Problem

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w programie JW Player i wybranie polecenia włączenia trybu pełnoekranowego nie działa.

Rozwiązanie

Do włączenia pełnego ekranu nie używaj funkcji kliknięcia prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowego). Zamiast tego użyj opcji Pełny ekran na dolnym pasku. Jeśli wybrano menu kontekstowe jeden raz, przed użyciem opcji Pełny ekran na dolnym pasku wybierz je ponownie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online