12 marca 2013. Przedstawiamy program Flash Player 11.6 i środowisko AIR 3.6. To jest planowana aktualizacja comiesięczna. Pierwsza wersja została wydana 12 lutego 2013. Ta wersja zawiera poprawki zabezpieczeń i eliminuje błędy.

Rozwiązane problemy

 • Wczytanie pliku telemetry.cfg powoduje problemy z wydajnością przy odświeżaniu strony. (3506936)
 • Przeglądarka Opera ulega awarii. (3488141)
 • Wtyczka Flash Player ulega awarii z powodu przepełnienia całkowitoliczbowego. (3475889)

Nowe funkcje

Nowe funkcje wprowadzone w tej wersji:
 • Pakiet pamięci intrinsics: kody szybkich operacji na pamięci AVM2
  • Pakiet avm2.intrinsics.memory udostępnia teraz szybki dostęp do pamięci.

Następujące funkcje udostępniono we wtyczce Flash Player z 12 lutego 2013. 

 • Zapytanie dotyczące danych graficznych
 • Ulepszony interfejs użytkownika dotyczący uprawnień związanych z dostępem do klawiatury pełnoekranowej
 • Obsługa wielu plików SWF (iOS)
 • Ustawianie rozdzielczości wyświetlaczy Retina specyficznych dla urządzeń (iOS)
 • Interfejs API File poprawiony zgodnie ze wskazówkami sklepu App Store (iOS)
 • Obsługa ekranów o wysokiej rozdzielczości w programie Flash Pro


Uwaga: Klasa StageWebView w środowisku AIR dla komputerów korzysta teraz z przeglądarki systemowej zamiast wbudowanego mechanizmu WebKit.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla komputerów (Windows®, Mac)  11.6.602.180
AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych  3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR  3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem  3.6.0.6090

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach odtworzenie plików z samym dźwiękiem nie jest możliwe podczas przesyłania strumieniowego za pośrednictwem protokołu pRTMP. (3330232)
 • W systemie iOS metoda CameraRoll.addBitmapData środowiska AIR nie obsługuje danych bitmap przezroczystych. (3295239)
 • Przełączenie wejścia kamery obiektu NetStream powoduje zatrzymanie obiektu VideoStream. (3311600)
 • Podczas odtwarzania strumienia wideo zmiana orientacji z pionowej na poziomą powoduje nieprawidłową zmianę rozmiaru wideo na niektórych urządzeniach przenośnych. (3344041)
 • Podczas programowego wysyłania zawartości AIR na pełny ekran w systemie Mac OS X 10.7.3 lub nowszym okno aplikacji jest wyświetlane na pierwszym planie stołu montażowego. (3310530)
 • Gdy w systemie iOS jest ustawiona częstotliwość mikrofonu 5 KHz lub 8 KHz, występują opóźnienia dźwięku. (3357306)
 • Obiekt StageVideo nie może zachować sprzętowego stanu renderowania podczas podłączania kamery. (3359992)
 • W niektórych sytuacjach na komputerach Mac wyświetlenie wideo na pełnym ekranie i wyłączenie trybu pełnego ekranu powoduje błąd renderowania wideo. (3362055)
 • W systemie Android w środowisku AIR nie można wczytywać czcionek systemowych. (3474762)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
 APSB13-09 Flash Player dla komputerów Windows® i Mac

Flash Player dla systemu AndroidTM

Nowe funkcje: wytyczne dotyczące używania

Obsługa wyświetlaczy Retina (o wysokiej rozdzielczości) na komputerach Mac w aplikacjach Adobe AIR

Ta funkcja umożliwia pakowanie aplikacji AIR przeznaczonych do korzystania z wyświetlaczy Retina (o wysokiej rozdzielczości) na obsługiwanych komputerach Mac.Aby włączyć wyświetlacz Retina, dodaj następujący element do deskryptora aplikacji.
Ten znacznik jest obecnie stosowany tylko w systemie macOS. Znacznik o podobnej nazwie — <requestedDisplayResolution> — znajduje się w sekcji <iPhone> dotyczącej aplikacji AIR przeznaczonych dla systemu iOS.

</initialWindow>
.. omitted…
        <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution> -->
   … omitted ….
   </initialWindow>

Zaktualizuj przestrzeń nazw deskryptora aplikacji do wersji 3.6 i ponownie spakuj aplikację. Ustawienie dla elementu <requestedDisplayResolution> wartości „standard” lub pominięcie tego elementu wyłącza obsługę wyświetlaczy Retina.

Ta funkcja ma pewne ograniczenia:

1. Nie jest obsługiwana zawartości wyświetlana przy użyciu obiektu HTMLLoader. Zamiast tego do wyświetlania zawartości HTML na wyświetlaczach Retina należy używać obiektu StageWebView.
2. Istniejące aplikacje napisane dla wersji 3.5 i starszych nie są wyświetlane przy użyciu rozdzielczości wyświetlaczy Retina. 

Obsługa wielu plików SWF

Ta funkcja umożliwia pakowanie i wczytywanie wielu plików SWF w systemie iOS w trybie przetwarzania z wyprzedzeniem. Dzięki tej funkcji użytkownik może wprowadzić kilka plików SWF do aplikacji AIR dla systemu iOS za pomocą klasy Loader. Korzystanie z tej funkcji w systemie iOS podlega pewnym ograniczeniom:

1) Dodatkowy plik SWF, wczytywany przez główny plik SWF, powinien mieć tę samą domenę aplikacji co główny plik SWF. W przeciwnym wypadku wczytanie dodatkowego pliku SWF spowoduje następujący błąd:
Błąd 3747: W tym systemie operacyjnym nie jest obsługiwany kod korzystający z wielu domen aplikacji. Poniżej przedstawiono prawidłowy sposób wczytania dodatkowego pliku SWF:

var aLoader:Loader = new Loader();
var url:URLRequest = new URLRequest("swfs/SecondarySwf.swf");
var loaderContext:LoaderContext = new LoaderContext(false, ApplicationDomain.currentDomain, null);
aLoader.load(url, loaderContext); // load the SWF file

2) Metody unload() i loadBytes() klasy Loader nie działają w systemie iOS.
3) Liczba plików SWF, jakie można spakować w aplikacji, zależy od możliwości sprzętowych komputera. Podczas pakowania pliku IPA może zabraknąć pamięci. W takiej sytuacji pakowanie nie powiedzie się i wystąpi błąd braku pamięci.

 

Zapytanie dotyczące danych graficznych

Ta funkcja umożliwia wysłanie zapytania do dowolnego obiektu DisplayObject i uzyskanie jego reprezentacji w postaci obiektów GraphicsData. Jest to bardzo wygodny sposób serializacji/deserializacji obiektów DisplayObject oraz tworzenia własnych metod eksportowania (na przykład do arkuszy kalkulacyjnych czy plików SVG).

Wyłączanie urządzeń ze znacznika requestedDisplayResolution

Do znacznika <requestedDisplayResolution> w deskryptorze aplikacji dodano nowy atrybut excludeDevices. Umożliwia on programistom jawne wyłączenie ustalonej rozdzielczości wyświetlacza na wybranych urządzeniach z systemem iOS. Do używania tej funkcji jest wymagana przestrzeń nazw deskryptora aplikacji w wersji 3.6 lub nowszej. Ta funkcja nie jest obsługiwana w symulatorze środowiska AIR. Elementy możliwe do wykluczenia:

Wybrane urządzenie. Podaj dokładną nazwę modelu. Poniższy przykładowy kod wyłącza wyświetlacz Retina tylko na tabletach iPad o numerze modelu iPad3,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1”>high</requestedDisplayResolution>

Wiele urządzeń. Podaj listę dokładnych nazw modeli rozdzielonych spacjami. Poniższy przykładowy kod wyłącza wyświetlacz Retina tylko na tabletach iPad o numerach modeli iPad3,1 i iPad4,1.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3,1 iPad4,1”>high</requestedDisplayResolution>

Wszystkie wersje określonego modelu. Poniższy przykładowy kod wyłącza wyświetlacz Retina na wszystkich wersjach tabletu oznaczonego nazwą iPad3, takich jak iPad3,1 i iPad3,2.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPad3”>high</requestedDisplayResolution>

Rodzina urządzeń. Poniższy przykładowy kod wyłącza wyświetlacz Retina na wszystkich telefonach iPhone (niezależnie od modelu).

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>high</requestedDisplayResolution>

Tryb Retina można też włączyć dla wybranych urządzeń, wykluczając je za pomocą tej listy i ustawiając wartość „standard” dla znacznika requestedDisplayResolution w deskryptorze aplikacji. Poniższy przykładowy kod włącza wyświetlacz Retina tylko na telefonach iPhone (wszystkich modelach). Na pozostałych urządzeniach aplikacje korzystają ze standardowych rozdzielczości wyświetlaczy.

<requestedDisplayResolution excludeDevices=”iPhone”>standard</requestedDisplayResolution>

Uwaga: Nazwę modelu urządzenia można sprawdzić, korzystając z właściwości flash.system.Capabilities.os. W poniższej tabeli wymieniono nazwy modeli często używanych urządzeń z systemem iOS:

Urządzenie Nazwa modelu
iPod touch (4. generacji) iPod4,1
iPod touch (5. generacji) iPod5,1
iPhone 3GS iPhone2,1
iPhone 4 iPhone3,1
iPhone 4 CDMA iPhone3,2
iPhone 4S iPhone4,1
iPhone 5 iPhone5,1
iPad iPad1,1
iPad 2 iPad2,1
iPad 2 (GSM) iPad2,2
iPad z wyświetlaczem Retina (A5, CDMA) iPad2,3
iPad z wyświetlaczem Retina (A5, CDMAS) iPad2,4
iPad mini (Wi-Fi) iPad2,5
iPad z wyświetlaczem Retina (A5, Wi-Fi) iPad3,1
iPad z wyświetlaczem Retina (A5, CDMA) iPad3,2
iPad z wyświetlaczem Retina (A5, GSM) iPad3,3
iPad z wyświetlaczem Retina (A6X, Wi-Fi) iPad3,4

Zmiana interfejsu API na potrzeby obsługi sklepu App Store

Interfejs API File zawiera dwie nowe właściwości:
1) File.cacheDirectory
Ta właściwość stała wskazuje katalog <KATALOG_GŁÓWNY_APLIKACJI>/Biblioteki/Caches w systemie macOS X i na urządzeniach z systemem iOS. Właściwość File.cacheDirectory wskazuje katalog macierzysty używany przez właściwość File.createTempDirectory w systemach Windows i Android. Zgodnie z zaleceniami firmy Apple w tym katalogu powinny być przechowywane dane, które można pobrać lub wygenerować ponownie. Funkcja iCloud nie wykonuje kopii zapasowej plików przechowywanych w tym katalogu. W katalogu Caches należy na przykład umieszczać pliki bufora bazy danych i pobraną zawartość, taką jak dane używane w aplikacjach czasopism czy map.

2) File.preventBackup
Za pomocą tej właściwości można skonfigurować wyłączenie plików z kopii zapasowej w usłudze iCloud. Domyślnie ta właściwość ma wartość false na wszystkich platformach. Wartość true można ustawić tylko dla systemu iOS. Gdy ta właściwość ma wartość true dla katalogu w systemie iOS, żadne pliki zawarte w tym katalogu nie są objęte kopią zapasową. Ta właściwość działa w przypadku urządzeń z systemem iOS 5.1 lub nowszym. Nie współpracuje z symulatorem systemu iOS. Dla plików przechowywanych w katalogu KATALOG_GŁÓWNY_APLIKACJI/tmp/ lub KATALOG_GŁÓWNY_APLIKACJI/Biblioteki/Caches nie jest wykonywana kopia zapasowa — niezależnie od wartość omawianej właściwości. Sprawdzenie wartości zmiennej preventBackup obiektu File w systemie iOS powoduje zwrócenie ostatniej ustawionej wartości tej zmiennej lub wartości false (domyślnej). Na wszystkich innych platformach jest zwracana wartość false, nawet w przypadku jawnego ustawienia wartości true.

Do używania tej funkcji wymagane są przestrzeń nazw deskryptora aplikacji w wersji 3.6 lub nowszej oraz format SWF w wersji 19 lub nowszej.


Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.6

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 19, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=19. Instrukcje zostały podane poniżej. W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.6.
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • Zainstaluj kompilację w środowisku programistycznym.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript (Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript).
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 19.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=19. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 18. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.6.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.6 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 3.6

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.6, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.6. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.6, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.6, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.6. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.6">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych


Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
 26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171  APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149  APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows, macOS): 11.5.502.146
AIR (Windows, macOS, urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
AIR SDK: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 sierpnia 2012  Flash Player dla komputerów (Windows, Mac OS):  11.4.402.265
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2540
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2540
 APSB12-19