Aby zainstalować program Flash Player 11.3 w systemie Mac OS w trybie bezdialogowym, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Poniższa procedura jest jedyną wspieraną metodą dyskretnej instalacji programu Flash Player w systemie Mac OS. Inne metody, takie jak wyodrębnianie i instalowanie pliku .pkg, nie są ani obsługiwane, ani zalecane.

  1. Wyodrębnij pakiet instalatora programu Adobe Flash Player (Install Adobe Flash Player.app) z pliku .DMG.
  2. Otwórz okno terminala i przejdź do katalogu, w którym zapisano plik .app.
    Na przykład jeśli plik .app zapisano na pulpicie bieżącego użytkownika, wpisz cd ~/Desktop
  3. Uruchom instalator zawarty w pliku .app, używając następującego polecenia:
    sudo ./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Aby kontynuować instalację, wpisz hasło.
    Uwaga: Aby kontynuować instalację, musisz być superużytkownikiem.