Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 22.

1 września 2016

W opublikowanej dziś wersji firma Microsoft zaktualizowała oprogramowanie Flash Player dla przeglądarki Edge w systemie Windows 10 o istotną poprawkę błędu. Użytkownicy systemu Windows 10 otrzymają tę aktualizację poprzez normalny mechanizm aktualizacji systemu Windows. Nie dotyczy to żadnej innej wersji oprogramowania Flash Player.

 

12 lipca 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

16 czerwca 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.

 

Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.

 

Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. Prosimy o zgłaszanie wszelkich napotkanych przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów.  Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe: https://bugbase.adobe.com
Forum użytkowników programu Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały.  Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

1 września 2016

Flash Player

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię oprogramowania Flash Player u niektórych użytkowników przeglądarki Microsoft Edge.

 

14 lipca 2016

Flash Player

 • Naprawiony błąd instalatora, który powodował pojawianie się okna dialogowego z fałszywym błędem w systemach z przeglądarką Internet Explorer uruchomioną w trakcie określonych aktualizacji.

 

12 lipca 2016

Flash Player

 • Program Flash Player osadzony w aplikacji Adobe Reader nie wczytuje się w przeglądarce Firefox ani Internet Explorer (4167793)
 • W oprogramowaniu online do sprawdzania Secureclient używającym Activex pojawia się czarny ekran (4167280)
 • [Windows] Pojawia się pusty ekran, a zawartość nie jest wczytywana (4165783) 
 • [Windows] Podczas odtwarzania niektórych elementów zawartości 3D pojawiają się puste artefakty (4166319)

 

16 czerwca 2016

Flash Player

 • SecurityError.prototype w Słowniku zwraca wyjątek [4100136]
 • Podczas drukowania przy użyciu klasy FlexPrintJob brak obramowania przycisku „Drukuj” [4136816]
 • Program Player ulega awarii po otwarciu właściwości „totalFrames” klasy MovieClip wczytanej do pamięci ulotnej [4127339]
 • Atrybuty XML losowo otrzymują znaki zerowe [4100928]
 • Prostokąt wydrukowany przy użyciu wtyczki PPAPI jest przesunięty [4119300]
 • [Tylko przeglądarka Chrome] Obiekty drukowane w orientacji pionowej są mniejsze niż w przypadku ich wydrukowania w orientacji poziomej [4122310]
 • Właściwość DisplayObject.setScrollRect zwraca błąd 1508 [4150980]
 • Metaznak spacji [\s] nie zawiera spacji niełamliwych [\xA0] [4138365]
 • Na niektórych stronach zostaje wyrzucony błąd nr 1508, po którym następuje wyświetlenie pustego ekranu [4136470]

 

AIR

 • [Win10][StageWebView] W polu wprowadzania danych formularza nie można wpisać niektórych wielkich liter [4091451]
 • [Win10] Środowisko AIR zostaje nieoczekiwanie zamknięte podczas próby utworzenia instancji aparatu na urządzeniu Surface 4 [4086185]
 • Aplikacja zwraca błąd nr 2031, gdy klasa SecureSocket próbuje nawiązać połączenie z gniazdem serwerowym bez bez obsługi protokołu TLS [4049565]
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii po skompilowaniu za pomocą środowiska AIR w wersji 20 lub nowszej [4151370]
 • [iOS9] Środowisko AIR ulega awarii podczas  używania dźwięku w tle [4083774]
 • [iOS] [Zestaw SDK dla Windows] Nie można przeprowadzić kompilacji podczas błędu wykonywania Id64 na pliku IPA pakietu na komputerze z systemem Windows przy użyciu flagi -hideAneLibSymbols yes [4118588]
 • [iOS][Android] StageText: dodanie zdarzenia FocusEvent.MOUSE_FOCUS_CHANGE, które umożliwia funkcji preventDefault[] anulowanie utraty wyróżnienia [4057869]
 • [iOS] Klucz UIBackgroundModes nie działa dla „lokalizacji” [4136086]
 • [iOS] Subskrypcja powiadomień push powoduje awarię aplikacji [4137024]
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii po wywołaniu właściwości CameraUI [4148590]
 • [iOS] Dana aplikacja ulega awarii po przywróceniu jej na pierwszy plan z tła
 • [iOS] W przypadku wprowadzenia znaków w języku bengalskim (lub hindi) w polu tekstowym po kliknięciu poza pole tekstowe znaki w tego języka są wyświetlane jako puste pola. [3975752]
 • [iOS][Win] Nie można przesłać pakietów IPA zapakowanych w systemie Windows do sklepu App Store firmy Apple. Podczas łączenia w aplikacji iTunes występuje błąd „Ta wersja jest nieprawidłowa”
 • [iOS][Win] Jeśli w zasobach lub pliku ANE znajduje się jakikolwiek plik informacyjny plist, wówczas po zainstalowaniu pliku IPA przy użyciu polecenia adt pojawia się komunikat o błędzie instalacji ApplicationVerificationFailed
 • [Android] Zdarzenie FocusEvent.MouseFocusChange powinno być dodane do klasy StageText w systemie Android — 3797220
 • [Android] Problem z pamięcią w zestawie SDK do środowiska AIR 20 [4101613]
 • [Android] Pliki wideo FLV nie działają z klasą StageVideo [3943664]
 • [Android] Wprowadzenie emotikon w formacie Unicode powoduje awarię aplikacji [4118744]
 • Plik ATF zawierający format RGB888 nie jest renderowany prawidłowo [4154433]
 • Plik ANE skompilowany za pomocą środowiska AIR 22 już nie działa [4146925]

Nowe funkcje

  Zmiany potoku wideo w środowisku AIR dla systemu Android

  W odpowiedzi na zalecenia ze strony Google i w celu dotrzymania kroku przyszłym ulepszeniom systemu operacyjnego wprowadzono istotne zmiany w sposobie korzystania z kodeków wideo do dekodowania w środowisku AIR dla systemu Android. Z punktu widzenia programisty AS nie ma to wpływu na funkcjonalność ani wydajność. Niemniej wszelkie problemy z aplikacją w środowisku AIR dla systemu Android prosimy zgłaszać na stronie https://bugbase.adobe.com.

   

  Zapobieganie międzykanałowej instalacji programu Flash Player w systemie OSX

  Począwszy od wersji 22 programu Flash Player, zainstalowanie wersji beta na wersji oficjalnej (i odwrotnie) będzie wymagało uprzedniego odinstalowania zainstalowanej wersji przed zainstalowaniemwersjimiędzykanałowej.

  Jeśli na przykład użytkownik ma zainstalowaną bieżącą wersję, najpierw trzeba będzie ją odinstalować przy użyciu dezinstalatora w wersji beta, a dopiero później będzie można zainstalować wersję beta. Przed zainstalowaniem oficjalnej wersji bieżącej również trzeba będzie odinstalować wersję beta przy użyciu dezinstalatora w wersji beta.

  Należy zauważyć, że powoduje to uspójnienie funkcji z programem Flash Player w systemie Windows, w którym funkcjonuje ona od wersji 14.

   

  EnableLocalAppData

  Aplikacje Flash wykorzystują katalogAppdata/Roaming directory (C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player) do przechowywania takich danych, jak LSO (lokalne obiekty udostępnione), dzienniki itp. Przekierowanie tego folderu na dysk sieciowy, co może się zdarzyć w środowiskach przedsiębiorstw, może spowodować problemy z bezpieczeństwem i wydajnością. Ta funkcja polega na wprowadzeniu nowej właściwości dla plikumms.cfg— „EnableLocalAppData”, której ustawienie spowoduje umieszczenie folderu Macromedia (gdzie przechowywane są dane aplikacji flash) w katalogu AppData/Local (C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\Macromedia\Flash Player). Za pomocą właściwości EnableLocalAppData użytkownik będzie mógł umieścić folder systemowy AppData w lokalizacji sieciowej bez zakłócania działania dziennika lub danych aplikacji flash. Aby ustawić właściwość EnableLocalAppData, należy dodać wartość EnableLocalAppData=1, EnableLocalAppData=yes lub EnableLocalAppData=true w pliku mms.cfg. 

   

  Obsługa wysokich rozdzielczości w środowisku AIR dla systemu Windows

  Począwszy od wersji 22 środowiska AIR wprowadzono obsługę wysokiej rozdzielczości w środowisku AIR na komputery z systemem Windows w celu zapewnienia renderowania treści AIR w wyższej jakości na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości. Funkcja ta będzie działać na zasadzie większego zagęszczenia pikseli, a nie skalowania poprzez zwielokrotnianie pikseli. Jest już ona dostępna dla środowiska AIR na wyświetlaczach Retina w komputerach z systemem Mac OS.

  Aby zastosować powyższą funkcję w danym środowisku AIR, należy wybrać dla właściwości requestedDisplayResolution w pliku deskryptora aplikacji ustawienie „high”.

  <requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

  stage.contentsScaleFactor

  Zawartość środowiska AIR zostanie przeskalowana zgodnie z wartością właściwości stage.contentsScaleFactor. Przy czym wartość właściwości stage.contentsScaleFactor oblicza się według reguły:

  stage.contentsScaleFactor = bieżąca rozdzielczość / rozdzielczość przy ustawieniu 100% (domyślnie w systemie Windows rozdzielczość przy ustawieniu 100% wynosi 96)

  Jednak niektóre elementy zawartości w systemie Windows zostaną przeskalowane dopiero wówczas, gdy użytkownik się wyloguje, a następniezaloguje sięponownie zgodnie z instrukcją wskazaną w komunikacie systemu operacyjnego. W przypadku podłączenia rozszerzonego ekranu aplikacja AIR dostosuje się do poziomu rozdzielczości konkretnego ekranu, a każdy ekran może mieć niezależnie ustawiony poziom rozdzielczości.  Wysokiejjakości renderowanie będzie obejmowało zawartość Stage3D, zasoby wektorowe oraz tekst, natomiast programista będzie musiał zapewnić zasoby bitmapowe o wysokiej rozdzielczości.  

  Konieczne jest skonfigurowanie tylnego bufora Stage3D jako tylnego bufora o wysokiej rozdzielczości, co można zrobić poprzez wywołanie właściwości Context3D.configureBackBuffer, ustawiając dla wantsBestResolution wartość „true”

  Liczba pikseli na ekranie dla zawartości będzie wyrażona w postaci pikseli Flash po stronie ActionScript * Współczynnik skali zawartości * Współczynnik skali zawartości

   

  Wygładzanie (renderowanie do tekstur) w środowisku AIR dla urządzeń mobilnych

  Wygładzanie to przydatna funkcja do poprawy jakości wizualnej obrazu. Sprzętowa funkcja wygładzania poprzez wielokrotne próbkowanie (MSAA) jest teraz dostępna na obydwu platformach mobilnych, tj. iOS i Android, poprzez interfejs API właściwości Contex3D.setRenderToTexture.

  Funkcja ta została uprzednio udostępniona w wersjach na komputer i w programie Flash Player.

  Aby włączyć funkcję MSAA, należy ustawić poziom od 0 do 2 za pomocą właściwości Context3D.setRenderToTexture.

  Poniżej przedstawiono efekty odpowiadające poszczególnym wartościom wygładzania:

  0 = 1 podpróbka, brak wygładzania

  1 = 2 podpróbki, średnie wygładzanie

  2 = 4 podpróbki, wysokie wygładzanie

  W przypadku wprowadzeniawyższegopoziomu wygładzania (powyżej 2) poziom zostanie przycięty do maksymalnego poziomu wygładzania obsługiwanego przez procesor graficzny lub do 2.

  Uwaga: Ta funkcja nie jest obecnie obsługiwana dla metody configureBackbuffer.

  Założenia i zależności interfejsu API

  1) Wygładzanie jest niedostępne w przypadku renderowania w trybie oprogramowania.

  2) Aplikacja korzystająca z funkcji wygładzania będzie zużywać więcej pamięci procesora graficznego, co może spowodować nieznaczne pogorszenie wydajności.

   

  Niwelowanie echa w środowisku AIR dla systemu iOS

  Począwszy od wersji 22 środowiska AIR programiści pracujący w środowisku AIR będą mieli dostęp do funkcji niwelowania echa w aplikacjach tworzonych w środowisku AIR dla systemu iOS.  Echo akustyczne występuje, gdy sygnał wyjściowy głośnika jest z powrotem wyłapywany przez wbudowane wejście mikrofonowe, powodując powstawanie zakłóceń w formie artefaktów przypominających echo i znacznie ograniczając jakość przechwytywanych danych.  Zazwyczaj echo akustyczne powstaje w aplikacjach przeznaczonych do współpracy, w których co najmniej dwie strony prowadzą interaktywną rozmowę.  Począwszy od wersji 22 środowiska AIR programiści będą mogli tworzyć aplikacje VOIP bez efektu echa za pomocą środowiska AIR dla systemu iOS.

  Ta funkcja jest już dostępna w środowisku AIR na komputery. Aby uzyskać dostęp do mikrofonu urządzenia, zazwyczaj stosuje się metodę Microphone.getMicrophone(), zwraca ona jednak prosty mikrofon, bez możliwości wyeliminowania echa akustycznego. Aby wyeliminować echo akustyczne, trzeba utworzyć instancję mikrofonu przy użyciu metody Microphone.getEnhancedMicrophone() interfejsu API. Ten interfejs API zwraca urządzenie mikrofonowe z włączoną funkcją eliminowania echa akustycznego.

  Należy zauważyć, że aplikacja musi być spakowana przy użyciu najnowszego zestawu SDK do środowiska AIR w wersji 22 lub nowszej,
  a pliki SWF powinny być w wersji 33 lub nowszej.

  public function Microphone()

  {

  mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();

  mic.setLoopBack(true);

  mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);

  }

  Ograniczenia:
  aplikacje VOIP będą działały tylko w oparciu o protokół RTMP.
  Wydajnośćw przypadku tej funkcji będzie się różnić, w zależności od wersji systemu iOS oraz typu urządzenia.
  Metoda MicrophoneEnhancedOptions interfejsu API nie będzie wykonywać żadnych operacji w środowisku AIR dla systemu iOS.

   

  Obsługa ulepszeń wielozadaniowości środowisku AIR dla systemu iOS — wersja beta

  W systemie iOS 9 firma Apple wprowadziła ulepszeniawielozadaniowościdla niektórych urządzeń iPad, patrz szczegóły na poniższych stronach.

  https://developer.apple.com/library/ios/releasenotes/General/WhatsNewIniOS/Articles/iOS9.html

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/WindowsViews/Conceptual/AdoptingMultitaskingOniPad/

  Z przyjemnością informujemy, że środowisko AIR w wersji 22 umożliwia programistom wykorzystanie tych ulepszeń systemu iOS (z wyjątkiem funkcjiobrazuw obrazie).

  Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące uwzględniania tych funkcji w aplikacji iOS na urządzeniach iPad obsługujących takie ulepszenia.

  Wskazówki techniczne

  Zmiany deskryptora aplikacji

  W deskryptorze aplikacji wprowadzono trzy nowe znaczniki (multiasking, launchScreen i assetsCar).

  <iPhone>

      <multitasking>true</multitasking>
      <launchScreen>LaunchScreen.storyboardc</launchScreen>
      <assetsCar>Assets.car</assetsCar>

  <InfoAdditions><![CDATA[
      <key>UIDeviceFamily</key>
          <array>
              <string>1</string>
              <string>2</string>
          </array>
  ]]></InfoAdditions>
  </iPhone>

  Wartość domyślna znacznikamultitaskingto false. Aby włączyć obsługę wielozadaniowości, konieczne jest ustawienie wartości true.  Wartości launchScreen i assetsCar oznaczają odpowiednio nazwy pliku storyboardc i Asset.car. Plik launchScreen jest obowiązkowy, natomiast plik assetCar jest opcjonalny.

  Uwaga: pliki te służą również do wyświetlania obrazów uruchamiania aplikacji, w związku z tym nie ma potrzeby odrębnego wprowadzania obrazów uruchamiania podczas pakowania pliku IPA dla urządzeń z systemem iOS w wersji 8 lub nowszej. W przypadku systemu iOS w wersji 7 lub starszej obrazy uruchamiania nadal należy pakować osobno. Zgodnie z wytycznymi firmy Apple obsługa ulepszeńwielozadaniowościwymaga od aplikacji możliwości obsługi wszystkich stanów orientacji, co oznacza, że poniższe znaczniki są obowiązkowe.

  <aspectRatio>any</aspectRatio>
  <autoOrients>true</autoOrients>

  Tworzenie plikówn Assets.car i storyboardc

  Aby utworzyć pliki Assets.car i storyboard.c używane w aplikacji wielozadaniowej, programista ASmusidysponować komputerem z systemem Mac OS, z oprogramowaniem Xcode w wersji 7.1 lub nowszej.

  Na komputerze z systemem Mac OS uruchom Xcode i wybierz kolejno opcje File -> New -> Project -> iOS Application -> Single View Application.

  Nadaj aplikacji dowolną nazwę i kliknij przycisk tworzenia.

  Na karcie ustawień ogólnych projektu wybierz dla ustawienia Deployment Target wartość 8.0.

  Kliknij pozycję Assets.xcassets w lewej kolumnie i utwórz nowy zestaw obrazów, nadając mu nazwę LaunchImageScreen, a następnie dodaj potrzebne obrazy w stosownym miejscu. Informacje na temat obrazów o różnych wymiarach można znaleźć pod tym odnośnikiem.

  Kliknij pozycję LaunchScreen.storyboard w lewej kolumnie.  

  W prawym dolnym rogu okna programuXcodewprowadź w polu tekstowym filtra frazę „image”.

  Przeciągnij i upuść widok obrazu do pozycji LaunchScreen.storyboard.

  Wybierz obraz w prawym górnym roku, w obszarze wyboru widoku obrazów.

  Wybierz utworzony wyżej zestaw LaunchImageScreen.

  Następnie rozciągnij widok obrazu w serii ujęć, tak aby obejmował pełny ekran serii ujęć. W lewym dolnym rogu kliknij opcję dodawania brakujących więzów.

  Uruchom daną aplikację natywną na urządzeniu z systemem iOS (w wersji 8 lub nowszej) i upewnij się, żeekran uruchamianiaobejmuje ekran.

  Przejdź do pliku .app utworzonego w tym samym systemie plików, w którym utworzono projekt,kliknij prawym przyciskiem myszyplik .app i wyświetl zawartość paczki.

  Skopiuj plik Assets.car z paczki oraz plik LaunchScreen.storyboardc z folderu Base.lproj.  

  Możesz spakować aplikację z wypakowanymi plikami Assets.car i LaunchScreen.storyboardc w
  charakterze zasobów za pomocą podanego polecenia ADT.  Odpowiednie zdarzenia zmiany rozmiaru są wywoływane w środowisku wykonawczym dla różnych stanów aplikacji, a programiści AS mogą nimi manipulować z poziomu tego środowiska.

  <path to adt> -package -target ipa-app-store -provisioning-profile <.mobileprovision> -keystore <.p12> -storetype pkcs12 -storepass <password> <.ipa> <.xml> <.swf> LaunchScreen.storyboardc Assets.car

   

  Obsługa wersji beta systemu Android N

  Aplikacje AIR napisane w środowisku AIR w wersji 21 lub starszej mogą nie uruchamiać się prawidłowo w najnowszej wersji poglądowej systemu Android N Google i zwracaćnastępującybłąd (patrz niżej).  Problem ten został naprawiony w środowisku AIR w wersji 22, a programistów zachęca się do uaktualnienia zestawu SDK środowiska AIR do wersji 22 w celu zapewnienia zgodności z nowymi ograniczeniami systemu Android.

  Wykryto problemy z bibliotekami natywnymi aplikacji (szczegóły w dzienniku):
  libCore.so: nieuprawniony dostęp do pliku „libstagefright.so”
  libCore.so: nieuprawniony dostęp do pliku „libutils.so”
  libCore.so: nieuprawniony dostęp do pliku „libui.so”

   

  Obsługa programu Flash Player na poziomie systemu dla aplikacji AIR na komputery stacjonarne

  Począwszy od wersji 22 środowiska AIR, aplikacje, które odtwarzają zawartość swf za pośrednictwem zawartości HTML (WebKit), będą wczytywały na poziomie systemu wersję NPAPI dla programu Flash Player dostarczoną przez firmę Adobe (https://get.adobe.com/pl/flashplayer).  Jeśli ta wtyczka będzie niedostępna w systemie, użytkownik końcowy otrzyma monit z prośbą o pobranie i zainstalowanie wtyczki z serwisu Adobe.

   

  Zastępowanie języka domyślnego programu Flash Player za pośrednictwem pliku mms.cfg

  Ta funkcja umożliwia użytkownikom zmianę języka domyślnego programu Flash Player poprzez ustawienie właściwości o nazwie DefaultLanguage w pliku mms.cfg.  Język domyślny programu Flash Player zostanie ustawiony zgodnie z językiem wskazanym w kluczu DefaultLanguage w pliku mms.cfg, niezależnie od ustawień języka systemu.

  Uwaga: ustawienie „Y” wskazuje, że język programu Flash Player zostanie zastąpiony językiem określonym we właściwości DefaultLanguage, natomiast ustawienie „N”, „en” pozwoli przypisać skonfigurowany język.

  Ta funkcja jest dostępna zarówno w programie Flash Player (wszystkie typy wtyczek), jak i środowisku AIR.

  Właściwość DefaultLanguage może przyjąć dowolną wartość spośród podanych w poniższej tabeli:

Język Wartość Pomoc
    Win Mac PPAPI
    FP AIR FP AIR FP
Arabski ar Y Y Y N N
Bułgarski bg Y Y Y N N
Czeski cs Y Y Y Y Y
Duński da Y Y Y N N
Niemiecki de Y Y Y Y Y
Grecki el Y Y Y N N
Angielski en Y Y Y Y Y
Angielski -Wielka Brytania en_gb Y Y Y Y N
Hiszpański es Y Y Y Y Y
Estoński et Y Y Y N N
Fiński fi Y Y Y N N
Francuski fr Y Y Y Y Y
Hebrajski he Y Y Y N N
Chorwacki hr Y Y Y N N
Węgierski hu Y Y Y N N
Włoski it Y Y Y Y Y
Japoński ja Y Y Y Y Y
Koreański ko Y Y Y Y Y
Azerbejdżański lt Y Y Y N N
Łotewski lv Y Y Y N N
Norweski nb Y Y Y N N
Holenderski nl Y Y Y Y Y
Polski pl Y Y Y Y Y
Portugalski pt Y Y Y Y Y
Portugalski — Portugalia pt_pt Y Y Y Y N
Rumuński ro Y Y Y N N
Rosyjski ru Y Y Y Y Y
Słowacki sk Y Y Y N N
Słoweński sl Y Y Y N N
Serbski sr Y Y Y N N
Szwedzki sv Y Y Y Y Y
Tajski -ty Y Y Y N N
Turecki tr Y Y Y Y Y
Ukraiński uk Y Y Y N N
Chiński — Chiny  zh-CN Y Y Y Y Y
Chiński — Tajwan zh-TW Y Y Y Y Y

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 22.0.0.210
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.632
Flash Player dla systemu Mac z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.366
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — ActiveX 18.0.0.366
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.366
Flash Player dla systemu Windows 10 i przeglądarek Internet Explorer oraz Edge 22.0.0.211
Flash Player dla systemu Windows 8.1 i przeglądarek Internet Explorer oraz Edge 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Chrome OS 22.0.0.209
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 22.0.0.209
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 22.0.0.153
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 22.0.0.153
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 22.0.0.153
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 22.0.0.153
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 22.0.0.153
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 22.0.0.153
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 22.0.0.153
22.0.0.209

Znane problemy

Flash Player

 • Zapisywanie w udostępnianej klasie byteArray z poziomu procesu roboczego przebiega wolniej niż wcześniej (4170367)

AIR

 • [Android] Wysokość softKeyboardRect jest niepoprawna (4085072)
 • [iOS] Aplikacja używająca wielu wątków zamyka się (ulega awarii?) podczas tworzenia instancji klasy w pliku .swf procesu roboczego (4067035)
 • [iOS] Obiekt CameraRoll w systemie iOS zwraca bitmapę w nieprawidłowej orientacji (4070057)
 • [iOS] Błąd obiektów sharedobjects, gdy ilość miejsca w pamięci jest mała (3711301)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB16-25 Adobe Flash Player
APSB16-23 Środowisko Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 22

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 33, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=33”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla programu Flash Player 22
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 22. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 21 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=33”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 33.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 22.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 22 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 22

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 22, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 22. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 22, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 22, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 22. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na atrybut: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/22.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
1 września 2016
Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows 10) 22.0.0.211
 
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online