Informacje na temat archiwalnych wersji programu Adobe Flash Player i łącza do pobrania jego starszych wersji.

Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom zaktualizowanie programu Flash Player do najnowszej wersji w obsługiwanych systemach. Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać z Centrum pobierania programu Flash Player.

Archiwalne wersje programu Flash Player dla programistów

Programiści testujący stronę za pomocą różnych wersji programu Flash Player mogą pobrać je z poniższej listy.

W celach standardowego użytkowania pobierz najnowszą wersję z Centrum pobierania programu Flash Player.

Dezinstalacja

Instrukcje na temat usuwania programu Flash Player znajdują się w temacie Dezinstalacja programu Flash Player. Uruchom ponownie komputer przed zainstalowaniem innej wersji odtwarzacza.

Przełączanie pomiędzy wersjami

Więcej informacji o przełączaniu między wersjami programu Flash Player można znaleźć w artykule Wersja programu Debugger i instrukcje rozwiązywania problemów z instalacją w programie Flash Player dla programistów.

Archiwalne wersje

Dział pomocy technicznej firmy Adobe nie udziela pomocy w przypadku instalacji lub korzystania ze starszych wersji, które można pobrać z poniższej listy. Opis plików zawartych w poszczególnych skompresowanych archiwach znajduje się w załączonym pliku readme.txt.

W poniższej tabeli przedstawiono najnowszą wersję obsługiwaną w różnych systemach operacyjnych. (Jeśli podano kilka wersji, najnowszą wersję można rozpoznać po największej liczbie po drugiej kropce).

Obsługiwane najnowsze wersje programu Flash Player System operacyjny
Centrum pobierania programu Flash Player
 • Mac OS X 10.9+ (procesor Intel)
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Red Hat 5.6+
 • Open SUSE 11.3+
 • Ubuntu 10.04+
Flash Player 11.2.202.223
 • Solaris x86 i Sparc
Flash Player 10.1.102.64
 • Mac OS X 10.4+ (procesor Power PC)
Flash Player 11.1.102.55  
 • Windows 2000
Flash Player 10.3.183.90
 • Mac OS X 10.5
Flash Player 9
 • Mac OS X 10.1-10.3
 • Windows 98, Windows ME
 • Red Hat 3&4
 • Novell SUSE 9.x lub 10.1
Flash Player 7
 • Mac Classic (w wersji 9 i wcześniejszej)
 • Windows 95, Windows NT
 • Red Hat Enterprise Linux WS v.3 i Red Hat Linux 9
 • Sun Java Desktop System 1.0
Mobilne systemy operacyjne System operacyjny
Certyfikowane urządzenia Patrz część „Certyfikowane urządzenia Flash Player” na dole tej strony Developer Connection.

Archiwa Playerglobal.swc — tylko programiści

Archiwa programu Flash Player

Archiwa głównych wersji i debugerów zawartości

Program Flash Player dla archiwów Android 4.0

W dniu 10 września 2013 r. firma Adobe wydała program Flash Player 11.1.111.73 dla systemu Android 2.x i 3.x oraz 11.1.115.81 dla systemu Android 4.0.x zgodnie z postanowieniami zawartymi w opublikowanej przez firmę Adobe w Planach programu Flash. Wydanie to jest ostateczną aktualizacją programu Flash Player dla systemu operacyjnego Android. Nie jest to wprawdzie zalecane, jednak to wydanie dla starszych wersji systemu Android można pobrać z następujących stron:

Program Flash Player dla archiwów systemu Android 2.x i 3.x

W dniu 10 września 2013 r. firma Adobe wydała program Flash Player 11.1.111.73 dla systemu Android 2.x i 3.x oraz 11.1.115.81 dla systemu Android 4.0.x zgodnie z postanowieniami zawartymi w opublikowanej przez firmę Adobe w Planach programu Flash. Wydanie to jest ostateczną aktualizacją programu Flash Player dla systemu operacyjnego Android. Nie jest to wprawdzie zalecane, jednak to wydanie dla starszych wersji systemu Android można pobrać z następujących stron:

Starsze archiwa

Wyłączanie automatycznych aktualizacji

Program Flash Player jest ustawiony na tryb automatycznych aktualizacji, jeśli podczas instalacji użytkownik zaznaczy pole wyboru Zainstaluj aktualizacje automatycznie, jeśli to możliwe. Jest to zalecana metoda.

Jeśli chcesz zainstalować tylko starszą wersję i nie potrzebujesz automatycznych aktualizacji (ze względu na ograniczenia systemowe, konflikty wersji itp.), nie zaznaczaj tego pola wyboru podczas instalacji. W takim przypadku zaznacz pole wyboru Powiadom mnie o dostępnych aktualizacjach i kliknij przycisk Gotowe.

Wyłączenie odpowiedzialności

O ile w umowie pomiędzy użytkownikiem a firmą Adobe wyraźnie nie postanowiono inaczej, oprogramowanie jest dostarczane „TAK JAK JEST” bez żadnych gwarancji, tylko na potrzeby testowania. O ile w umowie pomiędzy użytkownikiem a firmą Adobe wyraźnie nie postanowiono inaczej, dystrybucja tego oprogramowania jest zabroniona.

Firma Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe, ani inne szkody wynikające z braku możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków, w postępowaniu dotyczącym niedotrzymania postanowień umowy, gwarancji lub deliktu (w tym zaniedbania) wynikającym lub związanym z informacjami lub oprogramowaniem.

Firma Adobe może w dowolnej chwili zmienić informacje, oprogramowanie i specyfikacje techniczne bez wcześniejszego powiadomienia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online