Problem

Wyłącz przyspieszenie sprzętowe i do wyświetlenia strony internetowej użyj renderingu programowego zamiast sprzętowego

W przeglądarce Internet Explorer 9 w systemie Windows wykonaj następujące czynności:

  1. Odtwarzanie materiału wideo w programie Flash Player zostaje wstrzymane w przypadku zmiany rozdzielczości na tryb pełnoekranowy. Jest to znany problem występujący na niektórych komputerach z technologią Intel HD Graphics i przeglądarką Internet Explorer 9.

    Wypróbuj najpierw jedno z poniższych rozwiązań:

    Wybierz opcję Start > Panel sterowania > Sieć i zabezpieczenia i kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane i przejdź do sekcji Akceleracja grafiki.
  3. Zaznacz pole wyboru Użyj renderowania oprogramowania zamiast renderingu GPU.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj i przycisk OK.
  5. Zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki Internet Explorer i uruchom ją ponownie.
  6. Wyświetl stronę internetową w przeglądarce Internet Explorer.

Po rozwiązaniu tego problemu włącz ponownie przyspieszenie sprzętowe. Aby ponownie włączyć przyspieszenie sprzętowe, wykonaj powyższe kroki, włączając wskazaną wcześniej opcję.

Uaktualnienie sterowników Intel HD Graphics

W niektórych systemach problem można rozwiązać, uaktualniając sterowniki grafiki Intel HD Graphics. Otrzymaliśmy informację, że sterowniki w wersji 8.15.10.2361 i nowszej nie wykazują tego błędu. Niestety niektóre systemy wymagają aktualizacji bezpośrednio od producenta systemu. Jesteśmy w kontakcie z producentami po to, by upewnić się, że w nowych wersjach zostaną umieszczone odpowiednie sterowniki.

Więcej informacji

Problem występuje w komputerach z kartami graficznymi Intel HD Graphics i przeglądarką Internet Explorer 9.

Przyspieszanie sprzętowe jest nową funkcją przeglądarki Internet Explorer 9. Pozwala to przenieść obsługę wyświetlania grafiki i tekstu z głównego procesora (CPU) na procesor graficzny (GPU).

Program Flash Player 10 (i nowsze wersje) może używać przyspieszenia sprzętowego do dekodowania wideo. Może to także zwiększyć szybkość wyświetlania wideo w niektórych witrynach. Począwszy od wersji 10.2 program Flash Player używa przyspieszenia sprzętowego również w przeglądarce Internet Explorer 9 do poprawy wydajności grafiki.

Dodatkowe problemy i rozwiązania

Jeśli nadal masz problemy z materiałami wideo w odtwarzaczu Flash Player, spróbuj użyć następujących rozwiązań: