Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza

W przypadku systemu Windows zobacz temat Problemy związane z instalacją programu Flash Player (Windows).

W przypadku systemu Mac OS zobacz temat Problemy związane z instalacją programu Flash Player (Mac OS).

Odśwież stronę internetową

Odśwież ekran, odświeżając tę stronę internetową.

Upewnij się, że program Adobe Flash Player jest odtwarzaczem domyślnym

Jeśli na komputerze zainstalowano inny odtwarzacz jako domyślny, informacje mogą nie być pobierane do programu Flash Player. Ustaw program Flash Player jako odtwarzacz domyślny i spróbuj ponownie obejrzeć materiał wideo.

Zezwól na odtwarzanie zawartości Flash strony internetowej w swoim systemie

Wyświetl menedżera ustawień programu Adobe Flash Player dla swojej instalacji tego programu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) dowolną zawartość Flash lub użyj skrótu Control + kliknięcie (Mac OS).

 2. Wybierz opcję Ustawienia globalne.

 3. Wybierz panel Globalne ustawienia przechowywania. Otworzy się menedżer ustawień programu Aplikacja Flash Player.
 4. Zaznacz opcję Zezwalaj zawartości Flash innej firmy na przechowywanie danych na komputerze.

 5. Uruchom ponownie przeglądarkę i spróbuj odtworzyć osadzoną treść wideo.
 • Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia prywatności odwiedzonych witryn internetowych, należy użyć panelu Ustawienia prywatności witryn internetowych.
 • Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć ustawienia przechowywania dla odwiedzonych witryn internetowych, należy użyć panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych.

Sprawdź poziom zabezpieczeń przeglądarki

Upewnij się, że poziom zabezpieczeń nie jest ustawiony na Wysoki lub niestandardowy, uniemożliwiający wyświetlanie formantów ActiveX.Zazwyczaj domyślny poziom zabezpieczeń (średni) umożliwia wyświetlanie zawartości Flash. W przypadku poziomu niestandardowego upewnij się, że dla opcji Pobieranie podpisanych formantów ActiveX i Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in wybrano ustawienie Monituj. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer:

 1. Wybierz opcję Narzędzia > Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij opcję Poziom domyślny lub Poziom niestandardowy.
 4. W sekcji Formanty ActiveX i dodatki plug-in wprowadź następujące zmiany:

  • Dla opcji Pobieranie podpisanych formantów ActiveX wybierz ustawienie Monituj.
  • Dla opcji Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in wybierz ustawienie Monituj.

Sprawdź ustawienia narzędzi i zapory sieciowej

Niektóre narzędzia internetowe działają podobnie, jak zapora sieciowa i mogą ograniczać wyświetlanie formantów ActiveX. W niektórych przypadkach blokują one zawartość programu Flash Player. Upewnij się, że ustawienia narzędzi lub zapory sieciowej dopuszczają używanie formantów ActiveX, zawartości Flash Player oraz przeglądanej strony internetowej.