W tym podręczniku przedstawiono, w jaki sposób włączyć program Adobe Flash Player w przeglądarce internetowej Safari.

Sprawdzanie wersji przeglądarki Safari na komputerze Mac

Przed rozpoczęciem procedury sprawdź wersję przeglądarki Safari na komputerze Mac. Aby wyświetlić numer wersji, wybierz polecenia Safari > Informacje o Safari.

Uwaga:

Przeglądarka Apple Safari w wersji 14, wydana dla systemu macOS we wrześniu 2020 r. nie będzie już wczytywać wtyczki Adobe Flash Player ani odtwarzać zawartości Flash.  Więcej informacji można znaleźć na stronie Wsparcia dla przeglądarki Safari firmy Apple.

System Mac OS X 10.11, macOS 10.12 oraz nowsze wersje

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
 2. Kliknij kartę Witryny i przewiń w dół do sekcji Wtyczki. Znajdź wpis Adobe Flash Player.

  Znajdowanie wpisu Adobe Flash Player
  Znajdowanie wpisu Adobe Flash Player
 3. Kliknij pole wyboru, aby włączyć program Flash Player.

  Włączanie programu Flash Player
  Włączanie programu Flash Player
 4. Wybierz ustawienie, które ma być używane w programie Flash Player podczas odwiedzania innych witryn.

  Wybieranie preferowanej opcji
  Wybieranie preferowanej opcji
 5. Możesz skonfigurować program Flash dla poszczególnych witryn (domen). Zaznacz witrynę z listy znajdującej się w oknie i wybierz opcję Zapytaj, Wył. lub .

  Zezwalanie witrynom na używanie wtyczki
  Zezwalanie witrynom na używanie wtyczki
 6. Wyjdź z sekcji Preferencje po zakończeniu konfiguracji programu Flash Player.

 7. Odśwież przeglądarkę.

Dla systemu Mac OS X 10.10

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari
  Konfigurowanie preferencji przeglądarki Safari

  Uwaga:

  W przypadku trybu pełnoekranowego przeglądarki Safari umieść wskaźnik myszy na górze ekranu przeglądarki, aby wyświetlić menu.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia. Upewnij się, że opcje Włącz obsługę języka JavaScriptZezwól na wtyczki są zaznaczone. Kliknij przycisk Ustawienia wtyczek.

  Safari 10.0
  Ustawienia zabezpieczeń przeglądarki Safari 10.0

 3. Zaznacz pozycję Adobe Flash Player.

  adobe-flash-player-settings

  W menu Odwiedzając inne witryny wybierz opcję Wł., a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  setting-on-and-off
 4. Dla każdej witryny z listy wybierz opcję 

  safari-step
 5. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zmiany.