Nie można wypełniać ani zapisywać formularzy PDF

Nie można wypełnić ani zapisać formularza PDF w programie Adobe Reader. 

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązanie 1: jeżeli plik PDF nie zawiera pól formularza, włącz narzędzie Maszyna do pisania

 1. W pliku PDF włącz narzędzie Maszyna do pisania.

  • W programie Adobe Acrobat:
   Uwaga: należy mieć zainstalowanego przynajmniej jednego klienta Acrobat Professional.
   1. Otwórz plik PDF w programie Adobe Professional.
   2. Wybierz polecenia Narzędzia > Maszyna do pisania > Włącz narzędzie Maszyna do pisania w programie Adobe Reader.
   3. Zapisz dokument PDF.
  • Na serwerze Reader Extensions:
   Uwaga: upewnij się, że w organizacji jest uruchomiony serwer Reader Extensions.
   1. Przejdź do portalu serwera Reader Extensions (http://[nazwa_serwera]:[port]/ReaderExtensions).
   2. Wyślij plik PDF.
   3. Wypełnij formularz PDF.
   4. Zapisz wynikowy plik PDF na komputerze.
 2. Otwórz plik PDF w programie Adobe Reader i wybierz polecenia Narzędzia > Maszyna do pisania, aby uzyskać dostęp do narzędzia Maszyna do pisania.

 3. Użyj narzędzia Maszyna do pisania, aby wpisywać znaki na zawartości pliku PDF.

Uwaga: narzędzie Maszyna do pisania jest dostępne tylko w statycznych plikach PDF, nie w dynamicznych, ponieważ jest elementem funkcji komentarzy.

Rozwiązanie 2: aby zapisać dane formularza wprowadzone w polach formularza PDF, uaktualnij program Adobe Reader XI

Program Adobe Reader XI umożliwia zapisywanie danych formularza w pliku PDF.

Rozwiązanie 3: w przypadku programu Adobe Reader w wersji X lub starszej poproś autora formularza o włączenie odpowiednich uprawnień za pomocą serwera Reader Extensions

Uwaga: aby autor formularza mógł wykonać te czynności, w jego organizacji musi być uruchomiony serwer Reader Extensions.

 1. Przejdź do portalu serwera Reader Extensions (http://[nazwa_serwera]:[port]/ReaderExtensions).
 2. Wyślij plik PDF.
 3. Zaznacz prawa użycia, które mają być zastosowane do pliku PDF (do wypełniania formularza PDF i zapisywania danych niezbędne jest uprawnienie Wypełnianie formularza).

 4. Zapisz wynikowy plik PDF na komputerze.

Uwaga: serwer Reader Extensions jest produktem LiveCycle wdrażanym w środowisku firmowym. W związku z tym rozwiązanie to jest nieopłacalne, jeżeli chcesz włączyć formularze tylko w kilku plikach PDF.

Dodatkowe informacje

Aby wprowadzać i zapisywać zmiany w pliku PDF, musisz mieć licencję programu Adobe Acrobat. Zmiany, do których zwykle wymagany jest program Adobe Acrobat, to między innymi wprowadzanie tekstu, zapisywanie formularzy PDF i dodawanie komentarzy.