Odniesienie do pliku konfiguracji programu Extension Manager CC

Rozszerzenia usługi Adobe® Creative Cloud® są połączone w pakiet na potrzeby instalacji w aplikacjach korzystających z programu Adobe Extension Manager.

MXI to schemat XML, który określa różne atrybuty rozszerzenia. Dokument ten zawiera listę i opis elementów XML definiowanych przez format MXI na potrzeby usługi Creative Cloud.

Aplikacje docelowe dla rozszerzeń obejmują:

  • Dreamweaver®
  • Flash Professional®
  • Photoshop®
  • Illustrator®
  • InDesign®
  • InCopy®
  • Premiere Pro®
  • Prelude®
  • Captivate®

Program Extension Manager CC jest zgodny wyłącznie z aplikacjami usługi Adobe Creative Cloud. Aby zainstalować rozszerzenia poprzednich wersji, skorzystaj z odpowiedniej wersji programu Extension Manager. Każdy element znajdujący się w pliku MXI, który nie jest obsługiwany przez produkt, jest ignorowany w trakcie instalacji.

Zawartość

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto