Environment

AEM 6.x

Steps

Follow the below steps to build a custom Oak index.

  1. Specify your query in the Queries field.

  2. Click Generate.

For more information about AEM index definition structure, see Cheat Sheet of AEM index definition structure.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online