Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 17.

12 maja 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

Należy zauważyć, że zestaw SKD środowiska AIR nie był certyfikowany ani testowany pod kątem zgodności z platformami iOS lub Android. Programistom opracowującym rozwiązania na urządzenia mobilne zalecamy kontynuowanie pracy w środowisku AIR 17.0.0.144 lub przetestować najnowszą wersję beta środowiska AIR 18, które jest dostępna pod adresem labs.adobe.com

Użytkownicy bieżącej wersji oprogramowania Flash Player, którzy wybrali opcję aktualizacji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” (zalecane) lub „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni. Należy zauważyć, że użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Program Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome lub przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 8.x otrzymają aktualizację za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji Google i Microsoft.

14 kwietnia 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

12 marca 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz wprowadzono w nim ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

12 maja 2015

AIR

 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania

Flash Player

 • Plik wideo NellyMoser odtwarza się z dużą prędkością (3970536)
 • Odtwarzacz HLS na komputer zwraca błąd 106000 po 60 sekundach (3970534)
 • Problemy z zawieszaniem się zawartości podczas korzystania z programu Flash Player na komputerach z systemem Mac OS (3955834)
 • Gdy w Menedżerze ustawień programu Flash Player zaznaczono opcję „Nigdy nie sprawdzaj dostępności aktualizacji”, program Flash Player będzie wyświetlał monity z pytaniem o aktualizację (3759054).
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania

14 kwietnia 2015

AIR

 • [iPhone 6 +] Jeśli obraz w poziomie jest niedostępny dla telefonu iPhone 6+, wówczas po uruchomieniu aplikacji w trybie poziomym wyświetlany jest rozciągnięty obraz w orientacji pionowej (3945056).
 • [iPhone 6+][Do góry nogami]: jeśli przytrzyma się urządzenie do góry nogami, dla AO jest wybrana orientacja pionowa, a ustawienie AR to prawda, wówczas wyświetlany jest odwrócony obraz uruchamiania (3945046).
 • Zaburzenie wyrównania sceny przy powracaniu z interfejsu użytkownika aparatu (3946793).
 • Jeśli w programie Flash CC opcja Zezwalaj na debugowanie NIE jest zaznaczona, aplikacja przestaje działać podczas uruchamiania (błąd 3949916).
 • Niezgodna obsługa orientacji w sterowniku widoku głównego w systemie iOS 8 (błąd 3942292).
 • Uszkodzony operator Mod (%) w trybie interpretera w 64-bitowej wersji systemu iOS (błąd 3951944).
 • [AIR dla komputerów] Utworzenie obiektu VideoTexture przy nieaktywnym oknie aplikacji spowoduje brak renderowania materiału wideo i odtworzenie samej ścieżki dźwiękowej (3939033).
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania

Flash Player

 • [Mac][PPAPI] Przycisk pobierania w oknie dialogowym aktualizacji powinien działać dla wszystkich języków (3951736)
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania
 

12 marca 2015

AIR

 • [Symulator systemu iOS] W pliku IPA pakietu symulatora z technologią Xcode 5 wyświetlany jest komunikat błędu „Architektura aplikacji nie jest obsługiwana w systemie iOS”.
 • [iOS] Aplikacja przestaje działać podczas publikowania aplikacji przy użyciu kombinacji natychmiastowego + szybkiego pakowania z zastosowaniem przycisku Feathers i czcionek bitmapowych (błąd 3936675).
 • [iOS] Błąd środowiska wykonawczego nr 1074 podczas uruchamiania aplikacji w przypadku zdefiniowania w klasie statycznej stałej (błąd 3936578).
 • [Android] Interfejs API CameraRoll nie działa z aplikacjami do obsługi zdjęć na system Android (błąd 3913530).
 • [Android] Błąd w środowisku AIR dla systemu Android dotyczący metody Netconnection.connect() (błąd 3862022).
 • Ekran aplikacji nie renderuje się prawidłowo przez ułamki sekund (tj. miga), tylko jest renderowany stopniowo przy pierwszym obrocie (błąd 3929295).
 • Aplikacja przestaje działać po naciśnięciu przycisku Backspace w polu tekstowym (błąd 3936267).
 • Po wybraniu dla flagi hideAneLibSymbols flag ustawienia „yes” pliki ANE z zewnętrznymi środowiskami będą powodowały błąd narzędzia pakowania ADT, któremu będzie towarzyszył błąd: ld: in section __DATA,__objc_classrefs reloc 9: R_ABS reloc but no absolute symbol at target address for architecture arm64, Compilation failed while executing : ld64 (ld: w sekcji __DATA,__objc_classrefs przeniesienie 9: R_ABS przeniesienie — brak symbolu bezwzględnego w adresie docelowym architektury arm64. Błąd kompilacji podczas wykonywania : Id64).
 • Podczas pakowania aplikacji przy ustawieniu „yes” dla opcji -useLegacyAOT proces zostaje przerwany błędem „Unable to find llvm JNI lib in” )Nie można znaleźć wejścia biblioteki JNI). (błąd 3932107).
 • [Android] Formatowanie tekstu pogrubieniem nie działa na urządzeniu z systemem Android (3682719).
 • [HMAOT] Aplikacja przestaje działać przy uruchamianiu podczas korzystania ze środowiska Parsley, ale działa poprawnie w GOAOT (3741144).
 • [Android] [Dotyczy tylko urządzeń Samsung] W polu tekstowym w urządzeniu Galaxy Note 2 / Android 4.4 / AIR 4.0 znaki języka koreańskiego są wyświetlane jako puste pola (3861607).
 • [iOS] Wartość zmiennej CFBundleVersion w systemie iOS nie może przekraczać 99 (3847816).
 • Po zmianie orientacji okna aplikacji z pionowej na poziomą nie można kliknąć pozycji interfejsu użytkownika aplikacji (błąd 3924470).
 • Nieprawidłowe renderowanie ekranu przy przejściu z tła do pierwszego planu (błąd 3919996).
 • Aplikacja zapakowana za pomocą zestawu SDK dla systemu Windows przestaje działać podczas uruchamiania na urządzeniach z systemem iOS (błąd 3944379).
 • W przypadku pliku ANE StageAd reklamy banerowe zawieszają się w orientacji poziomej (błąd 3939855).
 • Po powrocie do sceny z interfejsu użytkownika rolki aparatu w celu wyświetlenia aplikacji na pełnym ekranie zaczyna się pojawiać pasek stanu (błąd 3935723).
 • [Tylko iPhone] Po powrocie do sceny z interfejsu użytkownika rolki aparatu klawiatura zmienia orientację z poziomej na pionową (błąd 3935721).
 • [Windows] Po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji iTunes 12.1.0.71 nie można wykryć urządzenia z systemem iOS za pomocą polecenia iOS adt -devices -platform.Należy pamiętać, że najnowsza wersja zestawu SDK dla środowiska AIR wymaga teraz zainstalowania wersji iTunes 12.1.0.71 lub nowszej (błąd 3933524).
 • [AIR dla komputerów] Środowisko wykonawcze aplikacji Adobe AIR przestaje działać (3915184).
 • [AIR dla komputerów] Błędy graficzne po ustawieniu wartości ujemnej dla właściwości skalowania mapy bitowej i opcji „true” dla właściwości wygładzania (3938680).

Flash Player

 • Aplikacje CrossBridge nie działają po zainstalowaniu programu Flash Player w wersji 16 lub nowszej (3938269).
 • [Chromium 394217] Osadzone czcionki wyświetlają nieprawidłowy tekst (3782659).
 • Szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i stabilności

Nowe funkcje

 • Ulepszenia w panelu sterowania programu Flash Player

W panelu sterowania systemem będzie teraz wyświetlana aktualnie zainstalowana wersja wtyczek ActiveX, NPAPI i PPAPI programu Flash Player.Doprecyzowano również, w jaki sposób użytkownicy środowisk Chrome i Chromium (PPAPI) mogą edytować własne ustawienia w programie Flash Player.

 

 • Ulepszenia w instalatorze programu Flash Player na komputerach z systemem Mac OS

Instalator dla systemu Mac nie będzie już wymagał od użytkowników zamknięcia przeglądarki Chrome podczas instalacji.W przyszłych wersjach planowane jest dalsze ulepszanie jakości pracy z naszymi instalatorami.

 

 • Ulepszenie w zakresie czasu pakowania ADT z uwzględnieniem obsługi równoległej kompilacji dla systemu iOS

W oprogramowaniu AIR 16 wprowadzono obsługę kompilacji i pakowania dla aplikacji iOS zarówno na platformach 32-bitowych, jak i 64-bitowych. Dzięki temu ulepszeniu można teraz równolegle kompilować architekturę 32- i 64-bitową, aby ograniczyć czasy pakowania nawet do 50 procent.

 

 • Obsługa funkcji VideoTexture w środowisku AIR dla systemów Windows, Mac OS i iOS

Wprowadzona została nowa funkcja ActionScript, która umożliwia obsługę materiałów wideo z przyspieszeniem sprzętowym jako tekstury źródłowej w środowisku Stage3D. Obecnie korzystanie z materiału wideo w środowisku Stage3D wymaga zastosowania obiektu Wideo, który nie posiada przyspieszenia, oraz manipulowania reprezentacjami klatek wideo w formie map bitowych. Ta nowa funkcja nosi nazwę VideoTexture i umożliwia bezpośredni dostęp do obiektu tekstury mającego swoje źródło w obiekcie Netstream lub Camera. W programie Flash Player 17 ta funkcja została przywrócona i jest dostępna w środowisku AIR dla systemów Mac OS, Windows i iOS. W kolejnej wersji planowane jest uruchomienie usługi dla systemu Android. Informacje na temat wdrożenia zawiera post na blogu dotyczący funkcji VideoTexture.

 

 • Obiekt Stage3D — profil Standard Extended dla środowiska AIR na urządzenia przenośne


W ostatnich wersjach środowiska wykonawczego dodana została obsługa profili Standard i Standard Constrained środowiska Stage 3D. W wersji AIR 17 dodano nowy profil rozszerzony Standard Extended dla urządzeń z systemem iOS i Android z obsługą GLES3. Dostępność profilu „standardExtended” wskazuje na dostępność AGAL3. Tej samej nazwy profilu można użyć w metodach requestContext3D i requestContext3DMatchingProfiles środowiska Stage3D.

Profil „standardExtended” wymaga usługi OpenGL ES 3.0, która jest obecna w wielu smartfonach i tabletach z wysokiej półki. AGAL3 zwiększa limity rejestrów dla atrybutów wierzchołków, stałych fragmentów i tokenów. Choć w pierwszej kolejności nacisk kładziemy na urządzenia przenośne, w kolejnych uaktualnieniach planujemy udostępnić tę funkcję również w wersjach na komputer.

W celu złożenia języka AGAL, należy zaktualizować plik AGALMiniAssembler.as (AGAL v3) z lokalizacji https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/.

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

ProduktWydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX17.0.0.188
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI17.0.0.188
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI17.0.0.188
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI17.0.0.188
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI11.2.202.460
Flash Player z rozszerzonym wsparciem 13 (Mac OS i Windows)13.0.0.289
Flash Player dla systemu Windows 8.x i przeglądarki Internet Explorer17.0.0.188
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome17.0.0.188
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome17.0.0.188
Flash Player dla systemu ChromeOS17.0.0.188
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome17.0.0.188
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows)17.0.0.172
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS)17.0.0.172
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android17.0.0.144
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows17.0.0.172
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS17.0.0.172
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows17.0.0.172
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS17.0.0.172

Znane problemy

AIR

 • [iPhone 6 +] Podczas trzymania urządzenia obróconego w prawo do orientacji poziomej (poziome ustawienie opcji AspectRatio i wartość fałsz dla AutoOrients) przez ułamek sekundy wyświetlany jest odwrócony obraz uruchamiania (3945071).
 • Orientacja klawiatury nie zmienia się z pionowej na poziomą po ustawieniu proporcji sceny na tryb poziomy, a obszar tekstowy przesuwa się w górę (3948135).
 • Brak dopasowania formatu tekstury podczas wczytywania danych w formacie mapy bitowej do tekstury na tablecie Samsung Galaxy (błąd 3959595)
 • [Android] Odtwarzanie plików FLV zakodowanych za pomocą kodeka H264 nie działa w przypadku wideo na stole montażowym, wideo nie jest renderowane (błąd 3950740)
 • Błąd identyfikatora „ld: in, unsupported address encoding (13) of personality function in CIE for architecture arm64 Compilation failed while executing : ld64” (Id: in, nieobsługiwane kodowanie adresów (13) funkcji osobowości w CIE dla architektury arm64. Błąd kompilacji podczas wykonywania: Id64) podczas pakowania za pomocą zestawu SDK dla systemu Windows (błąd 3950027).
 • [AIR dla komputerów] Usterki graficzne podczas obracania elementu wewnątrz kształtu (3949851).
 • [AIR dla komputerów] [Tekstura wideo] Usterki w obsłudze wideo na karcie graficznej Intel 4400 w systemie Windows 7(3937062).
 • [Air dla komputerów] Gesty w obiekcie StageWebView nie działają prawidłowo (3806251).

Flash Player

 • [Firefox][Win8.1] Kliknięcie obiektu JWPlayer prawym przyciskiem myszy powoduje zawieszenie się przeglądarki Firefox (3835579)
 • Obiekt Flash w trybie pełnoekranowym w przeglądarce Safari zastyga na kilka sekund (3916445)
 • Ikona Preferencje systemu jest zamazana na wyświetlaczach Retina (3977882)
 • Przewijanie na wyświetlaczach o dużej gęstości działa nieprawidłowo, ponieważ elementy podrzędne nie przewijają się z taką samą prędkością, jak element nadrzędny, do którego należą (3746968).

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeńUwzględnione produkty
APSB15-09Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 17

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 28, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=28”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 17.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 17. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 17 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=28”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 28.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 17.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 17 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 17

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 17, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 17. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 17, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 17, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 17. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość:

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydaniaWersja środowiska wykonawczegoUlepszenia zabezpieczeń
12 maja 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246APSB14-27
11 listopada 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Androin 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167APSB14-22
9 września 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
Środowisko AIR dla systemu Androin 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014Flash Player (ActiveX, NPAPI dla Mac OS) 14.0.0.176
Flash Player ( NPAPI dla Windows) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Środowisko AIR dla systemu Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 14.0.0.145
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 14.0.0.125
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.223
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 13.0.0.214
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.206
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201 
8 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.182
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.275
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.272
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.70
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.269
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.44
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.38
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.260
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.257
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online