Dezinstalacja programów Flash Player i Shockwave Player

Firma Adobe zadeklarowała już, że Shockwave Player osiągnął koniec okresu eksploatacji (EOL) z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Firma Adobe przestanie aktualizować i rozpowszechniać program Flash Player po 31 grudnia 2020 r. W tym artykule opisano, jak odinstalować te aplikacje runtime.

Dezinstalacja programu Flash Player

 1. Pobierz Narzędzie dezinstalacji programu Flash Player. 

  Uwaga:

  Przed uruchomieniem narzędzia dezinstalacji upewnij się, że program Flash Player nie jest uruchomiony, aby uniknąć konfliktu podczas procesu dezinstalacji.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Usuń pozostałe pliki:

  • C:\Windows\system32\Macromed\Flash
  • C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\%appdata%\Adobe\Flash Player\%appdata%\Macromedia\Flash Player

  Flash Player powinien zostać całkowicie usunięty z komputera.

  Uwaga:

  System Windows 8 lub nowszy zawiera program Flash Player. Microsoft zajmuje się instalacją programu Flash Player i aktualizacji oprogramowania.

 4. Aby sprawdzić status programu Flash Player, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/flash-player.html. Aby sprawdzić wartości rejestru dla programu Flash Player, przejdź do:  

  Komputer 32-bitowy:

  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player ActiveX
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper 

  Komputer 64-bitowy:

  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player PPAPI
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper

Odinstaluj program Shockwave Player

 1. Aby odinstalować instalatory MSI Shockwave, uruchom polecenie:

     Wmic ‘Adobe Shockwave Player%%’ call uninstall /nointeractive

 2. Aby odinstalować normalne pliki wykonywalne Shockwave, znajdź narzędzia dezinstalacji w następującej lokalizacji:

  Komputer 64-bitowy

  C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Shockwave 12

  Komputer 32-bitowy

  C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave

   

  Uwaga:

  To narzędzie dezinstalacji można również pobrać stąd.

Pomoc techniczna do aplikacji Adobe Runtime jest dostępna tylko na następujących forach:

Forum programu Flash Player: https://forums.adobe.com/community/flashplayer

Forum programu Adobe Shockwave Player: https://forums.adobe.com/community/shockwave

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto