Migracja z serwisu Admin Console w wersji dla zespołów

W tym dokumencie podano informacje o zmianach terminologii i obiegów pracy przeznaczone dla administratorów, których konta zostały przeniesione z serwisu Admin Console w wersji dla zespołów do serwisu Adobe Admin Console.

W poniższej tabeli przedstawiono relacje między starymi a nowymi terminami.

Admin Console dla zespołów / uczestników programu VIP Adobe Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
Dodawanie administratorów Dodawanie administratora
Przypisywanie licencji jednemu użytkownikowi Przypisywanie produktów
Przypisywanie licencji wielu użytkownikom Dodawanie użytkowników
Usuwanie licencji Usuwanie użytkowników
Zmiana przypisania licencji Aby zmienić przypisanie licencji, usuń użytkowników, a następnie dodaj ich ponownie.
Zarządzanie kontem i planem
Nabywanie licencji Dodawanie produktów i licencji
Zmiana administratora głównego Zmiana właściciela umowy;
Zmiana nazwy zespołu Zmiana nazwy organizacji
Uwaga:

Więcej informacji o zarządzaniu kontem zespołowym przedsiębiorstwa podano w artykule Rozpoczynanie pracy z subskrypcją dla zespołów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto