Opis ogólny

Najnowsze wersje programu Adobe Flash Player na platformę Windows i Mac OS umożliwiają systematyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie. Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu Adobe Flash Player w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami.

Zmiana ustawień aktualizacji

Można zmienić sposób aktualizacji programu Flash Player poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnej zawartości multimedialnej w przeglądarce i wybranie z menu kontekstowego opcji Ustawienia globalne. W wyskakującym okienku na karcie Zaawansowane wybierz opcję w polu Aktualizacje.

Ustawienia programu Flash Player
Karta Zaawansowane w systemie Windows
Karta Zaawansowane (Windows)

Karta Zaawansowane w systemie Mac OS
Karta Zaawansowane (Mac OS)

W systemie Windows można również zmienić ustawienia w Panelu sterowania. Kliknij dwukrotnie program Flash Player, a następnie z karty Zaawansowane wybierz opcję w polu Aktualizacje.

W systemie Mac OS można skorzystać z opcji Preferencje systemowe i kliknąć dwukrotnie ikonę programu Flash Player.

Zmiany w opcjach aktualizacji

Począwszy od wydania Flash Player 11.3 zostały zmienione opcje aktualizacji.

Wybierz tę opcję, aby automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Zapewnia ona najlepszą ochronę systemu.

Pilne aktualizacje zabezpieczeń są instalowane automatycznie bez powiadomienia.

W wypadku planowanych aktualizacji firma Adobe stara się powiadamiać użytkownika przed ich automatyczną instalacją. Planowane aktualizacje mogą zawierać udoskonalone funkcje i nienaglące aktualizacje zabezpieczeń. Użytkownik może podjąć decyzję o pobraniu planowych aktualizacji z witryny Adobe.com od razu i zainstalowaniu ich samodzielnie bez oczekiwania na automatyczną instalację.

Powiadamiaj mnie o instalacji aktualizacji

W programie Adobe Flash Player dostępność aktualizacji sprawdzana jest regularnie i użytkownik jest powiadamiany, gdy aktualizacja jest dostępna. Aktualizacje są instalowane tylko, jeśli użytkownik podejmie taką decyzję.

Opcja ta nie jest zalecana. W programie Adobe Flash Player nie jest sprawdzana dostępność aktualizacji i system może być niezabezpieczony przed zagrożeniami. Konieczne jest samodzielne sprawdzanie dostępności nowszych wersji programu Flash Player w witrynie firmy Adobe.

Ostatnio wprowadzone zmiany

Aby zapoznać się z nowymi funkcjami i ostatnio wprowadzonymi zmianami w programie Flash Player, kliknij tutaj.

Zabezpieczenia

Aby zapoznać się z najnowszymi poprawkami w zabezpieczeniach programu, kliknij tutaj.