Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 25 i środowiska AIR 25

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 25.

9 maja 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

20 kwietnia 2017

W dzisiejszej wersji zaktualizowano interfejs NPAPI programu Flash Player dla systemu macOS.dla systemu macOS.Poprawka ułatwia jego obsługę u użytkowników uruchamiających aplikacje takie jak Adobe Connect.

 

11 kwietnia 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

14 marca 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały.  Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

9 maja 2017

Flash Player

 • Dźwięk z filmu zamieszczonego na poprzednim slajdzie jest odtwarzany nawet po wczytaniu kolejnego slajdu (FLASH-4187660).

 

20 kwietnia 2017

Flash Player

 • [macOS] Usunięto niepotrzebne okno dialogowe, które mogło być wyświetlane podczas uruchamiania aplikacji przy użyciu narzędzia Product Manager.

 

11 kwietnia 2017

Flash Player

 • [Windows] Program Flash Player nie odpowiada po nawiązaniu połączenia z gniazdem.(FP-4198296).

 

14 marca 2017

Flash Player

 • Naciśnięcie spacji w polu tekstowym powoduje niewłaściwe działanie aplikacji (FP-4198253).
 • Program Flash Player 24.0.0.221 zamyka się nieoczekiwanie (FP-4198250).
 • Wprowadzanie danych za pomocą kliknięć na tablecie firmy Wacom nie działa w najnowszej wersji 55 przeglądarki Chrome (FLASH-4187112).
 • Brak reakcji  mikrofonu w przeglądarce Firefox w systemie Windows 10 (FP-4061929).
 • [Windows 10] Gdy użytkownik naciska klawisz Spacja, film jest ponownie wczytywany lub odtwarzany od początku. (FP-4198252)
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

 

AIR

 • [Android] Przydziały wykonane przy użyciu funkcji asynchronicznego wczytywania tekstury nie są zwalniane po wykonaniu wielu cykli wczytywania asynchronicznego (AIR-4198245).
 • [Android] Bardzo niska szybkość odtwarzania klatek w GPU PowerVR podczas korzystania z trybu renderMode jako GPU (AIR-4174521).
 • Nie można zainstalować aplikacji na symulatorze systemu iOS (AIR-4198023).
 • Podczas wielokrotnego wczytywania tekstury RectangleTexture bardzo szybko wywoływane jest zdarzenie TEXTURE_READY (AIR-4198247).
 • [iOS] Aplikacje Starling wykorzystujące właściwość starling.image.mask zamykają się nieoczekiwanie na urządzeniach o niskiej wydajności (4187140).
 • [MAC] Obiekty Adobe AIR_64 Helper i ExtendedAppEntryTemplate64 stwarzają problemy podczas podpisywania kodu środowiska wykonawczego dla systemu Mac OS(AIR-4189809).
 • Brak wyświetlania zawartości aplikacji Starling w środowisku AIR 24 w przypadku zintegrowanej karty graficznej Intel HD (AIR-4198176, AIR-4198227).
 • Polecenie flash.ui.GameInput odpala zdarzenia DEVICE_ADDED/DEVICE_REMOVED w pętli nieskończonej (AIR-4198163).

 

Nowe funkcje

Uaktualnienie pakietu SDK dla systemu iOS

Środowisko wykonawcze AIR jest teraz wyposażone w nową wersję pakietu SDK do systemu iOS, który umożliwia programistom pracującym w środowisku AIR używanie plików ANE utworzonych za pomocą interfejsów API systemu iOS w wersji 10, bez konieczności korzystania z przełącznika platformSDK podczas pakowania przy użyciu narzędzia ADT.

Opcja awaryjnego przejścia do starszego procesu przetwarzania materiałów wideo dla systemu Android

W procesie przetwarzania materiałów wideo w systemie Android w środowisku wykonawczym AIR 22 zaszły istotne zmiany. Więcej informacji można znaleźć w Uwagach na temat wersji dotyczących konkretnej wersji. Jeśli z powodu tych zmian w aplikacji występują problemy, uruchamiając środowisko AIR w wersji 25, możesz powrócić do starszego procesu przetwarzania materiałów wideo poprzez umieszczenie w deskryptorze aplikacji nowego nazwanego znacznika <disableMediaCodec>, aby włączyć/wyłączyć funkcję MediaCodec dla systemu Android.  Ustawienie dla tej flagi wartości true spowoduje wyłączenie funkcji MediaCodec, a materiał wideo będzie dekodowany przy użyciu narzędzia OpenMax AL, podobnie jak w środowisku AIR w wersji 21. Wartość domyślna tego znacznika to false.

Przykładowy fragment:
Oto przykładowy fragment kodu wyłączającego funkcję MediaCodec.

<android>
      <manifestAdditions><![CDATA[
      …
      …
      ]]></manifestAdditions>
      <disableMediaCodec>true</disableMediaCodec>
</android>

Interfejs API AS3 do pobierania danych kompilacji dla systemu iOS

Począwszy od wersji 25 środowiska AIR (z plikiem SWF w wersji 36 lub nowszej) wprowadziliśmy nowy interfejs API dla programistów języka ActionScript, który pozwala określić, czy ich aplikacja działa w oparciu o skompilowane czy interpretowane środowisko wykonawcze. Nowy interfejs API „isCompiledAOT” dodano do klasy NativeApplication.

Interfejs ten zwraca wartość true, jeśli aplikacja została utworzona przy użyciu jednego z następujących celów AOT:

 • ipa-app-store
 • ipa-test
 • ipa-debug
 • ipa-ad-hoc

W przypadku innego celu dla systemu iOS oraz innych platform AIR, takich jak AIR dla systemu Android i AIR dla komputerów ten interfejs API zwraca wartość false.

Obsługa magazynu lokalnego w widoku StageWebView dla systemu Android

Począwszy od wersji 25 środowiska AIR (zplikiem SWFw wersji 36 lub nowszej) magazyn lokalny w widoku StageWebView jest teraz dostępny dla systemu Android.  Strony wymagające użycia magazynu lokalnego DOM będą działać zgodnie z oczekiwaniami w widoku StageWebView. 

Przykładowy fragment:

Na przykład poniższa strona HTML będzie wczytywana prawidłowo w widoku StageWebView przy użyciu środowiska AIR w wersji 25.

<html>
  <script>
    function enableStore(){
      localStorage.setItem("set", "Storage enabled");
      document.getElementById("abc").innerHTML = localStorage.getItem("set");
    }
  </script>
  <body>
    <h1 id="abc"> Storage disabled </h1>
    <script> enableStore() </script>
  </body>
</html>
 
Result: "Storage enabled"

Dodanie obsługi nowych języków w środowisku AIR dla urządzeń mobilnych

Począwszy od wersji 25 środowiska AIR, dodano obsługę następujących języków:

 • Duński (da)
 • Norweski (nb)
 • Hebrajski (iw)

Uwaga: aby skorzystać z tych języków, wartość Namespace w deskryptorze aplikacji musi wynosić co najmniej 25.0.

Przykładowy fragment:

<supportedLanguages>da en nb</supportedLanguages>
<name>
<text xml:lang="da">NameInDanish</text>
</name>

Obsługa klasy Multidex dla systemu Android

Począwszy od wersji 25 środowiska AIR dostępna jest obsługa klasy MultiDex dla systemu Android. Za pomocą funkcji MultiDexing można pakować aplikacje przekraczające limit odniesień 64 kB. Zazwyczaj limit odniesień 64 kB osiąga się, gdy pliki ANE zawierają wiele metod.

Więcej informacji na temat klasy Multidex dla systemu Android można znaleźć pod adresem: https://developer.android.com/studio/build/multidex.html.

Uwaga: jeśli korzystasz z plików ANE zawierających wstępnie zadeiksowane biblioteki, próba ich zapakowania spowoduje wystąpienie błędu pakowania.

Obsługa przesunięcia dla metody drawToBitmapData()

Począwszy od wersji 25 środowiska AIR przy przechwytywaniu bieżących danych bufora z tylnego bufora renderowania przy użyciu metody drawToBitmapData() można zastosować przesunięcia w celu przechwycenia docelowego prostokąta z bufora zamiast całego bufora.

Ta funkcja jest obsługiwana na platformach systemów Windows, Mac OS, iOS i Android.

Tło:
metoda drawToBitmapdata(BitmapData) służy do pobierania bieżącego bufora renderowania do docelowej bitmapy. Jest używana do pobierania danych wejściowych bitmapy, do której zostałaby skopiowana cała zawartość bufora.

Zastosowanie przesunięcia:
począwszy od wersji 25 środowiska AIR metoda drawToBitmapData(destination:BitmapData, srcRect:Rectangle = null, destPoint:Point = null) pozwala skopiować konkretny obszar docelowy z bufora do bitmapy.

Interfejs API przyjmuje następujące dane wejściowe:

 • Obiekt docelowy Bitmap(Bitmap): bitmapa, do której zostaną skopiowane dane z bufora renderowania.
 • Obiekt źródłowy Rectangle(srcRect): prostokąt zdefiniowany w tylnym buforze renderowania, z którego zostaną skopiowane dane.
 • Obiekt docelowy point(destPoint): przesunięcie w bitmapie zgodnie z lokalizacją, do której zostaną skopiowane dane.

Można to zademonstrować na następującym przykładzie:

Instrukcje dotyczące przesunięcia

Istotne kwestie:

 • Jeśli prostokąt źródłowy przekracza wymiary bieżącego bufora renderowania, część prostokąta znajdująca się poza wymiarami bufora zostanie obcięta, podobnie jak w przedstawionym powyżej przypadku obszaru docelowego obiektu Stage3D.
 • Jeśli obszar docelowy wybrany w powyższym kroku przekracza wymiary bitmapy, część przekraczająca wymiary bitmapy zostanie obcięta.
 • Rzeczywisty obszar docelowy obejmowałby dane końcowe bitmapy zgodnie z rozmiarem trójkąta, rozmiarem bitmapy oraz wybranymi przesunięciami.
 • Jeśli przesunięcia (przesunięcie lokalizacji docelowej, przesunięcie prostokąta źródłowego) będą przekraczać wymiary lub będą mieć wartość ujemną, zostanie wyrzucony błąd nr 3802 „Offset outside stage coordinate bound”.
 • W przypadku ustawienia zerowych wartości prostokąta źródłowego i przesunięciadocelowegointerfejs API powróci do starszej implementacji, w której do bitmapy będzie kopiowany cały bufor.

Rysowanie z zastosowaniem instancji w środowisku AIR na komputer

Funkcja rysowania z zastosowaniem instancji była dostępna w środowisku AIR na urządzenia mobilne, a obecnie jest dostępna również w środowisku AIR na komputery. Ta funkcja pozwala programistom użyć modelu obiektu graficznego i renderować go wielokrotnie w jednej klatce. To ogranicza liczbę wywołać rysowania, co upłynnia renderowanie i poprawia ogólną wydajność.

Podobnie jak w przypadku środowiska AIR na urządzenia mobilne, funkcja ta w wersji na komputery umożliwia programistom wykorzystanie interfejsów API createVertexBufferForIntance() i drawTriangleInstanced().

Context3D::createVertexBufferForInstances( numElements:int, data32PerElement:int, instancesPerElement:int, bufferUsage:String = "staticDraw", ):VertexBuffer3D;

Obiekt VertexBuffer3D służy do wysyłania zestawów danych instancji do kontekstu renderowania. Bufor wierzchołków zawiera dane potrzebne do renderowania wszystkich wystąpień w geometrii sceny. Bufory wierzchołków z danymi wystąpień zawierają atrybuty wspólne dla wszystkich wierzchołków danego wystąpienia i są stosowane jako parametry wejściowe programu modułu cieniującego wierzchołków.

Context3D::drawTrianglesInstanced( indexBuffer:IndexBuffer3D, numInstances, firstIndex:int=0, numTriangles:int=-1 ):void;

Kod AGAL w wersji 3 z rejestrem „iid” można pobrać ze strony internetowej:

https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils/v3

Założenia i zależności

 1. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach obsługujących profil standardowy rozszerzony.
 2. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w środowisku AIR na urządzenia mobilne i komputery.

Odrębne zezwolenia na dostęp do kamery i mikrofonu dla protokołów HTTP i HTTPS

W wersji 24 programu Flash Player udostępniliśmy użytkownikom możliwość precyzyjnego sterowania nadawaniem uprawnień do danych ich kamery i mikrofonu. Ustawienia te są widoczne w Menedżerze ustawień globalnych i Macierzystym panelu sterowania dla systemów Mac OS i Windows. Po zaktualizowaniu do najnowszej wersji użytkownicy mogą dostosowywać te ustawienia z poziomu Macierzystego panelu sterowania, także dla protokołów HTTP i HTTPS w systemie Linux.

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 25.0.0.171
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz i przeglądarek Internet Explorer i Edge 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Chrome OS 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 25.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 25.0.0.171
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 25.0.0.134
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Mac OS) 25.0.0.134
Środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android 25.0.0.134
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 25.0.0.134
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 25.0.0.134
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 25.0.0.134
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 25.0.0.134

Znane problemy

AIR
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii podczas wprowadzania tekstu za pomocą pióra.
 • [iOS] Słownik zawierający wartości dla typu Vector.Wynik <funkcji> w ukrytych przydziałach ciągów (AIR-4115729).
 • [iOS] Nie można znaleźć klasy„Compilation failed whileexecuting:compile-abc (AIR-4198225).
 • [Android] Ikony programu uruchamiającego są pakowane do nieprawidłowych lokalizacji zasobów (AIR-4198222).
 • [iOS] Interfejsy nie działają w przypadku udostępnianiamiędzy plikami SWF(AIR-4194914).
 • [iOS] Awaria podczas próby uzyskania dostępu do argumentów funkcji (AIR-4117964).

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB17-15 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 25

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 36, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=36”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla programu Flash Player 25
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 25. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 25 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=36”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 36.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 25.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 25 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 25

Aby uzyskać dostęp do nowych interfejsów API środowiska AIR w wersji 25, musisz zaktualizować plik deskryptora aplikacji do wersji 25 przestrzeni nazw.namespaceJeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 25, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 25, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 25. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na atrybut: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/25.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online