Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 16.

12 lutego 2015

Opublikowana dziś wersja zawiera ważne poprawki funkcjonalne środowiska wykonawczego AIR oraz jego zestawu SDK.

5 lutego 2015

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono krytyczne aktualizacje zabezpieczeń i usunięto istotne błędy.  Zaleca się wszystkim użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

Aktualni użytkownicy programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu aktualizacji „Zezwalaj firmie Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację automatycznie w ciągu kolejnych 24 godzin.  Użytkownik nie musi podejmować żadnych innych działań. 

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od dzisiaj. Należy zauważyć, że użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Program Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/flashplayer.  

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x otrzymają aktualizację za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.

27 stycznia 2015

Opublikowana dziś wersja zawiera aktualizację programu Flash Player o krytyczną poprawkę zabezpieczeń.  Zaleca się wszystkim użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

22 stycznia 2015

Opublikowana dziś wersja zawiera aktualizację programu Flash Player o krytyczną poprawkę zabezpieczeń.  Zaleca się wszystkim użytkownikom uaktualnienie oprogramowania do tej wersji.

13 stycznia 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.  Ponadto opublikowana dziś wersja oznacza oficjalne wprowadzenie wersji 16 środowiska AIR!  Z przyjemnością ogłaszamy, że środowisko wykonawcze AIR 16 obsługuje system iOS w wersji 64-bitowej i zawiera nowe, dodatkowe funkcje oraz ważne poprawki błędów.  Zachęcamy programistów do poświęcenia chwili na zapoznanie się z sekcjami Nowe funkcje, Poprawki i Znane problemy, aby dowiedzieć się więcej.

9 grudnia 2014

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.  Obecnie prowadzimy intensywne prace nad dodaniem do środowiska AIR obsługi systemu iOS w wersji 64-bitowej wraz z dodatkowymi funkcjami. Spodziewamy się, że zaktualizowana wersja beta pojawi się w serwisie labs.adobe.com już wkrótce.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

12 lutego 2015

AIR

 • [iOS8, iPad] Aplikacja zawiesza się podczas powrotu do stołu montażowego po zaimportowaniu obrazu z galerii na tablecie iPad (3916940).
 • [iOS] Po obróceniu urządzenia do góry nogami ekran aplikacji nie renderuje się prawidłowo (3916521).
 • [iOS] Na urządzeniach z systemem iOS nie działa powiadomienie push, ponieważ wyskakujące okna z pytaniem o zezwolenie na wysyłanie powiadomień nie wyświetlają się przy uruchamianiu aplikacji (3928304).
 • [iOS64] Ustawienie parametru LC_VERSION_MIN_IPHONEOS jest nieprawidłowe w przypadku użycia rozszerzenia ANE z nowszego/starszego atrybutu minOSversion.
 • Podczas pakowania aplikacji przy ustawieniu „yes” dla opcji -useLegacyAOT proces zostaje przerwany błędem „Unable to find llvm JNI lib in” (Nie można znaleźć wejścia biblioteki JNI).
 • Podczas wygładzania i skalowania bitmapy występują artefakty graficzne(3915192)

 

5 lutego 2015

Flash Player

 • Pusta pozycja obiektu ContextMenu powoduje awarię wtyczki Pepper(3916213).
 • Przeglądarka IE nie współpracuje z łączem symbolicznym(3912048).
 • Podczas wygładzania i skalowania bitmapy występują artefakty graficzne(3915192).
 • Po ustawieniu języka hebrajskiego program Flash Player wyświetla błąd wtyczki(3853930).

 

27 stycznia 2015

Flash Player

 • Poprawka zabezpieczeń

 

22 stycznia 2015

Flash Player

 • Poprawka zabezpieczeń
 

13 stycznia 2015

Flash Player

 • Rozmiar wideo w odtwarzaczu wideo CNN nie powraca do normalnego rozmiaru po zamknięciu trybu pełnoekranowego za pomocą klawisza ESC(3863580).
 • Podczas eksportowania wideo następuje utrata pierwszej klatki(3738705).
 • Program Flash musi dodawać katalog „Flash” do ścieżki zwracanej z IEGetWriteableFoldePath()(3860413).
 • Wyłączenie przyspieszenia sprzętowego we wtyczce Flash przeglądarki IE powoduje wyłączenie go w plikach EXE środowiska AIR(3843535).

AIR

 • [iPhone 6 Plus] Rozmiar ekranu i dpi zwracane przez interfejsy API środowiska wykonawczego są nieprawidłowe (błąd 3829474).
 • [iOS] [Nowy, szybki program do pakowania] Niektóre aplikacje skompilowane za pomocą starszego kompilatora ActionScript nie działają z nowym szybkim silnikiem pakowania, jednak po ponownym utworzeniu przy użyciu najnowszego kompilatora ActionScript aplikacje działają poprawnie (błąd 3837665).
 • Usługi geolokalizacji nie działają (błąd 3916071).
 • [iOS8, iPhone] Aplikacja zawiesza się podczas powrotu do stołu montażowego po zaimportowaniu obrazu z galerii (błąd 3912961).
 • Wyrzucanie błędu z biblioteką D.eval (błąd 3857582).
 • [AIR na komputery] Środowisko wykonawcze AIR ulega awarii podczas korzystania z funkcji obiektów roboczych w złożonej aplikacji(3841682).

 

9 grudnia 2014

Flash Player

 • [Mac OS 10.10] Po ustawieniu języka hebrajskiego program Flash Player wyświetla błąd wtyczki — 3847876
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Nowe funkcje

 • Obsługa systemu iOS w wersji 64-bitowej

Jak wiadomo, firma Apple zmieniła ostatnio swoje wymagania dla systemu iOS w celu wymuszenia zgodności ze standardem 64-bitowym.  Z przyjemnością informujemy, że za pomocą zestawu SDK środowiska AIR 16 można teraz generować uniwersalne pliki binarne IPA, które będą działać na urządzeniach z systemem iOS zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej.  Idąc dalej, każdy plik IPA wygenerowany przy użyciu zestawu SDK środowiska AIR 16 lub nowszego będzie uniwersalnym plikiem binarnym i nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w poleceniach pakowania, aby skorzystać z tej funkcji.

Należy pamiętać, że funkcja tworzenia uniwersalnych plików binarnych IPA będzie dostępna tylko w nowym kompilatorze.  Starszy kompilator nie jest (i nie będzie) zgodny z systemem iOS w wersji 64-bitowej.  W związku z tym zostanie on usunięty wraz z wdrożeniem wersji 16 zestawu SDK środowiska AIR.  W celu umożliwienia narzędziom firmy Adobe oraz innych producentów współpracy z tym zestawem SDK środowiska AIR nie wycofano opcji -useLegacyAOT, jednak opcja ta będzie wewnętrzne odwzorowana do nowego kompilatora.

W związku z tą zmianą plik ANE zapakowany w aplikacji powinien zawierać uniwersalne biblioteki natywne. Zignorowanie tego wymogu spowoduje zwrócenie błędu „Apple App Store allows only universal applications. is not a universal binary. Please change build settings in Xcode project to "Standard Architecture" to create universal library/framework” (Sklep App Store firmy Apple dopuszcza wyłącznie aplikacje uniwersalne. To nie jest uniwersalny plik binarny. Zmień ustawienia tworzenia w projekcie Xcode na architekturę standardową, aby utworzyć uniwersalną bibliotekę/architekturę) podczas pakowania pliku IPA.

Więcej informacji na temat ulepszonego silnika pakowania można znaleźć w artykule Szybsze kompilowanie w środowisku AIR dla systemu iOS.

W razie napotkania problemów w pakowaniem lub środowiskiem wykonawczym prosimy o zgłoszenie ich w bazie danych błędów http://bugbase.adobe.com. W zgłoszeniu należy uwzględnić szczegółowe kroki konieczne do odtworzenia błędu oraz przykładowe projekty. Jeśli nie chcesz ujawniać kodu, możesz przesłać załączniki wraz z numerem kodu pocztą e-mail na adres ccampbel@adobe.com.

 

 • Obsługa trybu szkieletu Stage3D

W celu umożliwienia projektantom i programistom tworzenie solidnej i wydajnej zawartości 3D do środowiska AIR dla komputerów dodano obsługę szkieletów. Opcję tę można zmienić, ustawiając w metodzie setFillMode() klasy Context3D opcję „wireframe” lub „solid”.

 

 • Instalatory PPAPI dla systemów Windows i Mac OS

Z przyjemnością informujemy, że dysponujemy już instalatorami PPAPI dla wersji standardowej programu Flash Player dla systemów Windows i Mac OS.  Wcześniej ta wersja programu Flash Player była dostępna wyłącznie jako komponent zintegrowany przeglądarki Google Chrome.  Dzięki wprowadzeniu tych instalatorów program Flash Player jest teraz dostępny dla wszystkich przeglądarek opartych na przeglądarce Chromium poprzez interfejs PPAPI.  Należy zauważyć, że przeglądarka Google Chrome nie wymaga ani nie używa tych instalatorów.  Przeglądarka Chrome nadal będzie zawierać program Flash Player bez konieczności przeprowadzania dodatkowych instalacji.

Klienci mogą pobrać instalator PPAPI ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/flashplayer lub http://get.adobe.com/flashplayer/pl/otherversions

Programiści zainteresowani skorzystaniem z debugerów PPAPI mogą pobrać instalatory z Centrum obsługi technicznej programu Flash Player.

 

 • Stage3D — standardowy profil ograniczony

W wersji 14 środowiska wykonawczego dodano nowy profil standardowy do systemów na komputer. To ulepszenie w grafice 3D przyniosło ogromne korzyści zarówno dla programu Flash Player, jak i środowiska AIR.  W wersji 15 rozwinięto tę funkcję na urządzenia przenośne w środowisku AIR.  

W programie Flash Player 16 dodano nowy standardowy profil ograniczony.  Podobnie, jak w przypadku profilu podstawowego ograniczonego, profil standardowy ograniczony obejmuje starsze i słabiej zasilane jednostki GPU na komputerach i urządzeniach przenośnych.

Profil standardowy docierał do nieco ponad 20% wszystkich urządzeń z systemem iOS, natomiast nowy profil standardowy ograniczony może dotrzeć do ponad 85% urządzeń z systemem iOS.  Programiści mogą skorzystać z tego nowego trybu, używając stałej STANDARD_CONSTRAINED we właściwości Context3DProfile.  W poniższej tabeli przedstawiono różnice między różnymi, aktualnie dostępnymi profilami.

 

profile ograniczone

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.442
Flash Player z rozszerzonym wsparciem 13 (Mac OS i Windows) 13.0.0.269
Flash Player dla systemu Windows 8.x i przeglądarki Internet Explorer 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Chrome OS 16.0.0.305
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 16.0.0.305
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 16.0.0.245
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 16.0.0.292
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 16.0.0.292
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 16.0.0.292
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 16.0.0.292

Znane problemy

Flash Player

 • [Tylko system Mac OS] Odtwarzanie strumieniowe w przeglądarce Safari nie działa w przypadku plików pochodzących z lokalnego systemu plików (3928241).
 • Nie można zainstalować programu Flash Player, jeśli instalacja przebiega w następującej kolejności: MSI > EXE (instalator sieciowy) > MSI (3928747).
 • Po ustawieniu języka lokalnego systemu na „Hiszpański(Meksyk)” właściwość capabilities.language zwraca „xu” (3849223).
 • Gdy w Menedżerze ustawień programu Flash Player zaznaczono opcję „Nigdy nie sprawdzaj dostępności aktualizacji”, program Flash Player będzie wyświetlał monity z pytaniem o aktualizację (3673004).
AIR
 • Po zmianie orientacji okna aplikacji z pionowej na poziomą nie można kliknąć pozycji interfejsu użytkownika aplikacji. (3924470)
 • Nieprawidłowe renderowanie ekranu przy przejściu z tła do pierwszego planu (3919996)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB15-04 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 16

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 27, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=27”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 16
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 16. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 16 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=27”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 27.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 14.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 16 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 16

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 16, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 16. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 16, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 16, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 16. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/16.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28
12 listopada 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.152
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.327
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.252
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1210
APSB13-26
8 października 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.117
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.310
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS) 11.7.700.242
Środowisko AIR dla komputerów (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Środowisko AIR dla systemu Android 3.9.0.1060
Kompilator i zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 3.9.0.1030
19 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.175
13 września 2013 Flash Player dla komputerów (formant ActiveX dla systemu Windows): 11.8.800.174
10 września 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.8.800.168
Flash Player dla komputerów (Linux): 11.2.202.310
Flash Player dla systemu Android (ICS): 11.1.115.81
Flash Player dla systemu Android (wersje starsze niż ICS): 11.1.111.73
Flash Player dla komputerów (Chrome): 11.8.800.170
Flash Player Enterprise 11.7 (Windows i Mac OS): 11.7.700.242
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (wszystkie platformy): 3.8.0.1430
APSB13-21

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online