Problem

Argument wiersza polecenia programu Flash Player 10.1 umożliwiający przeprowadzenie cichej lub bezdialogowej instalacji nie działa.

Rozwiązanie

Wraz z premierą programu Flash Player 10.1 argumenty wiersza poleceń zostały zmienione. Użytkownicy nie muszą już używać argumentu -clean / -force, aby wymusić całkowite odinstalowanie programu Flash Player przy użyciu autonomicznego programu dezinstalacyjnego. Jednak jeśli dezinstalacja jest realizowana przy użyciu narzędzia FlashUtil.exe, użytkownik nadal musi użyć argumentu -force, aby wykonać całkowitą dezinstalację.

Uwaga: Argumenty wymienione poniżej dotyczą tylko instalatora w formie pliku EXE, a nie — MSI.

Nowe argumenty wiersza poleceń to:

  • -install: wykonanie bezmonitowej instalacji programu Flash Player.
  • -uninstall: wykonanie bezmonitowej dezinstalacji programu Flash Player.
    • Uwaga: Argumentów tych można używać z autonomicznym dezinstalatorem lub z plikiem FlashUtil.exe z katalogu \Macromed\Flash.
  • -uninstall {activex | plugin}: Wykonanie dezinstalacji określonego odtwarzacza — formantu ActiveX (Internet Explorer) lub wtyczki (inne przeglądarki).
    • Uwaga: Tego argumentu można użyć w dezinstalatorze autonomicznym lub w programie FlashUtil.exe z katalogu \Macromed\Flash.
    • Uwaga: Podczas odinstalowywania określonego odtwarzacza użyj w argumencie -uninstall jego nazwy. W przeciwnym odinstalowane zostaną oba typy odtwarzaczy.