13 maja 2014
W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.

W wydanej dziś wersji zaktualizowano również rozszerzoną pomoc techniczną programu Flash Player z wersji 11.7 do dzisiejszej wersji 13.  Przedsiębiorstwa, które wymagają rozszerzonej pomocy technicznej, będą musiały zainstalować aktualizacje do wersji 13 i nowsze na potrzeby przyszłych aktualizacji zabezpieczeń.

W razie napotkania jakichkolwiek problemów z tą wersją, powiadom nas o tym, korzystając z bazy danych błędów lub linków do forum poniżej.

 

28 kwietnia 2014
W dzisiejszej wersji zaktualizowano oprogramowanie Flash Player o ważną aktualizację zabezpieczeń.  Firma Adobe zaleca użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

 

16 kwietnia 2014
W dzisiejszej wersji zaktualizowano wtyczkę programu Flash Player dla przeglądarek Safari i Firefox w systemie Macintosh.  To rozwiązuje problem, który powodował awarię programu Flash Player w systemach firmy Apple utworzonych w latach od 2006 do 2008.  Ten błąd dotyczył wyłącznie systemów Macintosh i nie dotyczył innych platform.

 

8 kwietnia 2014

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji 13 programu Flash Player i środowiska AIR 13! W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.  Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich punktach poniżej.

Należy pamiętać, że numer wersji środowiska wykonawczego AIR i zestawu SDK został zwiększony do 13 w celu zapewnienia synchronizacji z programem Flash Player.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

13 maja 2014

Błędy w środowisku AIR

 • 3718581: program compile-abc.exe ulega awarii podczas pakowania gry z fizyką nape za pomocą parametru -useLegacyAOT.
 • 3694360: parametr „-useLegacyAOT no” powoduje błędy logiczne w scenariuszach specjalnych funkcji statycznych.
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności
   

Błędy w programie Flash Player

 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności
   

16 kwietnia 2014

Błędy w programie Flash Player

 • 3739504: [Mac OS] Zmiana kompilatora powoduje awarię programu Flash Player podczas wysyłania.
 

8 kwietnia 2014

Błędy w środowisku AIR

 • 3674152: komenda MOUSE_MOVE nie jest wykonywana po przytrzymaniu naciśniętego środkowego przycisku myszy w systemie OS X
 • 3679036: brak chińskiej czcionki w systemie Android w wersji 4.4
 • 3697497: [iOS] należałoby dodać obsługę ikon 60x60 dla iPhone'ów z systemem iOS7.
 • 3705986: [iOS] nie można spakować aplikacji KingsRoad za pomocą nowych silników pakowania
 • 3696434: [iOS] parametr „-useLegacyAOT no” nie działa podczas usuwania błędów na urządzeniu
 • 3658334: [iOS][7]obiekt Stage znika po obróceniu urządzenia
 • 3689122: [iOS]właściwość charcode obiektu StageText w systemie iOS zawsze zwraca wartość 0.
 • 3722002: nie można usunąć błędów aplikacji AIR w symulatorze IPhone'a z systemem iOS po zaktualizowaniu aplikacji Xcode do wersji 5.1
 • 3681900: przestarzały interfejs API dla aplikacji QuickTime w środowisku AIR

Błędy w programie Flash Player

 • 3620987: nieprawidłowy obiekt TextBlock.findPreviousAtomBoundary po użyciu polecenia TextElement.replaceText i zastosowaniu nietrwałych łączników
 • 3683154: nie można uzyskać pliku swf do odtworzenia w przeglądarce Chrome
 • 3683745: w dokumentacji API napisano, że dla Event.PASTE bubbles = fałsz, jednak w programie Flash Player występuje wartość prawda
 • 3690516: obiekt TextField przewija się, choć nie powinien, ponieważ zawiera/uwzględnia on początkową, „wiodącą” wartość niezerową
 • 3693856: [Windows 8.1] metoda PrintJob start() nadal nie działa
 • 3702884: Flash 13 Beta: funkcja unieważniania komponentów ActiveX przestała działać
 • 3703799: nowa wersja 12.0.0.44 nie instaluje się w pełni, a niepowodzenie instalacji powoduje zablokowanie możliwości odtwarzania wszystkich plików multimedialnych
 • 3717098: wykluczenie systemu Windows 8.x z katalogów CUPT i SCUP podczas instalacji komponentów AcriveX
 • 3058752: w przypadku niekorzystania z akceleracji sprzętowej Stage Video okno dialogowe „Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy” zostało przeniesione do górnej części ekranu
 • 3617020: dotyczy problemu z wywoływaniem gamepada przed uruchomieniem jego interfejsu API
 • 3683154: [Chrome] sciencenetlinks.com — rozwiązuje problem niepełnego wczytywania zawartości w rzadkich przypadkach, gdy zdarzenie getDownloadProgress PPAPI nie zostało odebrane
 • 3679210: rozwiązany problem ze zwracaniem nieprawidłowej wartości przez polecenie TextBlock.findPreviousAtomBoundary po wywołaniu go po poleceniu TextElement.replaceText i użyciu łączników nietrwałych
 • 3679537: [OS X 10.9] zgodnie z oczekiwaniem macierzysty panel sterowania programu Flash Player można teraz uruchomić poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego. [wymagany system OS X 10.9.1 (13B40) lub nowszy]
 • 3680211: Rozwiązuje problem z przerywaniem renderowania w programie Flash Player po osadzeniu na stronie zawierającej również element WebGL Canvas i wymuszaniem spowolnienia renderowania programu.
 • 3679556: [Win8.1] starwars.com — zawartość pełnego ekranu jest teraz renderowana w trybie pełnoekranowym
 • 3685541: [Win8.1] program Flash Player obsługuje teraz prawidłowo znaki IVS i pary zastępcze w obiektach TextField.
 • 3697077: [Win8.1] nba.com — elementy sterujące odtwarzaniem plików wideo są teraz prawidłowo wyświetlane w trybie pełnoekranowym
 • 3685519: [Win8.x] naciśnięcie klawisza Menu na klawiaturze oprogramowania powoduje teraz zgodnie z zamierzeniem wywołanie menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy podczas pracy w trybie Modern [Nowoczesny].
 • 3689360: [Win8.x] Yahoo Messenger — logo jest teraz wyświetlane prawidłowo, a nie w postaci czarnego prostokąta.
 • 3702323: rozwiązuje problem przerywanego zawieszania napotykany podczas odtwarzania zaszyfrowanej zawartości HLS
 • 3652266: rozwiązuje problemy z wydajnością i dokładnością napotykane podczas scrubbingu plików wideo utworzonych w programie Flash Professional
 • 3710237: [transmisja strumieniowa na żywo HTTP] — rozwiązuje problem z powolnym przeciekiem pamięci.
 • 3699038: [transmisja strumieniowa na żywo HTTP] —teraz przy przełączaniu ze strumienia Audio/wideo na strumień Tylko audio ścieżka audio pozostaje zsynchronizowana z główną zawartością
 • 3697077: [Win 8.1] — elementy sterujące odtwarzaniem plików wideo na stronie www.nba.com są teraz wyświetlane prawidłowo w trybie pełnoekranowym
 • 3703367: [Win 8.x] — rozwiązuje problem z zacinaniem się filmów wideo w trybie pełnoekranowym na stronie cnn.com przy ustawieniu powiększenia przekraczającego 100%
 • 3685522: [Win 8.x RT] — naprawia uszkodzoną funkcję renderowania grafiki w Cityville podczas umieszczania nowych budynków
 • 3698459: [Win 8.x] — lokalne odtwarzanie filmów wideo będzie teraz uruchamiane automatycznie po odłączeniu metody PlayTo podczas odtwarzania
 • 3698456: [Win 8.x] — metoda PlayTo będzie teraz uruchamiana w prawidłowym położeniu przy przełączaniu między urządzeniem DMR a komputerem lokalnym
 • 3714236: [Chrome Mac][transmisja strumieniowa na żywo HTTP] rozwiązuje problem z migotaniem występującym po włączeniu przełącznika ABR
 • 3712302: [Safari 7] ProductManager.isAllowed() zwraca teraz prawidłową wartość
 • 3711206: [transmisja strumieniowa na żywo HTTP] funkcja przełączania z opcji transmisji strumieniowej Tylko audio na opcję transmisji strumieniowej Audio/wideo działa teraz zgodnie z oczekiwaniami
 • 3696436: użytkownicy mogą zostać zaktualizowani do niestabilnych wersji beta (tylko w systemie Windows). Obecnie zainstalowanie podstawowej wersji na wersji beta i odwrotnie jest niemożliwe bez uprzedniego odinstalowania programu Flash Player.  Przy próbie zainstalowania wersji podstawowej na wersji beta (i odwrotnie) bez uprzedniego odinstalowania programu spowoduje wyświetlenie okna dialogowego błędu i zarejestrowania w pliku dziennika błędu 1161.  Aktualizacja wsteczna za pomocą najnowszego narzędzia do odinstalowania wersji beta jest teraz niemożliwa bez uprzedniego odinstalowania programu Flash Player.  Próba aktualizacji wstecznej programu Flash Player w wersji beta spowoduje wyświetlenie okna dialogowego błędu i zarejestrowania w pliku dziennika błędu 1162.

Nowe funkcje

 • Rozbudowana obsługa dodatkowych znaków tekstowych w obiektach TextField

Znaki podstawowej płaszczyzny wielojęzycznej (BMP) z punktami kodu Unicode między U+10000 a U+10FFFF działają teraz prawidłowo w elementach sterujących obiektów TextField.  Ta zmiana znacznie rozszerza zakres obsługiwanych punktów kodu i obejmuje teraz takie znaki, jak emotikony i złożone znaki CCJK.

 • Nowe tryby zawijania tekstury Stage3D

Programiści mogą obecnie ustawiać tryb zawijania tekstury do ściskania lub powtarzania.  Użycie opcji powtórzenia spowoduje powtórzenie tekstury na osiach U i V.  Jednak w przypadku niektórych zastosowań może zajść potrzeba powtórzenia tekstury tylko na osi U lub osi V.

Teraz jest to możliwe, dzięki wprowadzeniu dwóch nowych parametrów:
REPEAT_U_CLAMP_V i CLAMP_U_REPEAT_V

 • Antyaliasing klasy Stage3D do renderowania tekstury

Antyaliasing to przydatna funkcja do poprawy jakości wizualnej obrazu.  Na wszystkich platformach desktopowych dostępna jest teraz sprzętowa funkcja antyaliasingu przez wielokrotne próbkowanie (MSAA).  Aby włączyć funkcję MSAA, należy ustawić poziom od 0 do 4 za pomocą właściwości antiAlias klasy Context3D.Metoda setRenderToTexture().

0 = 1 podpróbka, brak wygładzania
1 = 2 podpróbki, wygładzanie o minimalnej jakości
2 = 4 podpróbki, wygładzanie o średniej jakości
3 = 8 podpróbek, wygładzanie o wysokiej jakości
4 = 16 podpróbek, wygładzanie o maksymalnej jakości
 

 • Podgląd gier w środowisku wykonawczym Adobe AIR

Nowa funkcja podglądu gier w środowisku wykonawczym Adobe AIR (tylko na platformy Android) pozwala użytkowników wypróbować grę i zapoznać się z doświadczeniami, jakie oferuje, bez instalowania odrębnej aplikacji.  Funkcja ta nie jest ograniczona do gier wbudowanych w środowisko wykonawcze AIR, ale jest dostępna dla wszystkich programistów niezależnie od technologii zastosowanej w celu stworzenia aplikacji.  Fakt, że środowisko wykonawcze AIR jest zainstalowane na ponad 50 milionach urządzeń znacznie zwiększa szanse, że entuzjaści gier skorzystają z funkcji podglądu, a następnie zainstalują daną grę.  Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podgląd gier w środowisku wykonawczym Adobe AIR.

 • Ulepszony mechanizm pakowania — iOS — BETA
Nowy silnik pakowania jest teraz bardziej stabilny i współpracuje doskonale z dużą liczbą aplikacji.  Obecnie dodaliśmy obsługę usuwania błędów języka Action Script oraz zaawansowanej telemetrii. Aby włączyć tę funkcję, należy użyć w poleceniu programu ADT parametru „-useLegacyAOT no” przed opcjami podpisywania.  Na ten moment funkcja ta jest niedostępna w programie Flash Pro, jednak mimo tego można z niej korzystać za pomocą programu Flash Builder, dodając parametr -useLegacyAOT w opcji „Customize Launch” [Niestandardowy profil uruchamiania].

Poniżej przedstawiono przykład polecenia ADT do kompilowania aplikacji przy użyciu parametru „-useLegacyAOT no”:
 
adt -package -target ( ipa-test | ipa-debug | ipa-app-store | ipa-ad-hoc) -useLegacyAOT no -provisioning-profile -keystore -storetype pkcs12 -storepass xxxx HelloWorld.ipa Helloworld-app.xml HelloWorld.swf

 • Przeniesienie ostrzeżenia przy odtwarzaniu wideo w trybie pełnoekranowym do góry ekranu

Wprowadziliśmy niewielką zmianę dotyczącą ostrzeżenia „Naciśnij klawisz Esc, aby wyłączyć tryb pełnoekranowy” wyświetlanego przy odtwarzaniu plików wideo w trybie pełnoekranowym.  Otrzymywaliśmy informacje zwrotne od programistów i użytkowników, że to okno dialogowe zasłania zawartość.  Chcieliśmy wprowadzić zmianę, która z jednej strony spełniałaby wymagania związane z bezpieczeństwem, a z drugiej zapewniała satysfakcję klienta przy oglądaniu.  Aby ograniczyć wpływ okna dialogowego na zawartość widoczną na ekranie, przesunęliśmy okno dialogowe do góry ekranu.
 

Pełną listę funkcji programu Flash Player i środowiska AIR, w tym funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach, można znaleźć w tym dokumencie.
 

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla komputerów (Windows i Internet Explorer) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Windows z inną przeglądarką) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm 13 (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Windows 8) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Windows 8.1) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Chrome) 13.0.0.214
AIR dla komputerów (Windows) 13.0.0.111
AIR dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.111
AIR dla systemu Android 13.0.0.111
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows) 13.0.0.111
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS) 13.0.0.111
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows) 13.0.0.111
Zestaw SDK środowiska AIR (Mac OS) 13.0.0.111

Znane problemy

 • Błąd 3727760 — debugowanie/uruchamianie skryptów ActionScript w symulatorze systemu iOS nie działa począwszy od wersji 4.7 programu Flash Builder, gdy zainstalowana wersja Xcode jest starsza niż 5.x.

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB14-14 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 13

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 24, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=24”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 13
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 13. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 13 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=24”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 24. Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 13.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 13 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 13

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 13, należy zaktualizować plik deskryptora tak, aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 13. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 13, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 13, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 13. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/13.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.152
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.252
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 października 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.117
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS) 11.7.700.242
Środowisko AIR dla komputerów (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Środowisko AIR dla systemu Android 3.9.0.1060
Kompilator i zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
19 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.175
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21
29 sierpnia 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.1280 (Windows i Mac OS)
24 lipca 2013 Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.870 (Windows)
Środowisko wykonawcze AIR i zestaw SDK 3.8.0.910 (Mac OS)
9 lipca 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.94
Flash Player dla systemu Windows 8: 11.8.800.94: 11.8.800.94
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.8.800.97
APSB13-17
11 czerwca 2013

Flash Player dla komputerów (Mac OS): 117.700.225
Flash Player dla komputerów (Windows): 11.7.700.224
Środowisko AIR dla komputerów (Mac OS): 3.7.0.2100
Środowisko AIR dla komputerów (Windows): 3.7.0.2090
Środowisko AIR dla urządzeń przenośnych: 3.7.0.2090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Mac OS): 3.7.0.2100
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem (Windows): 3.7.0.2090

 

APSB13-16
21 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.203
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.7.700.203
14 maja 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.202
Środowisko AIR dla komputerów i systemów iOS oraz Android: 3.7.0.1860
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.7.0.1860
APSB13-14
9 kwietnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.7.700.169
Flash Player dla przeglądarki Chrome: 11.7.700.179
Środowisko AIR dla komputerów i systemu iOS: 11.7.0.1530
Środowisko AIR dla systemu Android: 11.7.0.1660
Zestaw SDK środowiska AIR: 11.7.0.1530
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 11.7.0.1530
APSB13-11
12 marca 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.280
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.6.0.6090
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.6090
APSB13-09
26 lutego 2013  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.6.602.171 APSB13-08
12 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.6.602.168
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.6.602.167
Środowisko AIR dla systemów Windows, Mac OS, Android i iOS: 3.6.0.597
Zestaw SDK środowiska AIR z kompilatorem: 3.6.0.599
APSB13-05
7 lutego 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.149 APSB13-04
8 stycznia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.146
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.1060
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.1060
APSB13-01
11 grudnia 2012 Flash Player dla komputerów (Windows): 11.5.502.135
Flash Player dla komputerów (Mac OS): 11.5.502.136
Środowisko AIR dla systemów Windows i Android: 3.5.0.880
Środowisko AIR dla systemu Mac OS: 3.5.0.890
APSB12-27
6 listopada 2012 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.5.502.110
Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.5.0.600
Zestaw SDK środowiska AIR: 3.5.0.600
APSB12-24
8 października 2012  Flash Player dla komputerów (Windows i Mac): 11.4.402.287
 Środowisko AIR (Windows, Mac OS i urządzenia przenośne): 3.4.0.2710
 Zestaw SDK środowiska AIR: 3.4.0.2710
APSB12-22

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online