Uwaga: Odwiedź stronę pomocy technicznej programu Adobe Flash Player, aby uzyskać pomoc dotyczącą głównych problemów. Zanim wykonasz kroki zalecane w niniejszym artykule, odinstaluj program Flash Player, uruchom ponownie komputer i zainstaluj najnowszą wersję programu Flash Player. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Problemy z instalacją | Program Flash Player | System operacyjny Windows.

Problemy z rejestrem mogą uniemożliwić skuteczną instalację programu Flash Player

Uszkodzony rejestr systemu lub nieprawidłowe ustawienia uprawnień do rejestru systemu Windows mogą powodować problemy z instalacją programu Flash Player.

Objawy mogą obejmować:

 • Po zainstalowaniu programu Flash Player strony internetowe z materiałami multimedialnymi działają poprawnie do momentu ponownego uruchomienia komputera. Program Flash Player zostaje automatycznie odinstalowany po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Podczas instalacji pojawia się komunikat o błędzie: „Nie zainstalowano”. Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w temacie Problemy z instalacją | Program Flash Player | System operacyjny Windows.
 • Instalacja programu Flash Player zakończyła się pomyślnie, jednak materiały multimedialne nie są widoczne w przeglądarce Internet Explorer.
 • Na niektórych stronach wyświetla się komunikat o nieprawidłowej wersji programu Flash Player, chociaż została zainstalowana najnowsza wersja.
 • Na niektórych stronach wyświetla się komunikat o konieczności ponownej instalacji programu Flash Player, który nie znika po jej wykonaniu.

Uprawnienia mogą być skomplikowane, lecz w większości przypadków można zainstalować program Adobe Flash Player i korzystać z niego po zalogowaniu do konta administratora systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu lub zapoznaj się z dokumentacją systemu Windows.

Rozwiązanie: Przeprowadzenie edycji rejestru i skorygowanie błędów

Ostrzeżenie! Poniższe wskazówki dotyczą zmiany rejestru systemu Windows. Popełnienie błędu może spowodować poważną awarię systemu, po której może być wymagana ponowna instalacja systemu operacyjnego.

Jeśli nie chcesz edytować rejestru systemu, poproś o pomoc administratora systemu lub innego informatyka.

Jeśli chcesz wykonać te czynności, najpierw wykonaj kopię zapasową całego dysku twardego i utwórz punkt przywracania systemu Windows.

Firma Adobe Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonaniem poniższych instrukcji.

Informacje od specjalisty: Sposób naprawy uprawnień systemu Windows dla programu Flash Player

W tym nagraniu wideo Chris Campbell z firmy Adobe Systems wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązać problem z rejestrem systemu Windows powodujący automatyczną dezinstalację programu Flash Player.

 1. Pobierz i zainstaluj program Flash Player.
 2. Upewnij się, że jesteś zalogowany do konta administratora systemu Windows.
 3. Pobierz SubInACL z Centrum pobierania Microsoft do wybranej lokalizacji na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie plik subinacl.msi. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Upewnij się, że plik SubInACL (subinacl.exe) zostanie zainstalowany w następującym folderze: C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools.
 5. Pobierz plik reset_fp.zip, która jest dołączona do tego wpisu na forum: https://forums.adobe.com/thread/987370.
 6. Otwórz plik reset_fp.bat.zip i wyodrębnij plik reset_fp.bat do następującego folderu: C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\.
  Uwaga: Upewnij się, że pliki reset_fp.bat i subinacl.msi znajdują się w tym samym folderze.
 7. W systemie Windows Vista i Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy plik reset_fp.bat oraz wybierz opcję Uruchom jako administrator. W systemie Windows XP dwukrotnie kliknij plik. Pojawi się okno Polecenie zawierające następujący komunikat: „Operacja zostanie ukończona za kilka sekund.”. Poczekaj na zakończenie operacji w pliku.
 8. Pobierz i zainstaluj program Flash Player.
 9. Aby sprawdzić, czy instalacja programu Flash Player zakończyła się pomyślnie, otwórz stronę Znajdź wersję | Program Flash Player.
 10. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy program Flash Player został zainstalowany, odwiedzając stronę Znajdź wersję | Program Flash Player.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online