24 września 2013.

Przedstawiamy program Flash Player 11.8 i środowisko AIR 3.8. Wtyczka Flash Player do programu Windows Internet Explorer (ActiveX) została zaktualizowana w celu usunięcia wielu problemów z interfejsem API ExternalInterface.

Rozwiązane problemy

24 września 2013
 
 • 3630443 — (zewnętrzne, Windows, Internet Explorer) Wywołanie metody ExternalInterface.call() z parametrem tekstowym w formacie innym niż ASCII powoduje uszkodzenie znaków po stronie kodu JavaScript.
 • 3631555 — (Windows, Internet Explorer) Metoda ExternalInterface.call() nie działa w normalny sposób od wersji Flash Player 11.8.800.168.
 • 3631605 — (Windows, Internet Explorer, wideo) Występuje awaria odtwarzania wideo w witrynie Nico Video.
 
13 września 2013
 
 • 3618042 — (Windows XP, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8) Wideo może nie być prawidłowo odtwarzane w niektórych witrynach po odświeżeniu strony.
 • 3630542 — (zewnętrzne, Windows, Internet Explorer) Klasa ExternalInterface do przenoszenia informacji między kodem JavaScript a kodem Flash ActionScript 3 nie jest dostępna w przeglądarce Internet Explorer 8 po otwarciu pierwszej strony.
 
10 września 2013
 
 • 3587773 — (błąd zewnętrzny, iOS) Utworzenie zbyt wielu obiektów FileStream powoduje awarię aplikacji w systemu iOS.
 • 3601024 — (Safari OS X 10.9) — Działa funkcja pobierania plików.
 • 3611679 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Kolory podpisów są renderowane prawidłowo.
 • 3507613 — (Windows 7, Internet Explorer 10) — Aktualizacja firmy Microsoft dla przeglądarki Internet Explorer wyeliminowała problem, w wyniku którego ruch myszy blokuje aktualizacje wyświetlania w programie Flash Player.
 • 3575123 — (Mac, pełny ekran, blokada myszy) — Usunięto problem powodujący, że gdy wartości związane z ruchem myszy dla danej klatki były takie same jak dla poprzedniej klatki, były zwracane wartości równe zero.
 • 3609793 — (Chrome) — Jest domyślnie włączona ścieżka zmniejszonych opóźnień audio.
 • 3507613 — (Internet Explorer 10, Windows 7) — Aktualizacja przeglądarki Internet Explorer 10 pozwala na utworzenie wystąpienia formantu ActiveX programu Flash Player w przeglądarce Internet Explorer 10 przy użyciu trybu bez okna (przezroczystego lub nieprzezroczystego).
 • 3597568 — (Mac OS 10.9) — W oprogramowaniu Mavericks Developer Preview 3 usunięto problem, w wyniku którego program Flash Player nie mógł odczytać swoich plików konfiguracyjnych.
 • 3604526 — (IME, CCJK) — Położenie okna kandydata IME nie przesuwa się w lewo, gdy ciąg kompozycji jest dłuższy niż jeden wiersz pola tekstowego.
 • 3583135 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Zmiana opcji podpisu nie powoduje błędnego wyzerowania położenia podpisu.
 • 3602519 — (Chrome, PPAPI) — Wideo w witrynie NYTimes.com jest teraz odtwarzane prawidłowo.
 • 3609793 — (Chrome, PPAPI) — Domyślnie są włączone zmniejszone opóźnienia audio.
 • 3613819 (iOS 7, AIR) — Użycie aplikacji Sound.play powoduje wyświetlenie monitu o zgodę na dostęp do mikrofonu nawet wtedy, gdy interfejs API mikrofonu nie jest używany w tej aplikacji.
 • 3587452 — (Android, AIR) — W systemie Android powinny być obsługiwane ikony obrazów o wymiarach 144x144.
 • 3570724 — (Flash Access) — Można określić krótszy limit czasu odpowiedzi dotyczących licencji.
 • 3580139 — (Chrome, PPAPI, Mac) — screen.yahoo.com — Odtwarzanie wideo jest zatrzymywane po wyjściu z trybu pełnoekranowego.
 • 3580607 — (Chrome, PPAPI) — Usunięto drgania wideo po wyjściu z trybu ekranowego w osadzonym wideo z serwisu YouTube.
 • 3572762 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Strumień z podpisami Web VTT odtwarza wszystkie podpisy dostępne w strumieniu.
 • 3572767 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Podpisy nie są już błędnie dzielone na wiele wierszy.
 • 3577355 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Podpisy są prawidłowo wyświetlane w przypadku cofania strumienia wideo.
 • 3577367 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Dostosowane podpisy są wyświetlane we właściwych klatkach.
 • 3583137 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Podpisy są wyświetlane przy użyciu prawidłowej grubości czcionki.
 • 3586532 — (przesyłanie strumieniowe HTTP, Web VTT) — Znaki specjalne handlowego i, mniejszości oraz większości są wyświetlane poprawnie.
 • 3583922 — (Internet Explorer) — Klasa ExternalInterface działa prawidłowo w przypadkach, w których zawartość została osadzona przy użyciu tylko jednego znacznika.
 • 3599625 — (Internet Explorer) — Tryb pełnoekranowy działa poprawnie na stronie https://apps.facebook.com/warcommander.
 • 3582320 — (Windows 8, ARM) — Wideo Flash jest wyświetlane poprawnie w witrynie http://www.orange.fr.
 • 3600931 — (Windows 8) — Opcje odtwarzania są renderowane prawidłowo na stronie http://www.cnn.com/video/.
 • 3590934 — (Windows 8, Firefox) — Menu kontekstowe programu Flash Player działa poprawnie, gdy ustawienia wyświetlania w systemie Windows określają powiększenie 150%.
 • 3606308 — (Android, SecureSocket, AIR) — Aplikacja ulega awarii przy próbie nawiązania połączenia z komputerem z certyfikatem SSL.
 • 3077653 — (iOS, AIR) — Utworzenie zbyt wielu obiektów FileStream powoduje awarię aplikacji w systemie iOS.
 • 717340 — (Mozilla, Mac, dwa monitory) — Usunięto problem, w wyniku którego kursor znikał po przejściu z trybu pełnoekranowego na drugim wyświetlaczu do przeglądarki Firefox/Safari na ekranie głównym.
 • 3560721 — (iOS, AIR) — Aplikacja ulega awarii, gdy mikrofon pozostaje uruchomiony przez 10–20 minut.
 • 3572885 — (Android, AIR) — Zdarzenie orienattionChange nie jest wywoływane przy obrocie stołu montażowego przy użyciu metody setOrientation().
 • 3554585 — (Android, AIR) — Stół montażowy pozostaje pusty w trybie GPU w związku z właściwością rotationY.
 • Wiele poprawek stabilności i zabezpieczeń
 
29 sierpnia 2013
 
 • Zawartość SWF wczytana ze składnikiem HTML/HtmlLoader nie może otrzymać prawidłowych danych wejściowych użytkownika. (3603433)
 
23 lipca 2013
 
 • Zdarzenia dotykowe działają bardzo wolno w środowisku AIR w przypadku obiektu Stage3D. (3536911)
 • [Tylko Android -> GPU] Stół montażowy jest pusty w trybie GPU w związku z właściwością rotationY (3554585)
 • [Android] [Orientacja ekranu] Zdarzenie orienattionChange nie jest wywoływane po obróceniu stołu montażowego za pomocą metody setOrientation() (3572885)
 • [Tylko iPhone] Aplikacja ulega awarii, jeśli mikrofon pozostaje włączony przez 10–20 minut. (3560721)
 • [Orientacja ekranu] [Android] Aplikacja obraca się, a znacznik jest przestawiany na wartość „any”·nawet w przypadku wartości znacznika ustawionej na „false” (3562132)
 • Metoda StageWebView.drawViewPortToBitmapData rysuje nieprawidłową bitmapę na urządzeniach z ekranami Retina. (3558603)
 • Obsługa aplikacji dla systemu iOS z włączoną funkcją PInternet Explorer. Firma Apple zaleca programistom stosowanie plików binarnych z włączoną funkcją PInternet Explorer. Jest wyświetlane ostrzeżenie w przypadku wysłania aplikacji do sklepu Apple App Store. (3556281)

Nowe funkcje

 
Nowe funkcje:
 • Obiekt StageVideo w środowisku AIR dla komputerów
 • Obsługa gniazd datagramowych (urządzenia przenośne)
 • Obsługa gniazd serwerowych (urządzenia przenośne)
 • Obsługa kompresji LZMA dla plików SWF (urządzenia przenośne)
 
Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.
 
 

Wydane wersje

  Produkt Wydana wersja
  Flash Player dla komputerów (Windows i Internet Explorer) 11.8.800.175
  Flash Player dla komputerów (Windows z inną przeglądarką) 11.8.800.168
  Flash Player dla komputerów (Mac) 11.8.800.168
  Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
  Flash Player dla systemu Android (ICS) 11.1.115.81
  Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS) 11.1.111.73
  Flash Player dla firm 11.7 (Mac OS i Windows) 11.7.700.242
  Flash Player dla komputerów (Windows 8) 11.8.800.168
  Flash Player dla komputerów (Chrome) 11.8.800.170
  AIR dla komputerów (Windows) 3.8.0.1430
  AIR dla komputerów (Mac OS) 3.8.0.1430
  AIR dla systemu Android 3.8.0.1430
  Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows) 3.8.0.1430
  Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS) 3.8.0.1430
  Zestaw SDK środowiska AIR (Windows) 3.8.0.1430
  Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS) 3.8.0.1430

Znane problemy

 • (Android) Okno dialogowe debugowania USB nie jest wyświetlane podczas oczekiwania na połączenie. (3577889)
 • (iOS, AOT) Aplikacja ulega awarii z powodu konfliktów symboli tylko w trybie AOT. (3551212)
 • (Kompilator ASC2) Kompilator zestawu SDK środowiska AIR nie wykrywa oczywistych błędów. (3554037)
 • (Android) Obiekt Stage3D jest wyświetlany w całości czarny (nic nie jest wyświetlane) po odtworzeniu wideo. (3543325)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
 APSB13-21 Flash Player dla komputerów Windows® i Mac
 APSB13-21 Flash Player dla systemu AndroidTM

Nowe funkcje: wytyczne dotyczące używania

Obsługa zatrzymań rekurencyjnych w metodzie MovieClip()

Programiści opracowujący gry korzystają często z wielu wczytywanych zewnętrznie plików SWF z zasobami multimedialnymi (zawartych w pakiecie aplikacji lub pobieranych z Internetu). Te pliki SWF zawierają często pliki filmowe (obiekty MovieClip), których odtwarzanie zaczyna się po wczytaniu. Na platformach przenośnych takie odtwarzanie obiektów MovieClip znacznie obciąża procesor nawet wtedy, gdy nie są one widoczne. Firma Adobe od dawna zalecała, aby programiści wywoływali metodę zatrzymania (stop) każdego niepotrzebnego obiektu MovieClip po wczytaniu pliku SWF. Nowa metoda stopAllMovieClips obiektu DisplayObjectContainer ułatwia wykonanie tej operacji. Zatrzymuje ona animacje osi czasu wszystkich obiektów MovieClip będących potomkami danego obiektu DisplayObjectContainer oraz samego obiektu DisplayObjectContainer, jeśli jest on obiektem MovieClip. 

Nowa klasa RectangleTexture obiektu Stage3D

W profilach BASELINE i BASELINE_EXTENDED jest teraz dostępna klasa RectangleTexture. W przeciwieństwie do klasy Texture klasa RectangleTexture umożliwia stosowanie wymiarów innych niż potęgi liczby 2. Nie obsługuje ona jednak mipmap, tekstur skompresowanych ani trybu próbkowania „wrap” (zawijanie). Obsługiwane są następujące formaty tekstur: BGRA, BGR_PACKED i BGRA_PACKED. Ta klasa jest przeznaczona do rysowania na ekranie bez skalowania, również przy operacjach bitowych na buforze tylnym. Rozmiar maksymalny to co najmniej 2048 w profilu BASELINE i 4096 w profilu BASELINE_EXTENDED albo rozmiar bufora tylnego — przyjmowana jest największa z tych wartości.

 

 

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.8

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 21, przekazując do kompilatora Flex dodatkowy argument: -swf-version=21. Instrukcje zostały podane poniżej. W przypadku używania zestawu SDK środowiska Adobe Flex:

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.8
 • Pobierz zestaw SDK oprogramowania Flex 4.5.1 (4.5.1.21328) dostępny w tabeli zestawów SDK oprogramowania Flex 4.5.
 • Zainstaluj kompilację w środowisku programistycznym.
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt ActionScript (Plik -> Nowy -> Projekt ActionScript).
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • Użyj opcji Skonfiguruj zestawy SDK programu Flex w prawym górnym rogu, aby wskazać dla projektu kompilację Flex 21328. Kliknij przycisk OK.
 • Skonfiguruj projekt jako przeznaczony dla formatu SWF w wersji 21.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). Wybierz kompilator ActionScript z listy po lewej stronie.
 • W obszarze Dodatkowe argumenty kompilatora dodaj tekst: -swf-version=21. Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 21. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.8.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.8 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 3.8

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.8, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.8. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.8, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.8, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.8. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.8">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych


Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
 APSB13-21
29 sierpnia 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.1280 (Windows i Mac OS)
24 lipca 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.870 (Windows)
Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.910 (Mac OS)
9 lipca 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.94
Flash Player dla systemu Windows 8: 11.8.800.94: 11.8.800.94
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.8.800.97
 APSB13-17
11 czerwca 2013

Flash Player dla komputerów (Mac OS): 117.700.225
Flash Player dla komputerów (Windows): 11.7.700.224
Środowisko AIR dla komputerów (Mac OS): 3.7.0.2100
Środowisko AIR dla komputerów (Windows): 3.7.0.2090
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych: 3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS): 3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows): 3.7.0.2090

 

 APSB13-16
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
 — 
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
 APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
 APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
 APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171  APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
 APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149  APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
 APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
 APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
 APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
 APSB12-22
21 sierpnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.265
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2540
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2540
 APSB12-19