Błąd  Opis
-175

Nie udało się zainstalować dodatku: wymagane są dodatkowe uprawnienia. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje, i spróbuj ponownie.

Dodatki, często nazywane rozszerzeniami, są instalowane za pomocą instalatora plikówzxplub aplikacji Creative Cloud na komputer (jeśli uzyskano je za pomocą rozwiązania Adobe Exchange). Instalacja dodatków wymaga uprawnień administratora.

Taka sytuacja ma miejsce, jeśli użytkownik nie dysponuje uprawnieniami administratora pozwalającymi na instalowanie aplikacji na komputerze lub jeśli przycisk Nie bądź Anuluj zostanie kliknięty podczas wpisywania hasła administratora. Wprowadź hasło administratora, jeśli jest ono wymagane podczas instalacji.

Rozwiązanie: Spróbuj zainstalować ponownie. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj. Kliknij wyświetlony komunikat z powiadomieniem. Wprowadź hasło administrator (jeśli jest to wymagane) i w oknie dialogowym powiadomienia kliknij przycisk Tak.
Można również kliknąć łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange i zainstalować w inny sposób.

-201

Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>. Upewnij się, że dodatek jest poprawny i został pobrany.

Nie udało się rozpakować pliku ZXP.

Rozwiązanie: Spróbuj zainstalować ponownie. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.

Można również kliknąć łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange i zainstalować w inny sposób.

-402 Błąd weryfikacji podpisu.

Rozwiązanie: Ponownie podpisz plik ZXP, korzystając z najnowszej wersji narzędzia ZXPSignCmd.
-403, -411 Instalacja dodatku nie powiodła się, ponieważ nie jest on zgodny z zainstalowanymi aplikacjami Adobe.

Nie znaleziono zgodnej aplikacji CC.

Rozwiązanie: Zainstaluj zgodną aplikację CC przed zainstalowaniem rozszerzenia. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie zainstalować rozszerzenie. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.
-407, -408 Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Inny dodatek wymagany przez ten dodatek nie został zainstalowany lub nie jest włączony.

Rozwiązanie: 
Sprawdź, które rozszerzenie należy zainstalować najpierw, i zapoznaj się z opisem rozszerzenia, które chcesz zainstalować. Najpierw zainstaluj wymagane rozszerzenie, a następnie rozszerzenie bieżące. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.
-412 Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Dodatek o tej samej nazwie jest już zainstalowany.

Rozwiązanie: Upewnij się, że zainstalowano właściwe rozszerzenie. Jeśli jest to inny produkt o tej samej nazwie, a użytkownik chce dysponować produktem dostępnym za pomocą strony Moje Exchange, należy odinstalować aktualnie zainstalowane rozszerzenie, a następnie zainstalować je ponownie z poziomu strony Moje Exchange. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.
-418 Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Nowsza wersja dodatku została już zainstalowana.

Rozwiązanie: 
Aby uzyskać określoną wersję dostępną z poziomu strony Moje Exchange, należy usunąć nowszą wersję (zainstalowaną wcześniej), a następnie ponownie zainstalować starszą wersję za pomocą strony Moje Exchange. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono już zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.

-456

Przypadek 1: W celu zakończenia instalacji dodatku należy zamknąć odpowiednią aplikację CC. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przypadek 2: W celu zakończenia instalacji dodatku wymagana jest zgodna wersja aplikacji Adobe. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Rozwiązanie: Zamknij uruchomione zgodne aplikacje CC. Instalacja zostanie wznowiona automatycznie po kilku minutach.

-458 Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Nie zainstalowano żadnej z wymaganych aplikacji Adobe.

Rozwiązanie: Zainstaluj co najmniej jedną aplikację CC obsługującą to rozszerzenie (dodatek). Instalacja zostanie wznowiona automatycznie po kilku minutach. Jeśli rozszerzenie nie zostanie zainstalowane automatycznie w aplikacji, ponownie zainstaluj rozszerzenie z poziomu strony Moje Exchange. Przejdź do strony Moje Exchange, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.

Można również kliknąć łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange i zainstalować w inny sposób.
-459 Instalacja dodatku <addon-name> nie powiodła się, ponieważ nie jest on zgodny z zainstalowanymi aplikacjami Adobe. Zapoznaj się z sekcją Zgodność, klikając tutaj.

Rozwiązanie: 
Sprawdź wymagania rozszerzenia, a następnie pobierz i zainstaluj zgodną wersję aplikacji CC. Instalacja zostanie wznowiona automatycznie po kilku minutach. Jeśli rozszerzenie nie zostanie zainstalowane automatycznie w aplikacji, ponownie zainstaluj je z poziomu strony Moje Exchange. Przejdź do strony Moje Exchange i wyszukaj rozszerzenie. Jeśli jest ono zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.

Można również kliknąć łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange i zainstalować w inny sposób.

-1xx

(-152,-154, -155, -156, -157, -158, -160, -161, -162, -163, -164, -165, -168, -169, -171, -172, -176, -178, -179)

 

Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Podczas instalacji tego dodatku wystąpił błąd operacji na pliku.

Rozwiązanie: Rozszerzenie (dodatek) jest uszkodzone. Spróbuj ponownie pobrać rozszerzenie. Aby rozszerzenie zainstalować w inny sposób, kliknij łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange lub odwiedź forum online Adobe Exchange, aby uzyskać pomoc.
-2xx

(-251, -252, -253, -254, -255, -256, -257, -259, -260, -261, -265, -266, -267, -268, -269, -270, -271, -272)

Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Podczas instalacji tego dodatku wystąpił błąd operacji na pliku.

Błąd analizy pliku.
Rozwiązanie: Rozszerzenie (dodatek) jest uszkodzone. Ponownie pobierz rozszerzenie. Aby rozszerzenie zainstalować w inny sposób, kliknij łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange lub odwiedź forum online Adobe Exchange, aby uzyskać pomoc.

-5xx

(-500, -501, -502, -503, -504, -505, -506, -507, -508, -508, -509)
Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Błąd aktualizacji bazy danych. Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Rozwiązanie: Rozszerzenie (dodatek) jest uszkodzone. Ponownie pobierz rozszerzenie. Aby rozszerzenie zainstalować w inny sposób, kliknij łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange lub odwiedź forum online Adobe Exchange, aby uzyskać pomoc.

-6xx

(-601, -602, -603, -604, -651, -652, -653)

 

Nie udało się zainstalować dodatku <addon-name>: Błąd sprawdzania poprawności licencji online.

Rozwiązanie: Rozszerzenie (dodatek) jest uszkodzone. Ponownie pobierz rozszerzenie. Aby rozszerzenie zainstalować w inny sposób, kliknij łącze Problemy z instalacją dostępne na stronie Moje Exchange lub odwiedź forum online Adobe Exchange, aby uzyskać pomoc.
0

Rozwiązanie: Wykonywane są trzy próby instalacji. Jeśli działanie instalatora po trzech próbach nie zakończy się powodzeniem, należy spróbować zainstalować ponownie z poziomu sekcji rozszerzeń. Przejdź do strony Moje rozszerzenia, wyszukaj rozszerzenie i jeśli jest ono już zainstalowane, kliknij przycisk Odinstaluj. Odczekaj dwie minuty na pełne usunięcie i kliknij przycisk Zainstaluj.

Jeśli instalacja zakończy się niepowodzeniem, kliknij łącze Problemy z instalacją dostępne w sekcji Moje Exchange, aby zainstalować w inny sposób, lub odwiedź forum online Adobe Exchange, aby uzyskać pomoc twórców.

Plik MXI jest nieprawidłowy. Rozszerzenie nie zostało zainstalowane. Menedżer rozszerzeń nie jest zgodny z tą wersją aplikacji Adobe. Przykładowo: Menedżer rozszerzeń CS6 używany jest do instalacji rozszerzeń zgodnych z wersją CC.

Rozwiązanie: Sprawdź informacje o zgodności zamieszczone nastronie głównejwitryny Exchange związanej z rozszerzeniem. Upewnij się, że rozszerzenie jest zgodne z posiadaną wersją aplikacji Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online