Program Flash Player został zintegrowany z przeglądarką Google Chrome jako wtyczka Pepper. Czasami programiści muszą zainstalować debugera zawartości, aby debugować kod. W niniejszych instrukcjach opisano, w jaki sposób należy instalować i aktywować debugera zawartości.

Uwaga:

Jeżeli pojawią się problemy ze zintegrowaną wtyczką Flash Player w przeglądarce Chrome, zgłoś je do firmy Google.

Instalacja debugera zawartości Flash Player

 1. Przejdź na stronę https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html i pobierz instalator debugera zawartości dla używanego systemu operacyjnego (Mac OS lub Windows).

  Podczas instalacji debugera zawartości dla systemu Mac OS zanotuj numer wersji.

 2. Kontynuuj instalację debugera zawartości Flash Player.

Aktywacja debugera zawartości Flash Player w systemie Mac OS

 1. Uruchom aplikację Terminal (/Applications/Terminal).

 2. Gdy pojawi się monit, wpisz polecenie uruchomienia w następującej składni:

  <ścieżka do aplikacji Chrome> --ppapi-flash-path=<ścieżka do wtyczki PPAPI> --ppapi-flash-version=<zainstalowana wersja PPAPI>

  Na przykład:

  /Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome --ppapi-flash-path=/Library/Internet\ Plug-Ins/PepperFlashPlayer/PepperFlashPlayer.plugin --ppapi-flash-version=19.0.0.185

 3. Aby sprawdzić, czy przeglądarka Chrome używa debugera zawartości, przejdź na stronę http://helpx.adobe.com/flash-player.html.

 4. Kliknij przycisk Sprawdź teraz.

 5. Wyniki wskazują, że wersja debugera jest w użyciu:

  Informacje o systemie
  Zainstalowana wersja programu Flash 19.0.0.185 (wersja debugera)
  Nazwa przeglądarki Google Chrome (PPAPI)
  System operacyjny (SO) Macintosh (OSX)

Aktywacja debugera zawartości Flash Player w systemie Windows

 1. Uruchom przeglądarkę Chrome.

 2. W polu adresu wpisz następującą treść i naciśnij przycisk Enter:chrome://plugins

 3. Kliknij opcję Szczegóły i przewiń w dół do sekcji Flash.

 4. Dezaktywuj zintegrowaną wersję Pepper, klikając przycisk Dezaktywuj.Lokalizacja zintegrowanej wersji znajduje się w ścieżce katalogu Program Files

 5. Aby sprawdzić, czy przeglądarka Chrome używa debugera zawartości, uruchom przeglądarkę Chrome i przejdź na stronę http://helpx.adobe.com/pl/flash-player.html.

 6. Kliknij przycisk Sprawdź teraz.

 7. Wyniki wskazują, że wersja debugera jest w użyciu:

  Informacje o systemie
  Zainstalowana wersja programu Flash 19.0.0.185 (wersja debugera)
  Nazwa przeglądarki Google Chrome (PPAPI)
  System operacyjny (SO) Windows (Windows 7)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online