Masz problem z instalacją programu Flash Player? Określ swój problem i wypróbuj proponowane rozwiązanie.

1. Sprawdź, czy na komputerze nie jest już zainstalowany program Flash Player.

2. Czy został wyświetlony monit o zamknięcie przeglądarki?

W przeglądarce Internet Explorer konieczne jest zamknięcie przeglądarki, aby instalator mógł kontynuować instalację.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Jeśli aplikacja korzysta z wcześniej zainstalowanej wersji programu Flash Player, to również wystąpią problemy z działaniem instalatora Flash Player. W takim przypadku należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje i spróbować ponownie.
.

3. Upewnij się, że program Flash Player jest włączony w używanej przeglądarce.

W przypadku przeglądarki Internet Explorer patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Internet Explorer.

W przypadku przeglądarki Firefox patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Firefox.

W przypadku przeglądarki Safari w systemie Mac OS patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Safari.

W przypadku przeglądarki Google Chrome patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Chrome.

W przypadku przeglądarki Opera patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Opera.

4. Czy błędy dotyczą problemów z formantem ActiveX?

Aby program Flash Player działał poprawnie, należy wyłączyć filtrowanie formantu ActiveX.

Patrz Włączanie lub wyłączanie filtrowania ActiveX w przeglądarce IE9, IE10 i IE11.

5.  Czy instalator rozpoczął instalację?

Nie wiesz, do jakiej lokalizacji został pobrany instalator programu Flash Player.

Instalator programu Flash Player powinien wyświetlić monit o rozpoczęcie instalacji po zakończeniu pobierania. Jeśli taki monit nie pojawi się, możesz uruchomić instalator bezpośrednio z folderu Pobrane.

  1. Po zakończeniu pobierania programu Flash Player zamknij wszystkie przeglądarki.
  2. Znajdź plik instalacyjny programu Flash Player. O ile użytkownik nie określił inaczej, plik został zapisany w folderze Pobrane.
  3. Kliknij dwukrotnie plik instalatora, aby rozpocząć instalację programu Flash Player.

Więcej informacji na temat znajdowania pobranych plików można znaleźć w artykułach pomocy firmy Microsoft Znajdowanie pobranego plikuPobieranie plików z sieci Web.

6.  Czy masz problemy z uprawnieniami?

Po zainstalowaniu programu Flash Player wszystko działa poprawnie do czasu ponownego uruchomienia komputera. Po zrestartowaniu komputera na stronach internetowych wyświetlane są monity o ponowną instalację programu Flash Player.

Patrz Rozwiązywanie problemu z uprawnieniami systemu Windows do programu Flash Player.

7.   Nie jesteś w stanie rozwiązać tego problemu?

Elementy interaktywne nie wyświetlają się i nie wiesz, w czym tkwi problem.

Zapoznaj się z często występującymi problemami dotyczącymi programu Flash Player.

8. Czy nie uruchamia się instalator ADM programu Flash Player?

Może to być spowodowane problemem z certyfikatem. Instalator ADM wykorzystuje certyfikat SHA256, który może nie być zgodny z komputerem, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows Vista SP2 lub Windows Server 2008 SP2.

W przypadku takiej konfiguracji przejdź do strony pomocy technicznej firmy Microsoft, aby pobrać aktualizację do systemu operacyjnego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online