemu kontu.
 4. Można też zalogować się na nowe konto i usunąć współwłasność starego konta. Ta procedura pozwala przenieść treści, ale nie komentarze i obserwujących powiązanych ze starym kontem.

Adobe Color

Aby uzyskać pomoc z przenoszeniem danych z identyfikatora Adobe ID na identyfikator Enterprise ID lub Federated ID, należy poprosić administratora o wysłanie zgłoszenia do pomocy technicznej firmy Adobe.

Synchronizacja ustawień

Aby zsynchronizować ustawienia, zaloguj się do aplikacji za pomocą identyfikatora Adobe ID, zsynchronizuj ustawienia i wyloguj się. Następnie zaloguj się przy pomocy identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID. Najnowsze ustawienia można następnie zsynchronizować z aplikacją Creative Cloud przy użyciu identyfikatora Enterprise ID lub Federated ID.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online