W tym podręczniku przedstawiono, w jaki sposób włączyć program Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej Safari.

Sprawdzanie wersji przeglądarki Safari na komputerze Mac

Przed rozpoczęciem procedury sprawdź wersję przeglądarki Safari na komputerze Mac. Aby wyświetlić numer wersji, wybierz polecenia Safari > Informacje o Safari.

System OS X 10.11, macOS 10.12 oraz nowsze wersje

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
 2. Kliknij kartę Witryny i przewiń w dół do sekcji Wtyczki. Znajdź wpis Adobe Flash Player.

  Znajdowanie wpisu Adobe Flash Player
  Znajdowanie wpisu Adobe Flash Player
 3. Kliknij pole wyboru, aby włączyć program Flash Player.

  Włączanie programu Flash Player
  Włączanie programu Flash Player
 4. W ustawieniu Podczas odwiedzania witryn wybierz preferowaną opcję: Pytaj, Wył. lub Wł.

  Wybieranie preferowanej opcji
  Wybieranie preferowanej opcji
 5. Program Flash można też skonfigurować oddzielnie dla każdej odwiedzanej witryny (domeny).  W odniesieniu do każdej witryny znajdującej się w sekcji Zezwól witrynie na używanie tej wtyczki z poniższymi ustawieniami: wybierz: Pytaj, Wył., lub Wł..

  Zezwalanie witrynom na używanie wtyczki
  Zezwalanie witrynom na używanie wtyczki
 6. Wyjdź z sekcji Preferencje po zakończeniu konfiguracji programu Flash Player.

System OS X 10.10

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari

  Uwaga:

  W przypadku trybu pełnoekranowego przeglądarki Safari umieść wskaźnik myszy na górze ekranu przeglądarki, aby wyświetlić menu.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia. Upewnij się, że opcje Włącz obsługę języka JavaScriptZezwól na wtyczki są zaznaczone. Kliknij przycisk Ustawienia wtyczek.

  Safari 10.0
  Ustawienia zabezpieczeń przeglądarki Safari 10.0

 3. Zaznacz pozycję Adobe Flash Player.

  adobe-flash-player-settings

  Z menu Odwiedzając inne witryny wybierz pozycję Wł., a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  setting-on-and-off
 4. W przypadku wszystkich witryn wyświetlanych w obszarze Aktualnie otwarte witryny po prawej stronie w menu wybierz pozycję Wł.

  safari-step

System OS X 10.8 oraz 10.9

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

  Wybór poleceń Safari > Preferencje

  Uwaga:

  W przypadku trybu pełnoekranowego przeglądarki Safari umieść wskaźnik myszy na górze ekranu przeglądarki, aby wyświetlić menu.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia. Upewnij się, że opcje Włącz obsługę języka JavaScript i Zezwól na wtyczki są zaznaczone. Kliknij przycisk Zarządzaj ustawieniami witryny.

  Ustawienia zabezpieczeń
  Ustawienia zabezpieczeń systemu Mac OS X 10.8 i 10.9

 3. Zaznacz pozycję Adobe Flash Player.

  Z menu Odwiedzając inne witryny wybierz pozycję Zezwól.

  Wybór pozycji Adobe Flash Player

System OS X 10.6 oraz 10.7

 1. Wybierz polecenie Safari > Preferencje.

  Wybór poleceń Safari > Preferencje

  Uwaga:

  W przypadku trybu pełnoekranowego przeglądarki Safari umieść wskaźnik myszy na górze ekranu przeglądarki, aby wyświetlić menu.

 2. Na karcie Zabezpieczenia upewnij się, że włączone są opcje Zezwól na język JavaZezwól na wszystkie inne wtyczki.

  Ustawienia zabezpieczeń
  Wtyczki i język JavaScript są włączone.

 3. Zamknij okno Preferencje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online