Witamy w programie Adobe® Creative Suite® 6 Extension Manager. Niniejszy dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, aktualizacje oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały omówione w dokumentacji programu Extension Manager.


Omówienie

Program Extension Manager służy do instalowania rozszerzeń i wtyczek oraz zarządzania nimi. Wystarczy dwukrotnie kliknąć plik rozszerzenia, aby uruchomić program i zainstalować rozszerzenie dla danego produktu. W programie Extension Manager CS6 można również wyświetlać zainstalowane aplikacje pakietu Creative Suite CS6. Aby wyświetlić wszystkie zainstalowane w danym produkcie rozszerzenia, należy kliknąć ten produkt. Kliknięcie rozszerzenia pozwala natomiast wyświetlić informacje o tym rozszerzeniu pochodzące od programisty rozszerzeń oraz informacje na temat uzyskiwania dostępu do rozszerzenia w produkcie cząstkowym pakietu Creative Suite. Programiści rozszerzeń stworzyli setki rozszerzeń, które umożliwiają rozbudowanie funkcjonalności produktów Creative Suite. Program Extension Manager pozwala w prosty sposób instalować te rozszerzenia, a także wyłączać je, aktualizować lub odinstalowywać.

Nowe funkcje

  •   Zależność rozszerzenia
  •   Zarządzanie zestawem rozszerzeń
  •   Szybkie wyszukiwanie
  •   Konwersja pliku MXP do formatu ZXP
  •   Eksport listy rozszerzeń

Zależność rozszerzenia

W wersji CS6 programu Extension Manager rozszerzenia mogą mieć przypisane zależności. Przykładowo rozszerzenie A zależy od rozszerzenia B i rozszerzenia C. Autor rozszerzenia może podać informacje o rozszerzeniu w pliku MXI (lub w pliku manifestu dla rozszerzeń CSXS), takie jak zależność danego rozszerzenia od innych rozszerzeń, których zainstalowanie i włączenie jest konieczne do poprawnego działania tego rozszerzenia. Program Extension Manager CS6 umożliwia sprawdzanie zależności między takimi rozszerzeniami. Kiedy rozszerzenie zostanie zainstalowane/włączone/wyłączone/usunięte/zaktualizowane, program Extension Manager CS6 sprawdzi informacje o zależnościach i zweryfikuje poprawność działania łańcucha zależności.

Zarządzanie zestawem rozszerzeń

  • Zestaw rozszerzeń to stan konfiguracji dla wszystkich zainstalowanych w produkcie rozszerzeń, gdzie jedne rozszerzenia są włączone, a inne wyłączone. Użytkownicy mogą definiować różne zestawy rozszerzeń dla różnych przepływów pracy. Dla każdego produktu przewidziano również kilka wstępnie zdefiniowanych zestawów rozszerzeń. W momencie przełączenia się na inny zestaw rozszerzeń program Extension Manager włączy lub wyłączy rozszerzenia automatycznie zgodnie z nowym aktywnym zestawem rozszerzeń, dzięki czemu nie trzeba włączać lub wyłączać ich pojedynczo.
  • Zestawy rozszerzeń są tworzone dla konkretnego produktu. Każdy produkt może mieć własne zestawy. Przykładowo dla programu InDesign można utworzyć nowy zestaw rozszerzeń o nazwie „Zestaw1”. Dla programu Dreamweaver również można utworzyć zestaw rozszerzeń o nazwie „Zestaw1”. Należy jednak pamiętać, że taki zestaw będzie miał zastosowanie tylko do jednego produktu.
  • Program Extension Manager jest dostarczany wraz z trzema wstępnie zdefiniowanymi zestawami: „Wszystkie rozszerzenia”, „Wymagane rozszerzenia” i „Rozszerzenia Adobe”. Zestaw „Wszystkie rozszerzenia” oznacza, że wszystkie zainstalowane dla konkretnego produktu Creative Suite rozszerzenia są w tym zestawie włączone. Zestaw „Wymagane rozszerzenia” oznacza, że wszystkie wymagane dla danego produktu rozszerzenia zostaną w tym zestawie włączone, podczas gdy pozostałe zostaną wyłączone. Zestaw „Rozszerzenia Adobe” oznacza, że wszystkie podpisane przez Adobe rozszerzenia danego produktu zostaną w tym zestawie włączone, podczas gdy inne zostaną wyłączone. Wszystkie trzy wstępnie zdefiniowane zestawy rozszerzeń nie podlegają modyfikacji. Program Extension Manager ma również wbudowany jeszcze jeden zestaw rozszerzeń o nazwie „Zestaw niestandardowy”. Jest to domyślny zestaw używany podczas instalacji programu. Jest on edytowalny, ale nie można go usunąć.
  • Poza wymienionymi wyżej czterema rodzajami zestawów użytkownicy mogą tworzyć własne zestawy rozszerzeń. Mogą je następnie wyeksportować jako plik XML w celu udostępnienia innym użytkownikom na innych komputerach. Pozostali użytkownicy mogą następnie zaimportować taki zestaw konfiguracyjny, dzięki czemu wszyscy będą współużytkować tę samą przestrzeń roboczą.

Szybkie wyszukiwanie

W poprzedniej wersji programu Extension Manager znalezienie rozszerzenia mogło sprawiać trudności, zwłaszcza gdy było zainstalowanych bardzo wiele rozszerzeń. W celu usprawnienia tego procesu w programie Extension Manager CS6 wprowadzono funkcję „Szybkie wyszukiwanie”. Funkcja „Szybkie wyszukiwanie”, podobnie jak funkcje wyszukiwania w innych produktach (takich jak systemy operacyjne czy przeglądarki internetowe), umożliwia łatwe i szybkie znalezienie żądanego elementu. Wyszukiwanie nie jest bowiem przeprowadzane tylko na podstawie nazwy pliku, ale uwzględnia również znaczniki metadanych. Funkcja obsługuje kilka filtrów, dzięki czemu można wyszukiwać słowa kluczowe w poszczególnych kategoriach, takich jak nazwa rozszerzenia, nazwa autora, wersja lub opis rozszerzenia.

Konwersja pliku MXP do formatu ZXP

Pliki ZXP będą w przyszłości zastępować pliki MXP, ponieważ oferują one o wiele więcej korzyści w porównaniu z formatem MXP. Program Extension Manager CS6 udostępnia łatwy sposób konwersji do formatu ZXP — opcja ta jest dostępna w menu Narzędzia.

Eksport listy rozszerzeń

W celu przejrzenia wszystkich zainstalowanych rozszerzeń użytkownicy mogą wyeksportować plik HTML. Wygenerowana w ten sposób lista rozszerzeń zawiera nazwę rozszerzenia, jego stan, nazwę autora i informacje o wersji. Plik można również otworzyć w programie Excel lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Lista może okazać się przydatna podczas porównywania rozszerzeń zainstalowanych na dwóch różnych komputerach, rozwiązywania problemów i nie tylko.

 

Instalacja oprogramowania

Program Extension Manager dołączony jest do instalatora Creative Suite i instalatorów poszczególnych produktów, które obsługuje. Oddzielny instalator programu Extension Manager można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.adobe.com/go/em_download.


Dezinstalacja oprogramowania

Windows

Przejdź do Panelu sterowania, wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy, następnie wybierz Adobe Extension Manager CS6 i kliknij przycisk Usuń.

Macintosh

W folderze Aplikacje > Narzędzia > Programy instalacyjne Adobe kliknij dwukrotnie Adobe Extension Manager CS6 i postępuj według instrukcji.

Uwaga:

Jeśli po użyciu opisanych powyżej metod nie widać opcji dezinstalacji programu Adobe Extension Manager CS6, należy usunąć wszystkie produkty CS6, które dodawały go w ramach swojej instalacji. Produkty, które dodają program Extension Manager CS6, to: Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Flash Professional CS6, Illustrator CS6, InCopy CS6, InDesign CS6, Photoshop CS6, Prelude CS6 oraz Premiere Pro CS6. Adobe Extension Manager CS6 zostanie automatycznie odinstalowany po usunięciu wszystkich produktów CS6.

 

Znane problemy

Najnowsze informacje i opisy znanych problemów dotyczące wszystkich programów z pakietu Creative Suite 6 można znaleźć na stronie Pomoc techniczna Adobe.


Inne zasoby

Najnowszą wersję programu Adobe Extension Manager można pobrać ze strony Pobieranie oraz Aktualizacje produktu w serwisie Adobe Exchange.


Adobe Exchange

Przejdź do serwisu Adobe Exchange pod adresem http://www.adobe.com/go/adobeexchange_pl/ lub http://www.adobe.com/exchange/, aby pobrać rozszerzenia pozwalające dostosować produkty Adobe Creative Suite 6 do własnych potrzeb.


Extension Developer SDK

Programiści, którzy chcą tworzyć rozszerzenia do produktów Creative Suite, powinni pobrać pakiet Extension Developer SDK ze strony Extension Developer Guide.


Forum użytkowników programu Extension Manager

Aby przesłać pytania lub podzielić się opiniami na temat programu Extension Manager, przejdź do strony Forum użytkowników programu Extension Manager.


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online