Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 20.

8 grudnia 2015 r.

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz wprowadzono w nim ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od dzisiaj. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizację za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.

 

Zapraszamy do korzystania z tej wersji.  W razie napotkania problemów prosimy o informację poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe: https://bugbase.adobe.com
Forum użytkowników programu Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Rozwiązane problemy

8 grudnia 2015 r.

Flash Player

 • Flash Player nie wczytuje plików .SWF, które składają się na większość treści kursów w serwisie com2Learn.com [4087953]
 • Metoda URLLoader.load nie wczytuje pliku xml znajdującego się w archiwum MHT [4085136]
 • Niewczytane pliki SWF z oknami dialogowymi: program Flash Player zawiesza się po kliknięciu łącza „okno dialogowe przeglądania [4084260]
 • usflashmap.com — program Flash Player zawiesza się po kliknięciu karty List [4074925], [4081533]
 • Osadzone obiekty Flash przestają działać w notebooku SMART z systemem Windows [4015165]
 • Okno kandydata wyświetla się w niewłaściwej pozycji po wprowadzeniu niektórych znaków CCJK w przeglądarce Edge w systemie Windows 10 [4021613]
 • Przy rozdzielczości wideo 16:9 program Flash pokazuje zielony pasek (szum) z prawej strony okna wideo na komputerze typu Mac [3945461]

 

AIR

 • [iOS] Proces roboczy w systemie iOS przestaje działać po wywołaniu funkcji URLLoader lub Loader.load (4033753)
 • [Win][iOS] Podczas publikowania projektu zawierającego co najmniej 14 plików ANE przy próbie utworzenia pliku IPA pojawia się błąd „input line is too long. Compilation failed while executing: ld64” (4003293)
 • [iOS] StageText: dodanie zdarzenia FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE, które umożliwia funkcji preventDefault() anulowanie utraty wyróżnienia (4057869)
 • [Android] [Problem użytkownika] Aplikacja ulega awarii podczas odtwarzania plików wideo .flv na tablecie Nexus 7 w trybie renderowania GPU, działa natomiast dobrze w trybie automatycznym i trybie CPU (4059244)
 • [Android] Nie można ustawić alternatywnej ścieżki zestawu SDK systemu Android za pomocą opcji -platformsdk (3998505)
 • [Android] Game Pad AIR nie uruchamia się w systemie Android M (4015404)
 • Narzędzia konstrukcyjne systemu Android wymagają aktualizacji (3846188)
 • Plik ANE do narzędzia ADT nie działa w środowisku Java7 (3966813)
 • [Window 10] ADT nie wykrywa urządzeń iOS w systemie Windows 10 z zainstalowaną aplikacją iTunes w wersji 12.1 lub nowszej, wyświetlając błąd informujący o nieznalezieniu biblioteki MobileDevice(4066486)
 • [Win][Itunes] ADT nie wykrywa aplikacji iTunes 12.3 (4059341)
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii w systemie iOS 9 zainstalowanym na starych urządzeniach z sygnałem 11 (SIGSEGV) (4063271)
 • [iOS] Orientacja klawiatury nie uwzględnia orientacji aplikacji (4058764)
 • [Win10] Obiekt StageWebView nie działa, gdy opcja przeglądarki natywnej jest ustawiona na true. [4043422]
 • [AIR dla komputerów][Mac] Obiekt HTMLPDFCapability zwraca błąd w przypadku nowego oprogramowania Acrobat Reader DC [3969723]

Nowe funkcje

 

  Uaktualnienie zestawu SDK systemu Android

  W AIR 20 zestaw SDK systemu Android (API poziom 21) został uaktualniony w środowisku wykonawczym AIR. Obecnie korzystamy z najnowszej wersji zestawu SDK systemu Android w wersji 24.3.4. W związku z tym aplikacje napisane przy użyciu najnowszego zestawu SDK AIR będą obsługiwały wyłącznie system Android w wersji 4.0 lub nowszej. Dla urządzeń z systemem Android w wersji starszej niż 4.0 w sklepie Google Play nadal będzie dostępne współdzielone środowisko wykonawcze AIR 19. Jeśli programista chce, aby jego aplikacja obsługiwała system w wersji starszej niż 4.0, będzie musiał udostępniać na bieżąco w sklepie Google Play więcej niż jeden pakiet APK. Informacje na temat wczytywania wielu pakietów APK do sklepu Google Play można znaleźć w tym artykule. Należy zaznaczyć, że w przypadku udostępnienia
  wielu pakietów APK w sklepie Play, każde urządzenie będzie otrzymywało najnowszą zgodną wersję.


  Przykładowo w poniższym przypadku urządzenia z systemem Android w wersji starszej niż 4.0 otrzymają wersję 1.5, a te z systemem Android w wersji 4.0 lub nowszej wersję 1.6 aplikacji.

  Wersja dla aplikacji 2.3+ to 1.5
  Wersja dla aplikacji 4.0+ to 1.6

  W poniższym przykładzie najnowsza wersja aplikacji to 1.7 i jest ona zgodna ze wszystkimi urządzeniami. W takiej sytuacji wszystkie urządzenia będą otrzymywać wersję 1.7 aplikacji.

  Wersja dla aplikacji 2.3+ to 1.7
  Wersja dla aplikacji 4.0+ to 1.6

   

  Obsługa interfejsu API SecureSocket dla iOS

  W tej wersji wprowadziliśmy obsługę gniazd zabezpieczonych dla aplikacji stworzonych w środowisku AIR dla systemu iOS. Ta funkcja umożliwi programistom nawiązywanie z poziomu kodu połączeń z gniazdami przy użyciu protokołów Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS).

  Obsługiwane są protokoły szyfrowania SSL nowsze niż 3.0 oraz TLS 1.0 i nowsze. Protokoły SSL w wersji 3.0 i starsze nie są obsługiwane.

  Obsługa gniazd zabezpieczonych dla systemu iOS jest dostępna w pakietach SDK środowiska AIR od wersji 20.0. Aby korzystać z tej
  funkcji, należy użyć formatu SWF w wersji 31 lub nowszej oraz przestrzeni nazw 20.0 lub nowszej. Więcej informacji na temat interfejsów API gniazd zabezpieczonych zawiera nasza dokumentacja API. Z funkcją tą nie wprowadzono żadnych nowych interfejsów API.

  Interfejsy API nieobsługiwane dla systemu iOS

  1. SecureSocket::addBinaryChainBuildingCertificate — ta funkcja jest niedostępna dla systemu iOS. Próba jej użycia spowoduje zwrócenie wyjątku „Argument Error: Error #2004 One of the parameters is invalid”.

  2. Interfejsy API powiązane z odpytywaniem właściwości certyfikatu X509 są niedostępne w systemie iOS. Właściwość SecureSocket.serverCertificate będzie
  zwracana jako „null” w systemie iOS.

  Środowisko AIR w wersji 64-bitowej w systemie MAC OS X

  Środowisko AIR w wersji 64-bitowej to duża zmiana dla programistów pracujących w środowisku AIR dla komputerów. W wersjach środowiska AIR starszych niż 20 dla systemów Mac i Windows obsługiwana była wyłącznie 32-bitowa biblioteka dynamiczna środowiska wykonawczego. W nowej wersji środowiska AIR 20 wprowadzamy 64-bitową bibliotekę dynamiczną środowiska wykonawczego wyłącznie dla systemu Mac OS X. Oznacza to, że wszystkie nowe aplikacje tworzone przez programistów pracujących w środowisku AIR będą uruchamiane w 64-bitowym środowisku wykonawczym w systemie Mac OS X, a wszystkie istniejące współdzielone, zintegrowane i natywne aplikacje będą dalej działań w tym 64-bitowym środowisku wykonawczym w systemie Mac OS X. Poniżej przedstawiono listę zmian specyficznych dla istniejących aplikacji:

  1. Aplikacje współdzielone, zintegrowane i natywne: wszystkie aplikacje będą dalej obsługiwane w 64-bitowym środowisku AIR.

  2. Rozszerzenie natywne: w systemie Mac OS X wszystkie aplikacje natywne korzystające z ANE w wersji 32-bitowej będą wymagały dodania ANE w wersji 64-bitowej, aby kontynuować pracę w środowisku AIR 20 lub nowszym. W celu utworzenia ANE w wersji 64-bitowej w pliku extension.xml oraz w poleceniu używanym do tworzenia ANE należy podać wartość platformy „MacOS-x86-64”.

   

  Dodawanie informacji o obrocie wideo do kodu ActionScript w charakterze metadanych

  Zgodnie z normą ISO/IEC 14996-12:2008 pliki wideo muszą zawierać matryce informacyjne, takie jak pole nagłówka ścieżki i pole nagłówka filmu. Jednak środowisko wykonawcze nie przetwarza prawidłowo wartości wprowadzonych w polu nagłówka ścieżki i polu nagłówka filmu matrycy. To powoduje nieprawidłowe pozycjonowanie i ustalanie rozmiaru wideo.

  Problem ten został rozwiązany w programie Flash Player w wersji 20 poprzez dodanie informacji o matrycy wideo do kodu ActionScript, jako części obiektu metadanych zdarzenia onMetaData (które stanowi właściwość obiektu NetStream.Client). Programiści pracujący w języku ActionScript mogą wykorzystać te matryce do renderowania obiektów wideo według potrzeb.

  Funkcję tę można wykorzystać również do dodawania informacji matrycowych do obiektu wideo. Poniżej przedstawiono przykład:

  var video:Video = new Video();

  addChild(video);

  var nc:NetConnection = new NetConnection();

  nc.connect(null);

  var ns:NetStream = new NetStream(nc);

  ns.client = {};

  ns.client.onMetaData = ns_onMetaData;

  ns.client.onCuePoint = ns_onCuePoint;

  video.attachNetStream(ns);

  ns.play("Demo.mp4");

  function ns_onMetaData(info:Object):void

  {

  trace("metaData");

  video.x = 0,

  video.y = 0;

  video.width = info.width;

  video.height = info.height;

  var matrix:Matrix = video.transform.matrix; // Odczytaj starą matrycę przekształceń obiektu wideo.

  var oldSize:Point = new Point(video.width, video.height);

  var newSize:Point = new Point(Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).x),

  Math.abs(info.matrix.transformPoint(oldSize).y));

  matrix.translate(-(oldSize.x / 2), -(oldSize.y / 2));

   

  if (info.hasOwnProperty("trackHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.trackHeaderBoxMatrix[0]); // Zastosuj matrycę pola nagłówka ścieżki wideo uzyskaną za pomocą tej funkcji do obiektu wideo.

  // trackHeaderBoxMatrix jest tablicą obiektu MatrixObject, ponieważ ścieżek wideo może być wiele.

  if (info.hasOwnProperty("movieHeaderBoxMatrix"))

  matrix.concat(info.movieHeaderBoxMatrix); // Zastosuj matrycę pola nagłówka filmu uzyskaną za pomocą tej funkcji do obiektu wideo.

  matrix.translate((newSize.x / 2), (newSize.y / 2));

  video.transform.matrix = matrix; // Ustaw nową matrycę jako matrycę przekształceń obiektu wideo.

  }

   

  function ns_onCuePoint(item:Object):void

  {

  trace("cuePoint");

  }

   

  Funkcja ta będzie dostępna tylko dla obiektów NetStream wykorzystujących pobieranie stopniowe. Nie będzie ona dostępna dla obiektów NetStream wykorzystujących RTMP, appendBytes
  itp. Informacje matrycowe uzyskane za pomocą tej funkcji można zastosować tylko do instancji klasy Wideo. Nie można ich zastosować do klasy StageVideo.

  Informacje matrycowe będą dostępne jedynie dla obiektów wideo zgodnych z normą ISO/IEC 14996-12:2008.

   

  Drukowanie wektorowe PPAPI

  W programie Flash Player w wersji 19 drukowanie wektoowe było dostępne tylko dla NPAPI, natomiast PPAPI obsługiwało jedynie drukowanie bitmapowe. Dlatego różnica w jakości wydruku między
  NPAPI a PPAPI była widoczna (na korzyść NPAPI). Obecnie w oprogramowaniu Flash Player w wersji 20 wprowadzono drukowanie wektorowe dla PPAPI w systemie Windows, co pozwala uzyskać lepszą jakość wydruków z przeglądarek i aplikacji obsługujących PPAPI. Drukowanie bitmapowe nadal jest obsługiwane dla treści, które zgłoszą takie żądanie. W kolejnych wersjach przewidziane jest wprowadzenie drukowania wektorowego PPAPI dla systemów Mac.

   

  Dla przeglądarek Edge i IE w systemie Windowsk 8/10 wprowadzono ustawienie „Enable Hardware acceleration” w programie Flash Player

  Opcja „Enable Hardware acceleration” została wprowadzona w celu umożliwienia ręcznego przełączania między akceleracją programową a akceleracją sprzętową dla następujących funkcji:

  Odtwarzanie wideo

  Renderowanie Stage3D

  Za pomocą tej opcji użytkownicy mogą wymusić alternatywny program do rozwiązywania problemów z wyświetlaniem związanych z uszkodzonymi sterownikami GPU.

   

  Rysowanie z zastosowaniem instancji

  Interfejsy API Stage3D stanowią dla programistów świetne rozwiązanie pozwalające na wydajne renderowanie grafiki przy użyciu GPU urządzeń. Za pomocą tych API programiści mogą renderować wspaniałe grafiki,
  jednak może się również zdarzyć przypadek szczególny, w którym programista chce renderować dany obiekt graficzny wielokrotnie. Co przykładowo powinien zrobić programista, który chce utworzyć las z tysiącami drzew? Może on przygotować kilka modeli drzew i na tej podstawie utworzyć gęsty las składający się z tysięcy pojedynczych drzew. Jednym ze sposobów jest wysłanie tylu wywołań rysowania, ile jest drzew, zmieniając w międzyczasie stosowne zmienne. Na przykład każde drzewo znajduje się w innym punkcie, jest mniejsze lub większe od średniej itp. Wykonanie takiej czynności za pomocą odrębnych wywołań rysowania może być bardzo mało wydajne i czasochłonne.

  Nowa funkcja rysowania z zastosowaniem instancji może być w tej sytuacji pomocna. Przy użyciu funkcji rysowania z zastosowaniem instancji programista może wykorzystać konkretny
  model obiektu graficznego i renderować go wielokrotnie w jednej ramce. To pozwala zredukować liczbę wywołań rysowania, wskutek czego renderowanie i ogólne
  działanie przebiegają znacznie płynniej.

  Aby rozwiązać problem rysowania z zastosowaniem instancji, wprowadziliśmy dwa nowe interfejsy API i jeden dodatkowy rejestr (iid) w AGAL. Aby można było korzystać z tej funkcji, urządzenie musi obsługiwać profil Standard Extended.

  Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

  Obiekt VertexBuffer3D służy do wysyłania zestawów danych instancji do kontekstu renderowania. Bufor wierzchołków zawiera dane potrzebne do renderowania wszystkich wystąpień w geometrii sceny. Bufory wierzchołków z danymi wystąpień zawierają atrybuty wspólne dla wszystkich wierzchołków danego wystąpienia i są stosowane jako parametry wejściowe programu modułu cieniującego wierzchołków.

  Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

  Zaktualizowano również kod AGALv3. Dodano nowy rejestr AGAL "iid" do odczytywania identyfikatora bieżącej instancji w module cieniującym. Zatem „mov vt0.x, iid” będzie przykładem
  ciągu instrukcji AGAL do odczytywania parametru instanceID do vt0.x.

  Kod AGALv3 jest dostępny na stronie internetowej: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

  Założenia i zależności

  1) Funkcja ta będzie dostępna wyłącznie na urządzeniach obsługujących profil Standard Extended
  2) Aktualnie funkcja ta jest dostępna tylko na urządzeniach mobilnych

   

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 20.0.0.235
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 20.0.0.235
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.554
Flash Player z rozszerzoną pomocą techniczną 18 (Mac OS i Windows) 18.0.0.268
Flash Player dla systemów Windows 8.1 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Chrome OS 20.0.0.228
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 20.0.0.228
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 20.0.0.204
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 20.0.0.204
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 20.0.0.204
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 20.0.0.204
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 20.0.0.204
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 20.0.0.204
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 20.0.0.204

Znane problemy

AIR

 • [Android 6] : Nie można przywołać aplikacji Stage3D w środowisku AIR z powrotem z tła (4083403)
 • [iOS] Awaria w przypadku użycia klasy CustomClass w głównym procesie roboczym i procesie roboczym tła (4068748)
 • Aplikacja skompilowana przy użyciu narzędzia ASC 2.0 ulega awarii w obiektach MovieClip w pliku SWC (3592482)
 • [WIN10][StageWebView] W polu wprowadzania danych formularza nie można wpisać niektórych wielkich liter [4091451]

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB15-32 Flash Player i Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 20

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 31, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=31”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 20.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 20. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 20 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=31”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 31.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 20.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 20 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 20

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 20, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 20. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 20, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 20, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 20. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/20.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
8 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14
28 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.206
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.356
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.279
APSB14-13
16 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Mac OS) 13.0.0.201  
8 kwietnia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.182
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.350
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.275
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 13.0.0.83
APSB14-08
11 marca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.77
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.346
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.272
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-08
20 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.70
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.341
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.269
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 4.0.0.1628
APSB14-07
4 lutego 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.44
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.336
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.261
APSB14-04
14 stycznia 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 12.0.0.38
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.335
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.260
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 4.0.0.1390
APSB14-02
10 grudnia 2013 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 11.9.900.170
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.332
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 11.7.700.257
AIR (Windows, Mac OS, iOS i Android) 3.9.0.1380
APSB13-28

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online