Program Flash Player został zintegrowany z przeglądarką Internet Explorer w systemie operacyjnym Windows 8.
Nie trzeba instalować programu Flash Player.

Kroki w celu rozwiązania problemów związanych z programem Flash Player, które występują w systemie Windows 8

Aktywacja programu Flash Player

Upewnij się, że program Flash Player został aktywowany.

 1. Otwórz stronę z zawartościami multimedialnymi w przeglądarce Internet Explorer. Na przykład zobacz pliki pomocy programu Flash Player.

 2. Kliknij menu Narzędzia w prawym górnym rogu przeglądarki Internet Explorer.

  Tytuł obrazu
 3. W menu Narzędzia wybierz opcję Zarządzaj dodatkami.

  Wybierz opcję Zarządzaj dodatkami.
 4. Wybierz obiekt programu Shockwave Flash z listy.

  Uwaga:

  Upewnij się, że bieżąca witryna zawiera treści multimedialne. Jeżeli bieżąca witryna nie zawiera treści multimedialnych, obiekt programu Shockwave Flash nie zostanie wyświetlony na liście.

  Wybór dodatku Shockwave Flash Object
 5. Kliknij przycisk Włącz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Kliknięcie przycisku Włącz

Wyłącz filtrowanie ActiveX

 1. Otwórz stronę z zawartościami multimedialnymi w przeglądarce Internet Explorer. 

 2. Kliknij ikonę Narzędzia i wybierz opcje Bezpieczeństwo > Filtrowanie ActiveX.

  Wybierz opcje Bezpieczeństwo, Filtrowanie ActiveX
 3. Zamknij przeglądarkę i otwórz ją ponownie. Następnie spróbuj ponownie wyświetlić treści.

Zaktualizuj przeglądarkę Internet Explorer, aby korzystać z najnowszej wersji programu Flash Player

Zawartość może wymagać późniejszej wersji programu Flash Player niż zainstalowana. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Flash Player, sprawdzając w dokumencie Znajdź wersję. W drugim kroku w dokumencie wyświetlona zostanie posiadana wersja programu Flash Player.

Program Flash Player został osadzony w przeglądarce Internet Explorer w sklepie Windows Store i w trybie komputera. Możesz również pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację z następujących łączy:

Uwaga:

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.0, zaktualizuj system do wersji Windows 8.1 lub Windows 10, aby nadal otrzymywać aktualizacje programu Flash Player.  W przypadku użytkowników tabletu Windows RT można pobrać aktualizacje tylko za pośrednictwem mechanizmu Windows Update.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online