Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 26 i środowiska AIR 26

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player 26 i środowiska AIR 26.

 

8 sierpnia 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

11 lipca 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

16 czerwca 2017

W dzisiejszej wersji zaktualizowano program Flash Player w celu usunięcia błędu, jaki czasami wpływał na zawartość Flash. W przypadku problemów z interakcją — nieprawidłowego działania przycisków myszy lub przeciągania i upuszczania — zalecamy aktualizację do dzisiejszej wersji.

 

13 czerwca 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Począwszy od wersji 26 środowiska AIR wyłączono usługę pakowania aplikacji ze środowiskiem współdzielonym. Po wprowadzeniu tej zmiany publikowane aplikacje będą zawsze zintegrowane ze środowiskiem wykonawczym, które będzie włączone do ich pakietu instalacyjnego, niezależnie od wariantu docelowego wybranego przez programistę (czyli apk lub apk-captive-runtime). Ta zmiana pozwala nam skupić się na testowaniu i opracowywaniu instalacji zintegrowanych, które do tej pory były najpopularniejsze w przypadku systemu Android.
 
Mechanizm Adobe Access w systemie Android był do tej pory obsługiwany w dwóch formach: za pomocą strumieni HLS, jako część zestawu Adobe Primerime TVSDK, oraz bez obsługi HLS, jako część środowiska Adobe AIR na system Android. Począwszy od wersji 21, mechanizm Adobe Access będzie funkcjonował w środowisku Adobe AIR jako przestarzały.  Użytkownicy chcący korzystać z mechanizmu Adobe Access w systemie Android powinni skontaktować się ze swoim przedstawicielem konta Adobe, aby uzyskać informacje o możliwości skorzystania z licencji Adobe Primetime, jako że w przyszłości środowisko AIR całkowicie zaprzestanie obsługi mechanizmu Access, a zestaw Primetime TVSDK będzie jedynym obsługiwanym sposobem korzystania z mechanizmu Adobe Access w systemie Android.

Rozwiązane problemy

8 sierpnia 2017

Flash Player

 • Zasoby grafiki wektorowe nie są renderowane prawidłowo.(FP-4198401)
 • Obrót w przestrzeni 2,5 D nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przeglądarce Chrome w systemach Windows i macOS. (FP-4198483)

 

11 lipca 2017

Flash Player

 • Rozmiar obiektu FileReference i obiekt creationDate zwracają błąd wejścia/wyjścia. (FP-4198482)

AIR

 • Przeciąganie i upuszczanie nie działa zgodnie z oczekiwaniami w środowisku wykonawczym AIR 26. (AIR-4198378, AIR-4198374, AIR-4198376, AIR-4198375)
 • Elementy utworzone na liście początkowej są kopiowane po przeciągnięciu i upuszczeniu na nową listę.  (AIR-4198373)
 • Zdarzenie NativeDragEvent.NATIVE_DRAG_COMPLETE nie jest wywoływane w środowisku wykonawczym AIR 26. (AIR-4198381)

 

16 czerwca 2017

Flash Player

 • Czasami w zawartości ActionScript 2 nie można klikać przycisków. (FP-4198473)

 

13 czerwca 2017

Flash Player

 • removeMovieClipMetoda () nie działa zgodnie z oczekiwaniami. (FP-4198425, FP-4198400)
 • Aplikacja przeglądarki http://catalog.kaientai.cc nieoczekiwanie kończy pracę (FP-4198403)
 • Wideo odtwarzane na stronie http://tw.youvivid.com/preview_showcase.asp nieoczekiwanie się zamyka (FP-4198402)
 • Program Flash Player nieoczekiwanie kończy pracę podczas interakcji z zakładkami strony (FP-4198407)
 • [Win 10] Nieprawidłowy obiekt KeyboardEvent CharCode po naciśnięciu klawisza Shift (FP-4198430)
 • Rozmiar obiektu FileReference i obiekt creationDate zwracają błąd wejścia/wyjścia. (FP-4198443)
 • [Win10] [Edge] Zdarzenia przesunięcia myszy są opóźnione w przypadku ustawienia trybu interaktywnego pełnego ekranu oraz wartości true dla blokady myszy(FP-4198071, FP-4173060)

 

AIR

 • [iOS] Metoda drawViewPortToBitmapData w klasie StageWebView zwraca pusty obiekt BitmapData
 • [iOS] Ustawienie AudioPlaybackMode.VOICE i SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = true nie działa w przypadku zestawu słuchawkowego bluetooth (AIR-4196360)
 • [Android] Klasa StageText nie uruchamia zdarzenia ENTER (AIR-4198260)
 • [iOS] Nie można uruchomić urządzenia iPad Pro na symulatorze systemu iOS z poziomu narzędzia ADT (AIR-4198314)
 • [Android] Ikony programu uruchamiającego są pakowane do nieprawidłowych lokalizacji zasobów (AIR-4198222).
 • [iOS] Maskowanie Starling nie działa w systemie iOS po włączeniu funkcji wygładzania (AIR-4198229)
 • [iOS] Zdarzenie ErrorEvent.ERROR się nie uruchamia (AIR-4198355)
 • [iOS] StageText: ustawienie właściwości stołu montażowego po wywołaniu polecenia selectRange() powoduje nieprawidłowe uaktywnienie klasy StageText (AIR-4198296)
 • Podczas pakowania aplikacji AIR wyświetla się błąd „Could not generate timestamp: Connection error” (Nie można wygenerować znacznika czasowego: błąd połączenia) (AIR-4195221, AIR-4198332, AIR-4172255)

Nowe funkcje

Przejście na WKWebView dla klasy StageWebView w systemie iOS

Począwszy od wersji 26 środowiska AIR w przypadku klasy StageWebView w systemie iOS w tle używana będzie klasa WKWebView (zamiast klasy UIWebView), która wykorzystuje silnik WebKit do renderowania obiektów WebView. Więcej informacji na temat klasy WKWebView można znaleźć na stronie internetowej https://developer.apple.com/reference/webkit/wkwebview. Ta zmiana nie dotyczy bezpośrednio programistów ActionScript.  Jednak z uwagi na kilka znanych problemów z silnikiem WebKit, w istniejących aplikacjach dla systemu iOS mogą wystąpić pewne zmiany obiegu pracy.  Prosimy o zgłaszanie wszelkich napotkanych problemów na forach dotyczących środowiska Adobe AIR, abyśmy mogli je przeanalizować.


Zmiana ta umożliwia programistom debugowanie zawartości StageWebView w systemie iOS. Włączanie inspektora sieciowego w systemie iOS:


1. Otwórz aplikację Ustawienia.
2. Dotknij opcji przeglądarki Safari.
3. Przewiń w dół i wybierz opcję Zaawansowane.

Ustawienia przeglądarki Safari w systemie iOS

4. Aktywować narzędzie Web Inspector.

gen_adv_switch_2x

5. Gdy narzędzie Web Inspector będzie aktywne, podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB. Nazwa urządzenia pojawi się w menu Programowanie przeglądarki Safari.

iPhone_for_development_2x

Alternatywnie programiści mogą skorzystać z funkcji debugowania narzędzia Web Inspector za pomocą symulatora systemu iOS. Korzystając z tych samych instrukcji można aktywować narzędzie Web Inspector w systemie iOS z poziomu aplikacji Ustawienia w symulatorze systemu iOS.

Obsługa druku wektorowego D2D

Ta funkcja przywraca funkcję druku wektorowego w programie Microsoft Edge w systemie Windows 10 i IE Immersive w systemie Windows 8 w trybie poza procesem. Ta funkcja nie tylko przyspiesza drukowanie, ale także zmniejsza rozmiar danych wejściowych. Początkowo w rozszerzeniu ActiveX w systemie Windows 8.1 i nowszym używano mieszanej metody drukowania (wektory GDI i bitmapa D2D). Teraz druk wektorowy odbywa się za pośrednictwem interfejsów API D2D w systemach Windows 8.1 i Windows 10. W przypadku interfejsów API ActionScript nie ma różnicy.

Moduł obsługi zdarzeń DeviceRotation dla środowiska AIR na urządzenia mobilne

Po obróceniu urządzenia zmienia się orientacja płaszczyzny definiującej ekran urządzenia. Zmianę tę można zilustrować w kategoriach wektora obrotu, który można uzyskać na podstawie danych obrotu, skoku i odchyłu lub kwaternionów. Moduł obsługi zdarzeń DeviceRotation służy do pobierania tych danych. Jednym z przypadków, w których dane te mogą być przydatne, jest aktualizacja właściwości viewport filmów sferycznych po obróceniu urządzenia.

Ten moduł obsługi zdarzeń wprowadzono w środowisku AIR 26, w którym dodano nową klasę DeviceRotation, która wywołuje zdarzenie DeviceRotationEvent na podstawie aktywności wykrytej przez czujniki ruchu urządzenia, czyli przyspieszeniomierz i żyroskop.

Obiekt klasy DeviceRotation

Użytkownik może utworzyć obiekt klasy DeviceRotation i przejść do jego właściwości lub rejestru zdarzeń wykonanych na tym obiekcie. Na przykład:

var deviceRotation:DeviceRotation = new DeviceRotation();

Właściwość DeviceRotation.isSupported zwraca wartość true w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • Urządzenie musi być wyposażone w przyspieszeniomierz i żyroskop.
 • Wersja systemu na urządzeniach z systemem Android musi być wersją 4.3 (JELLY_BEAN_MR2) lub nowszą.
 • Wersja systemu na urządzeniach z systemem iOS musi być wersją 4.0 lub nowszą.

Zdarzenie DeviceRotationEvent.UPDATE jest połączone z obiektem DeviceRotation. Zdarzenie wykorzystuje się w następujących przypadkach:

 • Po dołączeniu nowej funkcji detektora za pomocą polecenia addEventListener.
 • Gdy wartość wektora DeviceRotation ulegnie zmianie, to zdarzenie będzie wykonywane w pewnych odstępach wyznaczonych przez urządzenie.
 • Gdy odtwarzacz pominął zmianę w obiekcie DeviceRotation (na przykład po wybudzeniu odtwarzacza ze stanu uśpienia).

Obiekt DeviceRotationEvent

W przypadku uruchomienia zdarzenia aktualizacji na obiekcie DeviceRotation zostanie ono przechwycone jako obiekt DeviceRotationEvent. Na przykład:

private function updateHandler(event : DeviceRotationEvent ) : void { }

Właściwości obiektu DeviceRotationEvent będą wyświetlane w następujący sposób:

 • Znacznik czasowy — czas trwania w milisekundach od momentu uruchomienia aplikacji.
 • Obrót, wzdłuż osi Y — jednostką tej wartości jest liczba i oznacza ona kąt wyrażony w stopniach.
 • Skok, wzdłuż osi X — jednostką tej wartości jest liczba i oznacza ona kąt wyrażony w stopniach.
 • Odchył, wzdłuż osi Z — jednostką tej wartości jest liczba i oznacza ona kąt wyrażony w stopniach.
 • Kwaternion — jest to tablica przedstawiająca wartości kwaternionów w formacie [w, x, y, x].

Profil rozszerzony Enhanced

W środowisku AIR 26 wprowadzono nowy profil „Enhanced” w środowisku Stage3D przeznaczony dla środowiska AIR dla urządzeń przenośnych.
Będzie on stanowił nową stałą w klasie Context3DProfile. Dostępność profilu „Enhanced” wskazuje na dostępność AGAL4. Tej samej nazwy profilu można użyć w metodach requestContext3D i requestContext3DMatchingProfiles środowiska Stage3D.

W kodzie AGAL 4 wprowadzono nowy kod operacji „tld” oraz nowy rejestr próbnika wierzchołków „vs” do pobierania tekstury w module cieniującym wierzchołków. Kod operacji „tld” jest podobny do kodu operacji „tex” używanego w module cieniowania fragmentów. Jednak w przeciwieństwie do kodu operacji „tex”, kod „tld” wymaga podania wartości poziomu szczegółowości (LOD) jako parametru, ponieważ GPU nie obsługuje automatycznego obliczania wartości LOD w module cieniowania wierzchołków.

Najnowsza wersja AGAL jest dostępna pod adresem https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/tree/master/src/com/adobe/utils.

Pobieranie tekstury wierzchołków

Wraz z wprowadzeniem nowego profilu Stage3D „ENHANCED” w środowisku AIR dla urządzeń przenośnych udostępniono funkcję pobierania tekstur wierzchołków Vertex Texture Fetch. Dane tekstury będą dostępne w module cieniowania wierzchołków poprzez zastosowanie kodu AGAL 4 i ustawienie profilu Enhanced.

W kodzie AGAL 4 wprowadzono nowy kod operacji „tld” oraz nowy rejestr próbnika wierzchołków „vs” do pobierania tekstury w module cieniującym wierzchołków. Kod operacji „tld” jest podobny do kodu operacji „tex” używanego w module cieniowania fragmentów. Jednak w przeciwieństwie do kodu operacji „tex”, kod „tld” wymaga podania wartości poziomu szczegółowości (LOD) jako parametru, ponieważ GPU nie obsługuje automatycznego obliczania wartości LOD w module cieniowania wierzchołków.

Zastosowanie kodu operacji „tdl”:

tld dst, src, sampler

	
dst: rejestr lokalizacji docelowej piksela tekstury próbnika.

src: rejestr zawierający współrzędną próbkowanego piksela tekstury oraz poziom wskazań szczegółowych jako używany indeks mimpapy.

Składowe XY rejestru src: współrzędna próbkowanego piksela tekstury.  Składowa Z służy do wskazywania boku tekstury mapy sześciennej, jeśli teksturą wierzchołkową jest mapa sześcienna.

Składowa W rejestru src: używany indeks mipmapy, którego wartość wynosi od 0 do n-1, gdzie n oznacza całkowitą liczbę mimpap.  Indeks zerowy wskazuje na mimpapę o najwyższej rozdzielczości.  Część ułamkowa src.w określa stopień interpolacji wybranej mipmapy z kolejnym poziomem mimpapy o niższej rozdzielczości w oparciu o filtr mipmap (mipnearest lub miplinear) zadany w module cieniowania lub ustawiony z poziomu interfejsu API setSamplerStateAt().  W przypadku filtra mipnearest użyta zostanie najbliższa mipmapa sąsiadująca, natomiast w przypadku filtra miplinear użyta zostanie mipmapa uzyskana poprzez zastosowanie filtra liniowego.

Próbnik wierzchołków „a”

tld vt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Przedstawiony powyżej przykładowy kod przenosi piksele tekstury z tekstury powiązanej z próbnikiem wierzchołków 0 (vs0) do tymczasowego rejestru wierzchołków 0 (vt0) zgodnie ze współrzędną tekstury podaną w rejestrze atrybutów wierzchołków 0 (va0), z podaniem stanu próbnika (<2d, linear,miplinear >) określonego w module cieniowania wierzchołków. W przykładzie wartość LOD jest podana w pozycji va0.w.

Łączna liczba dostępnych próbników wierzchołków będzie wynosić 4. Łączna liczba próbników wierzchołków i fragmentów jest ograniczona do 16.

Należy zauważyć, że kodu operacji tld nie można używać wewnątrz próbnika fragmentów.

W celu dodania tekstury do próbnika wierzchołków w module cieniowania wierzchołków należy użyć istniejącej metody API AS SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

Przedstawiony powyżej kod powoduje powiązanie „tekstury” z próbnikiem wierzchołków 0 (vs0). Należy zauważyć, że wywołanie to spowodowałoby ustawienie „tekstury” dla próbnika fragmentów w tym samym indeksie, czyli próbnika fragmentów w tym samym indeksie, czyli próbnika fragmentów 0 (fs0), jeśli w danym module cieniowania fragmentów jest dostęp do próbnika fs0.

Stan próbnika wierzchołków w kodzie modułu cieniowania wierzchołków można zastąpić istniejącą metodą API AS SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Podobnie jak w przypadku API SetTextureAt, wywołanie spowodowałoby również czyli próbnika fragmentów czyli próbnika fragmentów 0 (fs0), jeśli próbnik fs0 jest używany w module cieniowania fragmentów.

Należy zauważyć, że w przypadku próbkowania tekstury używanego w modułach cieniowania wierzchołków funkcja filtrowania anizotropowego jest niedostępna.

Funkcja pobierania tekstury wierzchołków przydaje się przy różnych efektach, takich jak mapowanie przemieszczenia, symulacja wody, mapowanie wybuchów itp.
 

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 26.0.0.151
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 26.0.0.151
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarki Chromium — PPAPI 26.0.0.151
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz przeglądarek Internet Explorer i Edge 26.0.0.151
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarki Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Chrome OS 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 26.0.0.151
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 26.0.0.151
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 26.0.0.127
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (macOS) 26.0.0.127
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 26.0.0.118
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 26.0.0.118
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 26.0.0.118
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 26.0.0.118

Znane problemy

AIR
 • Brak

 

Flash Player

 • Brak

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB23-17 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 26

Aby użyć nowego programu Flash Player, należy utworzyć plik SWF dla wersji 37, przekazując do kompilatora ASC 2.0 dodatkowy argument „-swf-version=37”. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plik playerglobal.swc dla programu Flash Player 26
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 26. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 26 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=37”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 37.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 26.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 26 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 26

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 26, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniał przestrzeń nazw wersji 26. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 26, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 26, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 26. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zamienić atrybut xmlns w deskryptorze aplikacji na następującą wartość: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/26.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
8 sierpnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 lipca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.137
Środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.127
APSB21-17
16 czerwca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.131  
13 czerwca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX dla Windows 8/10) 26.0.0.120
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.118
APSB17-17
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online