Kod wbudowany w plikach SWC jest teraz pozbawiony funkcji. 

W przypadku używania wbudowanego parametru wiersza polecenia z kompilatorem ASC2 podczas kompilowania aplikacji mogą pojawić się nieoczekiwane wyniki lub błędy.

Aby rozwiązać te problemy, należy usunąć wbudowany argument i ponowić kompilację kodu.