Creative Cloud ułatwia zarządzanie zasobami oraz umożliwia współpracę między użytkownikami wraz z współużytkowaniem zawartości. Jednym z kluczowych składników tej oferty Creative Cloud jest przestrzeń dyskowa w chmurze, dzięki której użytkownicy zawsze mają dostęp do zasobów i powiązanych usług. Wszystkie zasoby przesłane przez użytkownika są powiązane z jego kontem.

Dzięki usłudze Creative Cloud zasoby te można synchronizować, co zapewnia dostęp do najnowszej wersji zasobu na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca. Usługa Creative Cloud synchronizuje zasoby za pomocą technologii CreativeSync. Gdy dostępnych jest kilka lokalizacji przestrzeni dyskowej w chmurze Adobe Creative Cloud, można określić lokalizację źródłową i docelową synchronizacji tych zasobów.

Więcej informacji na temat opcji przestrzeni dyskowej: Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw.

WAŻNE: Aby można było synchronizować zasoby, muszą być zainstalowane najnowsze wersje aplikacji Creative Cloud Desktop oraz aplikacji mobilnej Creative Cloud. Należy również zainstalować najnowsze wersje aplikacji komputerowych Creative Cloud, takich jak InDesign, Photoshop lub Illustrator.

Wybór lokalizacji synchronizacji przez użytkownika może być konieczny w następujących sytuacjach:

  • Gdy organizacja korzysta zarówno z planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi, jak i planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw.
  • Gdy organizacja korzysta z wielu instancji usług zarządzanych.

Uwaga: Użytkownicy planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi muszą mieć połączenie z siecią korporacyjną (na przykład łączyć się z nią w biurze albo przez połączenie VPN), aby korzystać z usług zarządzanych. Wynika to z faktu, że usługi zarządzane są zlokalizowane za zaporą sieciową.

Komputer

Użytkownicy, którzy mają dostęp do planów obejmujących przestrzeń dyskową lub usługi, mogą przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Creative Cloud Desktop wybrać w niej lokalizację synchronizacji. Lokalizację tę można również zmienić na stronie Zasoby, klikając opcję Creative Cloud i wybierając odpowiednią lokalizację synchronizacji w sekcji Synchronizacja plików.

Lokalizacja synchronizacji Creative Cloud jest powiązana z planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, natomiast plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi jest powiązany z nazwami różnych lokalizacji synchronizacji.

Wybieranie lokalizacji synchronizacji

Po zmianie lokalizacji synchronizacji zostanie wyświetlone powiadomienie. Kliknij opcję Zobacz w Internecie, aby przeglądać zasoby w przeglądarce WWW.

Komunikat o zmianie lokalizacji synchronizacji

Każda instancja usług zarządzanych jest powiązana z folderem Creative Cloud Files (nazwa instancji usług zarządzanych).

Wybranie konkretnej instancji usług zarządzanych powoduje wyświetlenie ikony , która wskazuje, że synchronizacja do innych lokalizacji usług zarządzanych lub usług wspólnych została wstrzymana.

Katalog główny Windows: C:\Users\<nazwa użytkownika>\
Katalog główny Mac: /Users/<nazwa użytkownika>/

Wstrzymanie synchronizacji

Użytkownicy Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi wykorzystują aplikację Creative Cloud Desktop także do ustawiania lokalizacji synchronizacji dla funkcji Biblioteki. Ustawia się ją tylko raz dla wszystkich aplikacji stacjonarnych Creative Cloud, które obsługują Biblioteki Creative Cloud. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud.

Ustawianie lokalizacji synchronizacji dla bibliotek

Internet

Forma interfejsu WWW dla użytkowników Creative Cloud dla przedsiębiorstw jest uzależniona od uprawnień grup, do których należą ci użytkownicy.

Użytkownicy instancji usług zarządzanych korzystają z interfejsu WWW usług zarządzanych; adres URL tego serwisu WWW zostanie podany podczas procedury konfigurowania usług zarządzanych. Szczegółowe informacje przekazuje użytkownikom ich administrator.

Uwaga:

W aplikacji Creative Cloud Desktop wybierz polecenie Zasoby > [Lokalizacja synchronizacji], a następnie kliknij opcję Zobacz w Internecie, aby otworzyć ten serwis w nowym oknie przeglądarki.

Interfejs WWW

Aplikacje mobilne

W przypadku aplikacji mobilnych użytkownik jest proszony o wybranie lokalizacji synchronizacji, gdy po raz pierwszy loguje się do aplikacji. Aplikacja zapamiętuje wybraną lokalizację synchronizacji we wszystkich kolejnych instancjach, w których loguje się użytkownik. Aby zmienić tę lokalizację synchronizacji, należy otworzyć menu Ustawienia > Moje konto > Zmień lokalizację synchronizacji i wybrać pożądaną lokalizację.

Lokalizacja synchronizacji Creative Cloud jest powiązana z planem Creative Cloud dla przedsiębiorstw, natomiast plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi jest powiązany z nazwami różnych lokalizacji synchronizacji.

Wybieranie lokalizacji synchronizacji

Kliknij przycisk OK w powiadomieniu wskazującym, że zmiana dotyczy tylko bieżącej aplikacji.

Kliknij przycisk OK, aby zmienić lokalizację synchronizacji

 

Rozwiązywanie problemów: Jeśli nie jest widoczna żadna lokalizacja synchronizacji dla usług zarządzanych (a użytkownik powinien mieć do nich dostęp), należy sprawdzić, czy jest aktywne połączenie z Internetem oraz połączenie z siecią korporacyjną. Może to być na przykład łącze przewodowe lub bezprzewodowe z siecią w biurze. Połączenie z siecią korporacyjną może wymagać łącza VPN.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online