Uwaga: Informacje dla programistów zawarto w sekcji Jestem programistą i chcę zgłosić awarię programu Flash Player.

W tym dokumencie opisano proces zgłaszania awarii w programie Flash Player. Informacje podawane podczas zgłaszania awarii są pomocne dla firmy Adobe podczas usprawniania programu Flash Player.

Aby zgłosić awarię programu Flash Player firmie Adobe:

 1. Aby dodać błąd w systemie Adobe Bugbase

Przed dodaniem błędu w systemie Adobe Bugbase upewnij się, że zanotowano wszystkie informacje potrzebne do dodania błędu.

Informacje potrzebne do dodania błędu

 • Wersja programu Flash Player zainstalowana na komputerze.
 • Krótkie wyjaśnienie przyczyn wystąpienia awarii. Przydatny jest zrzut ekranu, nagranie wideo lub oba zasoby.
 • Dokładny adres URL, gdzie wystąpiła awaria. Awaria może występować w wielu miejscach, jednak zapewniając dokładny adres URL, można bardzo ułatwić zidentyfikowanie problemu.
 • Dziennik awarii. W zależności od przeglądarki i systemu operacyjnego zapoznaj się z sekcją Tworzenie dziennika awarii programu Flash Player.
 • Szczegółowe informacje o systemie. W zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputera zobacz odpowiedni temat, aby uzyskać więcej informacji:

Etapy dodawania błędu

 1. Zaloguj się do systemu Bugbase przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, utwórz go, klikając opcję Utwórz konto Adobe.

 2. Kliknij opcję Dodaj usterkę.
 3. Jako Produkt wybierz Flash Player. Wybierz szczegóły, tj. wersję, obszar produktu, częstotliwość, typ awarii, kompilację, język programu Flash Player, język systemu operacyjnego i platformę.

  Uwaga:
  Jako typ wybierz awarię.
 4. Podaj tytuł, opis, kroki pozwalające odtworzyć awarię i wszystkie szczegóły.
 5. Dołącz raport o awarii i kliknij przycisk Prześlij.

  Uwaga: Po dodaniu błędu nie zostanie przedstawiony numer błędu. Nie ma też możliwości monitorowania błędu. Podane informacje są istotne i firma Adobe dziękuje za twój wysiłek.

2. Tworzenie dyskusji na forum Flash Player

W tym kroku możesz pomóc innym użytkownikom, którzy doświadczyli awarii, i korzystać z funkcji głosowania oraz komentowania.

 1. Zaloguj się na forum przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła.
 2. W sekcji Operacje kliknij przycisk Rozpocznij dyskusję.

  Łącze Rozpocznij dyskusję
 3. Podaj krótki opis błędu i adres URL, gdzie on wystąpił. Podaj również informacje zanotowane podczas dodawania błędu w systemie Bugbase.
 4. Kliknij przycisk Prześlij wiadomość. 

  Uwaga: Nie możesz dodać żadnych odniesień do błędu utworzonego w systemie Bugbase, ponieważ nie dysponujesz adresem URL ani numerem błędu.

Utwórz dziennik awarii programu Flash Player

Google Chrome w systemie Windows

 1. Pokaż ukryte pliki.

 2. Uruchom przeglądarkę Chrome i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.
 3. Otwórz następujące foldery:

  W systemie XP: C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Local Settings\Application Data\Google\CrashReports

  W systemie Vista i Windows 7: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Google\CrashReports  Widok folderów w Eksploratorze Windows
   
 4. Znajdź dziennik awarii Chrome-last.dmp.
 5. Skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 6. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Mozilla Firefox w systemie Windows

 1. Pokaż ukryte pliki.

 2. Uruchom przeglądarkę Firefox i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.

  Jeśli generowany jest dziennik awarii, pojawia się łącze Wyślij raport o awarii. Nie klikaj tego łącza. 

  Jeśli dziennik awarii nie jest generowany, wyświetlany jest komunikat o braku dostępnego raportu. W tym przypadku zapisz wszystkie istotne informacje o błędzie. Dopisz również informacje o braku możliwości wygenerowania dziennika awarii.W przeciwnym razie przejdź do kroku 3.

  Ekran awarii programu Flash Player
 3. Otwórz następujące foldery:

  W systemie XP: C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending

  W systemie Vista i Windows 7: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending  Raporty o awarii w Eksploratorze Windows
   
 4. Kliknij nagłówek Data modyfikacji, aby szybko odszukać najnowszy dziennik awarii.

 5. Znajdź plik dziennika awarii z rozszerzeniem .dmp.
 6. Skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 7. Kliknij przycisk Wyślij raport o awarii (patrz krok 2).

 8. Otwórz okno programu Firefox i w pasku adresu wpisz ciąg about:crashes.

  about:crashes w pasku adresu
 9. Kliknij najnowszy raport i skopiuj adres URL najnowszej awarii.
 10. Dołącz dziennik awarii (Krok 6) lub adres URL awarii (Krok 9) do zgłoszenia błędu.

Safari w systemie Vista i Windows 7

 1. Pobierz następujące pliki: Enable Crash Logging.reg oraz Disable Crash Logging.reg.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Enable Crash Logging.reg. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz przycisk Tak.

 3. Ponownie uruchom komputer.
 4. Uruchom przeglądarkę Safari i przejdź do strony z dużą ilością materiałów multimedialnych (np. strony Informacje o programie Flash Player).

 5. Odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.
 6. Po wystąpieniu awarii otwórz okno przeglądarki plików i wpisz następujący ciąg w pasku nawigacji: %localappdata%

 7. Przejdź do folderu CrashDump.
 8. Wybierz najnowszy plik w następującym formacie: iexplore.exe.<somenumber>.dmp
 9. Kliknij dwukrotnie plik Disable Crash Logging.reg pobrany w Kroku 1 i kliknij przycisk OK.
 10. Ponownie uruchom komputer.
 11. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Safari w systemie Windows XP

 1. Pokaż ukryte pliki. 

 2. Uruchom przeglądarkę Safari i przejdź do strony z dużą ilością materiałów multimedialnych (np. strony Informacje o programie Flash Player).

 3. Odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.
 4. Po wystąpieniu awarii otwórz folder: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

 5. Znajdź plik o nazwie user.dmp.
 6. Skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 7. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Internet Explorer w systemie Vista i Windows 7

 1. Pobierz następujące pliki: Enable Crash Logging.reg oraz Disable Crash Logging.reg.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Enable Crash Logging.reg. W oknie dialogowym Edytor rejestru wybierz przycisk Tak.

  Okno dialogowe Edytor rejestru
   
 3. Ponownie uruchom komputer.
 4. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do strony z dużą ilością materiałów multimedialnych (np. strony Informacje o programie Flash Player).

 5. Odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.

  Przeglądarka Internet Explorer przestała działać
 6. Po awarii otwórz przeglądarkę plików i wpisz następujący ciąg w pasku nawigacji: %localappdata%

  Wpisz %localappdata%
 7. Przejdź do folderu CrashDump.

  Folder CrashDump
 8. Wybierz najnowszy plik w następującym formacie:
  iexplorer.exe.<somenumber>.dmp

  Znajdź plik .dmp
 9. Skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 10. (Opcjonalnie) Kliknij dwukrotnie plik Disable Crash Logging.reg pobrany w Kroku 1 i kliknij przycisk OK. 

  Uwaga: Na komputerze może być włączona funkcja rejestrowania awarii, która pozwala zapisać dziesięć ostatnich awarii.

 11. Ponownie uruchom komputer.

 12. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Internet Explorer w systemie Windows XP

 1. Wyświetl ukryte pliki i foldery.

 2. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do strony z dużą ilością materiałów multimedialnych (np. strony Informacje o programie Flash Player).

 3. Odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.

  Okno błędu w przeglądarce Internet Explorer
 4. Po wystąpieniu awarii przejdź do folderu: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

  Okno Eksploratora Windows
 5. Znajdź dziennik awarii o nazwie user.dmp i skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 6. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Google Chrome w systemie Mac OS X

 1. Uruchom przeglądarkę Chrome i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.

  Okno błędu w przeglądarce Chrome
 2. Otwórz aplikację Finder i przejdź do folderu: <nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Google/Chrome/Crash Reports

  Folder Crash Reports
 3. Znajdź plik dziennika awarii z rozszerzeniem .dmp.
 4. Skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 5. Dołącz dziennik awarii do zgłoszenia błędu.

Mozilla Firefox w systemie Mac OS X

 1. Uruchom przeglądarkę Firefox i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.Zostanie wyświetlony następujący ekran.

  Okno błędu w przeglądarce Firefox

  Jeśli generowany jest dziennik awarii, pojawia się łącze Wyślij raport o awarii. Nie klikaj tego łącza.

  Jeśli dziennik awarii nie jest generowany, wyświetlany jest komunikat o braku dostępnego raportu. W tym przypadku zapisz wszystkie istotne informacje o błędzie. Dodaj również informacje o tym, że raport o awarii nie został wygenerowany.W przeciwnym razie przejdź do kroku 2.

 2. Otwórz aplikację Finder i przejdź do folderu: <nazwa użytkownika>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/pending.

  Raporty o błędach w przeglądarce Firefox
 3. Kliknij nagłówek Data modyfikacji, aby szybko odszukać najnowsze informacje o awarii.
 4. Znajdź plik dziennika awarii z rozszerzeniem .dmp i skopiuj go na pulpit.
 5. Kliknij przycisk Wyślij raport o awarii (patrz krok 1).
 6. Otwórz przeglądarkę Firefox i w pasku adresu wpisz ciąg about:crashes.

  Firefox about:crashes
 7. Kliknij najnowszy ID raportu i skopiuj adres URL najnowszej awarii.
 8. Dołącz zapisany dziennik awarii lub adres URL awarii do zgłoszenia błędu.

Google Chrome w systemie Linux

Szczegółowe informacje dotyczące generowania dziennika awarii: Debugowanie awarii Chromium.

Dołącz plik zawierający informacje o awarii do zgłoszenia błędu.

Okno błędu w przeglądarce Chrome w systemie Linux

Mozilla Firefox w systemie Linux

 1. Uruchom przeglądarkę Firefox i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player. Zostanie wyświetlony następujący ekran. 

  Błąd w przeglądarce Firefox

  Jeśli generowany jest dziennik awarii, pojawia się łącze Wyślij raport o awarii. Nie klikaj tego łącza.

  Jeśli dziennik awarii nie jest generowany, wyświetlany jest komunikat o braku dostępnego raportu. W tym przypadku zapisz wszystkie istotne informacje o błędzie. Dodaj również informacje o tym, że raport o awarii nie został wygenerowany. W przeciwnym razie przejdź do kroku 2.

 2. Otwórz okno przeglądarki plików i upewnij się, że opcja Widok > Pokaż pliki ukryte jest włączona.
 3. Przejdź do katalogu: Home/<nazwa użytkownika>/.mozilla/firefox/Crash Reports/pending

  Folder Pending reports
 4. Uszereguj pozycje Wg daty modyfikacji, aby szybko odszukać najnowszy dziennik awarii.
 5. Znajdź dziennik awarii z rozszerzeniem .dmp i skopiuj go do łatwo dostępnej lokalizacji (np. na pulpit).

 6. Kliknij przycisk Wyślij raport o awarii (patrz krok 1).
 7. Otwórz okno programu Firefox i w pasku adresu wpisz ciąg about:crashes.
 8. Kliknij najnowszy ID raportu i skopiuj adres URL najnowszej awarii.

  Wyróżniony ID raportu
 9. Dołącz dziennik awarii lub adres URL awarii do zgłoszenia błędu.  

Safari w systemie Mac

 1. Otwórz przeglądarkę Safari i odtwórz kroki powodujące wystąpienie awarii programu Flash Player.  
 2. Przejdź do katalogu:

  • W przeglądarce Safari w wersji 5 i nowszych: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/Logs/DiagnosticReports
  • W przeglądarce Safari w wersji 4: /Users/<nazwa użytkownika>/Library/CrashReporter 
 3. Załącz następujące pliki do raportu o awarii:

  • W przeglądarce Safari w wersji 5 i nowszych: plugin-container_<data_godzina>_<nazwaKomputera>.crash
  • W przeglądarce Safari w wersji 4: Flash Player_<data_godzina>_<machineName>.crash

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online