Ważne przypomnienie:
Zakończenie obsługi wtyczki Flash Player 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na na stronie informacji o zakończeniu obsługi wtyczki Flash Player.

Masz problem z instalacją programu Flash Player? Określ swój problem i wypróbuj proponowane rozwiązanie.

1. Sprawdź, czy na komputerze nie jest już zainstalowany program Flash Player.

2. Czy został wyświetlony monit o zamknięcie przeglądarki?

W przeglądarce Safari instalator zamknie przeglądarkę, aby mógł kontynuować instalację.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

3. Upewnij się, że program Flash Player jest włączony w używanej przeglądarce.

W przypadku przeglądarki Firefox patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Firefox.

W przypadku przeglądarki Safari w systemie Mac OS patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Safari.

W przypadku przeglądarki Google Chrome patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Chrome.

W przypadku przeglądarki Opera patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Opera.

4. Czy instalator rozpoczął instalację?

Nie wiesz, do jakiej lokalizacji został pobrany instalator programu Flash Player.

Domyślnie pliki są pobierane i zapisywane w folderze Pobrane rzeczy, o ile lokalizacja zapisywania nie została zmieniona ręcznie.

  1. Po zakończeniu pobierania programu Flash Player zamknij wszystkie przeglądarki.
  2. Znajdź plik instalacyjny programu Flash Player. O ile użytkownik nie określił inaczej, plik został zapisany w folderze Pobrane.
  3. Kliknij dwukrotnie plik instalatora, aby rozpocząć instalację programu Flash Player.

Wybierz polecenie Okno > Pobrane rzeczy lub naciśnij klawisze Option+Command+L. Kliknij, naciskając klawisz Control, pobrany plik i wybierz opcję Pokaż w Finderze.

5. Nie jesteś w stanie rozwiązać tego problemu?

Elementy interaktywne nie wyświetlają się i nie wiesz, w czym tkwi problem.

Odinstaluj program Flash Player i wykonaj czystą instalację programu Flash Player.

6. Czy masz problemy dotyczące hasła?

Jeżeli nie możesz dokonać pomyślnego uwierzytelnienia, sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Użyj poświadczeń systemu, a nie identyfikatora Adobe ID.

Sprawdź nazwę użytkownika systemu i hasło
Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę użytkownika i hasło systemu

Nadal występują problemy?

Jeśli nadal masz problem z instalacją programu Adobe Flash Player, spróbuj pobrać instalator bezpośrednio z którejś z poniższych stron:

Patrz też: