W poradniku przedstawiono rozwiązywanie problemów z instalacją programu Adobe Flash Player w systemach Windows 7 i starszych wersjach. Zamieszczono też łącza do przydatnych zasobów dotyczących rozwiązywania problemów z programem Adobe Flash Player.
Ważne przypomnienie:
Zakończenie obsługi wtyczki Flash Player 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na na stronie informacji o zakończeniu obsługi wtyczki Flash Player.

Masz problem z instalacją programu Flash Player? Określ swój problem i wypróbuj proponowane rozwiązanie.

1. Sprawdź, czy na komputerze nie jest już zainstalowany program Flash Player.

2. Czy został wyświetlony monit o zamknięcie przeglądarki?

W przeglądarce Internet Explorer konieczne jest zamknięcie przeglądarki, aby instalator mógł kontynuować instalację.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Jeśli aplikacja korzysta z wcześniej zainstalowanej wersji programu Flash Player, to również wystąpią problemy z działaniem instalatora Flash Player. W takim przypadku należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje i spróbować ponownie.

3. Upewnij się, że program Flash Player jest włączony w używanej przeglądarce.

W przypadku przeglądarki Internet Explorer patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Internet Explorer.

W przypadku przeglądarki Firefox patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Firefox.

W przypadku przeglądarki Safari w systemie Mac OS patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Safari.

W przypadku przeglądarki Google Chrome patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Chrome.

W przypadku przeglądarki Opera patrz Włączanie programu Flash Player w przeglądarce Opera.

4. Czy błędy dotyczą problemów z formantem ActiveX?

Aby program Flash Player działał poprawnie, należy wyłączyć filtrowanie formantu ActiveX.

Patrz Włączanie lub wyłączanie filtrowania ActiveX w przeglądarce IE9, IE10 i IE11.

5.  Czy instalator rozpoczął instalację?

Instalator programu Flash Player powinien wyświetlić monit o rozpoczęcie instalacji po zakończeniu pobierania. Jeśli taki monit nie pojawi się, możesz uruchomić instalator bezpośrednio z folderu Pobrane.

  1. Po zakończeniu pobierania programu Flash Player zamknij wszystkie przeglądarki.
  2. Znajdź plik instalacyjny programu Flash Player. O ile użytkownik nie określił inaczej, plik został zapisany w folderze Pobrane.
  3. Kliknij dwukrotnie plik instalatora, aby rozpocząć instalację programu Flash Player.

Więcej informacji na temat odnajdowania pobranych plików można znaleźć w Więcej informacji na temat znajdowania pobranych plików można znaleźć w artykułach pomocy firmy Microsoft Znajdowanie pobranego pliku i Pobieranie plików z sieci Web.

6. Czy masz problemy z uprawnieniami?

Po zainstalowaniu programu Flash Player wszystko działa poprawnie do czasu ponownego uruchomienia komputera. Po zrestartowaniu komputera na stronach internetowych wyświetlane są monity o ponowną instalację programu Flash Player.

Patrz Rozwiązywanie problemu z uprawnieniami systemu Windows do programu Flash Player

7.   Czy instalator programu Flash Player nie uruchamia się?

Może być konieczne zaktualizowanie systemu operacyjnego, aby był zgodny z certyfikatem cyfrowym (sha256) instalatora. Następujące systemy operacyjne wymagają aktualizacji:

  • Windows XP Jeśli Twój system operacyjny to Windows XP używający Service Pack 2 lub starszego, należy ulepszyć go do Service Pack 3.
  • Windows Vista Jeśli Twój system operacyjny to Windows Vista SP2, pobierz aktualizację systemu operacyjnego z Pomocy technicznej firmy Microsoft.
  • Windows Server 2008 Jeśli Twój system operacyjny to Windows Server 2008 SP2, pobierz aktualizację systemu operacyjnego z Pomocy technicznej firmy Microsoft.