Podczas korzystania z programu Adobe Flash Player można napotkać następujące problemy:

 • Materiał wideo nie jest wyświetlany.
 • Materiał wideo jest zastępowany polem czarnym lub białym.
 • Kolory wykazują plamy.
 • Odtwarzacz jest podzielony na pół zieloną linią.
 • Brakuje paska stanu odtwarzania/nawigacji lub jest on wyświetlany nieprawidłowo.
 • Odtwarzanie materiału wideo zostaje wstrzymane w przypadku zmiany rozdzielczości (szczególnie w trybie pełnoekranowym).

Program Flash Player 10 i jego nowsze wersje mogą używać sprzętu graficznego systemu, aby przyspieszyć dekodowanie materiału wideo. Program Flash Player 10.2 i jego nowsze wersje mogą również przyspieszać prezentację materiału wideo w niektórych witrynach, przyspieszając wszystkie aspekty odtwarzania materiału wideo. Jeśli napotykasz problemy z odtwarzaniem materiału wideo w programie Flash Player, być może wystąpiły problemy związane z niezgodnością oprogramowania sterownika karty wideo. Wykonaj kroki przedstawione w tym dokumencie, aby rozwiązać te problemy i ułatwić przekazanie firmie Adobe informacji, dzięki którym będzie mogła ulepszyć program Flash Player.

Sprawdź, czy możesz odtworzyć materiał wideo w formacie HTML5

Odtwórz następujące materiały wideo w przeglądarce, która obsługuje format HTML5.

Jeśli możesz prawidłowo odtwarzać materiał wideo w formacie HTML5, ale nie możesz odtwarzać materiału wideo w innym formacie niż HTML5, być może wystąpił problem z programem Flash Player. Jeśli nie możesz odtwarzać obu materiałów wideo, być może wystąpił problem ze sterownikiem urządzenia.

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem materiału wideo

Jeśli napotkasz problemy podczas odtwarzania materiału wideo, wykonaj te kroki:

 1. Spróbuj wyłączyć przyspieszenie sprzętowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdujące się poniżej logo programu Flash Player i wybierz opcję Ustawienia z menu kontekstowego. Usuń zaznaczenie opcji Włącz przyspieszenie sprzętowe (na karcie Wyświetlanie), a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   
 2. Odtwórz próbki wideo na stole montażowym w witrynie firmy Adobe.

  Jeśli wyłączenie przyspieszenia sprzętowego rozwiązuje problem, być może masz problem ze sterownikiem karty wideo. Aby ułatwić firmie Adobe rozwiązanie problemu, postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej i zgłoś problem.

 3. Jeśli używasz systemu Windows, spróbuj zaktualizować sterownik.

  Narzędzie Windows Update nie aktualizuje sterowników urządzenia domyślnie. Aby uzyskać informacje na temat sposobu aktualizacji sterowników, zobacz artykuł w plikach pomocy firmy Microsoft Aktualizacja sterownika dla sprzętu, który nie działa poprawnie.

  Czasami możesz uzyskać aktualizacje sterowników u producenta komputera lub producenta karty wideo.

 4. Po zaktualizowaniu sterownika (i ponownym uruchomieniu komputera w zależności od potrzeb), włącz ponownie przyspieszenie sprzętowe w programie Flash Player (wykonując powyższe kroki). Sprawdź, czy problem z odtwarzaniem wideo został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej i zgłoś problem.

Zgłaszanie problemu z odtwarzaniem materiału wideo w firmie Adobe

Przez wysłanie raportu lub usterki możesz ułatwić firmie Adobe współpracę z producentami sterowników w zakresie rozwiązania problemów. Wykonaj instrukcje poniżej i podaj informacje dotyczące sterownika karty wideo. Podaj również przejrzysty i szczegółowy opis problemu zawierający informacje, które firma Adobe musi zbadać.

Użytkownicy systemu Windows

 1. Przejdź do menu Start i wpisz dxdiag w polu wyszukiwania. Lub wybierz opcję Uruchom i wpisz w polu tekstowym wprowadzania, które zostaje wyświetlone, dxdiag.exe.

  Wpisz dxdiag.exe w polu tekstowym wprowadzania opcji Uruchom
 2. W oknie Narzędzie diagnostyczne DirectX kliknij opcję Zapisz wszystkie informacje, aby zapisać raport diagnostyczny do pliku o nazwie „DxDiag.txt”.

  Kliknij opcję Zapisz wszystkie informacje
 3. Zapisz ten plik na komputerze, aby można go było łatwo zlokalizować. (Opcjonalnie: jeśli chcesz szybko wyświetlić nazwę karty wideo, producenta i wersję sterownika, kliknij kartę Wyświetlanie).

  Zapisz plik
 4. Wyślij raport o błędach, w tym plik DxDiag.txt, firmie Adobe, wykonując następujące kroki.

Użytkownicy systemu Mac OS

 1. W menu Apple wybierz opcję Informacje o tym komputerze Mac.

  Informacje o tym komputerze Mac
 2. Kliknij przycisk Więcej informacji.

  Więcej informacji
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Zapisz, aby zapisać informacje systemowe do pliku. Jeśli chcesz wyświetlić numer wersji sterownika, wybierz opcję Grafika i wyświetlacze.

  Zapisz nazwę karty wideo oraz pamięć RAM wideo
 4. Wyślij raport o błędach firmie Adobe, w tym plik informacji o grafice i systemie, wykonując następujące czynności.

Użytkownicy systemu Linux

 1. Otwórz Terminal.
 2. Uruchom "glxinfo > yourtag_glxinfo.txt."
 3. Wyślij raport o błędach, w tym plik glxinfo.txt, firmie Adobe, wykonując następujące kroki.

Wyślij raport o błędach firmie Adobe

 1. Zaloguj się do Adobe Bugbase przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła. 
  Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, utwórz go, klikając opcję Utwórz konto Adobe.

 2. Kliknij opcję Dodaj usterkę.
 3. W ramach opcji Produkt wybierz pozycję Adobe Flash Player. Wybierz szczegóły, tj. wersję, obszar produktu, częstotliwość, typ awarii, kompilację, język programu Flash Player, język systemu operacyjnego, przeglądarkę i platformę.
 4. Podaj tytuł, opis i kroki do odtworzenia.  Skopiuj i wklej następujące żądane informacje:

  • Przeglądarka i wersja: <Nazwa i wersja przeglądarki wyświetlona powyżej.>
  • URL: <Pełny adres URL określonej strony, na której pojawił się problem.>
  • Opis: <Opis napotkanego problemu. Dokładne informacje ułatwiają firmie Adobe zdiagnozowanie problemu. Np., czy materiał wideo nie jest odtwarzany, czy materiał wideo jest w kolorze czarnym, czy są artefakty lub czy materiał zacina się? Na czym polega błąd? Jakie czynności zostały wykonane przed wystąpieniem problemu? Czy jakaś część odtwarzanego materiału działała prawidłowo? Czy problem występuje w trybie pełnoekranowym, czy w oknie przeglądarki?>
  • Przyspieszenie sprzętowe: <Czy wyłączenie przyspieszenia sprzętowego w sposób opisany w krokach dotyczących rozwiązywania problemów rozwiązuje problem?>
  • Powiązany wpis na forum, jeśli dotyczy: <Jeśli użytkownik opublikował wpis na forum dotyczący tego problemu, powinien dołączyć adres URL swojego wpisu na forum, by firma Adobe mogła śledzić powiązane informacje.>
 5. Dołącz plik diagnostyczny i kliknij przycisk Prześlij.
   

Dodatkowe informacje