10 grudnia 2013

Zapraszamy do korzystania z oprogramowania Flash Player 11.9 i AIR 3.9.  W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i środowiska AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.  Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do publikowania informacji o nich w forum społeczności lub publicznej bazie danych błędów.

Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer

AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Baza danych błędów: https://bugbase.adobe.com

Rozwiązane problemy

10 grudnia 2013

 • [3650964] [Windows 8.1] — Instancje FileFilter są teraz poprawnie zastosowane w metodach FileReference.browse() i FileReferenceList.browse() w przeglądarce Internet Explorer 11
 • [3648724] [Windows 8.1] — elementy sterujące odtwarzaniem wideo są teraz wyświetlane w odpowiednim rozmiarze na mlb.com
 • [3648113] [Windows 8.1] — [MSFT 199849] Rozwiązuje problem niepoprawnego ustawiania właściwości ExternalInterface.objectID, gdy wystąpienie programu Flash Player było tworzone tylko za pomocą znacznika.
 • [3643885] [Windows 8.1] — [MSFT 463497] Można teraz wprowadzać znaki dwubajtowe w obiektach TextField za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11 w trybie nowoczesnym
 • [3640443] [Windows 8.x] — Usunięto problem z drukowaniem podczas drukowania tekstu urządzenia z przeglądarki Internet Explorer z włączonym zaawansowanym trybem chronionym (EPM)
 • [3639736] [Windows 8.1] — Usunięto problem renderowania 3D, gdy współczynnik skalowania zawartości urządzenia jest poniżej 1
 • [3639709] [Chrome] — Usunięto problem, który powodował, że niektóre elementy zawartości 3D na ekranach w systemie Windows były renderowane tylko w lewym dolnym rogu
 • [AIR] [Mac] [CCJK] — Przy próbie wprowadzenia tekstu w polu tekstowym tylko do odczytu edytor IME będzie wyświetlany poprawnie

 

12 listopada 2013

 • [3650590] [OSX] — Narzędzie do aktualizacji aplikacji w środowisku AIR 3.9 ulega awarii w systemie Mac OS.
 • [3648442] [iOS7] — W przypadku ustawienia dla właściwości wielolinii wartości true lewa strona obiektów TextArea i stageText w programie Spark zostaje obcięta
 • [3640207] [Android] [Aplikacja z dołączoną kopią środowiska wykonawczego] — Uchwyt zdarzenia orientationChange pobiera nieprawidłowe wartości stage.orientation
 • [3624280] — Dźwięk jest teraz odtwarzany prawidłowo na obydwu kanałach w zestawie słuchawkowym Logitech G35/G930 Surround Sound
 • [3648273] [EaseScreen] — Usunięto problem z przerysowywaniem, który dotyczył aplikacji z osadzonym formantem ActiveX, w programie Flash Player 11.9.900.92.
 • [3646576] [Windows 8.x] — Film Flash w trybie pełnoekranowym jest skalowany poprawnie podczas wielokrotnego przełączania między orientacją pionową a orientacją poziomą.
 • [3646574] [Windows 8.x] — Kliknięcie osadzonego odnośnika „Watch on YouTube” (Oglądaj na YouTube) nie powoduje już uruchomienia blokady wyskakujących okien w przeglądarce Internet Explorer.
 • [3646574] [Windows 8.1] — FileReference — filtrowanie według obsługiwanych typów plików działa, jak należy.
 • [3632276] [Przesyłanie strumieniowe na żywo za pośrednictwem HTTP] — Segmentowane listy odtwarzania Apple zawierające obiekty i-frames nie powodują już wstrzymywania strumieni w trybie Trickplay.
 • [3631874] [Mac] — Zawartość korzystająca z rozszerzonych łańcuchów licencyjnych działa zgodnie z oczekiwaniami.

 

8 października 2013

 • [3633176] [Windows 7] — Usunięto problem wprowadzony w wersji 11.7.700.224, który powodował, że znaki języka chińskiego (uproszczonego) wprowadzane do okna dialogowego automatycznej aktualizacji były wyświetlane jako prostokąty lub znaki zapytania.
 • [MSFT 3612555][Win 8] — Ekrany o wysokiej rozdzielczości. Usunięto problem, który powodował, że rozmiary niektórych elementów nie zmieniały się wraz ze zmianą powiększenia.
 • [MSFT 366785] [Win 8.1/IE11] — Usunięto problem, który powodował pomijanie pierwszego naciśnięcia przycisku.
 • [3634589] — Usunięto problem wprowadzony w wersji 11.8.800.94, za sprawą którego w niektórych wersjach językowych układ okna dialogowego automatycznej aktualizacji był nieprawidłowy.
 • [3634362] — Usunięto problem wprowadzony w wersji 11.9.900.4 i występujący tylko w wersji beta, który powodował, że strumieniowe transmisje na żywo przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTP po wstawieniu reklamy przestawały być buforowane.
 • [3632291] [HLS - Trickplay] — Usunięto problem, przez który włączenie trybu Trickplay powodowało podwojenie użycia pamięci.
 • [3626978] [Windows] — Usunięto problem wprowadzony w wersji 11.7.700.164, który powodował, że w niektórych systemach nie było wyświetlane wideo podczas używania obiektu StageVideo i przy opcji WMODE ustawionej na Window (Okno).
 • [Mozilla 902630] Wyświetlenie strony g1.globo.com powoduje zawieszenie programu Flash Player.
 • [3584089] [Strumieniowe transmisje na żywo przesyłane przez protokół HTTP] — Transmisje strumieniowe HLS utworzone za pomocą programu Apple Media Segmenter działają teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • [3630266] — Usunięto problem wprowadzony w wersji 11.8.800.168 programu, za sprawą którego wywołanie metody ExternalInterface.call() z parametrem zawierający wielobajtowy tekst powoduje uszkodzenie wielobajtowych znaków przez skrypt JavaScript.
 • [3622168] — Usunięto problem wprowadzony w wersji beta 11.9.900.77 programu Flash Player, który sprawiał, że zamknięcie trybu pełnoekranowego podczas odtwarzania wideo na stronie www.ted.com powodowało awarię w systemie Windows.
 • [3630373] [Windows 8] [Internet Explorer] — Usunięto problem, który powodował, że przy ustawionym w przeglądarce powiększeniu 150% lub większym rozmiar elementów sterujących wyświetlanych po zamknięciu trybu ekranowego w serwisie YouTube był za duży.
 • [3580628] [MSFT 84699][Windows 8] — Pasek powiadomień EPM jest teraz prawidłowo wyświetlany w osadzonych plikach PDF przy zainstalowanym programie Adobe Reader.
 • [MSFT 138222][Win8] — Metro/Internet Explorer 10. Usunięto problem powodujący, że elementy sterujące serwisu YouTube w trybie pełnoekranowym były za małe na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości.
 • [3581370] [Windows 8 ARM] — Usunięto problem powodujący, że tekstury o rozmiarze 4096x4096 lub większym nie były wyświetlane przy dużym buforze tylnym.
 • [Chrome] — Wydajność funkcji kopiowania na ekran w interfejsie PPAPI została znacząco podwyższona.
 • [Chrome] — Usunięto problem, który powodował zakłócenia podczas przełączania między trybem pełnoekranowym i osadzonym na stronie www.vudu.com.
 • [Strumieniowe transmisje na żywo przesyłane przez protokół HTTP] — Usunięto problem, który powodował przeskakiwanie obrazu podczas odtwarzania wideo zaszyfrowanych za pomocą protokołu AES.
 • [3613440] [Strumieniowe transmisje na żywo przesyłane przez protokół HTTP] [WebVTT] — Usunięto problem, który powodował opóźnienie wyświetlania napisów po powrocie z reklamy do wideo.
 • [3615084] [Strumieniowe transmisje na żywo przesyłane przez protokół HTTP] [WebVTT] — Usunięto problem powodujący, że napisy były zawijane wokół wideo, gdy rozmiar czcionki był za duży.
 • [3585544] [Strumieniowe transmisje na żywo przesyłane przez protokół HTTP] [WebVTT] — Usunięto problem, który sprawiał, że napisy wyświetlane dużymi, innymi niż domyślne czcionkami czasami były nakładane na siebie.
 • [3616952] [Mac] [StageText] — Usunięto problem, który sprawiał, że po wielokrotnym powiększeniu obrazu na komputerze Mac z ekranem Retina rozmiar tekstu nie był dopasowywany do zmaksymalizowanego okna.
 • [3612492] [StageVideo] — Usunięto problem, który sprawiał, że podczas przechodzenia między dwoma strumieniami wideo MP4 pojawiały się czarne klatki.
 • [3596293] [Flash Pro] — Usunięto problem, który sprawiał, że funkcja Podgląd na żywo ulegała awarii przy bardzo dużym powiększeniu zawartości (ponad 200%) z nałożonymi filtrami.
 • [3622405] [AIR] [iOS 7] — System iOS 7 wymaga pięciu nowych rozmiarów ikon: 76, 120, 152, 40 i 80 piks.
 • [3621111] [AIR] [Android] — Nie jest możliwe asynchroniczne wczytywanie plików w widoku StageWebView.
 • [3613819] [AIR] [iOS 7] — Użycie aplikacji sound.play powoduje wyświetlenie monitu o zgodę na dostęp do mikrofonu nawet wtedy, gdy interfejs API mikrofonu nie jest używany.
 • [3587773] [AIR] [iOS] — Utworzenie zbyt wielu obiektów FileStream powoduje awarię aplikacji w systemie iOS.
 • [3587452] [AIR] [Android] — Ikona o rozmiarze obrazu 144×144 powinna być obsługiwana w systemie Android.

Nowe funkcje

 • Tryb bezpieczny w przeglądarkach Safari 6.1 i nowszych

W przeglądarce Safari 6.1 wprowadzono zaktualizowaną wersję trybu bezpiecznego z nowymi zabezpieczeniami dotyczącymi pracy wtyczek do przeglądarki. W możliwym zakresie wtyczka Flash Player została dopasowana do obsługi tych zmian. Powiązana jest z tym zmiana niewielkiej liczby zachowań w kontekście trybu bezpiecznego. Zostało to omówione poniżej w sekcji Znane problemy.

 • Obsługa instalacji programu Flash Player dla komputerów Mac z pliku PKG

Wdrożenie programu Flash Player i bieżące wprowadzanie nowych aktualizacji jest jednym z najważniejszych zadań administratorów na całym świecie. Aby zmniejszyć ilość związanej z tym pracy, przygotowaliśmy nowy instalator w formacie PKG. Dzięki temu administratorzy mogą wdrożyć program Flash Player dla komputerów Mac, używając standardowych narzędzi.

 • Procesy robocze w urządzeniach przenośnych (współbieżność) WERSJA BETA — w systemie Android

Jedna z najpopularniejszych funkcji wersji środowiska AIR dla komputerów — procesy robocze — została wprowadzona w wersji dla urządzeń przenośnych. Oznacza to, że na urządzeniach z systemem Android można uruchamiać kod w tle bez przerywania realizacji głównych zadań aplikacji. Interfejs użytkownika będzie nadal reagować na polecenia, co poprawia jakość pracy użytkownika. Pamiętamy też o systemie iOS. W jednej z najbliższych wersji wprowadzimy procesy robocze także do tego środowiska. Uwaga: Zostanie to poprzedzone długim okresem testowania w wersji beta.

 • Wprowadzenie do środowiska AIR dla urządzeń przenośnych funkcji pracy w tle przy trybie wyświetlania bezpośredniego

Do środowiska AIR w systemach iOS i Android została wprowadzona obsługa pracy w tle przy bezpośrednim trybie wyświetlania. Dzięki temu aplikacje mogą realizować różne zadania — na przykład odtwarzanie dźwięku — nawet wtedy, gdy nie są widoczne. Ze względu na kwestie dotyczące poboru mocy i użycia procesora zalecamy zapoznanie się z dodatkowymi informacjami i wskazówkami zawartymi w uwagach na temat wersji.

W poprzednich wersjach środowiska AIR dla systemów iOS i Android praca w tle nie była możliwa przy ustawionym trybie wyświetlania bezpośredniego. Z powodu tego ograniczenia aplikacje używające mechanizmu Stage3D nie mogły realizować zadań w tle, takich jak odtwarzanie dźwięku, aktualizacja lokalizacji czy transfer danych. System iOS nie umożliwia wywoływania w tle procedur interfejsu OpenGL ES ani realizacji innych funkcji wyświetlania obrazu. Próby wykonania takich operacji są przerywane przez system iOS. Takie ograniczenie nie występuje w systemie Android, który umożliwia wywoływanie procedur interfejsu Open GL ES lub innych zadań, na przykład odtwarzania dźwięku.

Dzięki tej funkcji aplikacje AIR dla urządzeń przenośnych mogą działać w tle przy ustawionym bezpośrednim trybie wyświetlania. Wywołanie polecenia interfejsu OpenGL ES w systemie iOS spowoduje wygenerowanie błędu przez środowisko AIR. Natywne aplikacje systemu Android mogą realizować takie polecenia w tle, dlatego nie jest nim generowany taki błąd. Ze względu na konieczność oszczędnego używania zasobów urządzeń przenośnych nie jest zalecane stosowanie wywołań renderowania w tle. Poniżej znajduje się lista poleceń interfejsu API mechanizmu Stage3D, które mogą wygenerować błąd 3768 oznaczający, że interfejs API mechanizmu Stage3D nie może być używany podczas pracy tle. Plik SWF powinien być w wersji 22 lub nowszej.

Context3D.clear

Context3D.present

Context3D.createVertexBuffer

Context3D.createIndexBuffer

Context3D.drawToBitmapData

IndexBuffer3D.uploadFromVector

IndexBuffer3D.uploadFromByteArray

VertexBuffer3D.uploadFromFloat

VectorVertexBuffer3D.uploadFromFloat4

VectorVertexBuffer3D.uploadFromByteArray

Program3D.upload

Texture.uploadCompressedTextureFromByteArray

Texture.uploadFromBitmapData

Texture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadFromBitmapData

CubeTexture.uploadFromByteArray

CubeTexture.uploadCompressedTextureFromByteArray

RectangleTexture.uploadFromBitmapData

RectangleTexture.uploadFromByteArray

 • Obsługa systemu iOS 7 przez środowisko AIR
Trwają prace nad zapewnieniem oczekiwanej zgodności i wydajności środowiska AIR w nowym systemie iOS 7.
 • Obsługa systemu Mac OS 10.9 przez środowisko AIR

Środowisko AIR zostało sprawdzone w najnowszej wersji systemu OS X 10.9 dostępnej dla programistów. Trwają prace nad wprowadzeniem obsługi przez aplikacje nowych funkcji tego systemu, takich jak usypianie („App Nap”).

 • Obsługa przez środowisko AIR ikon XXHDPI (144 x 144 piks.) w systemie Android

Została dodana obsługa atrakcyjnych ikon w wysokiej rozdzielczości, przydatna na przykład na tablecie Nexus 10.

 • Instaback dla systemu Windows 8.1

Funkcja InstaBack zasadniczo umożliwia „nawigację wsteczną” bez konieczności ponownego wczytywania poprzedniej strony.

 • Zawieszanie kart w systemie Windows 8.1

Niezależne zawieszanie kart to nowa funkcja w przeglądarce IE w systemie Windows 8.1, która sprawia, że karty, które nie znajdują się bezpośrednio na wierzchu w najnowszej przeglądarce, będą zawieszone, chyba że zawartość w tle odtwarza strumień audio/wideo lub komunikuje się z innymi instancjami programu Flash przy użyciu połączenia LocalConnection ActionScript.

 • Odtwarzanie typu PlayTo dla systemu Windows 8.1

Strumienie wideo dla urządzeń z poświadczoną obsługą metody PlayTo. Gdy obiekt NetStream zostanie poprawnie zainicjowany i rozpocznie odtwarzanie pewnego materiału wideo, użytkownik może przeciągnąć panel, wybrać odtwarzanie, a wówczas strumień wideo zostanie przekierowany do wybranego urządzenia. Po zakończeniu przesyłania strumienia połączenie z urządzeniem zostanie zamknięte.

 
Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.
 

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla komputerów (Windows i Internet Explorer) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Windows z inną przeglądarką) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Mac OS) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm 11.7 (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
Flash Player dla komputerów (Windows 8) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Windows 8.1) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Chrome) 11.9.900.170
AIR dla komputerów (Windows)  3.9.0.1380
AIR dla komputerów (Mac OS)  3.9.0.1380
AIR dla systemu Android  3.9.0.1380
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows)  3.9.0.1380
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS)  3.9.0.1380
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows)  3.9.0.1380
Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS)  3.9.0.1380

Znane problemy

 • Instalacja aplikacji AIR przy użyciu paska instalacyjnego. Kliknięcie paska instalacji aplikacji AIR nie daje efektów w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym. Zamiast tego jest wyświetlane okno dialogowe z łączem do strony firmy Adobe zawierającej dalsze informacje i opis sposobu ominięcia tego problemu.
 • Instalacja wtyczki Adobe Connect — Ekspresowa instalacja wtyczki Adobe Connect nie jest możliwa w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym. Zamiast tego jest wyświetlane okno dialogowe z łączem do strony firmy Adobe zawierającej dalsze informacje.
 • Globalne ustawienia programu Flash Player — Gdy w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym użytkownik wybierze w menu kontekstowym ustawienia globalne, zostanie wyświetlona strona firmy Adobe z ustawieniami w formie elementu SWF, a nie natywny interfejs użytkownika programu Flash Player w panelu sterowania systemu Mac OS.
 • Połączenie lokalne — Obiekt LocalConnection tworzony z poziomu pliku SWF uruchomionego w trybie bezpiecznym może nawiązywać połączenia tylko z innymi plikami SWF uruchomionymi w tym samym trybie. W przypadku utworzenia obiektu LocalConnection w zakładce z wyłączonym trybem bezpieczny obiekt ten nie będzie w stanie nawiązać połączenia z plikiem SWF uruchomionym w trybie bezpiecznym.
 • [3616981] [iOS] — Po kliknięciu przycisku zasilania dźwięk jest zatrzymywany mimo ustawionej w pliku application.xml wartości Audio znacznika UIBackground.
 • [3640443] [Windows 8.x] Podczas drukowania w trybie wektorowym w systemie Windows 8 czcionki urządzenia się nie drukują.  Programiści mogą obejść ten problem, ustawiając wartość true dla właściwości printAsBitmap.  Podczas prac nad kolejnymi wersjami programu Flash Player problem ten zostanie skorygowany, a funkcjonalność ulepszona.
 • [3639736] [Windows 8.x] Aplikacja Angry Birds renderuje czerń i miga przy powiększeniu na poziomie 50% w trybie pełnoekranowym.
 • [3612782] [Windows 8.x] Menu kontekstowe nie działa w trybie nowoczesnym.

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB13-28 Adobe Flash Player i Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 11.9

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 22, przekazując do kompilatora ASC2.0 dodatkowy argument „-swf-version=22”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 11.9
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud:
  http://www.adobe.com/products/flash-builder.html
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 3.9. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 3.9 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=22”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 22. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 11.9.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 3.9 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 3.9

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 3.9, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.9. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 3.9, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 3.9, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 3.9. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.9">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych


Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.152
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.252
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 października 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.117
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS) 11.7.700.242
Środowisko AIR dla komputerów (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Środowisko AIR dla systemu Android 3.9.0.1060
Kompilator i zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
19 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.175
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 sierpnia 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.1280 (Windows i Mac OS)
24 lipca 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.870 (Windows)
Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.910 (Mac OS)
9 lipca 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.94
Flash Player dla systemu Windows 8: 11.8.800.94: 11.8.800.94
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 czerwca 2013

Flash Player dla komputerów (Mac OS): 117.700.225
Flash Player dla komputerów (Windows): 11.7.700.224
Środowisko AIR dla komputerów (Mac OS): 3.7.0.2100
Środowisko AIR dla komputerów (Windows): 3.7.0.2090
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych: 3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS): 3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171 APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149 APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
APSB12-22