Ten przewodnik służy do rozwiązywania problemów z grami, materiałem wideo i dźwiękiem w oprogramowaniu Flash Player firmy Adobe na komputerach z systemem Mac OS. Znajduje się w nim również opis procedury rozwiązywania problemów z kamerą internetową.

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla systemu Mac OS. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows, zapoznaj się z tematem W programie Flash Player nie działają gry, materiał wideo lub dźwięki | Windows.

W przypadku problemów z grami, materiałem wideo, kamerą internetową lub dźwiękami podczas korzystania z programu Flash Player w systemie Mac, wypróbuj następujące rozwiązania:

W przypadku innych problemów zapoznaj się z tematem Najczęstsze problemy z programem Flash Player.

Rozwiązywanie problemów z grami online

Wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania:

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

Firefox

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Wyczyść historię przeglądania.

 2. Wybierz zakres czasu i kliknij przycisk Wyczyść teraz.
 3. Zakończ działanie programu Firefox, a następnie uruchom go ponownie. 

Safari

 1. Wybierz polecenie Safari > Opróżnij pamięć podręczną.
 2. Kliknij przycisk Opróżnij.
  Kliknij przycisk Opróżnij
 3. Zakończ działanie programu Safari, a następnie uruchom go ponownie. 

Google Chrome

 1. Wybierz polecenie Chrome > Wyczyść dane przeglądania.

 2. Zaznacz odpowiednie pola wyboru.

 3. Kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądania.
  Pole wyboru Wyczyść dane przeglądania

Upewnij się, że obsługa języka JavaScript jest włączona

Firefox

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zawartość.
 3. Wybierz polecenie Włącz obsługę języka JavaScript. 

  Pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript — Firefox
 4. Zamknij okno dialogowe Preferencje i załaduj ponownie stronę internetową.

Safari

 1. Wybór poleceń Safari > Preferencje.

 2. Wybierz zakładkę Zabezpieczenia.
 3. Wybierz polecenie Włącz obsługę języka JavaScript. 

  Pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript — Safari
 4. Zamknij okno dialogowe Preferencje i załaduj ponownie stronę internetową.

Google Chrome

 1. Wybierz polecenie Chrome > Preferencje.

 2. Kliknij kartę Pod maską.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia treści.
  Przycisk Ustawienia treści
 4. W oknie Ustawienia treści wybierz polecenie Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach.

  Opcja Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach

Zakończ działanie wszystkich pozostałych aplikacji, które mają połączenie z Internetem.

Tylko gra powinna mięc połączenie z Internetem. 

Nie korzystaj z połączenia bezprzewodowego.

Spróbuj uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia przewodowego (przy użyciu kabla Ethernet ) zamiast bezprzewodowego.

Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek

Programy blokujące wyskakujące okienka monitorują procesy JavaScript. Gry muszą korzystać z tych procesów, aby mogły prawidłowo działać. 

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki

Jeśli nadal występują problemy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję przeglądarki internetowej (wybierz narzędzie instalacji właściwe dla danej wersji systemu Mac OS):

Przeszukaj fora gier lub zgłoś błąd

Na forach gier można czasami znaleźć rozwiązania problemów napotykanych przez użytkowników. Wyszukaj na forum gry problemy podobne do tych, które napotykasz. Możesz również zgłosić błąd programu Flash Player i sprawdzić, jakie błędy zgłosili inni użytkownicy. 

Rozwiązywanie problemów z materiałem wideo i dźwiękiem (audio)

Wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania: 

Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta

W celu rozwiązania problemów z dźwiękiem lub wideo postępuj zgodnie z zaleceniami producenta komputera. Na przykład:

 • Dostosuj głośność na komputerze Mac za pomocą klawiszy F12 i F11.
 • Dostosuj głośność materiału wideo wyświetlonego na stronie internetowej.
 • Zamknij i uruchom ponownie system Mac.

Sprawdź, czy masz najnowszą wersję programu Flash Player

 1. W przeglądarce otwórz stronę Informacje o programie Flash Player.
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Flash Player, na stronie Informacje o programie Flash Player wyświetli się okno z informacjami na temat wersji. Poniżej przedstawiono przykład takiego okna.

  Informacje na temat wersji
  Wyświetlone na stronie Informacje o programie Flash Player pole pokazuje informacje o zainstalowanej na komputerze wersji programu Flash Player.

  • Jeśli program Flash Player nie jest zainstalowany na komputerze, na stronie Informacje o programie Flash Player wyświetli się jedno z poniższych okien. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Flash Player.

  Okna informacyjne wyświetlane, gdy program Flash Player nie jest zainstalowany
 2. Porównaj wersję programu Flash Player zainstalowaną na komputerze z najnowszą dostępną wersją programu Flash Player dla danej wersji systemu Mac OS. 
  • Jeśli numery wersji się zgadzają, oznacza to, że masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Flash Player. Nie instaluj programu Flash Player ponownie. Przejdź do następnego rozwiązania. 
  • Jeśli zainstalowana na komputerze wersja programu Flash Player nie jest najnowszą wersją, zakończ działanie przeglądarki. Odinstaluj bieżącą wersję programu Flash Player. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Flash Player.

Odśwież stronę internetową 

Aby odświeżyć stronę internetową, kliknij w przeglądarce ikonę Załaduj stronę ponownie.

Sprawdź, czy ustawienia Twojego komputera pozwalają na wyświetlanie zawartości

Wyświetl stronę Menedżer ustawień programu Flash Player.

 1. Przytrzymując klawisz Control, kliknij dowolną treść wyświetloną w programie Flash Player.

 2. Wybierz opcję Ustawienia globalne. Wyświetla się strona pomocy Menedżera ustawień. Menedżer ustawień jest osadzony na wyświetlonej stronie—NIE jest to zrzut ekranu. Zmiany można wprowadzić na tej samej stronie.

  Wybierz opcję ustawień globalnych z menu kontekstowego
 3. W lewej kolumnie wybierz panel Globalne ustawienia przechowywania. Wyświetla się panel Globalne ustawienia przechowywania.
 4. W panelu Globalne ustawienia przechowywania zaznacz opcję Zezwalaj zawartości Flash innej firmy na przechowywanie danych na komputerze. 

  Zezwalaj zawartości Flash innej firmy na przechowywanie danych na komputerze

  • Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia prywatności odwiedzonych witryn internetowych, należy użyć panelu Ustawienia prywatności witryn internetowych.
  • Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć ustawienia przechowywania dla odwiedzonych witryn internetowych, należy użyć panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych.

 5. Otwórz w przeglądarce stronę internetową, na której wystąpiły problemy z programem Flash Player.
 6. Przytrzymując klawisz Control, kliknij wyświetloną zawartość i z menu kontekstowego wybierz opcję Ustawienia. Wyświetla się okienko ustawień programu Flash Player.

 7. Kliknij ikonę menu ustawień Prywatność, aby wyświetlić panel ustawień Prywatność.
  Karta Prywatność
 8. Zaznacz opcję Zezwól, aby umożliwić witrynie dostęp do kamery internetowej i mikrofonu.
  Zaznacz pole wyboru Zezwól
 9. Zakończ działanie przeglądarki, a następnie uruchom ją ponownie. Spróbuj odtworzyć materiał wideo.

Zwolnij przepustowość sieci i sprawdź konfigurację sprzętu

Zwolnij możliwie jak najwięcej przepustowości sieci. Przykładowo, zakończ działanie aplikacji, które czasami wykorzystują dużo przepustowości sieci, takich jak aplikacje do wysyłania wiadomości błyskawicznych i aplikacje do udostępniania plików.

Sprawdź również, czy Twój komputer ma minimalną konfigurację sprzętu, zalecaną dla uzyskania optymalnej jakości odtwarzania. Zapoznaj się z tabelą zalecanej konfiguracji sprzętu.

Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową

Wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania:

Sprawdź, czy działa wbudowana kamera iSight

 1. Uruchom program iChat.
 2. Kliknij polecenie Wideo > Podgląd wideo. Powinien wyświetlić się podgląd z kamery internetowej. Jeśli podgląd nie wyświetla się, oznacza to, że kamera iSight nie działa. Więcej informacji znajduje się przewodniku rozwiązywania problemów firmy Apple.

Zakończ działanie wszystkich aplikacji, które wykorzystują kamerę internetową.

Kamery internetowej można używać tylko w jednej aplikacji na raz. Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje, które wykorzystują kamerę internetową, czyli na przykład: iChat, PhotoBooth i Skype. Spróbuj ponownie użyć kamery internetowej.

Zmień opcje kamery w ustawieniach programu Flash Player

 1. Przytrzymując klawisz Control, kliknij puste okno kamery internetowej.

 2. Wybierz z menu kontekstowego opcję Ustawienia.

  Wybierz opcję Ustawienia
 3. Kliknij ikonę kamery internetowej i zmień opcje kamery na USB Video Class Video.

  Wybierz opcję USB Video Class Video
 4. Kliknij przycisk Zamknij.

Odinstaluj programy Flip4Mac i Google Voice oraz wtyczki audio

Programy Flip4Mac WMV i Google Voice oraz wtyczki audio nie są zgodne ze stronami wykorzystującymi program Flash Player do obsługi kamery internetowej.

Aby odinstalować program Flip4Mac WMV, otwórz plik Flip4Mac WMV uninstaller.pkg w folderze Applications/Flip4Mac.

Aby odinstalować program Google Voice i wtyczki audio, otwórz plik GoogleVoiceAndVideoUninstaller.app w folderze Library/Application Support/Google.

Instalowanie programu Flash Player

Sprawdź, czy kamera internetowa działa

Jeśli pomimo wypróbowania powyższych rozwiązań program Flash Player nadal nie działa, sprawdź, czy działa Twoja kamera internetowa.

Wykonaj następujące kroki: 

 1. Przejdź do dowolnej witryny, która wykorzystuje kamerę internetową przy użyciu programu Flash Player, na przykład Test Webcam.

  Po wczytaniu strony wyświetli się okienko z pytaniem, czy zezwolić witrynie na dostęp do kamery internetowej i mikrofonu.
 2. Kliknij przycisk Zezwól.

  Kliknij przycisk Zezwól
 3. Jeśli obszar kamery internetowej jest pusty, kliknij go, przytrzymując klawisz Control.
 4. Wybierz opcję Ustawienia.

 5. Kliknij ikonę kamery internetowej i zmień opcję kamery na USB Video Class Video.

  Wybierz opcję USB Video Class Video z menu kontekstowego
 6. Kliknij przycisk Zamknij. 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online