Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 21.

12 maja 2015

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

21 kwietnia 2015

Opublikowana dziś wersja zawiera zaktualizowaną wtyczkę NPAPI programu Flash Player dla systemu OSX, w której rozwiązano problem z określonymi kartami wideo komputerów Mac.

12 kwietnia 2015

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

8 kwietnia 2015

W opublikowanej dziś wersji wprowadziliśmy w oprogramowaniu Flash Player dla przeglądarki Google Chrome poprawkę błędu, który powodował wyświetlanie menu kontekstowego programu Flash Player po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, nawet jeśli zawartość podjęła próbę jego zatrzymania.

7 kwietnia 2016

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

23 marca 2016

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono poprawkę błędu dotyczącego podzbioru zawartości programu Flash obejmującej gry.

10 marca 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowanie Flash Player i AIR zostało uzupełnione o nowe i ulepszone funkcje oraz uzyskało ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.

 

Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. Prosimy o zgłaszanie wszelkich napotkanych przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe: https://bugbase.adobe.com
Forum użytkowników programu Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały. Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

12 maja 2016

Flash Player

 • Problemy z przycinaniem i drukowaniem na stronie http://www.usflashmap.com/ (4129993)
 • [Tylko Pepper] Problemy z obsługą niestandardowego kliknięcia prawym przyciskiem myszy w programie Flash Player (4136373)
 • Metaznak oznaczający spację (\s) nie zawiera już spacji nierozdzielających (\xA0) (4137804)

 

AIR

 • [iOS][Win] Nie można przesłać pakietów IPA zapakowanych w systemie Windows do sklepu App Store firmy Apple. Podczas łączenia w aplikacji iTunes występuje błąd „Ta wersja jest nieprawidłowa” (4144943)

 

21 kwietnia 2016

Flash Player

 • Naprawione problemy z brakiem stabilności, które występowały w przypadku określonych kart wideo w komputerach Mac

 

12 kwietnia 2016

AIR

 • Ostrzeżenie o nieznanym wydawcy podczas instalacji w systemie operacyjnym Mac OS X z zainstalowanym środowiskiem Adobe AIR 21 [4132039]

 

8 kwietnia 2016

Flash Player

 • [PPAPI Chrome] Uszkodzony moduł obsługi kliknięcia prawym przyciskiem myszy w wersji 21.0.0.213 w przeglądarce Google Chrome [4136275]

 

7 kwietnia 2016

Flash Player

 • Zmiana interfejsu API za pomocą klasy DisplayObject.scrollRect, która powodowała uszkodzenie zgodności wstecznej [4130875]
 • Mini/mikro gry z platformy Animal Jam zamykają się nieoczekiwanie po bardzo krótkim czasie [4130309]
 • Platforma Gapminder World zgłasza komunikat o błędzie braku pamięci [4127403]
 • [Mac][NPAPI] Częstotliwość wyświetlania klatek ulega przyspieszeniu po wywołaniu JavaScript z poziomu Flash przy użyciu metody enterFrame [4127305]
 • Zgłaszany jest komunikat Błąd 1508 Wartość określona dla argumentu sourceRect jest nieprawidłowa [4118087]

23 marca 2016

Flash Player

 • Znaczny spadek wydajności podczas odczytywania/zapisywania lokalnych obiektów udostępnionych [4127545]

 

10 marca 2016

Flash Player

 • Przeglądarka zawiesza się podczas odtwarzania plików SWF gier [4109643]
 • Zawartość Flash zawiesza się w grach napisanych w języku AcrionScript2 [4109228]
 • W programie edukacyjnym zaobserwowano błąd pamięci [4111701]
 • gotoAndStop działa nieprawidłowo [4109904]
 • Firefox w systemie Windows 10: nie działa dostęp do mikrofonu [4040485]

AIR

 • Sklep App Store Mac nie przyjmuje aplikacji napisanych w środowisku AIR, począwszy od wersji 20 zestawu SDK [4109779]
 • Aplikacja AIR zamyka się nieoczekiwanie podczas próby utworzenia grupy sieciowej wewnątrz procesu roboczego AS3 [4081973]
 • [iOS] Brak połączenia z ImageIO.framework, gdy odbiorcą jest iOS (4113460)
 • [Android] Aplikacje pracujące w trybie GPU ulegają awarii na urządzeniach z procesorem GPU Tegra K1 (4110848)
 • Android 6: nie można przywołać aplikacji Stage3D w środowisku AIR z powrotem z tła (4075177)
 • Tekstury ATF (z kompresją JPEG) nie są renderowane właściwie w przypadku procesorów GPU MALI [4073529]
 • [iOS] W trybie bez interpretatora (np. Ipa-app-store) w systemie Macintoshw aplikacjiFlexzawierającejobiekt TextField występuje błąd pakowania (4111322)
 • [iOS i Android] Pliki ikon dublują się podczas pakowania wersji na systemy iOS, Android (4100164)
 • [iOS] Awaria podczas debugowania w systemie iOS 7 (4079709)
 • [iOS] Podczas kompilowaniapustejaplikacji przy użyciu narzędzia Xcode 7.2 do symulatora iOS w usłudze Adobe CC 2015 zostaje zwrócony błąd (4103483)
 • [iOS] Nieprawidłowy obrót w systemie IOS 7 (4098845)
 • [iOS] Flash Pro nie zapamiętuje numeru wersji aplikacji po zmianie zestawu AIR SDK na wersję 20.0 (4088603)
 • [iOS]ld: podczas pakowania IPA przy użyciu flagi -platformsdk w systemie Windows 10 pojawia się błąd dotyczący nieznalezienia bibliotekidla-lstdc++ (4101836)

Nowe funkcje

 

  Informacje o pamięci procesora GPU w obiekcie Context3D

  Po utworzeniu obiektu Context3D programiści przydzielają pamięć do różnych struktur Stage3D, takich jak bufory indeksów, bufory wierzchołków, tekstury i programy. W przypadku programu Flash i środowiska AIR w wersjach starszych niż 21 jedynym sposobem zweryfikowania pamięci przydzielonej przez bieżący obiekt Context3D było przeglądanie wartości wyświetlanych przez narzędzie Scout. Począwszy od wersji 21 programu Flash Player i środowiska AIR wprowadzono nową właściwość klasy context3D o nazwie „totalGPUMemory”, która zawiera sumę pamięci używanej przez bufory indeksów, bufory wierzchołków, tekstury i programy utworzone za pomocą obiektu Context3D.

  Wartość całkowitą można uzyskać poprzez właściwość „Context3D.totalGPUMemory;”.

  Wartość tej właściwości jest wyrażona w bajtach i domyślnie wynosi 0. Informacje te są dostępne tylko w trybie bezpośrednim na urządzeniu mobilnym oraz w trybie pośrednim i GPU na komputerze (w przypadku komputerów korzystających z <renderMode>GPU</renderMode> przywrócony zostanie tryb <renderMode>bezpośredni</renderMode>). Tej właściwości można używać w przypadku SWF w wersji 32 lub nowszej.

   

  Obsługa współczynnika powiększania przeglądarki w Firefox

  Rozszerzyliśmy obsługę funkcji powiększania przeglądarki, która sugeruje skalowanie zawartości Flash w przeglądarce internetowej w przypadku zmiany współczynnika powiększenia strony internetowej. Ta funkcja jest już dostępna dla wtyczki ActiveX i PPAPI (link).

  Zostanie ona udostępniona w programie Flash Player, począwszy od wersji 21. Obecnie jest ona dostępna w przeglądarce Firefox Nightly 45.0a1, natomiast nie ogłoszono jeszcze oficjalnej wersji przeglądarki Firefox obsługującej tę funkcję.

   

  Drukowanie wektorowe PPAPI w systemie OS X

  W programie Flash Player w wersji 19 drukowanie wektorowe było dostępne tylko dla NPAPI, natomiast PPAPI obsługiwało jedynie drukowanie bitmapowe. Dlatego różnica w jakości wydruku między NPAPI a PPAPI była widoczna (na korzyść NPAPI). W wersji 20 dodaliśmy obsługę drukowania wektorowego dla wtyczki PPAPI w systemie Windows. Obecnie w oprogramowaniu w wersji 21 wprowadzono drukowanie wektorowe dla PPAPI w systemie OS X, co pozwala uzyskać lepszą jakość wydruków z przeglądarek i aplikacji obsługujących PPAPI. Funkcja drukowania bitmapowego nadal będzie obsługiwana i stosowana w przypadku wymagających jej treści.

   

  Uproszczony interfejs użytkownika lokalnych obiektów udostępnionych

  Program Flash Player zapewnia opcję przechowywania lokalnych obiektów udostępnionych w systemie użytkownika dla domeny/SWF. W przeszłości użytkownicy mogli określić maksymalny rozmiar, do poziomu którego domena lub SWF mogły zapisywać lokalne obiekty udostępnione na ich komputerze. Obecnie uprościliśmy opcje interfejsu użytkownika lokalnych obiektów udostępnionych. Ta funkcja prostego lokalnego obiektu udostępnionego pozwoli zmienić schemat uprawnień i powiązane z nim okna dialogowe, tak aby można było jedynie zezwolić na zapis lub go zabronić. Zastosowana zostanie uniwersalna rozsądna górna granica rozmiaru lokalnych obiektów udostępnionych. Użytkownicy końcowi nie będą już mogli określać rozmiaru lokalnych obiektów udostępnionych (będą jednak mogli zatwierdzić lub odrzucić możliwość tworzenia takich obiektów).

   

  Automatyczne odtwarzanie mediów w systemach iOS i Android

  Począwszy od środowiska AIR w wersji 21 wprowadziliśmy obsługę automatycznego odtwarzania mediów w aplikacjach na systemy iOS i Android napisanych w środowisku AIR. Dzięki tej funkcji programiści pracujący w języku ActionScript będą mogli włączyć automatyczne odtwarzanie mediów w swoich aplikacjach. Aby funkcja była aktywna, automatyczne odtwarzanie należy również włączyć w znaczniku wideo HTML5. (Więcej informacji na temat znacznika wideo StageWebView HTML5, patrz: http://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp).

  Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć formatu SWF w wersji 32 lub nowszej oraz przestrzeni nazw 21.0 lub nowszej.

  var webView:StageWebView = new StageWebView();

  webView.stage = stage;

  webView.viewPort = new Rectangle( 0, 0, 400, 300 );

  webView.mediaPlaybackRequiresUserAction = false;// Włączenie funkcji automatycznego odtwarzania w danym widoku sieci web

  webView.addEventListener(Event.COMPLETE, <handleComplete>);

  webView.addEventListener(ErrorEvent.ERROR, <handleError>);

  webView.loadURL("http://any/webpage/with/autoplay/enabled/video.html”)

   

  Debugowanie klasy StageWebView w systemie Android

  Począwszy od wersji 21 środowiska AIR funkcja debugowania klasy StageWebView umożliwi programistom debugowanie treści sieciowych (HTMS/CSS/JavaScript) używanych w aplikacjach na system Android napisanych w środowisku AIR. Programista pracujący w języku ActionScript musi dodać wartość true dla opcji webContentsDebuggingEnabled w deskryptorze aplikacji, aby zezwolić na debugowanie klasy StageWebView w aplikacji AIR. Wówczas wystarczy jedynie podłączyć urządzenie z systemem Android do komputera za pomocą kabla USB i przejść do ścieżki chrome://inspect, aby debugować treść sieciową osadzoną w aplikacji AIR użytkownika. Ta funkcja jest dostępna w systemie Android w wersji 4.4 lub nowszej. Wymagana wersja przeglądarki Google Chrome to 45 lub nowsza.

  Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć przestrzeni nazw 21.0 lub nowszej.

  <android>

  <!-- wskazuje, czy klasa webContents (HTML/CSS/JavaScript) może być sprawdzona w przeglądarce. Jest to ustawienie opcjonalne, a wartość domyślna to „false” -->

  <webContentsDebuggingEnabled>true</webContentsDebuggingEnabled>

  </android>

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.621
Flash Player dla systemu Mac z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.352
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — ActiveX 18.0.0.352
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.352
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Chrome OS 21.0.0.242
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 21.0.0.242
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 21.0.0.215
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 21.0.0.215
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 21.0.0.176
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 21.0.0.215
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 21.0.0.215
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 21.0.0.215
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 21.0.0.215

Znane problemy

Flash Player

 • Program Flash Player zamyka się po otwarciu właściwości „totalFrames” klasy MovieClip wczytanej do pamięci ulotnej (4127339)

AIR

 • [Android] Odczytanie właściwości „position” otwartej asynchronicznie klasy FileStream po zapisaniu danych z obiektu Socket powoduje awarię aplikacji (4123440)
 • [iOS] Awaria w przypadku użycia klasy CustomClass w głównym procesie roboczym i procesie roboczym tła (4068748)
 • [WIN10][StageWebView] W polu wprowadzania danych formularza nie można wpisać niektórych wielkich liter [4091451]

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB16-15 Flash Player i Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 21

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 32, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=32”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 21
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 21. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 21 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=32”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 32.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 21.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 21 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 21

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 21, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 21. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 21, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 21, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 21. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/21.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online