Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 28 i środowiska AIR 28

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 28.

 

6 lutego 2018

W opublikowanej dziś wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

9 stycznia 2018

Szczęśliwego Nowego Roku!  W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

12 grudnia 2017

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Dostępność środowiska wykonawczego AIR for Android w sklepie Google Play
13 marca 2018 firma Adobe opublikuje udostępnione środowisko wykonawcze AIR w sklepie Google Play dla wszystkich urządzeń z systemem Android 4.0 lub starszym.W tych starszych systemach aplikacje AIR, które wymagają udostępnionego środowiska wykonawczego, nie będą w stanie uzyskać dostępu do wymaganego pliku do pobrania w sklepie Play.  Programistom, których dotyka ten problem, zalecamy przekonwertowanie i ponowne opublikowanie aplikacji, tak aby korzystały ze zintegrowanego środowiska wykonawczego do 13 marca.
 
Zabezpieczenia transportu aplikacji
W systemie Mac OS w wersji 10.11 firma Apple wprowadziła usługę App Transport Security (ATS), która wymaga, aby wszystkie aplikacje używały wyłącznie zabezpieczonych połączeń sieciowych za pośrednictwem protokołu HTTPS. W związku z tym, iż jest to istotna zmiana, firma Apple udostępniła rozwiązanie zastępcze dla aplikacji w postaci klucza NSAllowsArbitraryLoads, który zezwala na połączenia niezabezpieczone.
 
W zestawie SDK środowiska AIR 27 wszystkie aplikacje AIR tworzone dla systemu macOS zawierają w pliku informacyjnym automatycznie ustawioną wartość true dla klucza NSAllowsArbitraryLoads. o plik. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Firma Apple może odrzucić aplikację w trakcie procesu sprawdzania lub wyłączyć możliwość skorzystania z klucza NSAllowsArbitraryLoads w przyszłych aktualizacjach systemu operacyjnego. Zaleca się używanie w aplikacjach zabezpieczonych połączeń sieciowych opartych na protokole HTTPS.
 
Współdzielone środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android
Począwszy od wersji 26 środowiska AIR wyłączono usługę pakowania aplikacji ze środowiskiem współdzielonym. Po wprowadzeniu tej zmiany publikowane aplikacje będą zawsze zintegrowane ze środowiskiem wykonawczym, które będzie włączone do ich pakietu instalacyjnego, niezależnie od wariantu docelowego wybranego przez programistę (czyli apk lub apk-captive-runtime). Ta zmiana pozwala nam skupić się na testowaniu i opracowywaniu instalacji zintegrowanych, które do tej pory były najpopularniejsze w przypadku systemu Android.

Rozwiązane problemy

6 lutego 2018

Flash Player

 • [Mac] Podczas wczytywania materiału wideo za pomocą protokołu RTMPS nagrywarka zacina się na komunikacie „Uploading...X%” (Wczytywanie...X%) (FP-4198740).
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

 

9 stycznia 2018

Flash Player

 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

 

12 grudnia 2017

Flash Player

 • [macOS] Natywny panel sterowania wtyczki Flash Player nie jest uruchamiany z poziomu preferencji systemowych, gdy jest zainstalowana wersja NPAPI wtyczki Flash Player.
 • [Windows] Występują problemy z odtwarzaniem zawartości DRM w przeglądarce Chrome.
 • Występuje wyciek pamięci podczas działania aplikacji korzystającej z obiektu Stage3D i profilu Baseline_Constrained (podstawowego ograniczonego). (FP-4198562)
 • Okno dialogowe wysyłania pliku przestaje odpowiadać w przeglądarce Chrome, kiedy jest używany edytor Scratch. (FP-4198254)
 • Suwak głośności nie jest widoczny podczas odtwarzania wideo ze strony „https://www.vudu.com/movies/#!content/74336/CHUD-2-Bud-The-Chud” w trybie pełnoekranowym.

AIR

 • Środowisko wykonawcze AIR jest nieoczekiwanie zamykane po wywołaniu metody graphics.readGraphicsData.(AIR-4198466)
 • Zainicjowanie wielu procesów roboczych naraz powoduje nieoczekiwane zamknięcie aplikacji.(AIR-4198267)
 • Wygładzanie na wyświetlaczach komputerowych Retina nie działa prawidłowo w systemie OS X, kiedy parametr backBuffer (bufor tylny) obiektu Context3D jest ustawiony na 1024x768 lub więcej.(AIR-4198319)
 • [Android] Zdarzenie KeyboardEvent.KEY_DOWN jest wywoływane dwukrotnie dla przycisku Dalej. (AIR-4198503)
 • [iOS] Gdy obiekt potomny Sprite znajduje się blisko dolnej krawędzi ekranu, pojawiają się artefakty. (AIR-4198445)
 • [iOS] Zestaw ADT poprawnie podpisuje platformy dynamiczne dołączane do spakowanej aplikacji iOS. (AIR-4198407)
 • [iOS] Zestaw ADT poprawnie podpisuje platformy dynamiczne. (AIR-4198408)
 • [iOS] AIR 23 i nowsze wersje: Nie można ukończyć kompilowania przy wykonywaniu polecenia: compile-abc- Class (...). (AIR-4198225)
 • [iOS] Obiekt StageWebView nie wczytuje ani nie wyświetla lokalnej zawartości HTML. (AIR-4198420)
 • Udoskonalono zachowanie parametru capabilities.language w systemach Android i iOS.
 • [iOS] Występują problemy z obrazem uruchamiania na tablecie iPad Pro.
 • [Android] Błąd nr 3672: Występuje błąd tworzenia bufora w przypadku użycia obiektu drawToBitmapData (Context3D) podczas używania obiektu VideoTexture. (AIR-4198290)
 • [Android] Brak danych z metody konwersji „android.intent.action.SEND”. (AIR-4197491)
 • Obrót kamery obrazu (IMAGE) na urządzeniach przenośnych z systemami Android i iOS. (AIR-4167837)
 • [iOS] Interfejsy nie działają w przypadku ich udostępniania między plikami SWF.(AIR-4194914)
 • [iOS] Aplikacje utworzone przy użyciu środowiska FLEX w trybie AOT ulegają awarii. (AIR-4198266)
 • [iOS] Brak wpisu IpadPro10.5Inch (10,5-calowy tablet iPad Pro) powoduje zwracanie nieprawidłowego rozmiaru ekranu. (AIR-4198511)

Nowe funkcje

Rozwiązanie problemów z instalacją aplikacji Adobe AIR

Dzięki wydaniu wtyczki Flash Player 28 aplikacje Adobe AIR zawierające certyfikatSHA-1można pomyślnie zainstalować po 30 października 2017 bez potrzeby ponownego pakowania aplikacji AIR z nowym certyfikatem. W tym wpisie na blogu szczegółowo opisano problem z instalacją aplikacji Adobe AIR.

Kto powinien użyć tego rozwiązania?

Jeśli zaprogramowana aplikacja AIR nie będzie poprawnie instalowana po 30 października 2017, a w dzienniku instalacji znajdzie się komunikat „Niepowodzenie sprawdzania poprawności podpisu pakietu”, oznacza to, że aplikację podpisano przy użyciuSHA1certyfikat.

Lokalizacje plików dziennika na poszczególnych platformach wymieniono w tym artykule: https://helpx.adobe.com/pl/air/kb/logging-air-2-desktop-application.html 

Rozdzielczość:

Aplikacje AIR, w których występuje powyższy problem, można zainstalować na dwa sposoby.

 

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych: 

Instalowanie środowiska wykonawczego Adobe AIR

Procedura w systemie Windows:

1. Przejdź do folderu C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0.

2. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij prawym przyciskiem myszy plik EXE instalatora aplikacji Adobe AIR i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Nie zwalniaj klawisza Ctrl, dopóki nie zostanie wyświetlone okno.

3. Wybierz i otwórz aplikację AIR, którą chcesz zainstalować.

Procedura w systemie macOS:

1. Przejdź do folderu /Programy/Utilities.

2. Trzymając wciśnięty klawisz Command, kliknij dwukrotnie instalator aplikacji Adobe AIR.  Nie zwalniaj klawisza Command, dopóki nie zostanie wyświetlone okno.

3. Wybierz i otwórz aplikację AIR, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Adobe AIR powinna zostać pomyślnie zainstalowana.

 

Korzystanie z nowej dyrektywy -ignoreExpiredCertificateTimestamp przy uruchamianiu instalatora aplikacji AIR z poziomu wiersza poleceń lub programu Terminal

Instalowanie środowiska wykonawczego Adobe AIR

Procedura w systemie Windows:

1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.

2. Uruchom następujące polecenie:

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe" -ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Zostanie otwarte okno.

4. Wybierz i otwórz aplikację AIR, którą chcesz zainstalować.

Procedura w systemie macOS:

1. Otwórz program Terminal.

2. Uruchom następujące polecenie:

/Programy/Utilities/Adobe\ AIR\ Application\ Installer.app/Contents/MacOS/Adobe\ AIR\ Application\ Installer/ -ignoreExpiredCertificateTimestamp

3. Zostanie otwarte okno.

4. Wybierz aplikację AIR, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Adobe AIR zostanie pomyślnie zainstalowana.

Obsługa plików ANE opartych na języku Swift w środowisku AIR (iOS/tvOS)

Od wersji AIR 28 programiści mogą korzystać z plików ANE opartych na języku Swift w systemach iOSi tvOS. Programiści mogą też korzystać z opartych na systemie iOS/tvOSplatform dynamicznych podczas pakowania aplikacji na platformy iOS/tvOS. Podpisywanie platform dynamicznych jest realizowane podczas pakowania aplikacji.

Procedura tworzenia pliku ANE opartego na kodzie Swift i pakowania aplikacji:

1. Oprócz zasobów wymaganych do utworzenia pliku ANE programiści korzystający z kodu ActionScript muszą wprowadzić platformy dynamiczne (odpowiednie pliki z rozszerzeniem FRAMEWORK) w poleceniu tworzenia pliku ANE. Również plik platform.xml musi zawierać odniesienia do platform dynamicznych zgodnie z poniższym przykładem.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 
<platform xmlns="http://ns.adobe.com/air/extension/28.0">
 
<linkerOptions>
 
<option>-rpath @executable_path/Frameworks</option>
 
</linkerOptions>
 
<packagedDependencies>
 
<packagedDependency><dynamic_swift_framework_path></packagedDependency>
 
</packagedDependencies>
 
</platform>

2. Przykładowe polecenie pakowania pliku ANE

adt -package -target ane <ane_file> <extesionxml_file> -swc <swc_file> -platform iPhone-ARM -platformoptions <platformxml_file> -C iPhone-ARM/ . -platform appleTV-ARM -platformoptions <tvOS_platformxml_file> -C appleTV-ARM/ .
 • Folder iPhone-ARM zawiera plik dynamic_swift_framework_file (plik dynamicznej platformy Swift) wymieniony w sekcji zależności pakietu w pliku platform_xml. Jest to statyczna biblioteka języka Objective C (plik z rozszerzeniem A) zbudowana dla systemu iOS i pliku library.swf.
 • Folder appleTV-ARM zawiera plik dynamic_swift_framework_file (plik dynamicznej platformy Swift) dla systemu tvOS wymieniony w sekcji zależności pakietu w pliku platform_xml. Jest to statyczna biblioteka języka Objective C (plik z rozszerzeniem A) zbudowana dla systemu tvOS i pliku library.swf.

 

3. Przykładowe polecenie pakowania pliku IPA

adt -package -target <target> -provisioning-profile <path-to-profile> -storetype pkcs12 -keystore <path-to-certificate> -storepass <password> <ipa_file> <appxml_path> <swf_path> Frameworks -extdir extension

Folder <dynamic_frameworks_and_Swift_Dependencies_path> lub jego podfoldery zawierają platformy Swift i ich zależności wymienione poniżej. Te biblioteki dylib języka Swift można znaleźć w folderze /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/lib/swift/iphoneos w przypadku systemu iOS.

<dynamic_swift_framework>

 • libswiftCore.dylib 
 • libswiftCoreGraphics.dylib 
 • libswiftCoreImage.dylib 
 • libswiftDarwin.dylib 
 • libswiftDispatch.dylib 
 • libswiftFoundation.dylib 
 • libswiftObjectiveC.dylib 
 • libswiftQuartzCore.dylib 
 • libswiftUIKit.dylib

 

W celu obsługi platformy Xcode 9 i języka Swift 4 programiści języka ActionScript muszą dodać 3 opisane poniżej zależności języka Swift z folderu iphoneos platformy Xcode.

 • libswiftCoreFoundation.dylib 
 • libswiftMetal.dylib 
 • libswiftos.dylib

Uwaga: Domyślne wartości parametru MinimumOSVersion to 8.0 dla systemu iOS i 9.0 dla systemu tvOS.

Uaktualnienie pakietu SDK dla systemu iOS

Środowisko wykonawcze AIR jest teraz wyposażone w nową wersję pakietu SDK dla systemu iOS 11. Umożliwia on programistom pracującym w środowisku AIR używanie plików ANE utworzonych za pomocą interfejsów API systemu iOS 11 — bez konieczności korzystania z przełącznika -platformSDK (zestaw SDK platformy) podczas pakowania przy użyciu zestawu ADT. W zestawie SDK dla systemu iOS 11 firma Apple wprowadziła wymaganie dołączenia pewnych ikon do aplikacji. Aby je dołączyć, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Wymaga to komputera z systemem macOS i programem Xcode 9.

Uruchom program Xcode 9.

 1. Wybierz polecenie File -> New Project -> Single View App (iOS) (Plik > Nowy projekt > Aplikacja iOS z pojedynczym widokiem), po czym wprowadź nazwę produktu, nazwę organizacji i identyfikator organizacji.
 2. Zapisz projekt.
 3. Kliknij opcję Assets.xcassets -> AppIcon (Zasoby xcassets > Ikona aplikacji), po czym przeciągnij i upuść ikonę do sklepu App Store o wymiarach 1024 * 1024 (1024 pkt., 1x).
Assets.xcassets

4. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji do tabletu iPad o wymiarach 76x76 (76 pkt., 1x) i 152x152 (76 pkt., 2x).

5. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji do tabletu iPad Pro o wymiarach 167x167 (83,5 pkt., 2x).

6. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji do telefonu iPhone o wymiarach 120x120 (60 pkt., 2x).

7. Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji do telefonu iPhone o wymiarach 180x180 (60 pkt., 3x).

Rozmiary ikon

8. Z menu rozwijanego wybierz cel budowania Generic iOS Device (Ogólne urządzenie z systemem iOS).

9. Zbuduj projekt, wybierając polecenie Product -> Build (Produkt > Zbuduj).

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik APP i wybierz polecenie Pokaż w Finderze.

11. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik APP i wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.

12. Skopiuj plik Assets.car i spakuj go przy użyciu aplikacji AIR.

 

Wszystkie ikony oprócz ikony sklepu (1024*1024) muszą zostać spakowane razem z aplikacją przy użyciu znaczników ikon określonych w pliku app.xml. Dodawanie ikon w pliku assets.car opisano w artykule https://help.apple.com/xcode/mac/current/#/dev4b0ebb1bbicons in.

Uwaga: Jeśli w deskryptorze aplikacji system iOS 11 zostanie ustawiony jako minimalna obsługiwana wersja, wygenerowany plik IPA będzie obsługiwał tylko systemy 64-bitowe.

Lokalizacja ciągów przeznaczenia w systemie iOS

Od wersji AIR 28 programiści mogą podawać zlokalizowane ciągi przeznaczenia na potrzeby uprawnień wymaganych w aplikacji. Programiści muszą spakować z aplikacją plik XML o nazwie purposeStrings.xml. Format tego pliku XML powinien być zgodny z poniższym. Przykładowy plikXMLjest dostępny w zestawie SDK środowiska AIR: SDK/samples/purposeStrings-sample.xml. Użyj poniższego polecenia, aby spakować przykładową aplikację z plikiem purposeStrings.xml.

adt -package -target <target> -provisioning-profile <provisioning profile> -storetype pkcs12 -keystore <certificate> -storepass <password> <name of the ipa> <application xml> <swf file> purposeStrings.xml

Uwaga:

 • W systemie iOS 11 firma Apple dodała kilka nowych kluczy Cocoa, które należy teraz dołączyć w deskryptorze pliku aplikacji. Zobacz Dokumentacja kluczy listy właściwości informacji | Klucze Cocoa.
 • Jeśli aplikacja korzysta z metody CameraRoll.addBitmapData i jest pakowana przy użyciu środowiska AIR 28, należy dodać klucz Cocoa NSPhotoLibraryAddUsageDescription w deskryptorze aplikacji.
 • Aplikacje korzystające z klasy Geolocation mogą nie wyświetlać okna dialogowego uprawnień, jeśli zostaną spakowane przy użyciu środowiska AIR 28. Aby rozwiązać ten problem, należy dodać w deskryptorze aplikacji klucze Cocoa zgodne z jej przeznaczeniem. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji firmy Apple dla programistów.

Uaktualnienie zestawu SDK systemu Android

Począwszy od wersji 28 środowiska AIR, korzystamy z nowszego zestawu SDK dla systemu Android w środowisku wykonawczym AIR. Na poniższej liście wymieniono numery wersji narzędzi, które zostały uaktualnione w środowisku AIR 28. Zaszły poważne zmiany w narzędziach służących do budowania środowiska wykonawczego. W przypadku problemów z wydajnością lub funkcjonowaniem tych narzędzi zachęcamy do zgłoszenia ich na forum użytkowników środowiska AIR.

Narzędzie Wersja
Platforma SDK dla systemu Android 25, wersja 3 (Android 7.1.1)
Narzędzia SDK do budowania dla systemu Android 26.0.1
Narzędzia SDK dla systemu Android 26.0.2
Narzędzia platformy SDK dla systemu Android 26.0.0
Zestaw NDK dla systemu Android 15.1.4119039
Repozytorium pomocy technicznej dla systemu Android 47.0.0

Obsługa urządzeń Android TV

Od wersji AIR 28 poprawiono stabilność i inne elementy obsługi urządzeń Android TV przez aplikacje środowiska AIR dla systemu Android.

Programiści mogą tworzyć aplikacje z dołączonym środowiskiem wykonawczym, które są również zgodne z urządzeniami Android TV. Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć formatuSWFw wersji co najmniej 31 i przestrzeni nazw w wersji co najmniej 20.0. Dwa wymienione powyżej znaczniki należy dodać do pliku app.xml, aby umożliwić obsługę aplikacji na urządzenia Android TV.

1. <supportsAndroidTV></supportsAndroidTV>

Znacznik <supportsAndroidTV> może mieć wartość true (prawda) lub false (fałsz). Jeśli nie zostanie dodany, zostanie przyjęta wartość domyślna false (fałsz).

<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>: Aplikacja jest obsługiwana na urządzeniach Android TV i po zainstalowaniu będzie widoczna na ekranie początkowym takiego urządzenia.

<supportsAndroidTV>false</supportsAndroidTV>: Aplikacja nie jest obsługiwana na urządzeniach Android TV i nie będzie widoczna na ekranie początkowym takiego urządzenia. Będzie jednak widoczna w kategorii pobranych aplikacji na ekranie Ustawienia urządzenia.

2.<banner></banner>

Ten znacznik pozwala użytkownikowi przypisać ścieżkę obrazu banera. Banery aplikacji reprezentują aplikacje i gry na ekranach początkowych urządzeń telewizyjnych oraz umożliwiają użytkownikom uruchamianie aplikacji. Obraz baneru musi mieć wymiary 320 x 180 piks., format PNG i tryb ekranuxhdpiresource.Jeśli programista nie poda obrazu banera, a zostanie ustawiony znacznik <supportsAndroidTV>true<supportsAndroidTV>, na ekranie początkowym urządzenia Android TV będzie widoczny domyślny obraz banera. Narzędzia zestawu SDK należy zaktualizować do wersji 24.0.0 lub nowszej.Aby korzystać z nowych interfejsów API dla urządzeń telewizyjnych, należy utworzyć projekt lub zmienić istniejący projekt przeznaczony do systemu Android 5.0 (interfejsy API poziomu 21) lub nowszego.Aplikacje można pakować tylko przy użyciu przełącznika –targetapk-captive-runtime (środowisko wykonawcze zintegrowane z aplikacją docelową) dla urządzeń Android TV. Obsługa urządzeń Android TV jest dostępna od wersji 20.0 zestawu SDK środowiska AIR. Należy dodać odpowiednią przestrzeń nazw do pliku inapp.xml.

Przykładowy wycinek kodu. Należy wprowadzić poniższe zmiany w pliku app.xml zgodnie ze znacznikiem <containsVideo>:

<android>
 
    <manifestAdditions><![CDATA[
 
<manifest android:installLocation="auto">
 
.
 
..
 
.
 
</manifest>
 
]]></manifestAdditions>
 
<supportsAndroidTV>true</supportsAndroidTV>
 
<banner>"path of the banner image (320x180 px, .png file)"</banner>
 
</android>

Obsługa osadzonego kodu bitowego w systemach iOS i tvOS

Zestaw ADT obsługuje nową opcję -embedBitcode, która pozwala dodaćkod bitowyw aplikacjach dla systemów iOS itvOS. Więcej informacji o kodzie bitowym można znaleźć w Podręczniku rozpowszechniania aplikacji.

Switch details:
Name of the switch: -embedBitcode
Values(iOS): yes or no. Defaults to no
Values(tvOS):yes or no. Defaults to no(yes for ipa-app-store target as it is a mandatory requirement by Apple)
Usage: -embedBitcode yes
Order: Just before the code signing options
 
Example ADT packaging command:
<AIRSDK>/bin/adt -package -target <target type> <other options> -embedBitcode yes -provisioning-profile <SampleProvisioning.mobileprovision> -storetype pkcs12 -keystore <SampleCertificate.p12> -storepass <password> Example.ipa Example-app.xml Example.swf

Uwagi:

 • Osadzaniekodu bitowegoumożliwia programistom korzystającym ze środowiska AIR wysyłanie aplikacji dla systemu tvOS do sklepu App Store, który wymagakodu bitowego.
 • Osadzeniekodu bitowegow aplikacji zwiększa jej rozmiar i czas pakowania.
 • Osadzeniekodu bitowegowymaga, aby wszystkie pliki ANE również zawierałykod bitowy. Jeśli go nie ma,zestaw ADTmoże generować błędy pakowania podobne do poniższych:

ld: Nie można wygenerować zestawukodu bitowego, ponieważ wywołanie „/var/folders/d3/yxwv5yn5715fk31lq36lnk780000gn/T/805ef2d4-5fe2-4ec9-a773-a3cc39845fa1/lib.nativeExtension.systemVersion.a(systemVersion.o)” zbudowano bez kompletnegokodu bitowego. Wszystkie pliki obiektów i biblioteki związane zkodem bitowymnależy wygenerować z kompilacji archiwum lub instalatora Xcode dla architektury ARM64.

Kompilacja nie powiodła się podczaswykonywania:ld64

Obsługa urządzeń Apple TV (jakość beta)

Ulepszyliśmy mechanizm obsługi systemu tvOS. Więcej informacji można uzyskać uwagach na temat wydania związanych z tą funkcją. Środowisko wykonawcze AIR jest teraz budowane przy użyciu zestawu SDK dla systemutvOS11, dzięki czemu programiści korzystający ze środowiska AIR mogą używać plików ANE zbudowanych przy użyciu interfejsów API systemutvOS11 API, bez stosowania przełącznika –platformSDK (zestaw SDK platformy) zestawu ADT.

Środowisko AIR na komputery — interfejs API kodu ActionScript menedżera urządzeń audio

We wtyczce Flash Player 27 wprowadziliśmy interfejs API kodu ActionScript do obsługi menedżera urządzeń audio. Ta funkcja jest dostępna w środowisku AIR od wersji 28, wyłącznie na komputerach. Dzięki temu interfejsowi API można wybierać urządzenia wyjściowe audio. Programiści aplikacji AIR mogą tworzyć własne interfejsy wyświetlające urządzenia audio dostępne w systemie i pozwalające na wybranie urządzenia do odtwarzania.

Po uruchomieniu aplikacji AIR dźwięk jest odtwarzany przez domyślne urządzenie systemowe. Użytkownik może zmienić wyjściowe urządzenie audio. Wybór pozostaje aktywny tylko na czas sesji aplikacji AIR. Ponowne uruchomienie aplikacji powoduje powrót do odtwarzania przez domyślne urządzenie systemowe. Jeśli zachowanie wyboru użytkownika jest wymagane, należy to do programisty.

Wybór urządzenia audio w jednej aplikacji AIR nie wpływa na odtwarzanie dźwięku w innych aplikacjach AIR ani wystąpieniach wtyczki Flash Player.

Ograniczenie związane z operacjami wywołanymi przez użytkownika (UIA, User Invoked Action) dotyczy sytuacji, w której aplikacja AIR wczytuje zewnętrzny plik SWF/HTML znajdujący się w sieci. Test UIA oznacza, że urządzenie audio można zmienić tylko pod warunkiem interakcji z użytkownikiem. Jeśli wczytany zewnętrzny plik SWF/HTML spróbuje zmienić wyjściowe urządzenie audio bezoperacjiwywołanej przez użytkownika, środowisko wykonawcze AIR wygeneruje błąd IllegalOperationError z kodem 2176.

Więcej informacji o interfejsie API menedżera urządzeń audio można znaleźć pod adresem https://help.adobe.com/pl_PL/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/media/AudioDeviceManager.html.

Przykładowy wycinek:

//Access system available audio device names

var status_ta:TextField = new TextField();
status_ta.width = 200;
addChild(status_ta);
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
var audio_output_device_array:Array = audio_device_manager.deviceNames;
var selected_audio_device:String = audio_output_device_array[audio_device_manager.selectedDeviceIndex];
status_ta.text = "The default device is: "+selected_audio_device+"\n"+"\n";
status_ta.text += "You have "+audio_output_device_array.length+" device(s) available."+"\n"+"\n";
for (var i = 0; i<audio_output_device_array.length; i++) {
  status_ta.text += "["+i+"] "+audio_output_device_array[i]+"\n";
}


//Select an audio output device
var audio_device_manager:AudioDeviceManager = AudioDeviceManager.audioDeviceManager;
audio_device_manager.selectedDeviceIndex = desired_audio_output_index;


// Monitor audio output change
function audioOutputChangeHandler(evt:AudioOutputChangeEvent):void
{
  if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.USER_SELECTION) {
    [do something]
  } else if (evt.reason == AudioOutputChangeReason.DEVICE_CHANGE) {
    [do something]
  }
}

Środowisko AIR na komputery — obsługa wybierania preferencji GPU w systemie z wieloma procesorami GPU

Do wersji AIR 27 nie było można ustawić w środowisku AIR preferowanego typu GPU. Używany był domyślny typ GPU ustawiony w systemie operacyjnym: zintegrowany w systemie Windows i dedykowany w systemie macOS X. 

Od wersji AIR 28 programiści mogą ustawić preferowany typ GPU, dodając w deskryptorze aplikacji AIR element <gpuPreference> w następujący sposób:

 

<application>

<gpuPreference>(discrete|integrated)</gpuPreference>

</application>

 

Programista aplikacji AIR może ustawić preferowany dedykowany typ GPU (discrete) w celu uzyskania wyższej wydajności lub typ zintegrowany (integrated) w celu wydłużenia czasu pracy na akumulatorze.Ta funkcja jest obsługiwana tylko na urządzeniach wyposażonych jednocześnie w zintegrowany i dedykowany procesor GPU, na których są zainstalowane systemy operacyjne obsługujące przełączanie GPU.

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 28.0.0.161
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz przeglądarek Internet Explorer i Edge 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Chrome OS 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 28.0.0.161
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 28.0.0.161
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 28.0.0.127
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (macOS) 28.0.0.127
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 28.0.0.125
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 28.0.0.125
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 28.0.0.125
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 28.0.0.125

Znane problemy

AIR
 • Zdarzenie GESTURE_PAN nie jest wywoływane na komputerach Mac.(AIR-4198492)
 • [Android] Występuje błąd przesunięcia stołu montażowego przy fokusie ustawionym na obiekt StageText. (AIR-4198421)
 • [Android] Przy odtwarzaniu wideo przy użyciu obiektu StageVideo w lewym górnym rogu jest widoczny miniaturowy wyświetlacz obrazu z kamery. (AIR-4130641)
 • Program Flash Builder jest nieoczekiwanie zamykany w systemie High Sierra po wybraniu opcji „Eksportuj kompilację do publikacji” z menu Projekt.
 • [Android] Nie można wczytać plików z katalogu File.desktopDirectory w systemach Android 7 i nowszych. (AIR-4198491)

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB18-03 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 28

Aby skorzystać z nowej wtyczki Flash Player, konieczne jest użycie pliku SWF w wersji 39 przez wprowadzenie dodatkowego argumentu „-swf-version=39” do kompilatora ASC 2.0. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla wtyczki Flash Player 28.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 28. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 28 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • macOS: /Programy/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Wybierz opcjęActionScriptCompilerz listy po lewej stronie.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=39”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 39.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację wtyczki Flash Player 28.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 28 Aktualizowanie przestrzeni nazw do wersji AIR 28

Aby uzyskać dostęp do nowych interfejsów API środowiska AIR w wersji 28,namespacenależy zaktualizować plik deskryptora aplikacji do wersji 28 przestrzeni nazw. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 28, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 28, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 28. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na „<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/28.0">”.

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
6 lutego 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 stycznia 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 grudnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.126
środowisko wykonawcze AIR 28.0.0.127
zestaw SDK środowiska AIR 28.0.0.125
APSB17-42
14 listopada 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.183  
16 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 października 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.159
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
APSB17-31
12 września 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.130
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR dla systemu Windows 27.0.0.124
Zestaw SDK środowiska AIR i środowisko wykonawcze (Mac OS) 27.0.0.128
APSB17-28
8 sierpnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 lipca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.137
Środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.127
APSB21-17
16 czerwca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.131  
13 czerwca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX dla Windows 8/10) 26.0.0.120
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.118
APSB17-17
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online