Zapowiedzi zmian w serwisie Admin Console

Admin Console udostępnia administratorom centrum zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z oprogramowaniem Adobe i użytkownikami w przedsiębiorstwie oraz upraszcza administrowanie licencjami i kontami użytkowników zarówno w małych, jak i w wielkich zespołach. Prowadzimy obecnie prace nad udoskonalaniem interfejsu Admin Console i chcielibyśmy zaprezentować krótkie zapowiedzi zmian, które zostaną wprowadzone w tym roku.

Strona Przegląd

Od 25 lipca 2017 r. przedsiębiorstwa będą stopniowo przechodzić na nową Admin Console, widoczną po zalogowaniu w serwisie https://adminconsole.adobe.com/enterprise lub https://adminconsole.adobe.com/team. Co miesiąc konsola będzie udostępniana kolejnym grupom klientów. Proces ten potrwa do kwietnia.

Zmiany dla klientów

Ponieważ jest to zmiana dotycząca wyłącznie serwisu Admin Console, nie wpływa w żaden sposób na użytkowników końcowych. Wszystkie dane i zawartość zostaną przeniesione do nowej wersji Admin Console. Klient nie musi wykonywać w związku z tym żadnych działań.

Co ulegnie zmianie

Nowy wygląd i funkcjonalność

Zwiększamy ogólną wygodę użytkowania serwisu, w tym ścieżki nawigacji, obiegi pracy i procedurę zarządzania użytkownikami. Nowy projekt serwisu jest skoordynowany z globalnym wzornictwem i projektami Adobe, co oznacza, że nawigacja i tym podobne funkcje będą działać tak samo, jak w innych naszych produktach.

Więcej porad i powiadomień wyświetlanych w konsoli

Nowy serwis Admin Console będzie podawać instrukcje wykonywania niezbędnych zadań, które pozwolą udostępnić produkty Adobe odpowiednim użytkownikom. Wszelkie przekazywane przez nas informacje będą wyraźnie widoczne — zarówno w specjalnym centrum powiadomień, jak i w postaci komunikatów wyświetlanych w postaci banerów.

Uproszczone pakiety bezpośrednio w chmurze

Klienci Creative Cloud mogą wybrać dwa podstawowe modele wdrażania: samoobsługowy lub zarządzany. Model samoobsługowy wiąże się z najmniejszymi nakładami pracy dla działu informatycznego i zapewnia największą autonomię użytkownikom końcowym. Dlatego też jest to zalecana przez nas metoda wdrażania. Jednak te działy informatyczne, które wymagają większego poziomu kontroli, mogą skorzystać z opcji instalacji zarządzanej. Nowością w tej wersji jest możliwość tworzenia dostosowanych pakietów bezpośrednio w konsoli, bez konieczności pobierania i instalowania narzędzia Creative Cloud Packager.

Zarządzanie użytkownikami

Proces zarządzania użytkownikami zostanie scentralizowany, co pozwoli na wyjątkowo łatwe znajdowanie poszczególnych użytkowników. Administratorzy produktów zespołowych (Creative Cloud dla zespołów, Acrobat DC, Captivate oraz Presenter) będą mogli łączyć użytkowników w grupy, aby ułatwić tworzenie raportów.

Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan)

Odnawianie licencji nabytych w ramach programu VIP będzie bardzo proste. Opcje odnowienia będą prezentować spójny widok przypisanych licencji w czasie rzeczywistym, podając między innymi informacje o użytkownikach, którzy utracą dostęp po zakończeniu okresu odnowienia. Nie będzie już problemów ze stwierdzeniem, czyja licencja zostanie odnowiona, a czyja nie. Uproszczona będzie także administracja: do dodawania i usuwania użytkowników podczas odnawiania będzie służyć ta sama strona, co usprawni ten obieg pracy. 

Zaproszenia i uprawnienia do produktów

Znacznie usprawniony zostanie sposób uzyskiwania dostępu do produktów przez użytkowników oraz obsługa ról administracyjnych:

Enterprise ID

Nie będzie już wysyłana osobna wiadomość e-mail z wezwaniem do uzupełnienia profilu.

Enterprise ID i Federated ID

Dodano rozszerzone wiadomości powitalne wysyłane na e-mail i przekierowanie do strony docelowej po uwierzytelnieniu.

Adobe ID

Użytkownicy będą mieć dostęp natychmiast, a administrator nie będzie już musiał czekać, aż zaakceptują zaproszenie, zanim będzie można przydzielić im uprawnienie do produktu.

Gdzie znaleźć nowe informacje

W przyszłości opublikujemy w tym artykule kolejne informacje. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem klienta w Adobe. Zanim wprowadzimy te zmiany, otrzymasz przypomnienie o nich wysłane z adresu adminconsole@adobe.com.

Często zadawane pytania

Nie dojdzie do utraty żadnej zawartości już utworzonej w serwisie Admin Console. Użytkownicy końcowi nie odczują żadnych zmian, a cała zawartość pozostanie nienaruszona.

Migrację rozpoczniemy 25 lipca i będziemy ją prowadzić stopniowo, co miesiąc przenosząc kolejnych użytkowników aż do udostępnienia nowego interfejsu wszystkim klientom. Zanim wprowadzimy te zmiany, otrzymasz przypomnienie o nich wysłane z adresu adminconsole@adobe.com.

Jest to zmiana dotycząca wyłącznie serwisu Admin Console, nie wpływa zatem w żaden sposób na użytkowników końcowych.

Administratorzy nie muszą wykonywać żadnych działań. Po uzyskaniu dostępu do nowej wersji Admin Console przejdź do poradnika rozpoczynania pracy, aby poznać nowe możliwości.

Aktualna konsola zostanie wycofana natychmiast po migracji do nowej wersji. Gdy zostanie zakończona migracja wszystkich kont klientów, usuniemy cały jej starszy interfejs dla wszystkich rozwiązań Adobe.

Zapraszamy do kontaktu z kierownikiem ds. konta klienta lub z działem obsługi klienta Adobe.

Jeśli oczekujące zaproszenie ma mniej niż 30 dni, to zostanie automatycznie przyjęte. Natomiast zaproszenia starsze niż 30 dni automatycznie wygasną i trzeba będzie ponownie zaprosić tych użytkowników. Dotyczy to zaproszeń do produktu dla zespołów, zaproszeń dla dodatkowego administratora produktu dla zespołów, a także zaproszeń do programu dla przedsiębiorstw dla użytkowników końcowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto