Aby dołączyć do planu dla zespołów lub przedsiębiorstw, należy przyjąć zaproszenie.

Przyjmowanie zaproszenia e-mail

Aby można było uzyskać dostęp do planu dla zespołów lub przedsiębiorstw, konieczne jest zaproszenie ze strony administratora systemów informatycznych. Gdy tylko administrator wyśle takie zaproszenie, otrzymasz powiadomienie na e-mail. Jeśli administrator już wysłał zaproszenie, ale nie możesz znaleźć odpowiedniej wiadomości e-mail, poproś o ponowne wysłanie zaproszenia.

 1. Otwórz powiadomienie e-mail i kliknij odsyłacz Rozpocznij.

  Uwaga:

  Jeśli masz problem ze znalezieniem tej wiadomości e-mail od administratora, wyszukaj wiadomości z adresu message@adobe.com lub z tekstem „Dołącz do zespołu” w tytule. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z administratorem systemów informatycznych w celu sprawdzenia, czy adres @adobe.com jest na białej liście.

 2. Na otwartej stronie wprowadź swoją nazwę konta, utwórz hasło i wybierz kraj.

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  Uwaga:

  Jeśli masz już subskrypcję Creative Cloud lub Document Cloud, to możesz korzystać z niego nadal — można mieć więcej niż jedną subskrypcję, na przykład własny plan indywidualny oraz plan zespołowy nabyty przez firmę. Można również anulować plan indywidualny, nie ponosząc z tego tytułu opłat, i ponownie zarejestrować się w planie dla zespołów lub przedsiębiorstw. Aby to zrobić, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 4. Aby aktywować nowy plan dla zespołów, wyloguj się z dowolnej aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud zainstalowanej już na komputerze. Wylogowanie z jednej aplikacji Document Cloud lub Creative Cloud spowoduje dezaktywację wszystkich aplikacji związanych danym identyfikatorem Adobe ID na tym komputerze.
  • Uruchom aplikację, np. Photoshop, i wybierz polecenie Pomoc > Wyloguj się.
  • Zamknij aplikację, a następnie uruchom ją ponownie. 
  • Aby aktywować nowy plan subskrypcyjny, wybierz polecenie Pomoc > Zaloguj się, a następnie zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID i hasło.
   
  Użytkownicy Creative Cloud mogą również wylogować się i zalogować ponownie za pomocą aplikacji Adobe Creative Cloud Desktop.
  • Aby ją otworzyć, kliknij ikonę Creative Cloud znajdującą się na pasku zadań (Windows) lub w menu Apple (Mac OS).

  Uwaga:

  Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Creative Cloud Desktop, możesz ją pobrać i zainstalować ze strony Creative Cloud Desktop.

  Ikona aplikacji Creative Cloud Desktop
  • W aplikacji Creative Cloud Desktop kliknij opcję Wyloguj się w menu Profil.
  • W wyświetlonym oknie z ostrzeżeniem ponownie kliknij przycisk Wyloguj się, aby potwierdzić wylogowanie.
  • Zostanie wyświetlone okno logowania Adobe. Aby aktywować nową subskrypcję, zaloguj się, podając identyfikator Adobe ID i hasło.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online