Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 18.

9 czerwca 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz wprowadzono w nim ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

Użytkownicy bieżącej wersji oprogramowania Flash Player, którzy wybrali opcję aktualizacji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” (zalecane) lub „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni. Należy zauważyć, że użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Program Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome lub przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 8.x otrzymają aktualizację za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji Google i Microsoft.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza danych błędów oprogramowania firmy Adobe — https://bugbase.adobe.com
Fora oprogramowania Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Fora oprogramowania AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

9 czerwca 2015

AIR

 • [iOS] Błąd identyfikatora: Nieobsługiwane kodowanie adresów (13) funkcji osobowości CIE dla architektury arm64. Błąd kompilacji podczas wykonywania: Id64 podczas pakowania za pomocą zestawu SDK dla systemu Windows. (3950027)
 • [Android] Nie można uzyskać obiektu Contex3D na telefonach Nexus 6 i Samsung Note 4 z systemem Lollipop 5.1. (3967293)
 • [iOS] Wystąpił błąd przy instalacji aplikacji: Błąd instalacji: Niepowodzenie rozpakowania w systemie iOS z programu Flash Builder. (3963902)
 • [Android] Przy wywołaniu metody createVertexBuffer() na teksturze na tablecie Samsung Galaxy Tab 4 jest wyświetlany komunikat „Błąd 3672: Niepowodzenie utworzenia bufora”. (3960859)
 • [Android] Komunikat o niedopasowanym formacie tekstury podczas wczytywania danych w formacie mapy bitowej do tekstury na tablecie Samsung Galaxy. (3959595)
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii podczas pobierania i ustawiania wartości logicznych za pośrednictwem interfejsów. (3964980)
 • [Android] Aplikacja ulega awarii podczas odtwarzania wideo FLV przy użyciu obiektu wideo na stole montażowym. (3976878)
 • [iOS] Gdy prosta aplikacja jest tworzona z jednym polem listy, działa ona na komputerze, ale nie w systemie iOS. (3979411)
 • [Android] Gdy w aplikacji są stosowane tekstury wideo, aplikacja miga podczas uruchamiania. (3965105)
 • [Android] Gdy wideo StageVideo jest odtwarzane podczas pracy na komputerze w lewym górnym rogu jest wyświetlana miniatura kamery. (3950651)
 • [Android] Funkcja ciągłego automatycznego dostosowywania ostrości kamery nie działa w systemie Android w przypadku ustawienia właściwości Camera.setMode. (3970215)
 • [iOS] W przypadku używania obiektu TLFTextField jest wyświetlany komunikat o błędzie „Parametr firstLine nie może mieć wartości null”. (3986791)
 • [Android] Kontroler do gier nie jest wyświetlany po potrząśnięciu urządzeniem.
 • [Android] Kamera miga w sposób ciągły na 7-calowym tablecie Samsung Galaxy Tab. (3974103)
 • [Android] Nie można odtwarzać jednocześnie kilku wideo z przyspieszaniem sprzętowym. (3972400) [Android] Wideo FLV nie działa w trybach renderowania GPU i bezpośrednim, podczas gdy działa poprawnie w trybie renderowania przez procesor w zestawach SDK środowiska AIR dla systemów Mac OS i Windows. (3948210)
 • W przypadku użycia parametru -inline=true kompilator ASC 2.0 ulega awarii i jest generowany wyjątek „Wygenerowany kod bajtowy zawiera niedobór w stosie parametrów”. (3979134)
 • Naciśnięcie klawiszy Alt+Enter w trybie mx:textinput skutkuje wprowadzeniem nowego wiersza. (3936186)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

 

Flash Player

 • Pliki FLV odtwarzane w trybie offline są przyspieszone. (3982986)
 • Nie można wyświetlić animowanego efektu modułu cieniującego. (3990831)
 • Wyście kamery wyświetla czarny ekran w przeglądarce Safari. (3980552)
 • Kliknięcie obiektu JWPlayer prawym przyciskiem myszy powoduje zawieszenie przeglądarki Firefox w systemie Windows 8. (3835579)
 • Rysowanie nie jest dokładne w przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows 8. (3846567)
 • Wtyczka PPAPI nie działa w systemie Windows XP. (3966268)
 • W trybie pełnoekranowym program Flash zawiesza się na kilka sekund w przeglądarce Safari. (3916445)
 • Oprogramowanie Starling nie może wysyłać tekstur z obiektu BitmapData w przeglądarce Firefox w systemie Mac OS. (3951802)
 • Przekształcenie ColorTransform zastosowane do pola tekstowego przy użyciu czcionki urządzenia jest ignorowane w przeglądarce Chrome. (3959696)
 • W grze Zombie Tycoon jest wyświetlany pusty ekran. (3924242) Niektóre ustawienia predefiniowane sterowania kalendarzem w witrynie usflashmap.com zawieszają się. (3990982)
 • Błąd 1014: Nie można odnaleźć obiektu flash.display3D.texture::VideoTexture w przypadku używania programu Flash Player. (3955926)
 • W przypadku niektórych konfiguracji występuje błąd ładowania obiektu StageVideo w przeglądarce Firefox w systemie Mac OS. (3992751)
 • Przewijanie na wyświetlaczach o dużej gęstości działa nieprawidłowo, ponieważ elementy potomne nie są przewijane z taką samą prędkością jak element macierzysty. (3746968)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

Nowe funkcje

 • Ulepszony proces instalowania programu Flash Player

Gromadzone opinie klientów wskazują, że nie powinno być konieczne zamknięcie przeglądarki w celu zainstalowania wtyczki Flash Player. Ta funkcja eliminuje takie wymaganie zawsze, gdy jest to możliwe. W większości sytuacji instalator programu Flash Player 18 nie wyświetla okna dialogowego z monitem o zamknięcie otwartych przeglądarek lub aplikacji, które korzystają z programu Flash Player.

Po ukończeniu instalacji jest wyświetlane powiadomienie z informacją, że przeglądarka może wymagać ponownego uruchomienia w celu użycia nowo zainstalowanej wersji. To wymaganie zależy od tego, czy przeglądarka jest w stanie rozpoznać nową wersję. Niezależnie od tego program Flash kontynuuje działanie. Można łatwo wymusić wyświetlenie nowej wersji przez ponowne uruchomienie przeglądarki w dogodnej chwili.

 

 • Interfejsy API do obsługi dźwięku dodane do interfejsów NPAPI oprogramowania Flash Player

Przeglądarki i aplikacje zgodne z interfejsami NPAPI mogą wykrywać, czy odtwarzacz aktywnie odtwarza dźwięki i czy można je wyciszyć. Ta nowa funkcja umożliwia aplikacjom informowanie użytkownika o odtwarzaniu dźwięku oraz udostępnianie opcji wyciszania, nawet jeśli nie jest to możliwe w zawartości Flash.

Ten nowy interfejs API nie jest przydatny dla programistów ActionScript. Jest on dostępny tylko dla programistów aplikacji i przeglądarek, którzy oferują wtyczkę Flash.

 

 • Obiekt Stage3D — profil Standard Extended dla komputerów

W wersji 17 wprowadzono profil Standard Extended dla urządzeń z systemami iOS i Android, które obsługują technologię GL ES3. W wersji 18 dodano obsługę profilu Standard Extended dla programu Flash Player i środowiska AIR na komputery. Profil ten jest reprezentowany przez nową stałą STANDARD_EXTENDED w klasie Context3DProfile. Tej stałej można użyć w metodach requestContext3D i requestContext3DMatchingProfiles obiektu Stage3D. Profil Standard Extended jest dostępny, jeśli plik SWF jest w wersji 28 lub nowszej.

Następujący kod przykładowy ilustruje użycie stałej STANDARD_EXTENDED obiektu Context3dProfile:

requestContext3D(null,Context3DRenderMode.AUTO,Context3DProfile.STANDARD_EXTENDED);

Dostępność profilu standardExtended wskazuje na dostępność interpretera AGAL3, który zwiększa limity rejestrów dla atrybutów wierzchołków, stałych fragmentów oraz tokenów.

 

 • Poziom powiększenia we wtyczce PPAPI i formantach ActiveX poza systemem Windows 8

Wprowadzono funkcję, która sugeruje skalowanie zawartości Flash w przeglądarce internetowej w przypadku zmiany współczynnika powiększenia strony internetowej. Ta funkcja była już dostępna w przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows 8.x. Program Flash Player 18 obsługuje interfejsy PPAPI w przeglądarkach Opera i Chrome i przeglądarce Internet Explorer w systemie Windows 7 lub starszym.

Zwiększona rozdzielczość zawartości Stage3D przy powiększeniu w przeglądarce

 

 • Obsługa obiektu VideoTexture w systemie Android

Popularna funkcja VideoTexture jest teraz dostępna w systemie Android. Pierwszy raz była ona dostępna w wersji 17 dla systemu iOS i komputerów. Zespół produktu opracował wszystkie elementy tej funkcji dla urządzeń z systemem Android.

Obiekt VideoTexture to funkcja języka ActionScript umożliwia używanie wideo z przyspieszaniem sprzętowym jako tekstury źródłowej w środowisku Stage3D. Dawniej korzystanie z materiału wideo w środowisku Stage3D wymagało zastosowania obiektu Wideo, który nie posiada przyspieszenia, oraz manipulowania reprezentacjami klatek wideo w formie map bitowych. Obiekt VideoTexture umożliwia bezpośredni dostęp do obiektu tekstury mającego swoje źródło w obiekcie Netstream lub Camera. Informacje na temat wdrożenia zawiera post na blogu dotyczący funkcji VideoTexture.

 

 • Numer kompilacji w środowisku AIR dla systemu iOS

Ta funkcja umożliwia programistom bezpośrednie poprawienie numeru kompilacji przy zachowaniu numeru wersji. W ten sposób aplikacja jest szybko dostępna w programie Apple Testflight na potrzeby testów beta.

 

 • Ulepszenie w zakresie czasu pakowania ADT z uwzględnieniem obsługi równoległej kompilacji dla systemu iOS

Kompilator środowiska AIR 18 oferuje obsługę wielu wątków, dzięki czemu generowanie kompilacji jest jeszcze szybsze. To udoskonalenie oznacza o 20% szybsze pakowanie względem wcześniejszych ulepszeń z wersji AIR 17.

 

 • Obsługa standardu ETC2 w formacie ATF

Technologia OpenGL ES 3.0 udostępnia nową technikę kompresji tekstur ETC2 (Ericsson Texture Compression 2), którą wprowadzono jako funkcję standardową.

Format kontenera ATF (Adobe Texture Format) służy do korzystania z różnych formatów kompresji obsługiwanych przez poszczególne platformy. Dotąd były obsługiwane trzy formaty kompresji tekstur przez GPU: DXT1/5 (na komputerach), ETC1 (Ericsson Texture Compression 1) (Android) oraz PVRTC (iOS). W zestawie SDK środowiska AIR 18 do formatu ATF dodano obsługę kompresji ETC2 (Ericsson Texture Compression 2). Programiści aplikacji mogą korzystać z formatu ATF z kompresją ETC2 na urządzeniach z systemami Android i iOS, które są zgodne z technologią OpenGL ES 3.0.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku plików SWF w wersji 29.

Narzędzia ATF (png2atf, pvr2atf, atfinfo i atfviewer) zostały uaktualnione w celu oferowania obsługi kompresji ETC2 dla formatu ATF. Narzędzia te znajdują się w katalogu AIRSDK/atftools zestawu SDK środowiska AIR.

Podręcznik używania zaktualizowanych narzędzi ATF (png2atf):

Zmiany opcji wiersza poleceń narzędzia png2atf

Opcje wiersz poleceń narzędzia png2atf (STARE ZACHOWANIE)

-c (DOMYŚLNIE) — tworzy plik ATF z opcjami etc1+pvrtc+dxt.
-c e — tworzy plik ATF z opcją etc1 (Android).
-c p — tworzy plik ATF z opcją pvrtc (iOS).
-c d — tworzy plik ATF z opcją dxt (na komputery).

Więcej informacji o narzędziach ATF można znaleźć w podręczniku użytkownika narzędzi ATF, który znajduje się w katalogu AIRSDK/atftools.

Opcje wiersz poleceń narzędzia png2atf (NOWE ZACHOWANIE)

W celu zastosowania formatu ETC2 należy użyć nowego przełącznika e2:

-c e2 — tworzy plik ATF z opcją etc2.

Narzędzia ATF oferują programistom elastyczne opcje tworzenia plików ATF przy użyciu dowolnego połączenia czterech formatów kompresji (dxt, etc1, pvrtc, etc2). W tym celu wystarczy oddzielić przełączniki poszczególnych formatów przecinkami.

-c (DOMYŚLNIE) — tworzy plik ATF z opcjami etc1+pvrtc+dxt +etc2.

Na przykład:

-c e — tworzy plik ATF z opcją etc1 (Android).
-c p — tworzy plik ATF z opcją pvrtc (iOS).
-c d — tworzy plik ATF z opcją dxt (na komputer).
-c e2 — tworzy plik ATF z opcją etc2 (dla urządzeń z systemami Android i iOS, które obsługują technologię OpenGL ES 3.0 lub nowszą).
-c d, e2,p — tworzy plik ATF z opcjami kompresji dxt, etc2 i pvrtc.
-c e,p — tworzy plik ATF z opcjami kompresji etc1 i pvrtc.

Można używać dowolnych innych połączeń przełączników e, p, d i e2.

Podobnie działa narzędzie pvr2atf (nowe zachowanie).

W celu zastosowania formatu ETC2 należy użyć nowego argumentu e2:

e2 — tworzy plik ATF z pliku PVR z kompresją ETC2.

Na przykład: pvr2atf -e2 etc2.pvr -o przyklad.atf

Wersja formatu ATF została podniesiona. Teraz ma wartość 3.

Uwaga: Środowisko wykonawcze wraca do dekodowania programowego tekstur skompresowanych przy użyciu opcji ETC2 na urządzeniach, które nie obsługują technologii OpenGL ES 3.0 lub nowszej, jeśli w pliku ATF nie jest zawarty inny obsługiwany format kompresji GPU.

Obecnie ta funkcja ma zastosowanie tylko do urządzeń przenośnych. W środowisku AIR na komputery i programie Flash następuje powrót do renderowania programowego w przypadku kompresji ETC2.

W istniejących aplikacjach można używać wersji 3 formatu AFT (z obsługą kompresji ETC2) bez zmieniania kodu ActionScript.

 

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

ProduktWydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX18.0.0.160
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI18.0.0.160
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI18.0.0.160
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI18.0.0.160
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI18.0.0.161
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI11.2.202.466
Flash Player z rozszerzoną pomocą techniczną 13 (Mac OS i Windows)13.0.0.292
Flash Player dla systemu Windows 8.x i przeglądarki Internet Explorer18.0.0.160
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome18.0.0.161
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome18.0.0.160
Flash Player dla systemu Chrome OS18.0.0.160
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome18.0.0.160
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows)18.0.0.144
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS)18.0.0.143
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android18.0.0.143
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows18.0.0.144
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS18.0.0.143
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows18.0.0.144
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS18.0.0.143

Znane problemy

AIR

 • [Android] Przy wyładowywaniu wielu tekstur wideo następuje wyładowanie wideo, ale dźwięk jest nadal odtwarzany.(3988675)
 • [Android] W wideo odtwarzanym z przyspieszaniem sprzętowym na tablecie Lenovo Yoga jest u dołu wyświetlany zielony pasek. (3988668)
 • [iOS] Gdy aplikacja wyświetlana w poziomie wraca z interfejsu rolki z aparatu, a urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni, jest wyświetlana klawiatura do orientacji pionowej. (3939049)
 • [Windows] Plik IPA nie jest generowany na odpowiednich urządzeniach z systemem iOS podczas publikowania jako AIR for iOS ze zlokalizowaną nazwą pliku lub w przypadku użycia zlokalizowanego znaku w ścieżce pliku informacyjnego. (3941829)
 • [iOS] Aplikacja zmienia orientację z pionowej na poziomą, gdy urządzenie jest obracane podczas przeglądania galerii. (3993869)
 • [Android] Aplikacja jest otwierana do góry nogami, jeśli jest uruchamiana w trybie poziomym, gdy telefon/tablet jest obrócony o 90 stopni. (3992477)
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii, jeśli próbuje zapisać wartość do niezainicjowanego wektora. (3990377)
 • [Urządzenie z systemem iOS] Błąd 3747: Ten system operacyjny nie obsługuje wielu domen aplikacji. Wykonywanie wstrzymane pod adresem 0xffffffff. (3990014)
 • [Android] Wyście kamery tylnej urządzenia x86 (AMD lub Intel) jest rozmyte i zawiera czerwone obszary, pomimo iż kamera działa prawidłowo. (3994433)
 • Aplikacja skompilowana przy użyciu narzędzia ASC 2.0 wyświetla komunikat o błędzie wymuszenia typu w obiektach MovieClip w pliku SWC. (3578605)
 • Przy obracaniu elementu wewnątrz kształtu w systemie Windows występują zniekształcenia grafiki. (3949851)
 • Okno podręczne wyświetla dane z tła na ekranie głównym. (3945060)
 • Aplikacje AIR często rozłączają się w systemie Windows. (3987532)

Flash Player

 • Wideo z emisją wielokrotną obiektów ze stołu montażowego nie są odtwarzane w przeglądarce Chrome. (3983228)
 • Wejście tekstowe nie działa prawidłowo w przeglądarce Firefox w systemie Mac OS. (3991247)
 • Ustawienia miksera głośności programu Flash Player są zerowane przy każdym zamknięciu przeglądarki Firefox. (3825853) Ostatni znak w każdym wierszu jest odcinany w polu tekstowym, gdy są włączone automatyczne zmienianie rozmiaru i kursywa. (3815720)
 • W przypadku używania wielu monitorów następuje zmiana rozmiaru na nieprawidłową rozdzielczość. (3979543)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeńUwzględnione produkty
APSB15-11Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 18

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 29, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=29”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 18.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 dostępny w usłudze: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 18. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 18 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości).
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=29”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 29.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 18.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 18 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 18

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 18, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 18. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 18, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 18, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 18. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość:

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule Instrukcje zgłaszania problemów z odtwarzaniem wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydaniaWersja środowiska wykonawczegoUlepszenia zabezpieczeń
9 czerwca 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246APSB14-27
11 listopada 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167APSB14-22
9 września 2014Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014Flash Player (ActiveX, NPAPI dla Mac OS) 14.0.0.176
Flash Player ( NPAPI dla Windows) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
Środowisko AIR dla systemu Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 14.0.0.145
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 14.0.0.125
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.223
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.214
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.359
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 13.0.0.214
Środowisko AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.206
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.356
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201 
8 kwietnia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 13.0.0.182
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.350
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.275
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.77
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.346
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.272
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.70
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.341
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.269
Środowisko AIR (zestaw SDK i system Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.44
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.336
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 12.0.0.38
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.335
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.260
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS) 11.9.900.170
Flash Player dla komputerów (Linux) 11.2.202.332
Flash Player Enterprise (Windows i Mac OS) 11.7.700.257
Środowisko AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online