Flash Player 12 i Adobe AIR 4
 

11 marca 2014

Opublikowana dziś wersja oprogramowania Flash Player zawiera ważne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów.  Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów zachęcamy do publikowania informacji o nich na forum społeczności lub w publicznej bazie danych błędów.

Program Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer.

Środowisko AIR — http://forums.adobe.com/community/air.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com

 

20 lutego 2014

Opublikowana dziś wersja oprogramowania Flash Player i środowiska AIR zawiera ważne aktualizacje zabezpieczeń i poprawki błędów.  Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

Należy zauważyć, że zaktualizowano wyłącznie środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android, zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem oraz zestaw SDK środowiska AIR.  Środowiska wykonawcze AIR dla komputerów nie zostały zaktualizowane w tej wersji.

 

4 lutego 2014

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne aktualizacje zabezpieczeń. 

 

14 stycznia 2014

Zapraszamy do korzystania z oprogramowania Flash Player 12 i AIR 4. W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

Wprowadzono też nowy schemat numeracji wersji produktów. Wzór ten — zgodny z systemami stosowanymi dla przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox — będzie polegał na zwiększaniu numeru wersji głównej przy każdym kolejnym wydaniu. Dla tej wersji będzie obowiązywać nazwa Flash Player 12. Z każdą kolejną wersją główną, wydawaną co około 3 miesiące, ta liczba będzie zwiększana o 1.

Ta zmiana zostanie też wprowadzona w przypadku środowiska wykonawczego AIR i zestawu SDK środowiska AIR. Dla obecnej wersji będą obowiązywały nazwy AIR 4 i zestaw SDK środowiska AIR 4. Od wersji „King” (drugi kwartał 2014) numer ten zostanie zsynchronizowany z numerem wersji programu Flash Player — 13.

Rozwiązane problemy

11 marca 2014

Błędy w programie Flash Player

 • Poprawki stabilności i zabezpieczeń
   

20 lutego 2014

Błędy w środowisku AIR

 • [3686074] [iOS] Nowe aplikacje i aktualizacje aplikacji przesłane do sklepu App Store muszą być utworzone przy użyciu najnowszej wersji Xcode 5 z 1 lutego.
 • [3681788] [Android] Znaki języków CCJ w obiektach TextField są wyświetlane jako puste kratki.
 • [3697917] [iOS] Podczas pakowania aplikacji przy użyciu parametru „-useLegacyAOT no” zwracany jest błąd „The input line is too long." (Wprowadzony wiersz jest zbyt długi).

Błędy w programie Flash Player

 • [3680211] [IE 11 Windows 7] Zawartość Flash renderuje się teraz prawidłowo na stronie, na której jednocześnie odtwarzana jest zawartość WebGL oraz Flash.
 • [3685519] [Windows 8] Menu kontekstowe uruchamiane za pomocą klawisza Menu na klawiaturze programowej w systemie Windows 8.x działają teraz poprawnie w trybie nowoczesnym.
 • [3691916] [Instalator] Rozwiązano problem, w którym konfiguracja katalogu SCUP/CUPT wykrywała aktualizacje programu Flash Player jako dostępne, wersja zainstalowana u użytkowników była aktualna.
 • [3684347] [Wideo] Rozwiązano problem, który występował począwszy od wersji 11.9.900.170 programu Flash Player i powodował problemy z odtwarzaniem multiemisji IP w programie Flash w przeglądarkach Internet Explorer 9 i 10 w systemie Windows 7.
 • [3689061] [Wideo] Rozwiązano problem, który występował począwszy od wersji 11.9.900.170 programu Flash Player i powodował, że bufor wideo opróżniony podczas odtwarzania strumienia RTMP nie był dalej napełniany.

4 lutego 2014

Błędy w programie Flash Player

 • Poprawki zabezpieczeń

14 stycznia 2014

Błędy w środowisku AIR

 • (3559420, Windows 8) Krótko po oderwaniu palców od ekranu dotykowego (tylko w przypadku wyświetlacza dotykowego) wydajność spada w niespójny sposób.
 • (3632481) Aplikacja Flash utworzona przy użyciu zestawu SDK środowiska Flex 3.3 uruchamia się o około 10 s dłużej w systemie Windows 7 niż w systemie Windows XP.
 • (3613482, Mac) Zdarzenie MouseEvent.MOUSE_DOWN/MOUSE_UP nie jest wywoływane przy naciśnięciu przycisku myszy.
 • (3597533, Mac) Plik PDF nie jest renderowany przy trybie renderowania ustawionym na direct (bezpośredni) lub gpu (GPU) w systemie Mac OS.
 • (3635216, Windows 8) Niektóre zdarzenia MouseEvent nie są wywoływane lub są wywoływane w nieprawidłowych momentach.
 • (3635356) Skompilowanie w trybie ipa-debug-interpreter powoduje wyjątek PackageExtractionFailed.
 • (3511656, Mac) Nie można spakować wielu plików SWF.
 • (3667964) Poprawiono komunikat o błędzie przy niepowodzeniu aktualizacji aplikacji wynikającym z problemów z certyfikatami.
 • (3682685) Jakość dźwięku ulega zmianie, ale jakość wideo pozostaje taka sama po przełączeniu jakości wideo.

Błędy w programie Flash Player

 • (3629735, Chrome w wersji 64-bitowej) Druk dokumentów XPS skutkuje pustymi dokumentami.
 • (3633845, Windows 8.x) Wideo w serwisie YouTube czasami nie jest wznawiane po stuknięciu wideo w komputerowej wersji przeglądarki Internet Explorer.
 • (3637507, Windows 8.1 Pepper) Kamera jest wyświetlana dwa razy w panelu ustawień przeglądarki Chrome.
 • (3638403, Mac) Po naciśnięciu klawiszy CMD+C, CMD+X, CMD+A i CMD+V w widoku internetowym stołu montażowego.
 • (3638538, Windows 7, Internet Explorer 11 Instaback) Wideo jest odtwarzane przez kilka sekund po przejściu do innej strony.
 • (3646580, Windows 8.1) Opcja edycji nie obsługuje prawidłowo znaków IVS ani par zastępczych jako emotikonów.
 • (3641030, Mac) Metoda flash.media.scanHardware() nie działa w wersji NPAPI programu Flash Player.
 • (3649243, Windows 8.x, urządzenia ARM) Elementy sterujące serwisu YouTube znikają po wyłączeniu trybu pełnoekranowego przez wywołanie paska aplikacji.
 • (3649329) Metoda PlayTo przerywa działanie w połowie, jeśli połączenie sieciowe nie jest stabilne.
 • (3652092, Windows 8.x) Nie można wysłać wielu obrazów za pomocą okna dialogowego pliku.
 • (3656409) Niektóre elementy sterujące menu nie są odświeżane po kliknięciu i wprowadzeniu tekstu.
 • (3655274) Tryb pełnoekranowy (z parametrem sourceRect) nie działa prawidłowo w wersji Pepper.
 • (3659511, Windows 8.1, Internet Explorer 11) Metoda drawToBitmapData nie rysuje prawidłowo w przypadku używania trybu ograniczenia.
 • (3659511) W przypadku niektórych kart graficznych obiekt Stage3D działa w trybie programowym, a nie GPU.
 • (3664207) Nadal słychać dźwięki po przewinięciu wideo do przodu po operacji cofnięcia.
 • (3657240) Po zakończeniu metody trickPlay przy użyciu wstrzymania jest chwilowo zwracana nieprawidłowa wartość.
 • (3660676) Na laptopach o niskiej wydajności z przeglądarką Chrome z odtwarzaczem PPAPI wydajność obiektu Stage3D wersji KingsRoad jest ograniczona.
 • (3673798) W trybie CC jest wyświetlane czarno/białe tło.

Nowe funkcje

 • Ulepszony mechanizm pakowania — iOS — BETA

Przedstawiamy nową, wspaniałą funkcję. Opracowywany obecnie, nowy mechanizm pakowania pozwala nawet dziesięciokrotnie skrócić czas pakowania aplikacji dla systemu iOS w porównaniu do bieżącego modułu pakującego. Dopiero rozpoczęliśmy prace nad tą funkcją i prosimy o opinie użytkowników. Aby włączyć tę funkcję, należy użyć w poleceniu programu ADT parametru „-useLegacyAOT no” przed opcjami podpisywania.

 • Grafika: Flaga użycia bufora dla obiektu Stage3D

Została dodana nowa klasa wyliczeniowa o nazwie Context3DBufferUsage, która definiuje stałe STATIC_DRAW (domyślna) i DYNAMIC_DRAW. Te stałe określają sposób używania obiektu Stage3D. Do konstruktorów obiektów VertexBuffer i IndexBuffer został też dodany nowy parametr o nazwie „bufferUsage”. Użycie w parametrze „bufferUsage” jednej ze stałych klasy Context3DBufferUsage pozwala wybrać odpowiedni typ bufora odpowiednio do potrzeb.

 • Procesy robocze na urządzeniach przenośnych (współbieżność) — Android

Wersja beta tej funkcji została wprowadzona w środowisku AIR 3.9. Będzie ona nadal rozwijana z uwzględnieniem opinii użytkowników i zostanie oficjalnie wydana w środowisku AIR 4.

 • Obsługa dostępu do zasobów natywnych za pośrednictwem mechanizmu R.* — Android

Obecnie w celu używania natywnych zasobów systemu Android w natywnym rozszerzeniu systemu Android należy użyć interfejsu API getResourceID(). Typową metodą dostępu do identyfikatorów zasobów używaną przez programistów jest mechanizm R.*. Od wersji 4.0 środowiska AIR programiści aplikacji mogą uzyskiwać dostęp do zasobów przy użyciu mechanizmu R.*. Wszystkie zależności należy podać w pliku platform.xml w odpowiedni sposób, a wszystkie zależności i zasoby powinny być spakowane w pliku ANE.

 • Tworzenie obiektu Stage3D obiektu Context3D w tablicy profilów
Został dodany nowy interfejs metody Stage3D.requestContext3DMatchingProfiles(profiles:Vector), który tworzy obiekt Context3D z profilem najwyższego odpowiedniego poziomu z tablicy profilów — zależnie od bieżącego sprzętu. Programista może sprawdzić nowo dodaną właściwość profile (profil), aby pobrać bieżący profil wybrany przez środowisko wykonawcze Flash.
 • Obsługa systemu Android 4.4 (KitKat)

Ukończono testowanie obsługi środowiska AIR w systemie Android 4.4. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów.

 • Obsługa instalacji programu dla komputerów Mac z pliku PKG

Wdrażanie programu Flash Player i aktualizowanie go na bieżąco jest jednym z najważniejszych zadań administratorów systemów na całym świecie. W programie Flash Player 11.9 wprowadzono obsługę plików PKG, aby ułatwić jego wdrażanie. Obieg pracy z programem Flash Player 12 i jego interfejs ulepszono na podstawie opinii administratorów systemów.

 • Obsługa przeglądarki Internet Explorer 11 w systemie Windows 7

Firma Microsoft wydała przeglądarkę Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7. Przeglądarka ta jest oficjalnie obsługiwana w połączeniu z programem Flash Player 12.

 

Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.
 

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla komputerów (Windows i Internet Explorer) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Windows z inną przeglądarką) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Mac OS) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm 11.7 (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
Flash Player dla komputerów (Windows 8) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Windows 8.1) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Chrome) 12.0.0.77
AIR dla komputerów (Windows) 4.0.0.1390
AIR dla komputerów (Mac OS) 4.0.0.1390
AIR dla systemu Android 4.0.0.1628
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows) 4.0.0.1628
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS) 4.0.0.1628
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows) 4.0.0.1628
Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS) 4.0.0.1628

Znane problemy

 • Instalacja aplikacji AIR przy użyciu paska instalacyjnego. Kliknięcie paska instalacji aplikacji AIR nie daje efektów w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym. Zamiast tego jest wyświetlane okno dialogowe z łączem do strony firmy Adobe zawierającej dalsze informacje i opis sposobu ominięcia tego problemu.
 • Instalacja wtyczki Adobe Connect — Ekspresowa instalacja wtyczki Adobe Connect nie jest możliwa w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym. Zamiast tego jest wyświetlane okno dialogowe z łączem do strony firmy Adobe zawierającej dalsze informacje.
 • Globalne ustawienia programu Flash Player — Gdy w przeglądarce Safari 7 działającej w trybie bezpiecznym użytkownik wybierze w menu kontekstowym ustawienia globalne, zostanie wyświetlona strona firmy Adobe z ustawieniami w formie elementu SWF, a nie natywny interfejs użytkownika programu Flash Player w panelu sterowania systemu Mac OS.
 • Połączenie lokalne — Obiekt LocalConnection tworzony z poziomu pliku SWF uruchomionego w trybie bezpiecznym może nawiązywać połączenia tylko z innymi plikami SWF uruchomionymi w tym samym trybie. W przypadku utworzenia obiektu LocalConnection w zakładce z wyłączonym trybem bezpieczny obiekt ten nie będzie w stanie nawiązać połączenia z plikiem SWF uruchomionym w trybie bezpiecznym.

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB14-08 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 12

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 23, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=23”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 12
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 4. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 4 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=23”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 23. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 12.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 4 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 4

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 4, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 3.9. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 4, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 4, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 4. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/4.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.152
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.327
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.252
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 października 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.117
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS) 11.7.700.242
Środowisko AIR dla komputerów (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Środowisko AIR dla systemu Android 3.9.0.1060
Kompilator i zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
19 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.175 -
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174 -
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 sierpnia 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.1280 (Windows i Mac OS)
24 lipca 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.870 (Windows)
Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.910 (Mac OS)
-
9 lipca 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.94
Flash Player dla systemu Windows 8: 11.8.800.94: 11.8.800.94
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 czerwca 2013

Flash Player dla komputerów (Mac OS): 117.700.225
Flash Player dla komputerów (Windows): 11.7.700.224
Środowisko AIR dla komputerów (Mac OS): 3.7.0.2100
Środowisko AIR dla komputerów (Windows): 3.7.0.2090
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych: 3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS): 3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171 APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149 APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
APSB12-22