Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 23 i środowiska AIR 23

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 23.

11 października 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

13 września 2016

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe: https://bugbase.adobe.com
Forum użytkowników programu Flash Player: http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR: http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały.  Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

11 października 2016

Flash Player

 • [Mac] Program Flash Player zamyka się nieoczekiwanie podczas odtwarzania gry Forge of Empires w przeglądarce Firefox (4190467)
 • [Chrome] Skróty klawiszowe Crtl+C i Ctrl+V nie działają po włączeniu funkcji CAPS LOCK w programie Flex (4186251)
 • [Windows XP/Vista][PPAPI] Podczas próby wyświetlenia zawartości Flash w przeglądarkach Opera i Chromium pojawia się błąd „Nie można załadować wtyczki” (4186169)
   

13 września 2016

Flash Player

 • Aplikacja z osadzonym formantem ActiveX (f-in-box) ulega awarii (4176988)

AIR

 • [iOS] Kompilacja ld-64 kończy się niepowodzeniem podczas pakowania aplikacji zawierających wiele plików swf i ANE (4182822)
 • [iOS] Właściwość Capabilities.screenDPI zwraca nieprawidłową wartość w symulatorze AIR 22 (4157457)
 • [iOS] Właściwość Context3D.drawToBitmapData używa nieprawidłowego przesunięcia na urządzeniach mobilnych (4147414)
 • [iOS] Pole TextField o zawartości TextFieldType.INPUT odcina tekst z lewej strony po wyróżnieniu (4009346)
 • [iOS] Klasa StageWebView powoduje awarię aplikacji (4180325)
 • [Android] Renderowanie wideo w formacie MP4 jest całkowicie uszkodzone w środowisku AIR 22 na wszystkich wersjach systemu Android (4167492)
 • [Android]Stany wyświetlania pełnoekranowego w systemie Android 4.4+ muszą używać trybu rozbudowanego (4100625)
 • [Android] Biblioteka OpenSSL została uaktualniona do wersji 1.0.2h
 • [iOS] Aplikacja używająca wielu wątków zamyka się podczas tworzenia instancji klasy w pliku .swf procesu roboczego (4067035)
 • [iOS] Obiekt CameraRoll w systemie iOS zwraca bitmapę w nieprawidłowej orientacji (4070057)
 • [iOS] [Windows] Błąd o, ID: w sekcji __TEXT,__textreloc153: R_ABSrelocale brak symbolu bezwzględnego przy adresie docelowym dla architektury arm64 podczas pakowania aplikacji przy użyciu Social.ane z flagą -hideAneLibSymbols yes (4005515)
 • [iOS]Błąd obiektów sharedobjects, gdy ilość miejsca w pamięci jest mała (3711301)
 • Element contextMenu w polu TextField wyświetlany z przesunięciem na ekranach o wysokiej rozdzielczości (4177810)

Nowe funkcje

Obsługa metody AsyncDrawing dla wtyczki NPAPI Mozilla

AsyncDrawing oznacza metodę używaną przez przeglądarkę i oprogramowanie Flash Player do wymiany powierzchni map bitowych, na których oprogramowanie Flash Player rysuje zawartość pliku SWF. Jest ona używana tylko wówczas, gdy stół montażowy jest połączony z resztą zawartości okna przeglądarki. Funkcja ta umożliwia atrybutowi wmode w trybie bezpośrednim (wmode kryjący i przezroczysty) symulować tryb bez okien stosowany podczas rysowania asynchronicznego z przyspieszeniem sprzętowym. Funkcji tej nie stosuje się w trybie pełnoekranowym ani w trybie z oknami, gdzie wtyczka rysuje bezpośrednio we własnym oknie. Jeśli z jakiegoś powodu funkcja rysowania asynchronicznego jest niedostępna, wtyczka powraca do korzystania z istniejącego modelu rysowania synchronicznego.

Funkcja AsyncDrawing jest obsługiwana wyłącznie we wtyczce NPAPI na platformach z systemem Windows. Jest ona obecnie dostępna dla oprogramowania FP w przeglądarce Firefox Nightly 51.0a1, począwszy od wersji 23.0, natomiast wersje przeglądarki Firefox z obsługą tej funkcji nie zostały jeszcze ogłoszone. Dobór ścieżki funkcji rysowania asynchronicznego (sprzętowej lub oprogramowania) zależy od tego, czy przeglądarka obsługuje tryby rysowania asynchronicznego w warstwie sprzętowej czy oprogramowania.

Aby wyłączyć obsługę funkcji AsynchronousDrawing w przeglądarce Firefox, należy wpisać w pasku wyszukiwania przeglądarki polecenie „about:config” i wybrać ustawienie fałsz dla właściwości „dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled”.

 

 

Obsługa protokołu HSTS w oprogramowaniu Flash Player

Począwszy od wersji 23 oprogramowania Flash Player wprowadzono obsługę protokołu HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS jest standardem IETF, który wymusza na agentach użytkownika (przeglądarkach) korzystanie do komunikacji z protokołu HTTPS zamiast HTTP. Odpowiedź HTTPS może zawierać pole nagłówka Strict-Transport-Security (STS) z żądaniem wysyłania przez agenta użytkownika dalszych żądań z zastosowaniem protokołu HTTPS. Obecnie oprogramowanie Flash Player potwierdza nagłówek STS w odpowiedzi HTTPS.

Jest to szczególnie pomocne, gdy plik SWF wywołuje inny plik SWF (podrzędny plik SWF) znajdujący się na serwerze z aktywnym protokołem HSTS. Oprogramowanie Flash Player potwierdzi nagłówek STS w odpowiedzi, a dalsze żądania wysyłane do tej samej domeny będą zawsze zgodne ze standardem HTTPS. Funkcja ta jest szczególnie pomocna przy ograniczaniu przejęć protokołów i plików cookie.

 

 

Domyślne wyłączanie dostępu do lokalnego obszaru izolowanego z dostępem do systemu plików w oprogramowaniu Flash Player

Począwszy od wersji 23 oprogramowania Flash Player uprawnienia dostępu do lokalnego obszaru izolowanego z dostępem do sieci zostaną zastosowane do całej zawartości lokalnej pliku SWF, niezależnie od preferencji wybranych w czasie kompilacji.

Tło:
Podczas odtwarzania zawartości Flash (pliku SWF) z poziomu lokalnego systemu plików programiści nie mogli konfigurować zawartości do odczytywania wyłącznie z systemu plików lub komunikowania się z siecią. Po wprowadzeniu tej funkcji ponad dziesięć lat temu znalazła ona szereg ciekawych zastosowań, od prostych gier do interaktywnych wyświetlaczy wbudowanych. W kontekście nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieciowego nadszedł czas, aby funkcjonalność lokalnego systemu plików we wtyczce przeglądarki wysłać na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie w środowisku AIR wprowadzono niezależną aplikację stanowiącą solidne, dopracowane rozwiązanie przeznaczone do dostarczania zawartości na bazie ActionScript.

Zmiana ta nie wpłynie na zdecydowaną większość użytkowników oprogramowania Flash Player oraz jego zawartość. Zmiana ta będzie dotyczyła wyłącznie zawartości Flash odtwarzanej z lokalnego systemu plików przy użyciu przeglądarki. Zawartość Flash przechowywana na sieciowych serwerach internetowych i lokalnych, a także autonomiczny odtwarzacz Flash Player pozostaną nienaruszone. Jeśli użytkownik wymaga skorzystania z tej funkcji, pliki te można dodać do listy zaufanych lokalizacji w oprogramowaniu Flash Player.

Obejścia dla starszego typu zawartości:
Zdecydowanie zalecamy, aby obchodzić te mechanizmy kontrolne wyłącznie w celu odtwarzania zawartości pochodzącej z zaufanych źródeł.

Dla użytkowników indywidualnych:
Przeglądarki Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera i Safari:
Przejdź do Menedżera ustawień programu Flash Player w danym systemie:
• Mac: Preferencje systemu > Flash Player
• Windows: Panel sterowania > Flash Player
Wybierz zakładkę Zaawansowane
W części Narzędzia programistyczne kliknij przycisk Ustawienia lokalizacji zaufanych
Kliknij przycisk „Dodaj...” i dodaj właściwe pliki i foldery do listy


Google Chrome (oraz inne przeglądarki PPAPI):

Przejdź na stronę Menedżer ustawień
Wybierz Edytuj położenia > Dodaj położenia z listy wyświetlonej w wyskakującym oknie
W wyświetlonym polu tekstowym wpisz lub wklej ścieżkę pliku/folderu, który ma być ustawiony jako zaufany
Kliknij przycisk „Potwierdź”
Uwaga: Pamiętaj, że przyciski „Przeglądaj w poszukiwaniu pliku” i „Przeglądaj w poszukiwaniu folderu” nie działają właściwie. Aby dodać plik lub folder do listy zaufanych, musisz ręcznie wpisać lub skopiować/wkleić ścieżkę w polu tekstowym nad przyciskami.

Dla administratorów systemów:
Poprzednie zachowanie można przywrócić poprzez zastosowanie dla flagi EnableInsecureLocalWithFileSystem=1 ustawienia mms.cfg.

 

 

Obsługa obiektów Video i Camera dla obiektu Stage3D poprzez zastosowanie obiektu VideoTexture dla oprogramowania Flash Player (publikacja wersji)

W oprogramowaniu Flash Player do wersji 20 użycie wideo w obiekcie Stage3D wymagało zastosowania obiektu Video, który nie podlega przyspieszeniu sprzętowemu. Polegało to na skopiowaniu klatki wideo do obiektu BitmapData, a następnie wysłaniu danych do procesora GPU, co powodowało duże obciążenie CPU.

Aby rozwiązać problem z tym ograniczeniem, wprowadzono obiekt tekstury Video. Umożliwia to zastosowanie dekodowanego na poziomie sprzętowym wideo w zawartości Stage3D. Ponadto w ramach rozszerzenia tej funkcji w wersji 23 oprogramowania Flash Player wprowadzono obiekty tekstury do obsługi korzystania z obiektów NetStream oraz Cameras w sposób podobny, jak w przypadku obiektu StageVideo. Tekstury te można wykorzystać jako tekstury źródłowe w protokole renderowania obiektów Stage3D. Można je wykorzystać jako tekstury prostokątne, RGB lub tekstury bez mipmapy podczas renderowania sceny. Moduły cieniujące traktują je jako teksturę ARGB, co oznacza, że moduły cieniujące AGAL nie muszą już zajmować się konwersją YUV na RGB. Moduły cieniujące trakturą te tekstury jako tekstury ARGB. Dzięki temu można korzystać ze standardowych modułów cieniujących z obrazami statycznymi bez konieczności wprowadzania modyfikacji. Podczas renderowania z zastosowaniem tych tekstur obraz używany przez protokół renderowania jest ostatnią klatką w danym momencie. Choć w przypadku wielokrotnego korzystania z tej samej tekstury klatka wideo nie jest podarta, to niektóre wystąpienia mogą być pobierane z różnych znaczników czasu.

Dzięki zastosowaniu obiektu VideoTexture całość pracy została zoptymalizowana na poziomie wewnętrznym — konwersję YUV na RGB oraz przesyłanie tekstury można całkowicie przesunąć na GPU. Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia zawiera artykuł na temat obiektu VideoTexture w serwisie devnet.

Uwaga: obiekt VideoTexture jest istniejącą funkcją w środowisku AIR. Został on wprowadzony w wersji 17.0 środowiska AIR.

 

 

Interfejs API GameInput dla systemu iOS

Począwszy od wersji 23 środowiska AIR wprowadzono obsługę interfejsu API GameInput dla systemu iOS. Interfejs API GameInput umożliwia aplikacjom komunikację z podłączonymi sterownikami do obsługi gier. W zależności od liczby urządzeń sterujących dostępne są różne rodzaje sterowników gier. Interfejs API umożliwia aplikacji zebranie wszystkich informacji dotyczących sterownika do gier.
Obsługa interfejsu API GameInput była dotychczas dostępna dla systemu Android. W przypadku systemu iOS wymagany jest plik swf w wersji co najmniej 34. Ten interfejs API jest obsługiwany tylko na urządzeniach z systemem iOS 9.0 lub nowszym.

Przykładowy interfejs API GameInput:

{
trace("GameInput.isSupported - "+ GameInput.isSupported);
trace("GameInput.numDevices - "+ GameInput.numDevices);

gameInput = newGameInput();
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_ADDED, inputDeviceAddedEvent);
gameInput.addEventListener(GameInputEvent.DEVICE_REMOVED, inputDeviceRemovedEvent);

functioninputDeviceRemovedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceRemovedEvent - "+ e.device);
}

functioninputDeviceAddedEvent(e:GameInputEvent):void
{
trace("inputDeviceAddedEvent - "+ e.device);
getDeviceInformation(e.device);
}

functiongetDeviceInformation(device:GameInputDevice):void
{
trace("device.enabled - "+ device.enabled);
trace("device.id - "+ device.id);
trace("device.name - "+ device.name);
trace("device.numControls - "+ device.numControls);
trace("device.sampleInterval - "+ device.sampleInterval);

for(vari:Number=0; i < device.numControls; i++)
{
varcontrol:GameInputControl = device.getControlAt(i);
getControlInformation(control);
control.addEventListener(Event.CHANGE, changeEvent);
}
}

functionchangeEvent(e:Event):void
{
varcontrol:GameInputControl = e.target asGameInputControl;
getControlInformation(control);
}

functiongetControlInformation(control:GameInputControl):void
{
trace("control.device - "+ control.device);
trace("control.value - "+ control.value);
trace("control.minValue - "+ control.minValue);
trace("control.maxValue - "+ control.maxValue);
trace("control.id - "+ control.id);
}

}

 

 

Niwelowanie echa w środowisku AIR dla systemu Android
Począwszy od środowiska AIR 23 wprowadzono funkcję niwelowania echa w środowisku AIR dla systemu Android. Echo akustyczne występuje, gdy sygnał wyjściowy głośnika jest z powrotem wyłapywany przez wbudowane wejście mikrofonowe, powodując powstawanie zakłóceń w formie artefaktów przypominających echo i znacznie ograniczając jakość przechwytywanych danych.

Echo akustyczne powstaje w aplikacjach przeznaczonych do współpracy, w których co najmniej dwie strony prowadzą interaktywną rozmowę. Począwszy od tej wersji programiści będą mogli tworzyć aplikacje VOIP bez efektu echa za pomocą środowiska AIR dla systemu Android.

Uwaga: ta funkcja jest już dostępna w środowisku AIR na komputery i platformę iOS. Więcej informacji, patrz Mikrofon — AS3.

W kodzie Action Script aplikacji wymagane są następujące zmiany:

Microphone.getEnhancedMicrophone

Aby uzyskać dostęp do obiektu Microphone urządzenia, należy użyć metody Microphone.getMicrophone(). Ten interfejs API zwraca jednak prosty mikrofon, bez możliwości wyeliminowania echa akustycznego. Aby wyeliminować echo akustyczne, trzeba utworzyć instancję mikrofonu przy użyciu metody Microphone.getEnhancedMicrophone() interfejsu API. Ten interfejs API zwraca urządzenie mikrofonowe z włączoną funkcją eliminowania echa akustycznego.

Wymagania

- Dodaj następujący znacznik pod dodatkami manifestu systemu Android:
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

- Mogą już istnieć pliki swf korzystające z obiektu Microphone. API getEnhacedMicrohone () (jako że już istnieje i działa dla aplikacji AIR na komputery). Jeśli takie pliki zostały spakowane przy użyciu ostatniej wersji pakietu AIRSDK (wersji 23), ta funkcja nie będzie działać. Programiści muszą ponownie skompilować plik swf przy użyciu pliku swf w wersji 34 lub nowszej.

Przykładowy fragment
Poniżej przedstawiono przykładowy fragment kodu dla tego scenariusza:

public function Microphoe()
{
mic = Microphone.getEnhancedMicrophone();
mic.gain=60;
mic.rate =22;
mic.addEventListener(StatusEvent.STATUS, mic_status);
}

Ograniczenia
Funkcja niwelowania echa akustycznego może nie działać w przypadku niektórych urządzeń (np. Moto G2) z uwagi na ograniczenia po stronie sprzętu.

Metoda MicrophoneEnhancedOptions interfejsu API (obecna w środowisku AIR na komputery) nie będzie wykonywać żadnych operacji w środowisku AIR dla systemu Android.

Sposób działania tej funkcji będzie się różnił w przypadku różnych urządzeń z systemem Android w zależności od możliwości zniwelowania echa po stronie sprzętu. W przypadku urządzeń nieobsługującym niwelowania echa na poziomie sprzętowym środowisko AIR będzie przeprowadzało niwelowanie echa po stronie oprogramowania.

Efekty akustyczne klasy mikrofonu będą się różnić w zależności od urządzenia. Rodzina systemu Android obejmuje urządzenia o różnych konfiguracjach sprzętowych, dlatego te same ustawienia audio będą miały różny wpływ na różne urządzenia. Przykładowo programista może być zmuszony do użycia ustawienia „mic.gain = 70;” dla telefonu Samsung Note 4, aby uzyskać wysoki poziom głośności na wyjściu.

 

 

Przycisk kasowania obiektów StageText jest teraz opcjonalny w systemie iOS

Podczas tworzenia obiektu StageText w systemie iOS opcja przycisku kasowania jest obecnie domyślnie dostępna dla programistów AS. Począwszy od wersji 23 środowiska AIR wprowadzono nową funkcje, która sprawia, że przycisk kasowania obiektu StageText jest opcjonalny. To zapewnia większą elastyczność programistom AS podczas korzystania z obiektów StageText. W starszych wersjach z tworzonym obiektem StageText zintegrowany był przycisk kasowania.

Aby wdrożyć tę funkcję, należy wprowadzić następujące zmiany w kodzie ActionScript:

stageText.clearButtonMode
Aby uzyskać dostęp do obsługi opcjonalnego przycisku kasowania, programiści ActionScript muszą teraz korzystać z właściwości clearButtonMode w celu ustawienia różnych trybów. Z właściwością tą powiązane są cztery tryby:

Wyświetlanie obiektu clearButton podczas edycji: StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING

Brak wyświetlania obiektu clearButton: StageTextClearButtonMode.NEVER

Wyświetlanie obiektu clearButton zawsze: StageTextClearButtonMode.ALWAYS

Wyświetlanie obiektu clearButton z pominięciem edycji: StageTextClearButtonMode.UNLESS_EDITING

Domyślne ustawienie właściwości clearButtonMode to StageTextClearButtonMode.WHILE_EDITING.

Wymagania

Należy zauważyć, że aplikacja musi być spakowana przy użyciu najnowszego zestawu SDK do środowiska AIR (wersja 23).

Plik SWF musi być w wersji 34 lub nowszej.

Przykładowy fragment

Poniższy przykładowy fragment kodu można wykorzystać jako punkt odniesienia.

public function ClearButtonMode()
{
label = new StageText();
label.clearButtonMode = StageTextClearButtonMode.NEVER;
label.textAlign = "right";
label.stage = stage;
label.viewPort = new Rectangle(20, 20, 90, 90);
}

Ograniczenia korzystania z właściwości stageText.clearButtonMode

Właściwość ta jest niedostępna w wielowierszowych obiektach StageText.

W systemie Android właściwość ta nie wykonuje żadnych operacji.

 

 

Windows: dodanie obsługi wysokich rozdzielczości w środowisku AIR na komputery (opublikowana wersja)

Począwszy do wersji 23 środowiska AIR wprowadzono obsługę wysokich rozdzielczości w środowisku AIR na komputery z systemem Windows. Umożliwia ona wyższej jakości renderowanie zawartości środowiska AIR na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości. Funkcja ta będzie działać na zasadzie większego zagęszczenia pikseli, a nie skalowania poprzez zwielokrotnianie pikseli.

Uwaga: obsługa wysokich rozdzielczości jest już dostępna w środowisku AIR na wyświetlacze Retina w komputerach firmy Apple.

Aby zastosować tę funkcję, programista musi wybrać ustawienie high dla właściwości requestedDisplayResolution w pliku manifestu.

Właściwość requestedDisplayResolution ustawiona na high

<requestedDisplayResolution>high</requestedDisplayResolution>

 

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 11.2.202.637
Flash Player dla systemu Mac z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.382
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — ActiveX 18.0.0.382
Flash Player dla systemu Windows z rozszerzoną pomocą techniczną 18 — NPAPI 18.0.0.382
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Chrome OS 23.0.0.185
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 23.0.0.185
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 23.0.0.257
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 23.0.0.257
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 23.0.0.257
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 23.0.0.257
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 23.0.0.257
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 23.0.0.257
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 23.0.0.257

Znane problemy

Flash Player

 • Zmiana rozmiaru osadzonego odtwarzacza wideo typu Flash w xulrunner powoduje pojawienie się czarnego interfejsu (4186134)

AIR

 • [Android] Wysokość softKeyboardRect jest niepoprawna (4085072)
 • [iOS] VideoTexture w systemie iOS — czasami zdarzenie TEXTURE_READY nie zostaje wywołane (4150401)
 • [iOS] Awaria podczas próby uzyskania dostępu do argumentów funkcji (4117964)
 • [iOS] Nie można zainicjować kamery w trybie orientacji poziome, a aplikacja ulega awarii w trybie debugowania (4168916)
 • [Android N] Aplikacje środowiska AIR nie rozpoznają zmian wyświetlacza ani rozmiaru czcionki dla nowych funkcji systemu Android N (4186054)
 • TextField: zwłoka po utworzeniu pierwszego obiektu TextField (4133187)
 • Podczas przekształcania treści graficznych za pomocą funkcji przekształcania 2.5D w środowisku AIR23 występują artefakty (4191283)
 • Po zmianie głębokości wyświetlanego obiektu w osi Z pojawiają się artefakty (4189739)
 • Po użyciu właściwości Graphics.drawTriangles() w środowisku AIR 23.0 trójkąt jest pusty lub wypełniony artefaktami (4191288)
 • Po zastosowaniu obrotu 3D do bitmapy lub innych kontenerów pojawiają się artefakty (4188948)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB16-32 Adobe Flash Player
APSB16-31 Środowisko Adobe AIR

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 23

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 34, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=34”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla programu Flash Player 23
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 23. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 23 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=34”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 34.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 23.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 23 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 23

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 23, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 23. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 23, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 23, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 23. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na atrybut: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/23.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 r. Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player dla firm (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online