Uwaga:

W przypadku korzystania z przeglądarki Chrome lub przeglądarki opartej na Chromium do zmiany ustawień programu Flash Player należy użyć Menedżera ustawień internetowych programu Flash Player.

Należy pamiętać, że w przypadku zainstalowania wersji PPAPI programu Flash Player ustawienia aktualizacji należy skonfigurować w natywnym panelu sterowania programu Flash Player. W przypadku korzystania z przeglądarki Chrome zaktualizowane wersje przeglądarki Flash Player będą udostępniane poprzez mechanizm aktualizacji Google Chrome.