Tryb bezpieczny jest domyślnym trybem użytkownika w przeglądarce Safari 6.1 i nowszych wersjach, ale może uniemożliwiać prawidłowe przetwarzanie treści. Dowiedz się, jak wyświetlać treści multimedialne utworzone w programie Adobe Flash w trybie niezabezpieczonym.

Uwaga:

Użytkownicy AIR, którzy napotkali ostrzeżenie dot. nieznanej osoby publikującej podczas instalacji aplikacji, powinni się skontaktować z twórcą aplikacji i uzyskać zaktualizowaną wersję instalatora aplikacji.

Treść nie działa poprawnie w przeglądarce Safari

Domyślnie w przeglądarce Safari 6.1 i nowszych wersjach treści multimedialne są odtwarzane w trybie bezpiecznym. Tryb bezpieczny zabezpiecza użytkowników poprzez ograniczenie interakcji z treściami utworzonymi w środowisku Adobe Flash. Jednak uniemożliwia on również poprawne działanie niektórych treści, np. instalowanie aplikacji AIR lub dodatku Adobe Connect.

Jeśli bieżąca domena jest zaufana, wykonując poniższe operacje, można włączyć uruchamianie treści w trybie niezabezpieczonym. Tryb niezabezpieczony jest obwarowany niższym poziomem ograniczeń dot. treści, więc prawdopodobieństwo występowania problemów jest niższe.

Jest to domyślne zachowanie przeglądarki Safari.

Rozwiązanie dla przeglądarki Safari 11

 1. Otwórz witrynę i wybierz kolejno pozycje Safari > Preferencje.

  Wybierz pozycję Preferencje
 2. Wybierz kartę Witryny w panelu Preferencje.

  Karta Witryny w panelu Preferencje
 3. Na liście aktualnie otwartych witryn wybierz żądaną witrynę.

 4. Przytrzymaj klawisz Option/Alt i kliknij menu obok nazwy witryny wybranej w kroku 3. Następnie otwórz menu podręczne i wybierz pozycję Uruchom w trybie awaryjnym.

  Wybierz pozycję Uruchom w trybie awaryjnym
 5. Kliknij przycisk Zaufaj.

  Kliknij przycisk Zaufaj
 6. Kliknij pozycję Gotowe i zamknij panel Preferencje.

 7. Odśwież stronę w przeglądarce, aby wprowadzić zmiany.

Rozwiązanie dla przeglądarki Safari 10.0

 1. Otwórz witrynę i wybierz kolejno pozycje Safari > Preferencje.

  Wybierz pozycję Preferencje
 2. W karcie Zabezpieczenia panelu Preferencje kliknij pozycję Ustawienia wtyczek.

  Kliknij przycisk Ustawienia wtyczek
 3. Na liście aktualnie otwartych witryn wybierz żądaną witrynę.

 4. Przytrzymaj klawisz Option/Alt i kliknij menu obok nazwy witryny wybranej w kroku 3, aby otworzyć menu wyskakujące, a następnie odznacz opcję Uruchom w trybie bezpiecznym.

  Usuń zaznaczenie pozycji Uruchom w trybie awaryjnym
 5. Kliknij przycisk Zaufaj.

  Kliknij przycisk Zaufaj
 6. Kliknij pozycję Gotowe i zamknij panel Preferencje.

 7. Odśwież stronę w przeglądarce, aby wprowadzić zmiany.

Rozwiązanie dla przeglądarki Safari w wersji starszej niż 10.0

 1. Otwórz witrynę i wybierz kolejno pozycje Safari > Preferencje.

  Wybierz pozycję Preferencje
 2. W karcie Zabezpieczenia panelu Preferencje kliknij pozycję Zarządzaj ustawieniami witryny.

  Wybierz pozycję Zarządzaj ustawieniami witryny
 3. Na liście aktualnie otwartych witryn wybierz żądaną witrynę.

 4. Z menu podręcznego wybierz pozycję Uruchom w trybie niezabezpieczonym.

  Wybierz pozycję Uruchom w trybie niezabezpieczonym
 5. W następnym oknie ostrzeżenia kliknij pozycję Zaufaj.

  Kliknij przycisk Zaufaj
 6. Kliknij pozycję Gotowe, a następnie zamknij panel Preferencje.

 7. Odśwież stronę w przeglądarce, aby wprowadzić zmiany.