Przenoszenie zawartości między profilami

W tym artykule podano instrukcje przenoszenia zawartości między profilami Adobe przeznaczone dla użytkowników, którzy mają wiele planów firmowych lub indywidualnych Adobe powiązanych z tym samym adresem e-mail.

Jak przenosić zawartość między profilami?

Aby przenieść zawartość między profilami Adobe, trzeba najpierw wyeksportować zawartość z oryginalnego profilu, a następnie zaimportować ją do innego.

 1. Zaloguj się na swoje konto Adobe.
  Jeśli masz wiele profilów powiązanych z tym kontem Adobe, zostanie wyświetlona prośba o wybranie odpowiedniego profilu.

  Wybierz profil

 2. Wybierz profil z zawartością, którą chcesz przenieść z konta dla zespołów lub przedsiębiorstw.

 3. Przenieś zawartość, wykonując poniższe instrukcje. (Instrukcje do wykonania zależą od lokalizacji przestrzeni dyskowej).

 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się w profilu, do którego chcesz przenieść zawartość.

Przenoszenie zawartości

Pliki Adobe Creative Cloud

Przenieś pliki z folderu Creative Cloud Files na komputerze do innej lokalizacji. Następnie otwórz stronę assets.adobe.com i zaloguj się w docelowym profilu, a potem prześlij zasoby w sekcji Synchronizowane pliki.Więcej informacji: Synchronizowanie plików za pośrednictwem przestrzeni dyskowej w chmurze.

TWOJE PLIKI

Pobierz pliki w chmurze z Creative Cloud. Można to zrobić za pomocą sekcji Pliki w programie Creative Cloud Desktop lub za pomocą strony assets.adobe.com. Następnie wykonaj poniższe instrukcje, aby przenieść dokumenty do wybranego profilu:

 1. Wyloguj się z profilu, z którego zostały pobrane dokumenty.

 2. Zaloguj się w profilu, do którego chcesz przesłać te dokumenty.

 3. Prześlij pobrane pliki (zostały one przekonwertowane na formaty lokalne, takie jak .psd, .ai i .xd) za pomocą sekcji Pliki w programie Creative Cloud Desktop.

Po przesłaniu plików zostaną one przekonwertowane z powrotem na odpowiednie formaty plików w chmurze (takie jak .psdc, .aic i .xdc).

Uwaga : Aby zmienić profil, wyloguj się i zaloguj ponownie. Po ponownym zalogowaniu trzeba będzie wybrać odpowiedni profil.

Biblioteki Creative Cloud

Jeśli masz osobiste konto Creative Cloud (na przykład plan Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników), możesz udostępniać biblioteki na to konto i wykonać ich kopię. Instrukcje: Udostępnianie bibliotek.

Inna metoda to wyeksportowanie bibliotek Creative Cloud, a potem zaimportowanie ich ponownie do docelowego profilu.

Zdjęcia Adobe Photoshop Lightroom

Pobierz zdjęcia z usługi Lightroom i zapisz je w innym, wybranym przez siebie profilu. Po utworzeniu ich kopii zapasowej usuń je z usługi Lightroom.

Aplikacja Lightroom Downloader.

Katalog kopii zapasowych programu Lightroom Classic.

Adobe Document Cloud

Pobierz swoje pliki z oryginalnego profilu i zapisz je w innych wybranych przez siebie profilach.

Zarządzanie plikami w ramach usługi Document Cloud.

Pobieranie podpisanych dokumentów z programu Adobe Sign.

Adobe Stock

Zasoby Adobe Stock, na które już uzyskano licencje, można pobrać za pomocą funkcji Historia licencji w serwisie stock.adobe.com. Wskazówki podano w tym artykule. Następnie można ponownie zaimportować dokumenty, wykonując podane tu instrukcje.

Adobe Spark

Usługa Adobe Spark jest dostępna tylko w trybie online, czyli wtedy, gdy istnieje aktywne połączenie z Internetem, więc nie ma sposobu, aby przechowywać pliki źródłowe w trybie offline (bez połączenia). Można jednak pobrać pliki wyjściowe Spark Post i Spark Video.

Można także zaprosić siebie jako współpracownika (trzeba w tym celu użyć innego, osobistego adresu e-mail) i powielić projekt przed usunięciem go ze służbowego konta. Konieczne będzie ponowne opublikowanie projektów i wygenerowanie nowych łączy. Zobacz instrukcje dotyczące współpracy.

Adobe Portfolio

Zawartości Adobe Portfolio nie można eksportować ani importować między profilami. Jeśli trzeba przeprowadzić taką operację, konieczna będzie zmiana osobistego adresu e-mail. Zobacz Zmiana lub aktualizacja identyfikatora Adobe ID.

Behance

Zawartości Adobe Portfolio nie można eksportować ani importować między profilami. Jeśli trzeba przeprowadzić taką operację, konieczna będzie zmiana osobistego adresu e-mail. Zobacz Zmiana lub aktualizacja identyfikatora Adobe ID.

Projekty mobilne

Wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić swoje projekty mobilne innemu profilowi:

 1. Zaloguj się w Creative Cloud za pomocą profilu zawierającego projekt mobilny, który chcesz skopiować.

 2. Otwórz kartę Projekty mobilne, a następnie wybierz projekt, który chcesz udostępnić.

  Aby wybrać projekt, zatrzymaj nad nim wskaźnik myszy i kliknij wyświetlone pole wyboru.

  Udostępniać można projekty Photoshop Sketch, Illustrator Draw, Photoshop Mix, Photoshop Fix oraz Adobe Comp.

 3. Kliknij opcję Uzyskaj łącze albo Udostępnij > Uzyskaj łącze.

 4. Kliknij opcję Kopiuj łącze. Udostępnij skopiowane łącze swojemu alternatywnemu profilowi.

Co zrobić, jeśli na koncie Creative Cloud brakuje plików

Jeśli w usłudze Creative Cloud brakuje jednego lub większej liczby plików, należy sprawdzić, czy znajdują się one w lokalizacjach opisanych w artykule Gdzie mogę znaleźć brakujące pliki Creative Cloud?

Po odnalezieniu plików można je będzie z łatwością przywrócić.

Więcej podobnych

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto