Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 27 i środowiska AIR 27

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 27.

 

14 listopada 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i zabezpieczeń.

 

25 października 2017

W dzisiejszym uwolnieniu, aktualizowaliśmy flash player z najważniejszymi czynnościowym dylematem wywiera na treści flex i polecamy tych użytkowników wywierającą wpływ na aktualizację.
 

16 października 2017

W dzisiejszej wersji zaktualizowano program Flash Player w celu wprowadzenia ważnej poprawki zabezpieczeń. Zalecamy wszystkim klientom przeprowadzenie aktualizacji do najnowszej wersji.

 

10 października 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player oraz zestawu SDK środowiska AIR dla systemu Windows wprowadzono ważne poprawki błędów.

 

12 września 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Aktualizacja wtyczki Flash Player do przeglądarek Microsoft Edge i Internet Explorer 11
Ta comiesięczna aktualizacja wtyczki Flash Player usuwająca błędy funkcjonalności nie obejmie modyfikacji wtyczki Flash Player do przeglądarek Microsoft Edge i Internet Explorer w systemach Windows 8.1 i Windows 10 w ramach wtorkowej rundy aktualizacji 10 października. Firma Microsoft wyda tę aktualizację później w tym miesiącu.
 
App Transport Security
W systemie Mac OS w wersji 10.11 firma Apple wprowadziła usługę App Transport Security (ATS), która wymaga, aby wszystkie aplikacje używały wyłącznie zabezpieczonych połączeń sieciowych za pośrednictwem protokołu HTTPS. W związku z tym, iż jest to istotna zmiana, firma Apple udostępniła rozwiązanie zastępcze dla aplikacji w postaci klucza NSAllowsArbitraryLoads, który zezwala na połączenia niezabezpieczone.
 
W zestawie SDK środowiska AIR w wersji 27 wszystkie aplikacje AIR tworzone dla systemu Mac OS będą miały w pliku info.plist automatycznie ustawioną wartość true dla klucza NSAllowsArbitraryLoads. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Firma Apple może odrzucić aplikację w trakcie procesu sprawdzania lub wyłączyć możliwość skorzystania z klucza NSAllowsArbitraryLoads w przyszłych aktualizacjach systemu operacyjnego. Zaleca się używanie w aplikacjach zabezpieczonych połączeń sieciowych opartych na protokole HTTPS.
 
Współdzielone środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android
Począwszy od wersji 26 środowiska AIR wyłączono usługę pakowania aplikacji ze środowiskiem współdzielonym. Po wprowadzeniu tej zmiany publikowane aplikacje będą zawsze zintegrowane ze środowiskiem wykonawczym, które będzie włączone do ich pakietu instalacyjnego, niezależnie od wariantu docelowego wybranego przez programistę (czyli apk lub apk-captive-runtime). Ta zmiana pozwala nam skupić się na testowaniu i opracowywaniu instalacji zintegrowanych, które do tej pory były najpopularniejsze w przypadku systemu Android.

Rozwiązane problemy

14 listopada 2017

Flash Player

 • LoadMovie na warstwach innych niż 0 powoduje naruszenie uprawnień dostępu w C# WinForms (FP-4198533).
 • W określonych przypadkach program Flash Player zamyka się nieoczekiwanie przed wczytaniem treści.

 

25 października 2017

Flash Player

 • Program Flash Player ulega awarii po zalogowaniu się do klienta sieciowego VMWare Vsphere (FP -4198653).

 

10 października 2017

Flash Player

 • Wybór urządzenia audio nie działa, jeśli występuje wiele urządzeń o tej samej nazwie (FP-4198585).
 • Zawartość zawiesza się podczas przełączania kart w przeglądarce Firefox (FP-4198571, FP-4198555).
 • Renderowanie zawartości wideo zostaje przerwane po zminimalizowaniu/przywróceniu w oknie przeglądarki Firefox.

AIR

 • [iOS] Po zaktualizowaniu iTunes w systemie Windows do wersji 12.7.0.166 nie da się utworzyć listy urządzeń iOS (AIR-4198467).
 • [iOS] Błąd instalacji: błąd wewnętrzny interfejsu API podczas instalacjiipana urządzeniach z systemem iOS11 przy użyciu funkcji Flash Builder, Animate CC o wiersza poleceń w systemie Windows.

 

12 września 2017

Flash Player

 • Aplikacja zachowuje się nieprawidłowo po naciśnięciu spacji w polu tekstowym(FP-4198253).
 • [Win10] Po włączeniu trybu pełnoekranowego podczas odtwarzania filmu przy użyciu programu Flash Player w przeglądarce Chrome menu kontekstowe wyświetla się z opóźnieniem (FP-4198406).

AIR

 • Po przełączeniu na tryb pełnoekranowy w systemie Windows 8 lub nowszym aplikacja zaczyna migać(AIR-4198437, AIR-4198443).
 • Aplikacje w środowisku AIR przeskakują podczas próby ich przenoszenia. (AIR-4198340). W przypadku zastosowania renderowania tekstury przez funkcję wygładzania w projektach Starling pojawia się błąd „Error #3672: Buffer creation failed” (Błąd nr 3672: Nie można utworzyć bufora) (AIR-4198370).
 • [iOS] Znaczne odsunięcie pozycji wprowadzania danych w obiektach TextField (AIR-4198324).
 • [Android] Poprawki błędów dotyczących zabezpieczonego gniazda w systemie Android na potrzeby protokołu TLS.
 • [Android] Dodano flagę no-version-vectors do narzędziaaapt.
 • [tvOS] Błąd ADT nr 303: brak pliku ikony banner320x180.png w pakiecie (AIR-4198396).
 • [iOS] Dźwięk znika po odtworzeniu osadzonego materiału wideo w z Youtube (AIR-4198383).
 • [iOS] Zakłócenia, takie jak połączenia przychodzące, powoduję przerwanie odtwarzania dźwięku (AIR-4198386).
 • [AndroidTV] Baner TV jest teraz wymagany/obowiązkowy dla wszystkich aplikacji Android TV.
 • [iOS] Uwzględnienie narzędzia ADT do poprawnego podpisywania platform dynamicznych w spakowanej aplikacji iOS (AIR-4198407).
 • [iOS] Narzędzie ADT do poprawnego podpisywania platform dynamicznych (AIR-4198408).
 • Tekstura wideo ma dostęp do kamery nawet po usunięciu (AIR-4198123).

Nowe funkcje

Obsługa interfejsu API ActionScript dla Menedżera urządzeń audio jest obecnie niedostępna

W programie Flash Player w wersji 27 programiści mogą wybrać wyjściowe urządzenie audio z poziomu ActionScript przy użyciu nowego interfejsu API ActionScript — „AudioDeviceManager”.  Jest on zsynchronizowany z ustawieniami wyjściowych urządzeń audio programu Flash Player. W tym interfejsie API obowiązuje ograniczenie czynności wywoływanych przez użytkownika UIA, co wynika z kwestii ochrony prywatności użytkownika.  Interfejs API można wywołać wyłącznie przy użyciu czynności wywołanej przez użytkownika.  Jeśli nie zostanie on wywołany przy użyciu czynności użytkownika, program Flash Player zwróci błąd środowiska wykonawczego „IllegalOperationError” (Błąd związany z nieprawidłową operacją) oznaczony kodem błędu 2176.

Za pomocą klasy AudioDeviceManager można utworzyć listę wyjściowych urządzeń audio podłączonych do systemu, korzystając z właściwości deviceNames().  Jej użycie zwraca macierz podłączonych urządzeń.  Następnie za pomocą właściwości selectedDeviceIndex() można pobrać indeks wybranego urządzenia z takiej macierzy.  W tej wersji interfejsu APU wprowadzono nowe zdarzenie o nazwie AudioOutputChangeEvent.AUDIO_OUTPUT_CHANGE. Jest ono rozsyłane do detektorów zdarzeń ActionScript w przypadku zmiany wyjściowego urządzenia audio.  Jest ono rozsyłane, gdy użytkownik wybierze urządzenie audio różne od ustawionego w interfejsie użytkownika ustawień programu Flash Player (na karcie wyjściowych urządzeń audio), ustawienie zawartości (AudioDeviceManager.selectedDeviceIndex) lub w przypadku dodania/usunięcia urządzenia z systemu.  Klient ActionScript może sprawdzić, w jaki sposób aktywowana jest zmiana wyjściowego urządzenia audio, korzystając w tym celu z klasy „AudioOutputChangeEvent.reason”.

Dwa kody przyczyny to „AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION” i „AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE”.

Ogólny obiekt pracy interfejsu API:

 1. W zawartości znajduje się element sterujący, taki jak przycisk, który wskazuje, że użytkownik powinien kliknąć, aby wybrać urządzenie audio.
 2. Po wybraniu elementu sterującego przez użytkownika wyświetli się odrębny interfejs użytkownika umożliwiający obsługę zdarzenia. Wykorzystuje on nowy interfejs API narzędzia AudioDeviceManager w celu wyświetlenia listy nazw wyjściowych urządzeń audio oraz skonfigurowania interfejsu użytkownika.
 3. Gdy użytkownik wybierze urządzenie, zawartość wykorzysta nowy interfejs API narzędzia AudioDeviceManager w celu ustawienia nowego urządzenia podczas obsługi elementu wybranego przez użytkownika.

Przykładowy fragment: 

Dostęp do nazw dostępnych systemowych urządzeń audio

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var status_ta:mx.controls.TextArea;

status_ta.html = false;
status_ta.setStyle("fontSize", 9);

var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];

status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+newline+newline;
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+newline+newline;

for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) 
{
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+newline;
}

Wybór wyjściowego urządzenia audio

var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;

Monitorowanie zmiany wyjściowego urządzenia audio

function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
 if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
 [do something]
 } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
 [do something]
 }
}

Wybór urządzenia audio przez wtyczkę Flash za pośrednictwem interfejsu API AudioDeviceManager jest ważny tylko w bieżącej sesji przeglądarki.Zostanie on utracony po zamknięciu przeglądarki.Urządzenia audio wybrane przez użytkownika nie są przechowywane w pamięci wtyczki Flash. Do programisty należy zapisanie i przywrócenie ustawień audio, jeśli ma to sens w danej sytuacji.Jeśli użytkownik podłączy inne urządzenie domyślne, na przykład zestaw słuchawkowy USB, dźwięki z zawartości Flash zostaną automatycznie przełączone do tego urządzenia.

Znane problemy:

 1. W systemie Linux odtwarzacz audio Flash i inny niż Flash nie mogą jednocześnie odtwarzać dźwięku na tym samym urządzeniu. Przełączenie dźwięku na urządzenie odtwarzające zawartośćinną niżFlash powoduje zatrzymanie dźwięku Flash.
 2. Wtyczka Flash Player nie obsługuje poprawnie przełączania między urządzeniami otej samejnazwie.

Asynchroniczne wysyłanie tekstur w środowisku AIR dla komputerów

Do wersji AIR 26 wysyłanie tekstur w środowisku AIR dla komputerów odbywało się w sposób synchroniczny. W związku z tym programiści musieli czekać na pomyślne wczytanie tekstury.

W środowisku AIR w wersji 27 można przesyłać tekstury w sposób asynchroniczny, w trakcie renderowania bieżącej tekstury. To zwiększa wydajność interfejsu użytkownika w aplikacjach środowiska AIR i poprawia komfort użytkowania.

Po ukończeniu asynchronicznego przesyłania tekstury wygenerowane zostanie zdarzenie TEXTURE_READY. W przypadku wszystkich formatów tekstury asynchroniczne przesyłanie danych tekstury odbywa się za pomocą dwóch następujących elementów interfejsu API:

 1. uploadFromBitmapDataAsync (source:BitmapData, miplevel:uint = 0)
 2. uploadFromByteArrayAsync (data:ByteArray, byteArrayOffset:uint, miplevel:uint = 0)

Funkcja ta obsługuje wyłącznie teksturę normalną i prostokątną dla poziomu 0 mitmapy.

Udostępnienie sterownika DirectX 11 w środowisku AIR dla systemu Windows

W środowisku AIR do wersji 26 do renderowania z przyspieszeniem sprzętowym w systemie Windows wykorzystywano sterownik DirectX 9.  Począwszy od wersji 27.0 środowiska AIR do renderowania z przyspieszeniem sprzętowym w systemie Windows 8.0 lub w jego nowszych wersjach używany jest sterownik DirectX 11.

W przypadku systemu Windows w wersji 7 i w starszych wersjach do obsługi zawartości z przyspieszeniem sprzętowym nadal będzie używany sterownik DirectX 9.

W celu renderowania dowolnej zawartości z przyspieszeniem sprzętowym aplikacja AIR wczyta odpowiednią bibliotekę DLL DirectX 11, tj. d3d11.dll.  Jeśli przyspieszenie sprzętowe jest wyłączone lub sprzęt jest niedostępny, renderowanie zostanie z powrotem przełączone na tryb programowy.  W przypadku braku określonej biblioteki DLL do sterownika DirextX 11 w systemie, renderowanie zostanie z powrotem przełączone na tryb programowy.

Ta funkcja jest obsługiwana przez pliki SWF w wersji 38 lub nowszej.

Uaktualnienie zestawu SDK środowiska AIR dla systemu macOS

Począwszy od wersji 27 środowisko wykonawcze AIR ma wbudowany zestaw SDK 10.12 dla systemów Mac. Wprowadzona przez firmę Apple usługa App Transport Security (ATS) nie zezwala na nawiązywanie niezabezpieczonych połączeń między aplikacją a usługami sieciowymi. W związku z tą zmianą wszystkie połączenia z niezabezpieczonymi stronami internetowymi, takimi jak Loader czy URLLoarder, przestaną działać z powodu wdrożenia usługi App Transport Security.

Dodanie obsługi nowych języków w środowisku AIR dla urządzeń mobilnych

Począwszy od wersji 27 środowiska AIR, dodano obsługę następujących języków:

fiński (fi), grecki (el), indonezyjski (in), malajski (ms), tajlandzki (th) i wietnamski (vi).

Uwaga:aby skorzystać z tych języków, wartość Namespace w deskryptorze aplikacji musi wynosić co najmniej 27.0.

Przykładowy fragment

<supportedLanguages>fi el in ms th vi</supportedLanguages>
<name>
  <text xml:lang="fi">NameInFinnish</text>
</name>

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 27.0.0.187
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz przeglądarek Internet Explorer i Edge 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Chrome OS 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 27.0.0.187
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 27.0.0.187
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 27.0.0.124
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (macOS) 27.0.0.128
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 27.0.0.128
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 27.0.0.128

Znane problemy

Flash Player
 • Polecenie EVENT.ACTIVATE nie uruchamia się w przeglądarce Chrome, gdy przeciągnie się kartę do okna przeglądarki Chrome, a następnie poza to okno (FP-4198532).
 • Panel ustawień oprogramowania Flash Player przestaje reagować po wyłączeniu przyspieszenia sprzętowego w przeglądarce Firefox.

 

AIR

 • [Android] Błąd nr 3672: błąd utworzenia bufora w przypadku użycia obiektu drawToBitmapData (Context3D) podczas używania obiektu VideoTexture (AIR-4198290)
 • [Android] Brak danych z czynności „android.intent.action.SEND” (AIR-4197491).
 • [tvOS] Nie można zainstalować aplikacji w symulatorze urządzeń tvOS.
 • Gdy obiekt potomny Sprite znajduje się blisko dolnej krawędzi ekranu, pojawiają się artefakty (AIR-4198445).
 • Podczas rysowania pikseli widoczne są artefakty bitmapy (AIR-4198453).
 • [iOS] Podczas korzystania z flagi -platformSDK w systemie iOS beta 3 obrót aplikacji w środowisku AIR zostaje przerwany (AIR-4198406).
 • [iOS] Aplikacja ulega awarii po uruchomieniu w symulatorze systemu iOS 11.
 • [iOS] Aplikacje nie są instalowane na urządzeniach z systemem iOS 11 z poziomu systemu macOS 10.13. Należy odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie, aby ponownie przeprowadzić proces instalacji.

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB17-33 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 27

Aby skorzystać z nowego programu Flash Player, konieczne jest użycie pliku SWF w wersji 38 poprzez wprowadzenie argumentu „-swf-version=38" jako dodatkowego argumentu kompilatora do kompilatora ASC w wersji 2.0. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla programu Flash Player 27
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 27. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 27 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Na liście po lewej stronie wybierz pozycję Kompilator ActionScript.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=38”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 38.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację oprogramowania Flash Player 27.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 27 Aktualizacja przestrzeni nazw do wersji AIR 27

Aby uzyskać dostęp do nowych interfejsów API środowiska AIR w wersji 27,namespacemusisz zaktualizować plik deskryptora aplikacji do wersji 27 przestrzeni nazw. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 27, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 27, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 27. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na atrybut: <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/27.0">

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
14 listopada 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.183  
16 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 października 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.159
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
APSB17-31
12 września 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.130
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR dla systemu Windows 27.0.0.124
Zestaw SDK środowiska AIR i środowisko wykonawcze (Mac OS) 27.0.0.128
APSB17-28
8 sierpnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 lipca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.137
Środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.127
APSB21-17
16 czerwca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.131  
13 czerwca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX dla Windows 8/10) 26.0.0.120
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.118
APSB17-17
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online